מעצר שוהה בלתי חוקי

הבסיס לעילת המעצר של שוהה בלתי חוקי בישראל קבוע בסעיף 21(א) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה-מעצרים) התשנ"ו-1996. המקנה סמכות למעצר במקרה בו קיים יסוד סביר לחשש ששחרור הנאשם או אי-מעצרו יביא לשיבוש הליכי משפט, להתחמקות מהליכי שפיטה.

להלן החלטה בנושא מעצר שוהה בלתי חוקי:

החלטה

1.     כנגד המשיב הוגש כתב אישום המייחס לו עבירה של כניסה ושהייה בלתי חוקית, עבירה לפי סעיף 12(1) לחוק הכניסה לישראל, תשי"ב-1952.

2.     על פי עובדות כתב האישום ביום 28.3.06 שהה המשיב תושב טובאס בחיפה מבלי שבידו היתר כדין.

3.     בד בבד עם הגשת כתב האישום הגישה המבקשת בקשה למעצרו של המשיב עד תום ההליכים ע"פ סעיף 21 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה-מעצרים) התשנ"ו-1996. המבקשת מצביעה על מסוכנותו של המשיב ובעיקר על החשש כי שחרורו לא יאפשר להביאו לדין, תוך שימת דגש על עברו הפלילי של המשיב.

4.     ב"כ המשיב לא חלקה על קיום ראיות לכאורה אך בקשה לשחרר המשיב לחלופת מעצר בביתו של תושב ישראל בחיפה שהסכים לפקח עליו עד לתום ההליכים.

5.     עיון בתיק החקירה מראה כי אכן בהתאם לעמדת שני הצדדים חומר הראיות הקיים בתיק עומד ברמה הלכאורית המספקת כדי להורות על מעצר עד תום ההליכים ואפנה להלכה כפי שנקבעה למשל ע"י כב' הש' ג'ובראן בבש"פ 818/06 עאמר כוסתירו נ' מדינת ישראל תק-על 2006(1), 4216 ,עמ' 4217 (החלטה מיום 19.3.06) "כידוע, בית-המשפט הבוחן את קיומן של ראיות לכאורה לשם גיבושה של עילת מעצר, אינו נדרש, אלא לבחון האם די בראיות אשר הובאו בפניו, באם תוכחנה במהלך המשפט, כדי להוכיח את אשמת הנאשם מעבר לכל ספק סביר (ראו בש"פ 8087/95 שלמה זאדה נ' מדינת ישראל, פ"ד נ(2) 133, 148)".

6.     המשיב נמצא פיזית בתחומי העיר חיפה מבלי שברשותו אישור כניסה לישראל או היתר לשהייה בה ולמעשה גם אם ינוהלו הליכים בתיק זה צפוי דיון קצר ביותר.

7.     הבסיס לעילת המעצר של שוהה בלתי חוקי בישראל קבוע בסעיף 21(א) לחוק המעצרים המקנה סמכות למעצר במקרה בו "קיים יסוד סביר לחשש ששחרור הנאשם או אי-מעצרו יביא לשיבוש הליכי משפט, להתחמקות מהליכי שפיטה", עברו הפלילי של המשיב רק מדגיש ומבסס חשש זה, משנת 2001 הורשע המשיב שלוש פעמים בעבירות של כניסה לישראל שלא כדין, פעמיים הוא נשפט לעונשי מאסר בפועל ואף תלוי ועומד כנגדו מאסר על תנאי בן 5 חודשים.

8.     באשר להלכה בנושא זה הנני מפנה לפסק דינה של כב' הש' ארבל בבש"פ 10445/05 פלוני נ' מדינת ישראל תק-על 2005(4), 1571 ,עמ' 1572 "הגם שעבירה של כניסה ושהיה שלא כדין בישראל יש בה כדי לבטא לכאורה מסוכנות במעשיו של הנאשם, הנובעת בין היתר מכניסתם לישראל של מי שלא עברו בדיקת גורמי הביטחון, הרי שעילת המעצר העיקרית שיש לבחון במקרים אלה הינה החשש להימלטות מהדין (בש"פ 260/05 סביח נ' מדינת ישראל (לא פורסם)). לפיכך, בקשה למעצרו עד תום ההליכים של תושב שטחים הנאשם בכניסה ושהיה שלא כדין בישראל מחייבת בחינת קיומה של עילת מעצר בכל מקרה לגופו, האם קיים חשש קונקרטי להימלטות מן הדין בעניינו.לעורר עבר פלילי שרובו בעבירות זהות לאלה בהן הוא נאשם כעת. עברו הפלילי והעובדה שריצה עונש מאסר של 11 חודשים בגין כניסה ושהיה בישראל שלא כדין לא די היה בהם לכאורה כדי להרתיעו מלשוב לסורו. עונש מאסר על תנאי התלוי ועומד נגדו גם הוא לא הניאו לכאורה מלשוב ולהיכנס לישראל ללא ההיתרים והאישורים הנדרשים. לא העונשים שנגזרו עליו עד כה, לא העונש הצפוי לו אם ישוב וייתפס בישראל כשהוא שוהה בה שלא כדין, לא היה די באלה כדי להביאו לפעול להסדרת מעמדו בישראל. עברו הפלילי ואי רתיעתו של העורר לחזור על מעשיו מלמדים על מסוכנותו (ראו גם: בש"פ 6147/05 אבו יאסין נ' מדינת ישראל (לא פורסם)). אכן, ככלל, ביצוע עבירות חוזרות ונשנות של כניסה לישראל ושהיה בה שלא כדין מטילים צל על מידת האמון שניתן לתת בנאשם".

9.     הקלות בה חוצה המשיב את גבולה של מדינת ישראל מצד אל צד גם לאחר שהתנסה בעונשי מאסר בפועל, מצביעים על קיומו של חשש מהותי להימלטות מהדין ולכן רק חלופה אמיתית ורצינית יכולה להצדיק שחרורו של המשיב בתנאים מגבילים עד לבירור המשפט.

10.     הסניגורית הציעה חלופת מעצר בביתו של מר גרבה מחמוד ובפיקוחו, אלא שלאחר ששמעתי את דברי מר גרבה לא שוכנעתי כי ביכולתו לפקח ולמנוע מהמשיב להימלט מהדין ברגע שרק יחפוץ לעשות כן. אדגיש כי מר גרבה הציג עצמו כמי שמכיר את המשיב מהתקופה בה עבדו יחדיו בשיפוצים וכי בישיבת יום 10.4.06 הוא התעקש כי ביכולתו לפקח על המשיב לבדו 24 שעות ביממה למרות שהמלצתי כי ייעזר במפקח נוסף, דווקא התעקשות זו ממנה חזרה הסניגורית רק בתום שמיעת הטיעונים חידדה את חוסר רצינותו של מר גרבה. גם אם מר גרבה לא עובד תמה אני האם בכוונתו הכנה להסתגר בביתו במשך 24 שעות ביממה לתקופה לא מוגדרת והכל עבור מי שעבד עימו בשיפוצים בעבר.

11.     גם לאחר שאיפשרתי בדיון היום לצרף למר גרבה מפקח נוסף ומשלא הומצא מפקח כזה, עדיין אני לא משוכנע כי החלופה המוצעת תוכל לאיין את החשש הכבד כי המשיב שבפניי "ישא את רגליו" ויחזור אל מעבר לגבול עד הפעם הבאה שיבחר לשוב ולהכנס לישראל שלא כדין.
12.     לאור כל האמור לעיל הנני מורה על מעצרו של המשיב עד לתום ההליכים בת.פ. 1731/06 של בית המשפט השלום בחיפה.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מעצר לא חוקי

 2. מעצר על התחזות

 3. מעצר נאשם בהריגה

 4. מעצר בעבירת נשק

 5. מעצר בעבירת הצתה

 6. מעצר פועלים סינים

 7. מעצר בעבירת הריגה

 8. מעצר על דקירת קטין

 9. מעצר על תקיפת שוטר

 10. מעצר על חבלה חמורה

 11. מעצר על ניסיון שוד

 12. מעצר על נשיאת אקדח

 13. מעצר על העלבת שופט

 14. תנאים במעצר ראשוני

 15. מעצר על איומים ברצח

 16. מעצר על אגרוף בפנים

 17. מעצר על תקיפת החברה

 18. מעצר על סחר בהרואין

 19. מעצר על תיווך בשוחד

 20. מעצר שוהה בלתי חוקי

 21. מעצר על ניסיון הצתה

 22. סעיף 61 לחוק המעצרים

 23. הארכת צו מעצר מינהלי

 24. מעצר על סחר במריחואנה

 25. מעצר על שכפול מכוניות

 26. מעצר על חטיפת קטינים

 27. מעצר על נהיגה בשלילה

 28. הפסקת עבודה בגלל מעצר

 29. מעצר על איומים בצוותא

 30. מעצר על סחיטה ואיומים

 31. מעצר עד להסגרה לארה''ב

 32. המשך מעצר אחרי 30 ימים

 33. מעצר אדם המיועד להסגרה

 34. מעצר בעבירת סחיטה בכוח

 35. מעצר בית בבית של ההורים

 36. מעצר קטין עד תום ההליכים

 37. מעצר על מכירת רימון רסס

 38. מעצר על שימוש בסמים בצבא

 39. מעצר לפני הגשת כתב אישום

 40. מעצר על העלבת עובד ציבור

 41. מעצר בעבירת אינוס בן זוג

 42. מעצר על בריחה מרכב משטרה

 43. מעצר על פריצה לבית מגורים

 44. מעצר על אלימות נגד בת זוג

 45. מעצר בית מלא בעבירות סמים

 46. מעצר על יריות באזור מגורים

 47. מעצר על ניסיון בריחה משוטר

 48. מעצר צעירים עד תום ההליכים

 49. מעצר על הפרת זכויות יוצרים

 50. מעצר על גניבת מכוניות מחניה

 51. ביקורת שיפוטית על מעצר מנהלי

 52. מעצר מנהלי על בסיס מידע חסוי

 53. מעצר בגין התעללות בבעלי חיים

 54. מעצר בגין גניבה והתפרצות לבית

 55. פיצוי בגין מעצר וכליאה שלא כדין

 56. מעצר עד תום ההליכים בעבירת רצח

 57. מעצר נהג מונית על אונס סטודנטית

 58. מעצר לאחר חידוש כתב אישום שבוטל

 59. מעצר בגין כניסה לא חוקית לישראל

 60. מעצר על התפרצות בנסיבות מחמירות

 61. מעצר עד תום ההליכים בעבירת אונס

 62. התנאים לקבלת פיצוי כספי על מעצר

 63. מעצר עד תום ההליכים בניסיון לרצח

 64. מעצר עד תום ההליכים על החזקת חשיש

 65. מעצר עד תום ההליכים בעבירות מרמה

 66. מעצר שוהה בלתי חוקי עד תום ההליכים

 67. מעצר עד תום ההליכים בעבירות תעבורה

 68. מעצר עד תום ההליכים שוהה בלתי חוקית

 69. מעצר על הסעת נוסעים בשכר ללא רישיון

 70. מעצר בעבירה על חוק איסור מימון טרור

 71. מעצר עד תום ההליכים נהיגה בזמן פסילה

 72. מעצר בגין תקיפת שוטר בנסיבות מחמירות

 73. מעצר עד תום ההליכים בגין עבירות ישנות

 74. מעצר בעבירת חבלה בכוונה מחמירה בצוותא

 75. מעצר עד תום ההליכים בעבירות הלבנת הון

 76. מעצר עד תום ההליכים בעבירות על רקע לאומני

 77. מעצר שווא בהוצל''פ שגרם להחמרת בעיה רפואית

 78. חוק סמכויות שעת-חירום (מעצרים), תשל"ט-1979

 79. מעצר עד תום ההליכים בגין שוד בנסיבות מחמירות

 80. מעצר עד תום ההליכים בעבירת שוד בנסיבות מחמירות

 81. מעצר עד תום ההליכים או שחרור בערובה בעבירות אלימות

 82. פיצויים והוצאות הגנה בתוספת 50% על מאמץ מיוחד בגין מעצר

 83. חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים), התשנ"ו-1996

 84. פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (נוסח חדש), תשכ"ט-1969

 85. תקנות סמכויות שעת-חירום (מעצרים) (תנאי החזקה במעצר מינהלי), התשמ''א-1981

 86. צו סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים) (ביטול הענקת סמכויות), התשס"א-2001

 87. צו סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים) (ביטול הענקת סמכויות), התשנ"ח-1998

 88. תקנות סמכויות שעת חירום (מעצרים) (סדרי דין ומועדים להגשת ערעורים), תשל''ט-1979

 89. תקנות סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים) (תנאי החזקה במעצר), התשנ''ז-1997

 90. תקנות סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים) (היוועדות חזותית) (הוראת שעה), התשס''ז-2007

 91. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון