עונש על העסקת עובד זר

מה העונש על העסקת עובד זר לא חוקי ?

בית המשפט גזר על הנאשם בהעסקת עובד זר שלא כדין את העונשים הבאים:

 1.      מאסר למשך 4 חודשים אשר ירוצה בעבודות שירות, בכפוף לחוות דעת חיובית של הממונה על עבודות השירות.
 2.      מאסר מותנה של 4 חודשים, למשך 3 שנים מהיום, שלא יעבור על כל עבירה כנגד חוק הכניסה לישראל.
 3.      קנס בסך 1,000 ₪ או 10 ימי מאסר תחתיו. הקנס ישולם ב - 2 שיעורים חודשיים שווים ורצופים, החל מיום 1.10.08.


להלן גזר דין בנושא עונש על העסקת עובד זר:

גזר דין

הנאשם הורשע עפ"י הודאתו בעבירה של העסקה והלנה שלא כדין - עבירות לפי סעיפים 12(א)(א) ו 12 (א)(ב) לחוק הכניסה לישראל התשי"ב - 1952.

במסגרת הסדר הטיעון הוסכם, כי המאשימה תגביל עצמה ל- 5 חודשי מאסר בעבודות שירות ואילו הסניגור יעתור לעונש מותנה בלבד.

ב"כ המאשימה עמד על חומרת העבירות וביקש להשית על הנאשם מאסר מותנה וקנס.

ב"כ הנאשם עתר להסתפק במאסר מותנה. הוא הדגיש את נסיבותיו האישיות של הנאשם, העובדה כי הוא עובד במקום עבודה מסודר ולכן מאסר בעובודת שירות יוציא אותו ממעגל העבודה. עוד ציין כי המדובר בנאשם נורמטיבי, הודה וחסך זמן שיפוטי יקר, הביע חרטה ולכן עתר להסתפק במאסר מותנה וקנס.

בשני פסקי דין שיצאו מלפני בית המשפט העליון, התייחס בית המשפט לפרשנות הראויה להלכת חטיב-רע"פ 5198/01, ח'טיב נ' מ"י, פ"ד נו(1), 769. האחד- רע"פ 6217/05, פסק הדין בעניין וליד חג'אג נ' מ"י תק על 2006(3), 3792 להלן: "הלכת חג'אג), והשני - רע"פ 3674/04, מוחמד אבו סאלם נ' מ"י תק על 2006 (1) 1880 (להלן: "הלכת אבו סאלם").

בהלכת אבו סאלם נאמר על ידי השופט חשין:
"על דרך העיקרון תישמר מדיניות הענישה המחמירה בכל הנוגע לעבירות הקשורות בכניסתם של שוהים בלתי חוקיים משטחי האזור לישראל. נבהיר עם זאת, כי המדיניות אינה מכתיבה עונש מאסר - כפי שהילכת ח'טיב פורשה בידי מקצת בתי-משפט, וכי בתי-המשפט יגזרו עונש על עבריינים בנסיבותיו המיוחדות של כל מקרה ומקרה. כל מקרה יוכרע בהתאם לנסיבותיו ובהתאם לטעמים ולתכליות של מדיניות הענישה שנקבעה..."
(פיסקה 16 לפסק הדין) .

נקבע כי על בית המשפט לתת דעתו לנסיבותיו של כל מקרה ומקרה, וכי יש לייחס המשקל לנסיבות ביצוע העבירה ומידת הסיכון שיצר הנאשם לציבור. יפים לענייננו הדברים שנאמרו שם :
"למשל, יש לתת ביטוי לנסיבותיו האישיות של העבריין, בהן גילו, מצב בריאותו, מצבו המשפחתי ועוד כיוצא-באלו נסיבות שלעניין. נסיבות אלו - ונסיבות דומות להן -אף שאין בהן, כשלעצמן, כדי לשלול הטלתו של מאסר בפועל, אפשר יביאו להקלה במשך תקופת המאסר, ובמקרים המתאימים יחייבו הטלתו של עונש קל יותר. משקל רב יש ליתן, כמובן, לנסיבות ביצוע העבירה ולמניעו של העבריין, ובייחוד נתחשב בסיכון שיצר הנאשם לשלום הציבור.... ".

זאת ועוד, נפסק כי על בית המשפט לייחס משקל רב לנסיבות ביצוע העבירה ומידת הסיכון שיצר הנאשם במעשיו לציבור, יפים לעניינו הדברים שנאמרו שם:
"משקל רב יש ליתן, כמובן, לנסיבות ביצוע העבירה ולמניעיו של העבריין, ובייחוד נתחשב בסיכון שיצר הנאשם לשלום הציבור. . .
חומרה יתירה נודעת לעבירות הנעברות על רקע כספי או עיסקי. ברי כי אנשים העוסקים דרך-קבע בהסעתם של שוהים בלתי חוקיים - בעיקר במקום שהמדובר הוא בהסעה משיטחי האזור אל תוך ישראל - גורמים לסיכון רב יותר של הציבור, וכמותם הם מי שנוהגים להעסיק שלא כדין שוהים בלתי חוקיים ולהלינם בתחומי ישראל, בעיקר במקום שההעסקה היא לזמן קצר. ...אך אם ברצוננו לשרש את התופעה ולמנוע כניסתם של תושבי האזור לישראל שלא כדין, עלינו להרתיע בראש-ובראשונה את המעסיקים והמסיעים המפיקים תועלת כלכלית מהפרת החוק.. " (שם בע"מ 1886).

עם זאת ציין בית המשפט העליון בהלכת אבו סאלם כי דרך כלל תישמר בעבירות כנגד חוק הכניסה לישראל מדיניות הענישה המחייבת השתת עונשי מאסר .

אכן בהלכת אבו סאלם נמנע בית המשפט העליון במספר מקרים חריגים מהשתת עונש מאסר והמירו במאסר מותנה, אך זאת במקרים של נסיבות אישיות קשות, כמו גיל מבוגר מאוד, או מצב בריאותי קשה.
נסיבות אלו לא נתקיימו בעניננו ומכאן לא ראיתי לנכון להסתפק בהשתת עונש של מאסר מותנה בלבד. בענייננו יש לזכור עוד, כי המדובר בהעסקה והלנה של שני שוהים בלתי חוקיים למשך מספר ימים.

עם זאת אשקול לקולא את הודאת הנאשם שחסכה זמן שיפוטי יקר, הבעת החרטה, היותו אדם נורמטיבי וכן את העובדה כי הנאשם נעדר כל עבר פלילי, וזוהי הסתבכותו הראשונה, כך שאין המדובר במי שמעסיק שוהים בלתי חוקיים שוב ושוב.

אשר על כן, ולאחר ששקלתי את השיקולים לקולא ולחומרא, הנני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים:
א.     מאסר למשך 4 חודשים אשר ירוצה בעבודות שירות, בכפוף לחוות דעת חיובית של הממונה על עבודות השירות.
ב.     מאסר מותנה של 4 חודשים, למשך 3 שנים מהיום, שלא יעבור על כל עבירה כנגד חוק הכניסה לישראל.
ג.     קנס בסך 1,000 ₪ או 10 ימי מאסר תחתיו. הקנס ישולם ב - 2 שיעורים חודשיים שווים ורצופים, החל מיום 1.10.08.

קובעת להמשך דיונים לקבלת חוות דעת ממונה על עבודות שירות ליום 24.9.08 בשעה 09:00.

הממונה על עבודות השירות מתבקש להגיש חוות דעתו בדבר כשירותו של הנאשם לבצע עבודות השירות.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הזדהות עובדים זרים

 2. שמירת כבוד עובד זר

 3. זכויות מטפלת הודית

 4. כליאת שווא של עובד זר

 5. הלוואות לעובדים זרים

 6. משכורת עובד זר בסיעוד

 7. העסקת עובד זר עורך דין

 8. עונש על העסקת עובד זר

 9. חוק העסקת עובדים זרים

 10. תפיסת עובד זר לא חוקי

 11. זכויות עובד זר תאילנדי

 12. כרטיס סים לעובדים זרים

 13. פטירת המעסיק של עובד זר

 14. זכויות מטפלת זרה לילדים

 15. עובדים זרים בחברה בפירוק

 16. עובד זר נשדד - מה העונש

 17. העסקת עובד זר ללא ביטוח

 18. זכויות עובד זר באתר בניה

 19. זכויות עובדת זרה סיעודית

 20. מי נחשב למעסיק של עובד זר

 21. תנאים הוגנים לעובדים זרים

 22. צו הרחקה מישראל - עובד זר

 23. העסקת עובדת זרה מאוקראינה

 24. היתר עבודה בבניין לעובד זר

 25. נישואים עם עובד זר לא חוקי

 26. זכויות עובדים זרים פיצויים

 27. העסקת עובד זר בניגוד להיתר

 28. עורך דין בתחום עובדים זרים

 29. משכורת עובדי סיעוד ממולדובה

 30. איך מאריכים ויזה לעובד זר ?

 31. ניכויים מותרים משכר עובד זר

 32. תאונת עבודה של עובד זר סיני

 33. קיזוז דמי כלכלה משכר עובד זר

 34. ניכוי משכר עובד זר על מגורים

 35. פיצויים לעובד זר שהוחזק במעצר

 36. חוק עובדים זרים, התשנ"א-1991

 37. העסקה שלא כדין של עובדים זרים

 38. החלפת עורך דין בתיק תאונת דרכים

 39. זכויות עובד זר סיעודי פיליפיני

 40. פיצוי לעובד זר בגין כליאת שווא

 41. ביטול קנס על העסקת עובדים זרים

 42. קנס מנהלי בגין העסקת עובדים זרים

 43. גזר דין בעבירת העסקת עובדים זרים

 44. ערר על קנס בגין העסקת עובדים זרים

 45. ענישה למעסיקי עובדים זרים מהשטחים

 46. אי העמדת מגורים הולמים לעובדים זרים

 47. איסור על עובדים זרים להחליף מעסיק

 48. נוהל העסקת עובדים זרים בענף הבניין

 49. הארכת מועד להישפט העסקת עובדים זרים

 50. העסקת עובדים זרים ללא הסכם העסקה בכתב

 51. חיוב המדינה בתשלום דמי פיקדון של עובד זר

 52. קנס בגין העסקת עובדים זרים בבניה ללא היתר

 53. תקנות עובדים זרים (דמי היתר), התשס''ו-2006

 54. קנס בסך של 15,000 ש"ח בגין העסקת עובדים זרים

 55. אחריות פלילית של מנהל תאגיד על העסקת עובדים זרים

 56. הארכת רישיונות לעובד זר המועסק במתן טיפול סיעודי

 57. זכויות מהגרת עבודה מהפיליפינים שהועסקה כמטפלת סיעודית

 58. תקנות עובדים זרים (דיווח למדור התשלומים), התש''ס-2000

 59. כתב אישום יזום חלף קנס מנהלי בעבירות לפי חוק עובדים זרים

 60. תקנות עובדים זרים (אגרת בקשה ואגרה שנתית), התשס''ד-2004

 61. תקנות עובדים זרים (פטורים למעסיקי מומחים זרים), התשס''ז-2007

 62. תקנות שירות התעסוקה (מסירת מידע לעובד זר בקשר לתיווך עבודה), התשס''ו-2006

 63. תקנות שירות התעסוקה (תשלומים ממבקש עבודה בקשר לתיווך עבודה), התשס''ו-2006

 64. תקנות עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (מגורים הולמים), התש''ס-2000

 65. תקנות עובדים זרים (מעבר של עובד זר בין מעבידים שהם קבלני כוח אדם בענף הבנין), התשס''ו-2006

 66. תקנות עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (מסמכים נוספים), התש''ס-2000

 67. צו עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (סל שירותי בריאות לעובד), התשס"א-2001

 68. תקנות עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (שיעור ניכויים מהשכר בעד מגורים הולמים), התש''ס-2000

 69. תקנות עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (שיעור ניכוי מהשכר בעד דמי ביטוח רפואי), התשס''ב-2001

 70. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון