שוויון מהותי
שוויון מהותי

מושג השוויון המהותי מהווה תרכובת של שני יסודות יוצרים אלה:

 1.      יסוד השוויון.
 2.      יסוד המהותיות (שבשוויון).


יסוד השוויון, כשהוא לעצמו, יסוד קר ומנוכר הוא. אין בו טעם, אין לו ריח ואין הוא שולח לעברנו כל מסר חברתי. באומרנו כי 5=2+3, או, כי 2=2 לא אמרנו כל דבר תוכני אלא כי 5=2+3, או, כי 2=2.

היסוד השני, יסוד המהותיות - קרא: ההקשר החברתי הספציפי שבו מבקשים להטמיע את עקרון השוויון - הוא המפיח רוח חיים בשוויון.

לא זו בלבד, אלא שבהפיחו בו רוח חיים משנה ההקשר המהותי את משמעותו הראשונית של השוויון, בהופכו אותו משוויון "טכני" (שוויון פורמלי) לשוויון מהותי.

עקרון השוויון המהותי, אפוא, פנים רבות לו. מהווה הוא מעין אגד שריגים שהשוויון מהווה מרכיב דומיננטי בצופן הגנטי שלהם, אלא שציבעם של השריגים יכול שישתנה מהקשר דברים אחד למישנהו.

כנדרש מכך, לבחינה מקרוב של השוויון המהותי בהקשר פלוני שומה יש לבודד את השריג שלעניין ולבוחנו בקפדנות תחת עין המיקרוסקופ.

שוויון "מהותי" אינו אלא אחת מנגזרות הצדק וההגינות. לצדק ולהגינות פנים הרבה, ואחד מפניהם הוא השוויון. ניתן לנסח את עקרון השוויון בדרכים הרבה, שאינן זהות זו לזו: שוויון בסיכויים, שוויון בתוצאות, שוויון בנקודת המוצא, שוויון בהקצאת משאבים, שוויון בצרכים וכולי. ואולם "שוויון מהותי" בכל אחד מאלה נרדף הוא - גם להלכה וגם למעשה - לצדק ולהגינות כנראה להם לבני חברה מסויימת בתקופה מסויימת, לאמור: שוויון המוליך אל צדק, שוויון שדרכו היא דרך ההגינות

להלן פסיקה בנושא שוויון מהותי:

 1.      דנ"א 7325/95 ידיעות אחרונות בע"מ נ' קראוס
 2.      בג"ץ 6126/94 סנש נ' רשות השידור

3.     בג"ץ 7111/95, 8195 מרכז השלטון המקומי נ' הכנסת

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. טענת הפליה

 2. שוויון מהותי

 3. סלקציה במועדונים

 4. אפליה אסורה בתמחור

 5. אפליה בגלל צבע עור

 6. הפליה בכניסה למועדון

 7. הלוואות לדיור - אפליה

 8. הפליה בין עובד לעובדת

 9. איסור אפליה מטעמי גיל

 10. דיון בהצעת חוק גזענית

 11. אפליית עובדים מבוגרים

 12. הצעת חוק יסוד השוויון

 13. מניעת כניסה למועדונים

 14. ייצוג לאוכלוסיה הערבית

 15. אפליה בעסקאות במקרקעין

 16. חוק איסור הפליית עיוורים

 17. סלקציה במועדונים - הקלטה

 18. דחיית תביעת אפליה בעבודה

 19. איסור הפליה במקומות בידור

 20. אפליית עובדים בהסדר נושים

 21. פיצויים בגין הפליה מטעמי דת

 22. הפליה בעבודה עבירה פלילית

 23. הצעת חוק יסוד המיעוט הערבי

 24. הפליה במעצר עד תום ההליכים

 25. סייג לדיון בהצעת חוק גזענית

 26. איסור אפליה בעסקאות במקרקעין

 27. הצעת חוק יסוד השוויון האזרחי

 28. אפליית אתיופים במקומות עבודה

 29. אפליית יוצאי אתיופיה מועדונים

 30. אפליה בכניסה למועדון בגלל מוצא

 31. אפליה בכניסה למועדונים בגלל גיל

 32. אפליית אתיופים בכניסה למועדונים

 33. סלקציה במועדון בגלל חזות מזרחית

 34. חוק יסוד שוויון האוכלוסיה הערבית

 35. שותפות אזרחית שיוויון למיעוט הערבי

 36. האם פיטורים בגיל 65 אפליה מחמת גיל ?

 37. אפליה במקומות בילוי בגלל מקום מגורים

 38. הצעת חוק יסוד שוויון האוכלוסיה הערבית

 39. הצעת חוק יסוד שיוויון האוכלוסיה הערבית

 40. חוק איסור הפליה בכניסה למקומות ציבוריים

 41. הוספת עקרון השוויון לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו

 42. אפליית עובדים ערבים - פיטורי עובדים בגלל היותם ערבים

 43. קריאות גזעניות - בקשה למתן צו הרחקה ממגרשי הכדורגל בארץ ל-3 שנים

 44. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון