ליקויי בניה בדירת 5 חדרים
ליקויי בניה בדירת 5 חדרים

התובע טען כי בדירה היו פגמים עוד קודם למסירתה מאחר והיא שמשה מקום אחסון לחומרים וכלים של הקבלן. שהשאירו כתמים ופגמים במרצפות הדירה.

להלן פסק דין בנושא ליקויי בניה בדירת 5 חדרים:

פסק דין

תביעה זו עניינה בפיצויים בגין ליקויי בנייה ועוגמת נפש.
בכתב התביעה המפורט שהוגש נטען כי בחודש אוגוסט התקשרו התובעים עם הנתבעת בהסכם לרכישת דירה בת 5 חדרים.

באותו הסכם היו ויתורים מצד הרוכשים על תביעות מסוימות כנגד הנתבעת. ב"כ התובעים טוען המדובר בסעיפים מקפחים בחוזה אחיד. התובע טוען כי בדירה היו פגמים עוד קודם למסירתה מאחר והיא שמשה מקום אחסון לחומרים וכלים של הקבלן. שהשאירו כתמים ופגמים במרצפות הדירה.

בפרוטוקול המסירה לא ניתן לתובעים, לטענתם לרשום את כל הפגמים. ניסיונות תיקון של הפגמים לא צלחו.
חיבור לגנרטור במקום, חיבור לרשת חברת החשמל, שלא תוחזק טוב גרם לנזק למכשירי החשמל של התובעים.
התובעים צירפו חוות דעת של מומחה מטעמם, יוסי בן חורין. על פי חוות דעתו, סך כל העלויות לתיקון הליקויים שפורטו בחוות דעתו, הוא 54,311 ₪ (כולל מע"מ), כאשר המחירים צמודים למד הבנייה של חודש אפריל 2000 (180.0 נקודות). משך ביצוע התיקונים מוערך ב-30 יום, ואינו מאפשר מגורים בדירה.

הנתבעת בכתב הגנתה טענה, כי יש למחוק התביעה מחמת העדר יריבות, מאחר ועל פי סעיף 8 (יא) להסכם נקבע כי כל התביעות בכל הקשור לטיב הבניה ולליקויים תוגש נגד הקבלן, והתובעים יהיו מנועים ומושתקים מלתבוע את הנתבעת.
באשר לטענת חוזה אחיד, טוענת הנתבעת כי עו"ד מטעם התובעים ניהל את המו"מ בשמם והם יכלו לשנות סעיפים בהסכם, ולכן אין לטענתם על מה לסמוך.
עוד טוענת הנתבעת, כי הצדדים הסכימו שחילוקי הדעות ביניהם יוכרעו ע"י מפקח הבניה ובמקרה של חילוקי דעות על החלטת המפקח, ימונה "מהנדס מכריע".
חילוקי הדעות לא הועברו להכרעה על פי האמור בהסכם ולכן התביעה נעדרת עילה.
על פי טענת הנתבעים, התובעים קיבלו את החזקה בדירה כחודש לאחר חתמת ההסכם, כאשר ביום חתימת ההסכם, הדירה היתה כמעט מושלמת והתובעים ראו בדיוק מה הם רוכשים, ואם אומנם היו הרבה פגמים, יכלו שלא לרכוש את הדירה. החזקה נמסרה לתובעים לפני המועד, והנתבעת מכחישה כי מנעה מהתובעים רישום כל הליקויים בדו"ח המסירה.
התובעים הציגו חשבוניות על ניקיון שכוללת גם הדברה. הם קיבלו את כל תעודות האחריות.
התובעים אישרו בהסכם לחיבור לגנרטור. הליקויים במכשירי החשמל נתגלו זמן רב לאחר חיבור החשמל לרשת החשמל.

עוד טוענת הנתבעת כי כל הליקויים תוקנו. לאחר זמן לא הרשו עוד התובעים לנתבעים להיכנס לדירה ולתקן את הליקויים.
הנתבעת הגישה חוות דעת של המהנדס חוליו לב. באשר לטענת התובעים כי הובטח להם שלא יבנו בניינים שיסתירו להם את הנוף, חתמו התובעים על סעיף 3 (ג) להסכם, לפיו הם יודעים איזו תג"ע חלה על המקרקעין, ולפיכך היה עליהם לדעת כי מותרת בניה כזו.
הנתבעת הגישה הודעת צד ג' נגד הקבלן שבנה את הבניין. צד ג' בכתב הגנתו טוענת כי הם ביצעו את העבודה על הצד הטוב ביותר ותיקנו את מה שהם שנרשם ברשימת הליקויים בדו"ח המסירה.
התובעים הם אלה שמנעו מצד ג' להיכנס לדירה ולבצע תיקונים.
עוד טוענת צד ג' כי היה מקום להעביר הסכסוך למפקח כפי שהוסכם בחוזה.
בשאר הטענות חוזרים הם על האמור בכתב ההגנה של הנתבעת.
חוות הדעת מטעם הנתבעת של המהנדס חוליו לב, מתייחסת גם לחוות דעת מטעם התובעים. יש בחוות דעת זו גם פירוט של ליקויים, שכשניתן יהיה לנתבעת לתקנן הי תוכל לעשות כן.
בית המשפט מינה כמומחה מטעמו את המהנדס והשמאי אליעזר שחר. בחוות דעתו הוא מצא ליקויים, אשר עלות תיקונם הוא 34,950 ₪, אליהם יש להוסיף מע"מ, ובסה"כ 40,892 ₪. עלות זו נכונה למדד אפריל 2002. משך זמן ביצוע התיקונים היא 23 ימים, אשר ב-7 מהם אין לדרוך על הריצוף ולא ניתן לגור בבית.
עלות התיקונים מתבססת על מחירי קבלן ראשי. אם התיקון יהיה ע"י קבלנים מזדמנים יש לקחת בחשבון תוספת של 50% על עלות התיקונים, ו-10% בעד פיקוח הנדסה על ביצוע התיקונים.

המומחה מטעם בית המשפט נחקר בחקירה נגדית על האמור בחוות דעתו.
האם יש לאפשר לנתבעת או לצד ג' לבצע את התיקונים?
התובע בחקירתו הנגדית לא נחקר כמעט בשאלה האם מנע כניסת מתקנים או על האמור בתצהיר עדותו הראשית בעניין הפניות לביצוע התיקונים והניסיונות שלא צלחו לתקן. הוא נשאל בעיקר מדוע לא פנה לצד ג' אלא לנתבעת. לנוכח ניסיונות התיקון שלא צלחו, אין מקום לאפשר לנתבעת או לצד ג' לבצע התיקונים.

עלות התיקונים

גרניט פורצלן - המומחה מטעם בית המשפט ציין כי יש חשד לחללים לאריחים. הוא לא קבע קביעה מפורשת. לפיכך גם קבע פיצוי בגובה 30%. באשר לסעיף זה קבע המומחה סך של 1,000 ₪, לפיכך מתוכו יש לשלם 350 ₪. כל שאר המרכיבים של סעיף זה לא נסתרו, ולפיכך סכום הפיצוי הינו 5,850 ₪.

לעבודות טיח פנים - קבע המומחה סך של 2,200 ₪. דבר זה לא נסתר.

חלונות - המומחה קבע סך 2,650 ₪, דבר שלא נסתר.

עבודות אלומיניום - המומחה קבע סך של 2,650 ₪. לא הוכח כי ישנה חובה על פי התקנות או על פי המפרט להתקין תריס בממ"ד וסורג בחדר רחצה של ההורים.
לפיכך, יש להפחית סכום של 800 ₪ מחוות דעת המומחה. סך כל הפיצוי בפרק זה הינו 1,850 ₪.

דלתות פנים - על פי חוות דעת המומחה סך של 1,350 ₪. דבר זה לא נסתר.

חשמל - עפ"י חוות דעת המומחה סך של 1,200 ₪. דבר זה לא נסתר.

אינסטלציה - למרות שבשנת 200 שונה התקן וכיום ניתן להדביק אתה אסלות, הרי בעת רכישת דירה התקן קבע כי יש לחבר בברגים.
גם באשר למיקום השסתום ואספקת המים לדירה הרי מטרת היותו בתוך הבית היא כדי שלא יהיה ניתן לטפל בו ע"י כל מי שנכנס לגינה. לפיכך, היה מקום להכניסו לתוך הדירה. לפיכך, אני מאשר את הסכום שקבע המומחה בסך 2,200 ₪.
בניה - מאחר ובכתב התביעה נתבע רק סכום של 2,500 ₪, לפיכך לא ניתן לפסוק סכום גבוה יותר בלי תיקון כתב התביעה.
רטיבות איטום וניקוז - על פי עדות המומחה, הפתח מכוסה בחלקו ולפיכך, אני מקבל את הסכום שנקבע לתיקון והוא 1,200 ₪.

פיתוח
באשר לרשת המומחה, לא בדק את חוזק הרשת. לפיכך, אינני פוסק סכום כלשהו בגין ליקוי זה.

שונות
מומחה פסק סך של 200 ₪, שלא נסתרו.
סך כל הליקויים כפי שפסקתי הם 21,200 ₪. לסכומים אלה יש להוסיף 50% שהם 10,600 ₪, דהיינו, סך של 31,800 ₪, להם יש להוסיף פיקוח הנדסי של 10%, דהיינו, סך של 3,180 ₪.
סך כל הסכומים מגיעים ל- 34,980 ₪.
מכשירי החשמל התקלקלו זמן רב לאחר שהחשמל חובר לרשת, ולא השתמשו כלל בגנרטור. לפיכך, אינני פוסק סכום כלשהו בגין תיקון מכשירי החשמל.
לא הוכח כי הדירה נמסרה לתובע, כשהיא מלוכלכת באופן כה, שאיננו סביר.
אין הנתבעת חייבת על פי ההסכם לממן חברת ניקוי פוליש והדברה. שכר טרחת המומחה לצורך התביעה סך של 1,782 ₪.
שכר טרחת המומחה מטעם בית המשפט 1,560 ₪, וכן 944 ₪ לשאלות הבהרה.
מחצית של אגרת בית המשפט סך של 1,031 ₪.
עוגמת נפש סך של 5,000 ₪.
התוצאה הסופית היא, איפוא, כדלקמן:
א.     אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעים סך של 34,980 ₪, כשהם צמודים למדד הבנייה של אפריל 2002.
ב.     אני מחייב את הנתבעים לשלם לתובעת סך של 9,373 ₪, שישאו הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד התשלום בפועל.

באשר להודעת צד ג', הרי בהסכם שבין הנתבעת לצד ג', נאמר מפורשות כי צד ג', אחראי כלפי הנתבעת. הרי אני מקבל את הודעת צד ג' ומחייב את צד ג' לשלם לנתבעת את שפסקתי לעיל.

זכות ערעור תוך 45 יום.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. סוגי ליקויי בניה

 2. ליקויי בניה בשוהם

 3. ליקויי בניה באלעד

 4. ליקויי בניה בעתלית

 5. ליקויי בניה בחולון

 6. ליקויי בניה - צימר

 7. ליקויי בניה בשדרות

 8. ליקויי בניה בכרמיאל

 9. ליקויי בניה מסוכנים

 10. ליקויים בדירה שכורה

 11. ליקויי בניה בדירת קוטג

 12. ליקויי בניה בהוד השרון

 13. ליקויי בניה בצפת - תביעה

 14. ליקויי בניה בטירת הכרמל

 15. ליקויי בניה ברמת בית שמש

 16. ליקויי בניה חיפוי מדרגות

 17. ליקויי בניה בקרית מוצקין

 18. ליקויי בניה ביקנעם עילית

 19. ליקויי בעבודות ציפוי רצפה

 20. ליקויי בניה בדירת 5 חדרים

 21. ליקויי בניה ואיחור במסירה

 22. עורך דין ליקוי בניה

 23. שקיעת יסודות - ליקויי בניה

 24. ליקויי בניה בבית דו משפחתי

 25. ליקוי בנייה בבניין חדש בחיפה

 26. תביעת פיצויים על ליקויי בניה

 27. פיצוי על ליקויים בדירה שכורה

 28. ליקויי בניה לפני כניסה לדירה

 29. פיצויים מהקבלן על ליקויי בניה

 30. אפשרות הקבלן לתקן ליקויי בניה

 31. טענת התקנה לקויה של תריסי גלילה

 32. ליקויי בנייה בדירות - פסק דין

 33. תביעה נגד קבלן על ליקויי בניה

 34. תיקון חלקי בלבד של ליקויי בניה

 35. אחריות מפקח בניה על ליקויי בניה

 36. עבודות אלומיניום - ליקויי בניה

 37. תעלות ניקוז מי גשם - ליקויי בניה

 38. ליקויי בניה - שטח מרחב מוגן קומתי

 39. זכות הקבלן לתקן ליקויי בניה בעצמו

 40. תביעה כספית בגין ליקויי בניה בדירות

 41. ליקויי בניה בדירות על חוף הים הרצליה

 42. העדר רישום תיקון ליקויי בניה אצל הקבלן

 43. תביעה לפיצוי בגין ליקויי בנייה שהתגלו בדירה

 44. תיקון ליקויי בנייה על ידי הקבלן ללא תיאום מראש

 45. טענה כי במהלך השנים התגלו ליקויים חמורים באיכות בניית הדירה

 46. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון