פיצויים מהקבלן על ליקויי בניה
פיצויים מהקבלן על ליקויי בניה

התובעת הגישה תביעה כספית, בסכום של 53,400 ₪ בגין ליקויי הבניה בדירתה.

בכתב התביעה טענה התובעת כי נתנה הזדמנויות רבות לקבלן לתקן את הליקויים, אך החברה הקבלנית, אשר התרשלה בתפקידה בעת שבנתה דירה בה מרובים הליקויים ואי ההתאמות לתקן הנדרש, הפגינה חוסר רצינות וחוסר התייחסות, בעת שהתעלמה מדרישות התובעת.

להלן החלטה בנושא פיצויים מהקבלן על ליקויי בניה:

החלטה

 1.      התובעת הינה בעלת זכויות החזקה והבעלות בדירה מס. 4 ברחוב מגדל דוד 7 בפרויקט "מעלה אלרם" בעיר מודיעין (להלן "הדירה").
 2.      הנתבעת, אלרם חברה לשכון הינה חברה קבלנית אשר מכרה לתובעת את הדירה , על פי הסכם מיום 30.6.97.
 3.      התובעת קיבלה את החזקה בדירה ביום 8.2.98 ופנתה אל הנתבעת על מנת להתריע על הנזקים הקיימים בה.
 4.      הנתבעת ביצעה תיקונים בדירת התובעת ובדירת השכנים המתגוררים בדירה שמתחת לדירתה, בין היתר לאחר שאותם שכנים הגישו תביעה וטענו שרטיבות בדירתם נובעת מדירתה. באותו הליך, שהתנהל לפני המפקחת על המקרקעין, חויבה התובעת לאפשר לנתבעת ולשכניה לערוך תיקונים במרפסת דירתה ובחדר האמבטיה, ואף חויבה התובעת בהוצאות השכנים.
 5.      התובעת הגישה תביעה כספית, בסכום של 53,400 ₪ בגין ליקויי הבניה בדירתה, הצורך בתיקונם ובפיצוי בסך 20,000 ₪ בגין עוגמת הנפש אשר נגרמה לה מיום שקיבלה את דירתה ועד עצם היום הזה.
 6.      טענות הצדדים בכתב התביעה טענה התובעת כי נתנה הזדמנויות רבות לנתבעת לתקן את הליקויים, אך הנתבעת, אשר התרשלה בתפקידה בעת שבנתה דירה בה מרובים הליקויים ואי ההתאמות לתקן הנדרש, הפגינה חוסר רצינות וחוסר התייחסות, בעת שהתעלמה מדרישות התובעת.
 7.      לטענתה, במהלך השנים שעד להגשת התביעה (07/05) סבלה מדי שנה מתיקונים חוזרים ונשנים אשר כללו הוצאת מרצפות מרפסת הדירה ושבירת האמבטיה אשר הפכו דירתה לאתר בנייה קבוע.
 8.      התובעת טוענת כי הנתבעת מיצתה את כל ההזדמנויות שניתנו לה, על פי חוק המכר (דירות) תשל"ג-1973 לבצע בעצמה את התיקונים בדירה וכי עתה עליה לפצות בפצוי כספי בגין כל אי התאמה שתימצא בה.
 9.      הנתבעת טענה כי התובעת פנתה אליה מספר פעמים, במועדים שונים, ודרשה ממנה תיקונים שונים. כך למשל, כשלש שנים לאחר קבלת החזקה, התלוננה על "קצר שגורם להפסקת חשמל" ולסירחון מתחת לכיור. לשיטתה, למרות שלא היה עליה כן, ביצעה מספר תיקונים בדירה, לפנים משורת הדין.
 10.      בית המשפט מינה מומחית מטעמו, הגב' עופרה גלבוע, אשר בחנה את דירת התובעת, כמו גם את חוות הדעת שהוגשו על ידי הצדדים.
 11.      על פי קביעתה, עלות הליקויים המקסימלית הינה 8,000 ₪ , כאשר מתוך סכום זה, השאירה לשיקול דעת סכום של 1,300 ₪.
 12.      הצדדים ויתרו על חקירת מצהירים ומומחית בית המשפט והסתפקו בהגשת סיכומים.
 13.      דיון לשיטת התובעת,חוות הדעת של המומחית אינה מקצועית ואינה נותנת מענה לתיקון הליקויים. עוד צוין כי בפרק הזמן שמיום מתן חוות הדעת ועד להגשת הסיכומים, ביצעה הנתבעת תיקון נוסף לפיתרון בעיית הרטיבות, שטרם נפתרה. נטען גם כי קביעת המפקחת על המקרקעין בנושא סכסוך השכנים אינה יכולה להוות מעשה בי-דין בהליך זה.
 14.      התובעת טוענת , גם בנוסף לקביעת המומחית מטעם בית המשפט, בחוות דעתה, יש להוסיף גם פיצויים נוספים, כפי שיפורטו לעיל.
 15.       הלכה היא כי "משממנה בית המשפט מומחה על מנת שחוות דעתו תספק לבית המשפט נתונים מקצועיים לצורך הכרעה בדיון, סביר להניח שבית המשפט יאמץ ממצאיו של המומחה אלאל אם כן נראית סיבה בולטת לעין שלא לעשות זאת. אכן, עד מומחה כמוהו ככל עד- שקילת אמינותו מסורה לבית המשפט ואין בעובדת היותו מומחה כדי להגביל שקול דעתו של בית המשפט. אך כאמור לא ייטה בית המשפט לסטות מחוות דעתו של המומחה בהעדר נימוקים כבדי משקל שיניעוהו לעשות כן"(ע"א 293/88 חב' ניימן להשכרה נ' רבי ואח', תק-עליון 90 (2)532, וראה גם ע"א 558/96, חב' שכון עובדים נ' רוזנטל חנן ואח', פד'נב (4)563, ע"א 3056/99 שטרן נ' המרכז הרפואי שיבא, פד' נו/(2)936, ועוד).
 16.      התובעת טוענת כי יש לקבל את חוות הדעת, בכל שנקבע על ידי המומחית, ולהוסיף להן קביעות בשל פגמים בריצוף, החלפת דלתות, תיקון התריסים, נגרות ואינסטלציה, כפי שקבע המומחה מטעמה.
 17.       חוות הדעת אשר תמכה בתביעה, הוגשה על ידי המהנדס מר קליגסברג יעקב מחב' שניר ביקורת מבנים. לטענת מומחה זה סובלים אריחי הרצפה מסדקים בולטים לרוחב, משברי קצה באריחי הממ"ד ומשיפועי ניקוז לקויים. לשיטתו,מכיוון שנעשו ניסיונות קודמים על ידי הנתבעת (ששה במספר), יש לפרק את כל הריצוף במרפסת, לבצע שכבת איטום חדשה, ולרצף מחדש, לא לפני שתבוצע בדיקת הצפה למשך 72 שעות, וזאת בעלות של 8300 ₪.
 18.      תשובתה של המומחית מטעם בית המשפט: "באריחים מסוג זה, הכוללים חלקי אבן טבעית, מותרת כמות גדולה יחסית של פגמים מסוג זה בפני הריצוף. כיון שהכמות לא גדולה גם כיום, נראה שאין החמרה משמעותית בתהליך היווצרות הקילופים הקטנים בפני האריחים. גודל הקילופים ועומקם (כמעט שטוחים) לא מאפשר תיקון טוב בדבק שיש, כהמלצת מהנדס גליקסברג. הכמות המועטה של הפגמים הגדולים אינם מצדיקים כל סוג טיפול אחר, כגון החלפת ריצוף אחר".
 19.      המומחית בדקה ומצאה כי הרטיבות בדירת השכנים תוקנה וכי לאחרונים אין טענות יותר כלפי התובעת ו/או הנתבעת. עמדתה היא כי אין צורך בפירוק הריצוף במרפסת לצורך התיקון, ואין מקום לפיצוי כספי לצורך כך. מאידך, קיבלה את הדרישה לתקן שיפועי הניקוז. בשל ההלכה דלעיל ולגוף העניין, הנני מאמצת חוות דעתה של הגב' גלבוע בנושאים אלו.
 20.      עוד נטען ע"י מומחה התובעת כי שלבי תריס הגלילה החשמלי בויטרינת הסלון חדלים להיות אופקיים לקראת הסגירה של התריס ואף חודרים מי גשמים דרך המרווחים בין דלת התריס של המרפסת הצפונית לבין המלבן. מכיוון שכך, קבע המומחה כי הפיצוי לתובעים בגין כך הינו 5,000 ₪.
 21.      קודם שתובא קביעת המומחית מטעם בית המשפט יש לזכור כי בדיקת הדירה על ידה התבצעה כשבע שנים לאחר מסירתה לתובעת. בפרק זמן זה מצופה מן הדייר כי יבצע תיקונים הנדרשים עקב בלאי סביר. ואכן, בחוות הדעת כתבה הגב' גלבוע: "אין שום סימני חדירת רטיבות בתחתית שום חלון פרט למצוין בס. 2.4..נמצאו מספר חבקי פלסטיק שבורים או חסרים, בצידי רפפות תריסים בפתחים. תלונה זו לא מוזכרת בכל פניות הדיירת, כלומר, התופעה החלה לאחר מספר שנים של שימוש סביר בתריסים. התיקון, (בעלות נמוכה מאד הוא בתחום האחזקה, באחריות הדיירים."
 22.      גם כאן, אינני רואה מדוע תועדף חוות דעת התובעת על פני זו של מומחה בית המשפט.
 23.      התובעת מפנה להפרשי גובה הדלתות, כפי שקבע המומחה מטעמה. למרות שהתובעת לא פנתה אל הנתבעת במהלך השנים בקשר לליקוי זה,מודה המומחית גב' גלבוע כי יש להקטין את המרווח בין כנף הדלת לרצפה, ומורה כי הפיצוי הכספי, אם יקבע בית המשפט כי יש לזכות את התובעת בגין חריגה מת"י 23/2, עומד על סכום של 1000 ₪. בנסיבות העניין, הואיל והליקוי היה קיים מיום מסירת החזקה, הנני מקבלת טענת התובעת בקשר לכך.
 24.      התובעת התלוננה כי אין מים קרים בחדר אמבטיית הורים. המומחית קבעה כי לא יתכן שתופעה חמורה כזו נמשכה לאורך השנים מבלי שהתובעת תתריע עליה, ולכן הניחה כי מדובר בתקלה הנובעת מהשימוש בדירה, שאין לחייב הנתבעת בגינו. התובעת טוענת כי הנתבעת הסכימה, מחוץ לפרוטוקול, לתקן סתימה פנימית בברז ו/או להחליף את הברז בחדש ותקין. הואיל והגב' גלבוע מאשרת התחיבות זו של הנתבעת, מבלי שקבעה עלויות כספיות לכך, הרי שלפסק הדין הכספי מוסף בזה צוו עשה, המורה לנתבעת לתקן או להחליף ברז המים בחדר האמבטיה הנ"ל, על מנת שבברז זה יזרמו מים חמים ומים קרים, כמקובל.
 25.      אינני מוצאת לנכון להתייחס לשאלות ההבהרה ולתשובות, לאחר שלא מצאתי כי כתוצאה מהן, חזרה בה המומחית מקביעותיה.
 26.      אינני מוצאת אף להיזקק לפריטים שאושרו ע"י המומחית, כגון: תיקוני סדקים, עבודות חשמל (300 ₪), איטום, נגרות מסגרות ואלומיניום, בסכום של 300 ₪, תיקון מרצפות בסכום של 1,400 ₪, הן משום הסכומים הנמוכים, ואף משום שהינם מקובלים על שני הצדדים- עד לסכום של 6,250 ₪ (כולל פיקוח הנדסי) בצירוף מע"מ. הסכום של 6,250 ₪ בצירוף מע"מ ישא הפרשי הצמדה וריבית, מיום 1.4.06.
 27.      לסכום זה יש להוסיף 1,300 ₪ כפיצוי כאמור בסעיף 23 לעיל, ללא מע"מ.
 28.      באשר לעוגמת הנפש, נטען ע"י התובעת כי דירתה תוקנה שש פעמים. ביום 15.12.04 כתבה לנתבעת :"פעם האחרונה שהם באו לתקן זה היה באוגוסט 2003, זה היה סיוט- לקח להם שבועיים לתקן את הליקוי ותיקונים אחרים הם שברו את המרצפות בשתי מרפסות ובאמבטיה. אני סבלתי מהתמוטטות עצבים ונזקקתי לטיפול רפואי." גם בדיון לפני המפקחת על המקרקעין נכתב: "מהשנה הראשונה שנכנסתי לדירה היו תלונות, שנים היו נכנסים לי מהחברה לבית . היו שוברים לי את המרצפות." הנני מקבלת טענתה זו וקובעת לה פיצוי בסך 7000 ₪ בגין עוגמת הנפש.
 29.       הנני קובעת כי הנתבעת אף תשא בסכום של 500 ₪ בגין אגרת משפט, וכן 2,500 ₪ בצירוף מע"מ, חלקה של התובעת בשכ"ט המומחית מטעם בית המשפט.

כן תשא הנתבעת בשכ"ט עו"ד התובעת בסך 10% מהסכומים שנפסקו, בצירוף מע"מ.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. סוגי ליקויי בניה

 2. ליקויי בניה בשוהם

 3. ליקויי בניה באלעד

 4. ליקויי בניה בעתלית

 5. ליקויי בניה בחולון

 6. ליקויי בניה - צימר

 7. ליקויי בניה בשדרות

 8. ליקויי בניה בכרמיאל

 9. ליקויי בניה מסוכנים

 10. ליקויים בדירה שכורה

 11. ליקויי בניה בדירת קוטג

 12. ליקויי בניה בהוד השרון

 13. ליקויי בניה בצפת - תביעה

 14. ליקויי בניה בטירת הכרמל

 15. ליקויי בניה ברמת בית שמש

 16. ליקויי בניה חיפוי מדרגות

 17. ליקויי בניה בקרית מוצקין

 18. ליקויי בניה ביקנעם עילית

 19. ליקויי בעבודות ציפוי רצפה

 20. ליקויי בניה בדירת 5 חדרים

 21. ליקויי בניה ואיחור במסירה

 22. עורך דין ליקוי בניה

 23. שקיעת יסודות - ליקויי בניה

 24. ליקויי בניה בבית דו משפחתי

 25. ליקוי בנייה בבניין חדש בחיפה

 26. תביעת פיצויים על ליקויי בניה

 27. פיצוי על ליקויים בדירה שכורה

 28. ליקויי בניה לפני כניסה לדירה

 29. פיצויים מהקבלן על ליקויי בניה

 30. אפשרות הקבלן לתקן ליקויי בניה

 31. טענת התקנה לקויה של תריסי גלילה

 32. ליקויי בנייה בדירות - פסק דין

 33. תביעה נגד קבלן על ליקויי בניה

 34. תיקון חלקי בלבד של ליקויי בניה

 35. אחריות מפקח בניה על ליקויי בניה

 36. עבודות אלומיניום - ליקויי בניה

 37. תעלות ניקוז מי גשם - ליקויי בניה

 38. ליקויי בניה - שטח מרחב מוגן קומתי

 39. זכות הקבלן לתקן ליקויי בניה בעצמו

 40. תביעה כספית בגין ליקויי בניה בדירות

 41. ליקויי בניה בדירות על חוף הים הרצליה

 42. העדר רישום תיקון ליקויי בניה אצל הקבלן

 43. תביעה לפיצוי בגין ליקויי בנייה שהתגלו בדירה

 44. תיקון ליקויי בנייה על ידי הקבלן ללא תיאום מראש

 45. טענה כי במהלך השנים התגלו ליקויים חמורים באיכות בניית הדירה

 46. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון