סמכות עניינית בתביעה נגד רשות מקומית

בית המשפט ציין כי אדם המעונין בביטולה או בשינויה של ההחלטה שנתקבלה על ידי רשות מקומית, ובהעדר הסדר מיוחד, עליו לפנות לבית המשפט לעניינים מנהליים, אולם שונים הם פני הדברים כאשר הסעד המבוקש הינו סעד כספי.

להלן פסק דין בנושא סמכות עניינית בתביעה נגד רשות מקומית:

פסק דין

י. טימור - סגן נשיא :

1.      בפני ערעור על פסק דין שניתן ע"י כב' השופטת מ. וולפסון בבש"א 2498/04 בת.א. 329/04 מבית משפט השלום באשדוד, מיום 29.12.04. נקבע, כי יש למחוק את התובענה על הסף מחמת העדר סמכות עניינית.

2.      ואלו העובדות הצריכות לענין :
2.1      המערערות הנן חברות המחזיקות בנכסים המצויים במרכז המסחרי, "קניון עד הלום",
המצוי בתחום שטח שיפוטה של המשיבה.
2.2      המערערות הגישו תביעה כספית להשבת סכומי ארנונה שנגבו בעודף ושלא כדין בבימ"ש
קמא בסכום 541,389.69 ₪.
2.3      בתאריך 29.12.04 קבע בימ"ש קמא, כי הסמכות נתונה לבימ"ש לעניינים מנהליים
"לאחר ששקלתי את המכלול השתכנעתי כי דרכן של המשיבות היא בעתירה מנהלית
לפי סעיף 5 (1) לחוק בתי המשפט לעניינים מנהליים".
2.4      בתאריך 11.10.06 נקבע בהסכמת הצדדים, כי מאחר ומדובר בטענה משפטית בלבד, פס"ד
ינתן לאחר השלמת עיקרי טיעון בסיכומים קצרים.

ומכאן הערעור שלפנינו.

3.      טענות הצדדים :

ב"כ המערערות טוען, כי שגה בימ"ש קמא. מבחן הסמכות העניינית של בית משפט אזרחי הינו מבחן הסעד הנתבע, מכאן כי הסמכות בתיק מסורה לסמכות העניינית הייחודית ו/או המקבילה של בית המשפט האזרחי.

ב"כ המשיבות טוען, כי יש לדחות את הערעור. סמכותו העניינית של בית המשפט נקבעת לפי עילת התביעה. הסמכות העניינית הייחודית לדון בעניין הנדון נתונה לבית המשפט לעניינים מנהליים אם מכוח סעיף 6 (ב) לחוק רשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), התשל"ו-1976 ואם מכוח סעיף 5 (1) לחוק בתי המשפט המנהליים, תש"ס-2000.

4.      הכרעה ודיון

לאחר שקראתי את הודעת הערעור, פרוטוקול הדיון, עיקרי הטיעון הראשונים והמשלימים נחה דעתי, כי יש לקבל את הערעור ולקבוע כי הסמכות נתונה לבית המשפט האזרחי.

סוגיה דומה עמדה בפני בית משפט עליון ברע"א 6590/05 עירית אשדוד נ' שמעון צרפתי בע"מ. המשיבה הגישה תובענה בבית משפט מחוזי באר שבע נגד המבקשת להשבת כספים, שהמשיבה שילמה למבקשת בגין היטלי סלילת רחובות, אספקת מים ותיעול. המבקשת עתרה לסילוק התובענה על הסף בגין חוסר סמכות עניינית, הואיל ולטענתה הסמכות הייתה נתונה לבימ"ש לעניינים מנהליים. בית המשפט המחוזי דחה את הבקשה. המבקשת הגישה על החלטה זו בקשת רשות ערעור. בית המשפט העליון דחה את הבקשה וקבע, כי ההבדל בסעד המבוקש בין שני ההליכים הוא שמביא לתוצאות שונות. כשהסעד המבוקש הוא הצהרתי - הסמכות בידי בית המשפט לעניינים מנהליים. ואילו כשהסעד המבוקש הוא סעד כספי - הסמכות נתונה לבית המשפט האזרחי - בהתחשב בסכום התביעה :
"לפיכך, כאשר אדם מעונין בביטולה או בשינויה של ההחלטה שנתקבלה על ידי רשות מקומית, ובהעדר הסדר מיוחד, עליו לפנות לבית המשפט לעניינים מנהליים. שונים הם פני הדברים כאשר הסעד המבוקש הינו סעד כספי. יש לאבחן מקרה זה ממקרה בו נתבקש סעד של ביטול או שינוי החלטה מינהלית. ניתן לראות זאת בבירור משבוחנים את התוספת השלישית לחוק. בתוספת זו (יחד עם סעיף 5 (3) לחוק) נקבע, כי לבית המשפט לעניינים מינהליים יש סמכות לדון בתובענה לפיצויים שעילתה במכרז. זה המקרה היחיד בו בית המשפט לעניינים מנהליים הוסמך, לעת הזו, לדון בהליך נגד רשות מינהלית כאשר הסעד הנתבע בו הינו סעד כספי. אף אם נבחן את הענין מן ההיבט הדיוני, נמצא שאין יסוד לטענה שבית המשפט לעניינים מנהליים מוסמך לדון בתביעת השבה המוגשת נגד רשות מקומית". (ברע"א 6590/05 עירית אשדוד נ' שמעון צרפתי בע"מ).


בפנינו תביעה כספית להשבת כספים שנגבו לכאורה מהמערערות שלא כדין, במצב דברים זה אני סבור, כי הסמכות נתונה לבית המשפט האזרחי - ע"פ גובה הסכום. מכאן שהסמכות נתונה לבית המשפט השלום.
5.      סוף דבר
לו דעתי תתקבל, הייתי מציע לחבריי לקבל את הערעור, ולחייב המשיבה בהוצאות המערערות סך 5000 ₪ כ"א בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד התשלום בפועל ומע"מ כחוק, ולהורות על השבת התיק לערכאה ראשונה לשם המשך בירור התובענה שהוגשה.

                                             

                                             
     י. טימור סגן נשיא
אני מסכיםנ. הנדל שופט


אני מסכימהש. דברת שופטת


לפיכך הוחלט כאמור בפסק הדין שניתן ע"י סגן הנשיא י. טימור

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מבחן הסעד

 2. סמכות עניינית ארנונה

 3. סמכות עניינית צו הריסה

 4. סמכות עניינית תוקף גיור

 5. סמכות עניינית הקדש דתי

 6. סמכות עניינית קנסות חניה

 7. סמכות עניינית בערר מס שבח

 8. סמכות עניינית פירוק שיתוף

 9. סמכות עניינית תביעות קטנות

 10. סמכות עניינית התיישנות קנס

 11. סמכות עניינית ביטול פטנט

 12. סמכות עניינית בתביעה רכושית

 13. סמכות עניינית ביטול חוזה מכר

 14. סמכות עניינית בענייני ארנונה

 15. סמכות עניינית בעוולת גניבת עין

 16. דוגמאות העדר סמכות עניינית

 17. הגנת בית מגורים - סמכות עניינית

 18. תשלום דמי ניהול - סמכות עניינית

 19. סמכות עניינית לביטול חוב ארנונה

 20. סמכות עניינית - הסכמים קיבוציים

 21. מבחן הסעד בבית משפט לענייני משפחה

 22. סמכות עניינית בתביעות קניין רוחני

 23. תביעה לחלוקת רכוש - סמכות עניינית

 24. סכסוך בקשר לירושה - סמכות עניינית

 25. בקשה ליישוב סכסוך - סמכות עניינית

 26. חשיפת פרטי גולשים - סמכות עניינית

 27. החזר יציאות והוצאות סמכות עניינית

 28. סמכות עניינית בתביעת גזל סוד מסחרי

 29. סמכות עניינית חזקה ושימוש במקרקעין

 30. סמכות עניינית בתביעת נזיקין של שוטר

 31. הפקעת קרקעות - סמכות עניינית ייחודית

 32. סמכות עניינית אכיפת הסכם מכר מקרקעין

 33. סמכות עניינית בתביעה נגד רשות מקומית

 34. סמכות עניינית לבית משפט לענייני משפחה

 35. סמכות עניינית לבית משפט מחוזי - משפחה

 36. סמכות עניינית בתביעת אינטרנט לא מובהקת

 37. מחיקת התביעה על הסף מחוסר סמכות עניינית

 38. סמכות עניינית בסכסוך משפחתי בעניין כספי

 39. סדרי הקשר בין האב לקטין - סמכות עניינית

 40. קצבה מגרמניה - סמכות עניינית של בית משפט

 41. ההבדל בין תושבות לאזרחות - סמכות עניינית

 42. סעיף 34 לחוק ההוצאה לפועל - סמכות עניינית

 43. סמכות עניינית בעניין מתן הוראות לכונס נכסים

 44. סמכות עניינית בית הדין לעבודה בתביעת לשון הרע

 45. סמכות עניינית בתביעת אישה נגד בעל בפשיטת רגל

 46. סמכות עניינית של בית הדין לעבודה בדיני חברות

 47. סמכות עניינית בית הדין לעבודה – סודות מסחריים

 48. צו מניעה זמני לפני הכרעה בשאלת הסמכות העניינית

 49. מחיקת תביעה מחוסר סמכות עניינית של בית משפט השלום

 50. סמכות עניינית בהחלטה בגין ביטול העיקולים על ידי רשם

 51. ניתן להעלות טענת העדר סמכות עניינית בכל שלב של הדיון

 52. סמכות עניינית: מחיקת השעבוד הרשום על הנכס לטובת הבנק

 53. סמכות עניינית לבית משפט לעניינים מקומיים ביהודה ושומרון

 54. סמכות עניינית לבית הדין לעבודה לשנות פסק הדין המאשר הסכם הפשרה

 55. למי הסמכות העניינית בסכסוך בין חברת ניהול לבין דייר בבית משותף ?

 56. האם הכתרת עילת התביעה כ"עוולת נזיקית" מקנה סמכות עניינית לבית משפט השלום ?

 57. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון