אזרחות לספורטאי מצטיין

העותר 3 התגלה כספורטאי מצטיין בתחום הכדורסל, וביום 17.4.07 התקבל לנבחרת כדורסל המייצגת את המדינה במשחקים בחו"ל

להלן פסק דין בנושא אזרחות לספורטאי מצטיין:

פסק-דין     

השופטת א' פרוקצ'יה:

1. זוהי עתירה למתן צו על תנאי אשר יורה למשיב ליתן לעותר 3 אזרחות ישראלית ולהנפיק לו דרכון ישראלי. כן מבוקש כי יינתן צו ביניים האוסר על גירוש העותר 3 מישראל עד להכרעה בעתירה.

2. העותרים 1-2 נשואים זה לזו, והם אזרחי ותושבי מדינת ישראל, אשר עלו לישראל מאוקראינה בשנת 1998. העותר 3, נער כבן 14 שנים, הוא בנה הביולוגי של העותרת 1, אשר אומץ על-ידי בעלה, העותר 2, בשנת 1997, על-פי החוק באוקראינה, מקום מושבם דאז. לעותרים שלושה ילדים משותפים נוספים.

3. כאמור, בשנת 1998 עלו בני המשפחה לישראל. עם הכניסה לישראל, נרשם העותר 3 כבנם של העותרים, הן בתעודות הזהות שלהם, והן בתעודות העולה.

4. העותר 3 התגלה כספורטאי מצטיין בתחום הכדורסל, וביום 17.4.07 התקבל לנבחרת כדורסל המייצגת את המדינה במשחקים בחו"ל. הורי העותר 3 התבקשו על-ידי איגוד הכדורסל בישראל להוציא לבנם דרכון כדי שיוכל לנסוע עם חבריו למשחקים בחו"ל.

5. העותרים פנו, בתחילת חודש מאי 2007, ללשכת מינהל האוכלוסין ברמת-גן, בבקשה להנפיק לעותר 3 דרכון ישראלי. בתשובה נמסר להם כי העותר 3 כלל אינו מוכר כאזרח ישראלי, כי מעמדו בישראל אינו ברור, וכי לא ניתן להנפיק לו דרכון ישראלי. עוד נמסר לעותרים כי אין לבקש בשלב זה אזרחות ישראלית עבור בנם, וכי יהא עליו לפנות בענין זה בהגיעו לגיל 18. על כך נסובה העתירה.

6. עמדת המשיב היא כי דין העתירה להידחות על הסף. לעמדתו, אף כי לטענת העותרים נמסר להם בעל-פה בלשכת מינהל האוכלוסין ברמת גן כי לא ניתן לבקש אזרחות עבור העותר 3 עד הגיעו לגיל 18, אין מניעה ממשית להגשת בקשה לקבלת אזרחות. עוד מוסיף המשיב, כי לשכת מינהל האוכלוסין הרלוונטית לעניינם של העותרים היא זו שבבני ברק, ולא ברמת גן. אליבא דמשיב, משלא הקדימו העותרים פנייה לרשות המוסמכת בטרם הגישו את עתירתם, יש לדחותה.

7. דינה של העתירה להידחות על הסף. אכן, כטענת המשיב, הלכה היא כי אין מקום להושטת סעד על-ידי בית המשפט הגבוה לצדק כאשר לא מיצה העותר את ההליכים הפתוחים בפניו, ולא פנה אל הרשויות הרלבנטיות בטרם עתר לבית המשפט (ראו: בג"צ 10298/06 יאסין נ' מנהלת התיאום והקישור האזרחית - איו"ש, תק-על 2007(1) 2377 (2007); בג"צ 1452/05 אחמד נ' משרד הפנים, תק-על 2006(4) 432 (2006); בג"צ 10312/05 דני כהן, חבר לשכת מפלגת העבודה נ' כב' השופט בדימוס י' בן שלמה, תק-על 2005(4) 814 (2005)). בג"צ 600/75 קורן נ' שר הבטחון, פד"י ל(1) 514). עתירתם של העותרים לוקה באי-מיצוי הליכים כאמור; הם פנו לבית משפט זה על סמך שיחה שניהלו, לטענתם, עם פקידה בלשכת מנהל האוכלוסין ברמת גן, ובלא שהגישו בקשה למתן אזרחות לבנם, העותר 3, ולהנפקת דרכון ישראלי.

נציין, כי לא נעלמה מעינינו טענת העותרים כי המשיב סירב לקבל מהם בקשה מיידית למתן אזרחות לעותר 3 בטענה כי רק הוא עצמו יוכל לבקש זאת לאחר שיהיה בגיר (סעיף 22 לעתירה). נוכח זאת, רשמנו לפנינו את הודעת המשיב בתגובתו, כי "אין כל מניעה להגשת הבקשה לקבלת אזרחות עבור העותר 3, והעותרים מוזמנים לפנות ללשכת מנהל האוכלוסין ולהגיש בקשה בהתאם" (סעיף 4 לתגובת המשיב). מוסיף המשיב ואומר בתשובתו כי ככל שתוגש בקשה מתאימה, היא תיבחן באופן ענייני.

נמצא, אם כן, כי לפני העותרים פתוחה הדרך להגיש בקשתם למשיב, באמצעות לשכת מנהל האוכלוסין המתאימה. נוכח קיומו של אמצעי זה, שטרם מוצה, העתירה נדחית על הסף, בהיותה עתירה מוקדמת.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. גיור מוכר

 2. נוהל הורה קשיש

 3. ויתור על אזרחות

 4. חוק האזרחות 1952

 5. אזרחות לתושבי איראן

 6. אזרחות לדוברי ערבית

 7. עורך דין לקבלת אזרחות

 8. חוק האזרחות הוראת שעה

 9. אזרחות לעובד זר רומני

 10. התאזרחות של בעל ואישה

 11. הגבלת אזרחות של בן זוג

 12. אזרחות לספורטאי מצטיין

 13. אזרחות לאדם ששירת בצה"ל

 14. אלמנה של יהודי - אזרחות

 15. הצעת חוק תנאי להתאזרחות

 16. טביעות אצבע בתעודת זהות

 17. תקנות האזרחות, תשכ''ט-1968

 18. ידיעת השפה העברית של מתאזרח

 19. אזרחות לבני זוג של אדם שנפטר

 20. אזרחות ישראלית לאזרח טורקמניסטן

 21. אזרחות קטין ננטש או שהוריו נפטרו

 22. אזרחות לילדי אדם שויתר על אזרחות

 23. חוק האזרחות (תיקון מס' 4), תש"ם-1980

 24. זכויות לבעלי קרבה ראשונה לאזרח ישראלי

 25. קשר זוגי כן ואמיתי לפני מתן אזרחות לבן זוג זר

 26. חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) התשס"ג-2003

 27. תקנות האזרחות (סדר הדין בבקשה לביטול האזרחות), תשל''א-1971

 28. מה המשמעות של קשר זוגי כן ואמיתי לפני מתן אזרחות לבן זוג זר ?

 29. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון