תביעה בגין הפרת סימן מסחר באינטרנט

להלן פסק דין בנושא דחיית תביעה בגין הפרת סימן מסחר באינטרנט:

פסק דין

רקע

המשיבה (להלן: "מעריב") עוסקת בהוצאה לאור של עיתון מעריב והיא בעלת אתר אינטרנט בשם מתחם NRG.CO.IL בעלת סימן מסחר מס' 172699, מיום 7.1.05, "nrg" בסוג 16 סימן מסחר מס' 172700, מיום 5.7.05 "nrg" בסוג 42, סימן מסחר מס' 172701, מיום 7.1.05, "nrg מעריב - על רקע כהה" בסוג 16 וסימן מסחר מס' 172702, מיום 5.7.05, "nrg מעריב - על רקע כהה" בסוג 42 (להלן: "סימני המסחר של מעריב"). ביום 23.1.06 פנתה המשיבה אל המבקשת וטענה נגד השימוש שעושה המבקשת בסימן המסחר "miss NRG" כאשר הרקע לאותיות N , R ו - G המופיעות בלבן הוא אדום באופן הדומה לסימן המסחר הרשום שבבעלות המשיבה ולסימן המוכר היטב שלה. במכתב האמור דרשה מעריב מהמבקשת לחדול משימוש בסימן הדומה לסימנה ומשימוש באתר אינטרנט בשם מתחם הדומה לשם המתחם של אתר האינטרנט של מעריב.

המבקשת התאגדה בשנת 1999 והיא עוסקת בייצור, יבוא ושיווק בגדי אופנה תוך שימוש בסימנים שונים המבוססים על המילה אנרג'י, "miss NRG" בה האות "M" בולטת וגדולה יותר מהאותיות האחרות על רקע כהה לגביו הגישה ביום 21.12.03 בקשה לרישום סימן מסחר בסוג 25 (להלן: "סימן M"), ו "miss NRG" בה האותיות N, R ו - G מופיעות בגופן דפוס על רקע קוביות אדומות, לגביו הגישה ביום 10.3.05 בקשה לרישום סימן מסחר בסוג 25 (להלן: "סימן הקוביות").

בתובענה שלפני מבקשת המבקשת להקדים תרופה למכה ולעגן את זכויותיה הנטענות בסימן הקוביות כנגד טענות מעריב כמפורט במכתב מיום 23.1.06 ותובעת סעד הצהרתי שיבסס את זכותה בסימן ה - M ובסימן הקוביות בנוגע לטובין שהינם מוצרי לבוש, הנעלה וכיסויי ראש אופנתיים, ויקבע כי סימני המסחר האמורים אינם מפרים את סימני המסחר שבבעלות מעריב ו/או כל זכות של מעריב וכי שמות המתחם ו - שבבעלות המבקשת אינם מפרים את סימני המסחר של מעריב ו/או כל זכות אחרת של מעריב.

ביום 16.2.06 הגישה מעריב נגד המבקשת ומנהלה אהרון ג'רזי תביעה לצו מניעה קבוע ולפיצוי כספי בה טענה כי סימן הקוביות מפר את זכויותיה (א. 1229/06).

דיון

א.     במוקד הסכסוך בין בעלי הדין זכות השימוש בסימן הקוביות. לטענת מעריב המבקשת שינתה את סימנה שהיה מבוסס על המילה אנרג'י והחלה לעשות שימוש בסימן הקוביות הדומה לסימני המסחר שלה ובכך לטענתה מנצלת המבקשת את המוניטין שצברו סימניה, שלא כדין. מנגד טוענת המבקשת, כי היא עושה שימוש בסימנים המבוססים על המילה אנרג'י כבר משנת 1996 וכי בשנת 2003, ועוד קודם להגשת בקשותיה של מעריב לרישום סימני המסחר, החלה לעשות שימוש בסימן הקוביות ועל כן זכאית היא להשתמש בסימן האמור. עוד טוענת המבקשת כי אין דמיון בין סימן הקוביות לסימניה של מעריב.

מחלוקת זו בין בעלי הדין היא עצמה תלויה ועומדת לפני רשם סימני המסחר אליו הגישה המבקשת את בקשותיה לרישום סימן ה - M, סימן הקוביות ולאחרונה אף את הסימן "miss NRG" ללא עיצוב (נספחים יא ו - יב לבקשה ונספח 29 לתשובת מעריב). לפיכך, אני סבור שראוי ונכון יהיה להותיר את ההכרעה במחלוקת שבין בעלי הדין בקשר עם סימן הקוביות ו/או הסימנים האחרים לרשם סימני המסחר שהוסמך לדון בעניינים אלה.

הסעדים המבוקשים בתובענה שלפני נגזרים ו/או קשורים לזכויות בסימן ה - M ובסימן הקוביות לפיכך נראה שאין מקום להיעתר לסעדים המבוקשים בתובענה בטרם יכריע רשם הסימנים בבקשות המבקשת לרשום את הסימנים האמורים.

ב.     ועוד. הסעדים המבוקשים נועדו להדוף תביעה מצד מעריב נגד השימוש שעושה המבקשת בסימן הקוביות ובשמות המתחם של אתרי האינטרנט שבבעלותה. בינתיים הגישה מעריב תביעה נגד המבקשת ומנהלה אהרון ג'רזי (נספח 7 לתשובת מעריב) בה טענה שבשימוש שעושה המבקשת בסימן הקוביות (סעיפים 44 - 51 לכתב התביעה ת.א 1229/06) יש משום גניבת עין, התערבות לא הוגנת, הפרת סימני מסחר רשומים של מעריב, הפרת סימני מסחר מוכרים היטב של מעריב, דילול סימני המסחר של מעריב, עשיית עושר ולא במשפט, גזל, רשלנות הפרת חובה חקוקה ואיסור הטעיית הצרכן (סעיפים 66 - 76 לכתב התביעה), והמבקשת מצדה הגישה כתב הגנה. לפיכך, אפילו לא ידון רשם הסימנים במכלול הטענות שהעלו בעלי הדין בתובענה שלפני נכון יהיה לבחון את טענות ההגנה של המבקשת במסגרת התביעה האופרטיבית שהגישה מעריב.

מטעמים אלה החלטתי לדחות את התובענה מבלי לדון בטענות הצדדים.

בנסיבות העניין איני פוסק הוצאות.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. כינוי מקור

 2. מחיקת סימן מסחר

 3. שימוש בסימן מסחר

 4. מבחן המראה והצליל

 5. שם גנרי סימן מסחר

 6. עורך דין סימן מסחר

 7. הפרת סימן מסחר מזון

 8. סימן מסחר מוכר היטב

 9. איך בודקים סימן מסחרי ?

 10. שימוש בסימן מסחרי רשום

 11. הפרת סימן מסחר של אדידס

 12. תקנות סימני המסחר, 1940

 13. הפרת סימני מסחר של בגדים

 14. פיצויים על הפרת סימן מסחר

 15. הפרת סימני מסחר של נעליים

 16. הפרת סימן מסחר מכונת גילוח

 17. סימן מסחר כיתוב על גבי אריזה

 18. בקשת צו מניעה הפרת סימני מסחר

 19. צו עיקול בגין הפרת סימן מסחרי

 20. צו מניעה נגד שימוש בסימן מסחר

 21. שימוש בסימנים דומים לסימן מסחר

 22. הפרת סימני מסחר מוצרי קוסמטיקה

 23. פיצויים בגין הפרת סימן מסחר רשום

 24. צו סימני המסחר (איסלנד), תש"ך-1960

 25. תביעה בגין הפרת סימן מסחר באינטרנט

 26. צו נגד שימוש בסימן דומה לסימן מסחר

 27. עיכוב משלוח במכס בגין הפרת סימני מסחר

 28. צו סימני המסחר (אמנות נכסי-תעשיה), 1934

 29. צו מניעה זמני האוסר על שימוש בסימן מסחר

 30. פקודת סימני מסחר (נוסח חדש), תשל"ב-1972

 31. ביקשו בתביעה צו הצהרתי לעשות שימוש בשם מסחרי

 32. האם שילוב של שתי מילים מהווה הפרת סימן מסחרי

 33. תקנות סימני המסחר (הסמכת-פקידים), תש''י-1950

 34. חוק לתיקון פקודת סימני מסחר (מס' 5), התשס"ג 2003

 35. תקנות סימני מסחר (יישום פרוטוקול מדריד), התשס''ז-2007

 36. שם גיאוגרפי לא יוכר כסימן מסחר רק אם "משמעותו הרגילה גיאוגרפית"

 37. תקנות סימני המסחר (ערעור בפני בית המשפט העליון), התשמ''ח-1987

 38. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון