פינוי פסולת מחצר בניין
פינוי פסולת מחצר בניין

להלן פסק דין בנושא פינוי פסולת מחצר בניין:

פסק דין

רקע

1.     מונחת בפני תביעה כספית בסך 9,270 ₪.

2.     עיריית תל - אביב - יפו (להלן: "התובעת") הינה רשות מקומית המוסמכת על פי חוק עזר לתל - אביב - יפו (שמירה הסדר והניקיון) התש"ם - 1980 לסלק מפגעים בנכסים המצויים בתוך גבולותיה המוניציפאליים.

3.     לטענתה, בתאריך ה - 09/07/04, במהלך בדיקת מפקח מטעמה נמצא כי בחצר הבניין ברחוב אביטל 18 בעיר מצויה פסולת רבה וגרוטאות. עקב כך, יצרה התובעת קשר עם בעלת הנכס (להלן: "הנתבעת") ודרשה ממנה לנקות את השטח האמור.

4.     הנתבעת לא פעלה בהתאם לדרישה ומשכך נאלצה התובעת לבצע את פינוי הפסולת בעצמה בתאריך ה - 06/12/04. בהתאם לחוק העזר האמור, על הנתבעת לשפות את התובעת בעלות ביצוע העבודות האמורות.

5.     הנתבעת צירפה תצהיר לבקשת רשות להתגונן בו ציינה, בין היתר, כי התנהלותה של התובעת ונציגיה היה שלא כדין, והיא עברה "שבעת מדורי גיהנום". ניסיונותיה לברר את הנושא לא צלח מול מחלקת הפינוי של העירייה וגם לא הצליחה ליצור קשר עם דרגים בכירים יותר בעירייה.

6.     לגופו של עניין טענה הנתבעת כי נגרם לה נזק רב כתוצאה מביצוע הפינוי ונלקחו מחצרה ביגוד ומוצרי בניין חדשים שנועדו לשיפוץ דירתה.

7.     תביעה זו הועברה מפסים של 'סדר דין מקוצר' לפסים של 'סדר דין מהיר'. משכך, פסק הדין יהיה מנומק בתמציתיות כפי שנקבע בתקנות סדר הדים האזרחי, התשמ"ד - 1984.

דיון

8.     לדידי, לאחר ששמעתי את עדויות הצדדים, עברתי על הראיות ושאר המסמכים המצויים בתיק, מצאתי לנכון לקבל את התביעה והכל כפי שיפורט להלן.

9.     בתאריך ה - 12/03/07 התקיים בפני דיון לעניין בקשת הרשות להתגונן שהגישה הנתבעת. לאחר שנחקרה על ידי ב"כ התובעת הוסכם כי תינתן רשות להתגונן וכי ייקבע מועד לשמיעת ההוכחות. במהלך הדיון האמור טענה הנתבעת כי עצם הפינוי בוצע עקב סכסוך שכנים בינה לבין דייר אחר בשכונה בה היא מתגוררת. בעקבות הסכסוך פנה אל מכר מהעירייה שהסביר לו שהוא ושאר שכניה של הנתבעת יגישו תלונה בעירייה על המפגע בחצר למרות שלא מדובר במפגע כלל וכלל אלא בביגוד וריהוט שהוציאה מביתה עקב השיפוצים שערכה.

10.     בתאריך ה - 15/11/07 התקיים בפני דיון ההוכחות בתיק זה. מטעם התובעת הובאו לעדות שני פקחים, מר טבו ומר יורמן וכן ארבעה שכנים של הנתבעת, משפחת ולר, מר יוסף ומר שבתאי.

11.     המצהירים ציינו בפירוט את המצב בחצרה של הנתבעת, הריח שנדף מהגרוטאות שאספה והעכברים ומזיקים נוספים שהסתובבו שם בגין הנ"ל.

12.     עדים אלו לאו דווקא היו אלו אשר הכריעו את הכף. בהחלט ייתכן כי סכסוך שכנים אחר (ראה חקירתו של מר מזרחי לעניין התקנת מזגן בפרוטוקול) הצית את הסכסוך בינם לבין הנתבעת.

13.     אולם, עדותם של המפקחים מטעם התובעת היו בעלי משקל רב. לתצהירים מצורפים צילומים המלמדים כי החצר הייתה מלאה בריהוט ישן, פסולת אורגנית וגם הם זכרו בעצמם את ריח הצחנה. ראה לדוגמא את עדותו של מר טבו -

"במקום בחצר נמצאו תרנגולות ונודף ריח רע וגם חומרי בניין. ביקשתי ממנה לסלק מהחצר את כל הגרוטאות וכל מה שיש בחצר, ביקשתי כי זה מהווה מקום לקינון של מכרסמים ... החלטנו שהיא לא עומדת בדירשותינו ואז קיבלנו החלטה לבוא ולנקות את הבית כי זה מהווה סכנה לבריאות הציבור..." (דיון מה - 15/11/07 ע' 6 ש' 1-7)

14.     בנוסף, הבהירו הפקחים כי לא נלקחו מהחצר מוצרים חדשים שנועדו לשיפוץ ביתה אלא אך ורק פסולת.

15.      הנתבעת בעדותה, התנגדה לכל הנטען על ידי התובעת ועל ידי העדים מטעמה. הנתבעת לא הייתה מיוצגת וביצעה חקירות עדים בעצמה. ניסיונה היה לשכנע את בית המשפט כי עדותם הינה עורבא פרח בניסיון להכפיש את שמה ולפגוע בכיסה.

16.     אינני יכול לקבל טענות אלו. התמונות שצורפו מלמדות כאלף מילים על הצורך האמיתי בביצוע פינוי וניקוי החצר.

סוף דבר

17.     הנני מקבל את התביעה.

18.     בנסיבות העניין הנני מחייב את הנתבעת בהוצאות המשפט וכן סך נוסף של 720 ₪ + מע"מ בלבד בעבור שכ"ט עו"ד.

19.     לא אוכל לסיים את פסק דין זה מבלי לציין בפני התובעת וב"כ את מצבה של הנתבעת. המדובר באישה מבוגרת, קשת יום, המכלכלת את עצמה מאיסוף בקבוקים ומיחזורם, ולכן יש לשקול בזהירות הראויה כיצד לפעול למימוש פסק דין זה.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. יום איכות הסביבה

 2. אתר פסולת בנגב

 3. עבירות זיהום מים

 4. חוק מיחזור פסולת

 5. השלכת פסולת בניין

 6. אישור מיחזור פסולת

 7. הזרמת שפכים מזוהמים

 8. עבירות איכות הסביבה

 9. מיחזור שאריות צמיגים

 10. אכרזות על שמורות טבע

 11. מכרז הטמנת פסולת בניין

 12. פינוי מזנון בשמורת טבע

 13. פינוי פסולת מחצר בניין

 14. חוק פיצוי על זיהום בשמן

 15. הצעת חוק חופי הים התיכון

 16. שיקום איכות הסביבה בישראל

 17. עורכי דין בתחום איכות הסביבה

 18. חוק שמירת הניקיון תשמ"ד-1984

 19. חוק גנים לאומיים ושמורות טבע

 20. חוק הסדרת מקומות-רחצה, תשכ"ד-1964

 21. החרמת רכוש ע''י המשרד להגנת הסביבה

 22. איסור נהיגה על אופנועי ים בחוף הים

 23. תביעה ייצוגית זיהום מים - הזרמת סולר

 24. פינוי פסולת מבתי עסק - תביעה ייצוגית

 25. אכיפת מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים

 26. תביעה הגין זיהום בעין עקב שימוש בעדשות

 27. הגדרת "זיהום" בחוק למניעת מפגעים סביבתיים

 28. ייצוג גופים לא ממשלתיים לשמירת איכות הסביבה

 29. התנגדות המדינה להטלת הגופה לים מחשש לזיהום המים

 30. חוק עזר לגנים לאומיים ושמורות טבע, תשכ"ז-1967

 31. חוק מניעת זיהום הים (הטלת פסולת), התשמ"ג-1983

 32. בקשה להקים תחנת מעבר למיון ולמיחזור פסולת בניין

 33. צו שמירת הניקיון (יום ניקיון ארצי), התש"ע-2010

 34. תקנות שמורות הטבע (סדרים והתנהגות), תשל''ט-1979

 35. חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, התשמ"ח-1988

 36. תקנות מניעת זיהום הים (הטלת פסולת), התשמ''ד-1984

 37. פקודת מניעת זיהום מי-ים בשמן (נוסח חדש), תש"ם-1980

 38. תקנות מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, התש''ן-1990

 39. תקנות שמירת הנקיון (סימון מכלים למשקה), התשמ''ז-1987

 40. תקנות שמירת הנקיון (קרן לשמירת הנקיון), התשמ''ו-1986

 41. תקנות למניעת מפגעים (זיהום אויר מחצרים), תשכ''ב-1962

 42. תקנות למניעת מפגעים (זיהום אויר מכלי-רכב), תשכ''ג-1963

 43. תקנות מניעת זיהום מי הים בשמן (ביצוע האמנה), התשמ''ז-1987

 44. נטען כי הפרו את ההסכם בכך שזרקו את הפסולת לאתר פסולת פיראטי

 45. תקנות בריאות העם (טיפול בפסולת במוסדות רפואיים), התשנ''ז-1997

 46. תקנות למניעת מפגעים (זיהום אוויר מכלי רכב בדרך), התשס''א-2001

 47. עתירה למתן צו על תנאי - תוכנית הלאומית לצמצום ומניעת זיהום אוויר

 48. צו הענקת סמכויות לפקחי שמורות טבע וערכי טבע מוגנים, תשכ"ה-1964

 49. תקנות למניעת מפגעים (מניעת זיהום אוויר ורעש ממחצבה), התשנ''ח-1998

 50. הודעה על החלטה 656 בדבר תנאי מסירת קרקע לגנים לאומיים ולשמורות טבע

 51. תקנות למניעת מפגעים (זיהום אויר ממבערי מזוט להסקה ביתית), תשל''ג-1972

 52. צו הסדרת מקומות רחצה (סדרים ואיסורים במקומות רחצה מוכרזים), תשכ"ה-1965

 53. תקנות חופש המידע (העמדת מידע על איכות הסביבה לעיון הציבור), התשס''ט-2009

 54. צו גנים לאומיים ושמורות טבע (הטלת תפקיד על רשות שמורות הטבע), תשכ"ה-1965

 55. צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - זיהום אוויר מכלי רכב בדרך), התשס"א-2001

 56. צו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט - זיהום אוויר מכלי רכב בדרך), התשס"א-2001

 57. תקנות שפיכתם של שמנים לתוך מי הים (הקמת קרן למניעת זיהום הים), תש''ם-1979

 58. תקנות איסוף ופינוי פסולת למיחזור (חובת פינוי פסולת למיחזור), התשנ''ח-1998

 59. צו הסדרת מקומות-רחצה (מצילים, סדרנים, פקחים ומגישי עזרה ראשונה), תשכ"ו-1965

 60. תקנות מניעת זיהום מי הים בשמן (ערובה לתשלום קנס והוצאות ניקוי), התשנ''ז-1997

 61. תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי עבירת נהיגה ברכב בחוף הים), התשס''א-2001

 62. תקנות למניעת זיהום מי הים בשמן (אגרה להגנת איכות הסביבה הימית), התשמ''ג- 1983

 63. תקנות למניעת מפגעים (זיהום אויר מכלי-רכב) (תקן של מבחן הרטרידג'), תשכ''ד-1963

 64. חוק ייצוג גופים ציבוריים שענינם בשמירת איכות הסביבה (תיקוני חקיקה), התשס"ג-2002

 65. צו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט - גנים לאומיים ושמורות טבע ואתרי לאום), התשמ"ט-1989

 66. צו הסדרת מקומות רחצה (סדרים ואיסורים במקומות רחצה מוכרזים), (הוראת שעה), התשס"ו-2006

 67. תקנות גנים לאומיים ושמורות-טבע (איסור פגיעה בערכי-טבע מוגנים וההגנה עליהם), תשכ''ח-1968

 68. תקנות גנים לאומיים, שמורות טבע ואתרי הלאום (איסור פגיעה בערכי טבע מוגנים), התשמ''ד-1983

 69. תקנות למניעת מפגעים (מניעת זיהום אויר וריח בלתי סבירים מאתרים לסילוק פסולת), התש''ן-1990

 70. אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (ערכי טבע מוגנים), התשס"ה-2005

 71. קנס בשל עבירת ברירת משפט על הפרת חיקוקים הנוגעים לגנים לאומיים, שמורות טבע והגנת חיית הבר

 72. צו גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (הטלת ניהול אתר לאומי), התשס"ב-2001

 73. תקנות גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (אגרות כניסה לגנים ולשמורות), התשנ''ח-1998

 74. צו גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (הטלת ניהול אתר לאומי על רשות מקומית), התשס"ה-2004

 75. תקנות בריאות העם (כשירויות עובדי בריאות הסביבה ואיכות הסביבה ברשויות סניטריות מקומיות ובשירות המדינה), התשנ''ג-1992

 76. צו הסדרת מקומות רחצה (מקומות רחצה אסורים ומוכרזים בים התיכון, בים כנרת, בנהר הירדן, בים המלח ובים סוף), התשס"ד-2004

 77. צו גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (הטלת ניהול האתר הלאומי "בית אשל" על עיריית באר שבע), התשס"ו-2006

 78. צו הסדרת מקומות רחצה (מקומות רחצה מוכרזים ואסורים בים המלח, סדרים ואיסורים במקומות רחצה מוכרזים, מצילים, סדרנים, פקחים ומגישי עזרה ראשונה במקומות רחצה מוכרזים בים המלח), התשמ"ח-1988

 79. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון