בקשה לפסיקת הוצאות לעותרים
בקשה לפסיקת הוצאות לעותרים

להלן החלטה בנושא בקשה לפסיקת הוצאות לעותרים:

החלטה     

1. לפני בקשה לפסיקת הוצאות מטעם העותרים. עניינה של העתירה (מיום 07.08. 07) בבקשת העותרים כי יתאפשר להם לשווק ללא הגבלה (למעט דיני כשרות) פירות וירקות לשוק המוסדי בירושלים בשנת השמיטה הנוכחית - תשס"ח. עיקר העתירה נסוב סביב הסכם בלעדיות שנערך בין המועצה הדתית בירושלים לבין שני ספקי פירות וירקות, המשיבים 7-8, לפיו רק מוסדות אשר ירכשו פירות וירקות מספקים אלו יקבלו תעודת כשרות (להלן: ההסכם). העותרים, פעילים שנים ארוכות בתחום שיווק פירות וירקות לשוק המוסדי, טענו כי ההסכם נערך תוך הפרה בוטה של כללי המינהל התקין, בחוסר סמכות ותוך יצירת אפליה ופגיעה בעקרון השוויון ובחופש העיסוק. המשיבים 1-2 והמשיבה 7 הגישו תגובתם לעתירה במסגרתה פורט הרקע להסכם הבלעדיות ונטען, בין היתר, כי יש לדחות את טענות העותרים לעניין לחוסר סמכות ולמשוא פנים ולאפליה.

2. ביום 10.09.07 התקיים דיון בעתירה לפני כב' הנשיאה ד' ביניש והשופטים א' לוי וח' מלצר במסגרתו קיבלו על עצמם המשיבים בעתירה שבכותרת ובבג"ץ 6998/07 להודיע לבית המשפט בתוך 7 ימים אם יש בכוונתם ליתן לעותרים תעודת "הכשר לחומרה" ובלבד שיעמדו בתנאי הסף שהציבה המועצה. בהמשך לכך, ביום 18.09.07, הודיעו המשיבים 1 ו-2 כי הם נענים להצעת בית המשפט לפיה תינתן לעותרים, כמו גם לכל פונה אחר, תעודת "הכשר לחומרה", ללא הבחנה בין השוק המוסדי והקמעוני, בכפוף לעמידת הפונה בתנאי הסף של הרב הפוסק שהוגדרו כ"פעולות הכרחיות בהן יש לנקוט על מנת לקבל כשרות של רבנות ירושלים לשנת השמיטה התשס"ח". יחד עם זאת הודיעו המשיבים כי אין בידי המועצה הדתית בירושלים להתחייב כי בדיקת הצעת הפונה אליה תעשה תוך 14 ימים כפי הצעת בית המשפט. בהודעתם מיום 19.09.07 הסכימו העותרים למצות את ההליך המוצע על ידי המשיבים וביקשו כי ככל שתעודת ההכשר לא תינתן במועד שהוצע על ידי בית המשפט הם יודיעו על כך לבית המשפט אשר ייתן עמדתו באשר להמשך ההליכים בעניינם.

3. ביום 24.09.07 הורתה כב' הנשיאה ד' ביניש למשיבים להבהיר מהו המועד בו תינתן, לכל המאוחר, החלטתם בעניינם של העותרים ולאחר מכן יוחלט על המשך טיפול בעתירות. בהמשך לכך, ביום 08.10.07 הגישו המשיבים "הודעת הבהרה" במסגרתה נטען כי העותרים קיבלו כשרות עקרונית ונמצאים במהלכו של הליך אישור. לבסוף, ביום 22.10.07 הודיעו העותרים כי קיבלו סעדם ומשכך ביקשו להורות על מחיקת העתירה ולחייב את המשיבה 1 בהוצאותיהם. זאת מאחר ועמדתם בעתירה אושרה במלואה על ידי משרד ראש הממשלה ועל ידי הרבנות הראשית, ורק בעקבות הגשת העתירה ניתנה להם תעודת הכשרות.

4. המשיבה 1 התנגדה לבקשה בטענה כי רק משהגישו העותרים תכנית שעמדה בדרישות המקובלות, דבר שלא נעשה טרם הגשת העתירה, יכלה תכניתם להיבחן בצורה מהירה ויעילה ועל בסיסה הוענקה להם לבסוף תעודת הכשרות. עמדת המשיבים 1, 2 ו-7 לעתירה, אליה הצטרפו גם המשיבים 3-5, היא כי אין לעותרים להלין אלא על עצמם. המשיבה 1 (להלן: המועצה) ראתה חשיבות רבה בהיערכות ראויה לקראת שנת השמיטה ולפיכך פנתה באמצעות נציגיה כבר בחודשים אפריל 2006 ושוב באוקטובר 2006 לכל הספקים והמשווקים של הירקות והפירות עמם עבדה בשנים הרגילות וציינה לפניהם כי אם הם מעוניינים לספק פירות וירקות בהכשר "מהדרין" בשנת השמיטה הקרובה עליהם להגיש תכנית מסודרת לכך. המשיבה 7 בלבד דאגה להכין תכנית כאמור ולהגישה כבר בנובמבר 2006 ולפיכך התקשרה המועצה עימה. בחודש יוני פנתה המועצה שוב לספקים בבקשה להגשת תוכניות מסודרות. בין היתר, הגישו המשיבה 8, והעותרים תכנית כאמור. לטענת המשיבים, תכנית המשיבה 8 עמדה בכל הקריטריונים הראויים ולעומתה תכניתם של העותרים לא עמדה בקריטריונים הנדרשים. בנסיבות המתוארות, כך נטען, בהן העותרים לא הגישו תכנית מסודרת במועד כה סמוך לתחילת שנת השמיטה, לא נותר למועצה זמן וכוח אדם כדי לבדוק את כל הקרקעות ומקורות היבול של העותרים ולפיכך החליטה המועצה להתקשר בהסכם כאמור עם המשיבים 7 ו-8, ומכל מקום אין עילה לפסיקת הוצאות בנדון.

5. לאחר עיון בחומר שלפני ובטענות בעלי הדין, נחה דעתי כי דין הבקשה לפסיקת הוצאות להידחות. זאת, שכן אכן נראה כי רק בעקבות העתירה תיקנו העותרים את הפגמים שנפלו בתכנית שהגישו. במובן זה, לא העתירה היא שהובילה לקבלת הסעד במובן זה שהמשיבים שינו מטעמיהם (וגם בהחלטת ההרכב מיום 10.9.07 צוין כי מתן התעודה יהיה "בלבד שעומדים הם בתנאי הסף"), אלא שהתאמת פעולת העותרים לדרישת המשיבים מלכתחילה, היא שהביאה לקבלת הסעד. בנסיבות אלו, אכן אין בסיס לפסיקת הוצאות כפי המבוקש והבקשה בנדון נדחית. לא מצאתי מקום לעשות צו להוצאות כנגד העותרים בגין בקשתם זו.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הוצאות דין וטורח

 2. הוצאות לטובת המדינה

 3. הוצאות מותרות בניכוי

 4. ניכוי הוצאות משפטיות

 5. אי תשלום הוצאות שנפסקו

 6. ניכוי הוצאות הגנה במשפט

 7. הוצאות חזרה מאישום בתיק

 8. ערעור על אי פסיקת הוצאות

 9. חיוב דייר בהוצאות תיקונים

 10. תביעה נפרדת לתשלום הוצאות

 11. תביעת מיטיבים להחזר הוצאות

 12. בקשה לפסיקת הוצאות לעותרים

 13. אי פסיקת הוצאות ערכאת הערעור

 14. פסיקת הוצאות בגין טענות סרק

 15. הוצאות בגין התנחלות בלתי חוקית

 16. בקשה להוצאת מסמכים מתיק מוצגים

 17. בבקשה לחייב בתשלום הוצאות לדוגמא

 18. בקשת למחיקת תביעה ללא צו להוצאות

 19. בקשה לחייב את המדינה בהוצאות הגנה

 20. החלטה בעניין הוצאות הצדדים בתביעה

 21. הטלת הוצאות אישיות על נבחרי ציבור

 22. החזר הוצאות מיגון לתושבי שכונת גילה

 23. פסיקת הוצאות 4,000 ₪ בגין תביעת פלת"ד שנדחתה

 24. יש לפסוק לבעל הדין שזכה בדינו הוצאות ריאליות

 25. תקנות מס מקביל (דרכי חישוב הוצאות), תשל''ג-1973

 26. תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות שינטוע), התשמ''ד-1984

 27. תקנות מס ההכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות), תשל''ב-1972

 28. חוק הפחתת הגרעון והגבלת ההוצאה התקציבית, התשנ"ב-1992

 29. הוצאות לטובת אוצר המדינה בגין שימוש לרעה בהליכי בית משפט

 30. תקנות מס הכנסה (תשלום מקדמה בשל הוצאות עודפות), תשל''ב-1972

 31. תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות חיבור למרשמי מחשב), התשמ''ט-1989

 32. תקנות מס מקביל (חלוקת הוצאות שירותי רפואה בעבודה), תשל''ג-1973

 33. הודעה בדבר אישור גביית תשלומים והחזר הוצאות בעד אספקה ושירותים נוספים

 34. תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות של מתנדב במוסד ציבורי), התשס''ז-2007

 35. תקנות המסים (גביה) (קביעת הוצאות שהוצאו בנקיטת אמצעי אכיפה), התשנ''ג-1993

 36. קביעת מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות) רשימת מקומות לענין ניכוי הוצאות בחו"ל), התשס"ו-2005

 37. צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (החלת החוק על מצרכים, קביעת רמת פיקוח והוצאת מצרכים מתחולת החוק), התשנ"ט-1999

 38. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון