צו מניעה נגד שימוש בסימן מסחר

להלן החלטה בנושא צו מניעה נגד שימוש בסימן מסחר:

החלטה

רקע

המבקשים מפעילים פאב מסעדה בחוף תל אביב ובחוף אכזיב, תחת השם "בננה ביץ'" ומשווקים בחופים פרטי לבוש תחת השם "בננה ביץ'". המבקשים יחד עם רוני מזרחי הם הבעלים של סימן מסחר מס' 162949 "בננה ביץ'" ו - Banana Beach בסוג 25 דברי הלבשה, הנעלה וכיסוי ראש וסימן מסחר מס' 123370 "בננה ביץ'" ו - Banana Beach בסוג 42 פאב, מסעדה, בית קפה (להלן: "סימן המסחר").

לטענת המבקשים, משווקים המשיבים בגדי ים הנושאים את סימן המסחר ומשתמשים בשם מתחם הכולל את סימן המסחר (נספחים יא ו - יב).
עוד טוענים המבקשים, כי המשיבים בחרו לנצל את המוניטין של סימן המסחר ללא רשותם לאחר שהמבקשים לא הסכימו ליתן להם היתר לעשות שימוש בסימן המסחר בשיווק בגדי ים.

המבקשים פנו אל המשיבים ודרשו מהם לחדול מלהפר את סימן המסחר, אולם לאחר חליפת מכתבים בחרה משיבה 1 (להלן: "המשיבה") לפנות לבית המשפט בתביעה לסעד הצהרתי, לפיה היא זכאית לעשות שימוש בשמות מסחריים BANANA BAY ו - BANANA MODEL שרשמה כסימני מסחר על שמה וכי שמות אלה מובחנים מסימן המסחר.

בת.א 2364/05 עתרו המבקשים לצו מניעה קבוע שיאסור על המשיבים לעשות שימוש בסימן המסחר, וכן להורות למשיבים להעביר לבעלות המבקשים את שם המתחם bananabeach.co.il, לאסוף את המוצרים המפרים ולמנות כונס נכסים להשמדתם, למסור למבקשים דין וחשבון ולפצות את המבקשים.

בבקשה שלפני, עותרם המבקשים לסעד זמני כדלהלן:

א.     לאסור על המשיבים לייצר, לייצא, להפיץ, לשווק, למכור, להחזיק לצרכי מסחר או מכירה, למסור או לפרסם לרבות באינטרנט ו/או במדיה אלקטרונית, את המוצרים המפרים וכן כל מוצר אחר לרבות חומר שיווקי או פרסומי, הנושא את סימן המסחר או כל סימן אחר הדומה עד כדי הטעיה לסימן המסחר.

ב.     לאסור על המשיבים להפעיל אתר אינטרנט בשם מתחם bananabeach.co.il.

ג.     להורות למשיבים להחזיר לרשותם ולאסוף, לרבות בדרך של רכישה חוזרת את כל המוצרים המפרים ששווקו או נמסרו על ידם למשווקים, סוחרים, מפיצים ובכלל זה רשתות שיווק ונקודות מכירה ולהעבירם למשמורת אצל המבקשים בצירוף דין וחשבון אודות האיסוף.


דיון

א.     המבקשים הציגו תעודות אודות רישום סימן המסחר (נספחים י1 ו - י2) ונקודת המוצא בשלב זה, היא שלמבקשים זכות בסימן המסחר הרשום.

לטענת המשיבים, לפיה אין המבקשים עושים שימוש בסימן המסחר בקשר עם דברי הלבשה אין כל נפקות כל עוד לא ניתנה החלטה בדבר ביטול הרישום לפי הוראות סעיף 41 לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], תשל"ב - 1972. למעלה מן הצורך, אוסיף כי המבקשים צירפו לבקשה ראיות אודות השימוש בסימן המסחר בקשר עם שיווק דברי הלבשה (נספח ח).

ב.     לביסוס טענתם, לפיה מפרים המשיבים את סימן המסחר צירפו המבקשים קטלוג בגדי ים של המשיבים ופרסומים מאתר האינטרנט של המשיבה הכוללים את סימן המסחר (נספחים יא - יג), וכן דף של אתר אינטרנט שככל הנראה לא ניתן להיכנס אליו בשם bananabeach.co.il (נספח יד).

מלבד כפירה על דרך הסתם לא מצאתי בטענות המשיבים גרסה שיש בה כדי לסתור את טענת המבקשים לעניין השימוש שעושים המשיבים בסימן המסחר בפרסומים שבאתר האינטרנט של המשיבה. ועוד. מתצהירו של אמיר הברפלד, מיום 10.11.05, עולה שהמשיבים רשמו את האתר bananabeach.co.il על שמם (סעיף 52).

בנסיבות אלה, נראה שאין מנוס מהמסקנה שלכאורה הפרו המשיבים את סימן המסחר.

ג.     המבקשים זכאים לשימוש ייחודי בסימן המסחר שבבעלותם והמשיבים לא צירפו ראיה שיש בה כדי ללמד על היקף הנזק שייגרם להם ממתן הסעד הזמני. בנסיבות אלה, נוטה מאזן הנוחות לטובת מתן הסעד הזמני המבוקש.

מטעמים אלה החלטתי להיעתר לבקשה מבלי להידרש לחקירת מצהירים, ולהורות כדלהלן:

א.     הנני אוסר על המשיבים לייצר, לייצא, להפיץ, לשווק, למכור, להחזיק לצרכי מסחר או מכירה, למסור או לפרסם לרבות באינטרנט ו/או במדיה אלקטרונית, מוצרים ו/או חומר שיווקי או פרסומי, הנושא את סימן המסחר "בננה ביץ'" ו/או Bnana Beach או כל סימן אחר הדומה לו עד כדי הטעיה.

ב.     הנני אוסר על המשיבים ו/או מי מטעמם להפעיל את אתר האינטרנט בשם המתחם bananabeach.co.il.

ג.     הנני מורה למשיבים לאסוף, לרבות בדרך של רכישה חוזרת את כל המוצרים הנושאים את סימן המסחר "בננה ביץ'" ו/או Bnana Beach ששווקו או נמסרו למשווקים, סוחרים, מפיצים, רשתות שיווק ונקודות מכירה ולהעבירם למשמורת לבא כח המבקשים, וכן להעביר לבית המשפט ולמבקשים דין וחשבון מאומת בתצהיר אודות האיסוף, תוך 7 ימים.

תוקף הצווים האמורים מותנה בהפקדת ערבון בסך -.50,000 ₪.

המשיבים ביחד ולחוד ישלמו למבקשים את הוצאות הבקשה, ושכ"ט עו"ד בסך -.20,000₪.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. כינוי מקור

 2. מחיקת סימן מסחר

 3. שימוש בסימן מסחר

 4. מבחן המראה והצליל

 5. שם גנרי סימן מסחר

 6. עורך דין סימן מסחר

 7. הפרת סימן מסחר מזון

 8. סימן מסחר מוכר היטב

 9. איך בודקים סימן מסחרי ?

 10. שימוש בסימן מסחרי רשום

 11. הפרת סימן מסחר של אדידס

 12. תקנות סימני המסחר, 1940

 13. הפרת סימני מסחר של בגדים

 14. פיצויים על הפרת סימן מסחר

 15. הפרת סימני מסחר של נעליים

 16. הפרת סימן מסחר מכונת גילוח

 17. סימן מסחר כיתוב על גבי אריזה

 18. בקשת צו מניעה הפרת סימני מסחר

 19. צו עיקול בגין הפרת סימן מסחרי

 20. צו מניעה נגד שימוש בסימן מסחר

 21. שימוש בסימנים דומים לסימן מסחר

 22. הפרת סימני מסחר מוצרי קוסמטיקה

 23. פיצויים בגין הפרת סימן מסחר רשום

 24. צו סימני המסחר (איסלנד), תש"ך-1960

 25. תביעה בגין הפרת סימן מסחר באינטרנט

 26. צו נגד שימוש בסימן דומה לסימן מסחר

 27. עיכוב משלוח במכס בגין הפרת סימני מסחר

 28. צו סימני המסחר (אמנות נכסי-תעשיה), 1934

 29. צו מניעה זמני האוסר על שימוש בסימן מסחר

 30. פקודת סימני מסחר (נוסח חדש), תשל"ב-1972

 31. ביקשו בתביעה צו הצהרתי לעשות שימוש בשם מסחרי

 32. האם שילוב של שתי מילים מהווה הפרת סימן מסחרי

 33. תקנות סימני המסחר (הסמכת-פקידים), תש''י-1950

 34. חוק לתיקון פקודת סימני מסחר (מס' 5), התשס"ג 2003

 35. תקנות סימני מסחר (יישום פרוטוקול מדריד), התשס''ז-2007

 36. שם גיאוגרפי לא יוכר כסימן מסחר רק אם "משמעותו הרגילה גיאוגרפית"

 37. תקנות סימני המסחר (ערעור בפני בית המשפט העליון), התשמ''ח-1987

 38. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון