צו מניעה איסור שימוש בשם

להלן החלטה בנושא צו מניעה איסור שימוש בשם:

החלטה

זוהי בקשת המפרק הזמני (בטרם פירוק) של חברת חפטושווק בע"מ ח.פ. 514058544 (בש"א 10013/08) וחברת וולק שירותי מזון בע"מ ח.פ. 512344730 (בש"א 11570/08) (להלן - החברות) ליתן צו מניעה קבוע, האוסר על המשיבה, חברת ווק אפ תאי בע"מ ח.פ. 514120120, לעשות שימוש בשם "מסעדת ווק" באותיות עבריות או לטיניות ("WOK"), לרבות שימוש במספר הטלפון בו השתמשה מסעדת ווק הישנה. בנוסף, מבקש לחייב את המשיבה בפיצוי ללא הוכחת נזק בסך 100,000 ₪, בהתבסס על סעיף 13(א) לחוק עוולות מסחריות, התשנ"ט - 1999 (להלן - חוק עוולות מסחריות).

לפי הבקשה נוסדה חברת וולק שירותי מזון בע"מ בשנת 1996. החברה הפעילה ברחוב מחניים 4 חיפה, עסק הידוע בשם "מסעדת ווק" (להלן - מסעדת ווק הישנה או המסעדה הישנה). המדובר במסעדת מאכלים אסיאתיים, שהעניקה שירותי הסעדה במקום והפעילה שירות משלוחים.
בחודש דצמבר 2007, ובסמוך להקמת החברה השניה, עברה הפעילות של המסעדה הישנה לאותו מתחם מסחרי, במושכר גדול יותר. חברת חפטושווק בע"מ הפעילה את המסעדה הישנה עד לפטירתו הטראגית של דרור אוסלנדר ז"ל, שהיה בעל המניות העיקרי בשתי החברות.
המשיבה הוקמה ביום 26.3.08 כחודש ימים לאחר פטירתו של דרור אוסלנדר ז"ל. המשיבה שכרה את הנכס ברח' מחניים 4 ביום 28.4.08 והחלה בהכנות ובפעולות שונות לפתיחת מסעדה בשם "ווק" (להלן - מסעדת ווק החדשה או המסעדה החדשה).

מיד כשנודע למפרק הזמני על פעולותיה אלו של המשיבה, פנה לב"כ המשיבה ביום 24.07.08 בדרישה להימנע מלעשות שימוש בכל סממן עסקי שיש בו דמיון לסממנים העסקיים, בהם עשתה שימוש מסעדת ווק הישנה, שכן לדידו שימוש זה מהווה הפרה של זכויות הקניין הרוחני ופגיעה במוניטין של החברות בפירוק זמני.
בתשובתו, טען ב"כ המשיבה שהשם "ווק" הנו שם גנרי ושאין לחברות שבפירוק זמני שום קניין בו. בנוסף טען, שלא מדובר בסימן מסחרי רשום (מכתב המפרק הזמני ותגובתו של ב"כ המשיבה, נספחים ד1 ו-ד2 לבקשה למתן הוראות, בהתאמה).

בבקשתו מתאר המפרק הזמני את כוונת המשיבה, פעולות העולות כדי גניבת עין, בפתיחת המסעדה החדשה באותו המושכר, למכור אותו סוג מזון, להשתמש באותו שם - "ווק" ולהשתמש באותו מספר הטלפון של המסעדה הישנה, שכן למסעדה הישנה היה מוניטין רב. לטענתו, קיים חשש ממשי להטעיית הציבור, שיאמין ויסבור שהמזון המסופק לו הנו המזון של מסעדת ווק הישנה. עוד טוען המפרק הזמני, שקמה לו עילה מכוח סעיפים 2 (א)(6) ו-2 (א)(7) לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981, האוסרים הטעייה בכך שסעיף 2 קובע כי עוסק לא יעשה דבר שעלול להטעות צרכן בכל עניין מהותי בעסקה, כסעיף קטן 2(א)(6) רואה בזהות נותן השירות עניין מהותי וסעיף קטן 2(א)(7) רואה בשם, בכינוי המסחרי או בשירות עניין מהותי. לדידו, המשיבה מבצעת הטעיה, כמשמעותה בסעיף 2, יוצרת מצג שווא, שמדובר באותו העסק.

הכנ"ר תומך בעמדתו של המפרק הזמני.
המשיבה טוענת שיש לדחות את הבקשה מהפן הדיוני והמהותי כאחד.
אשר לפן הדיוני, טוענת המשיבה שהסעדים היו אמורים להיות מוגשים כתביעה ולא כבקשה למתן הוראות.
אשר לפן המהותי - לטענת המשיבה אין מדובר בגניבת עין, שכן המפרק הזמני לא הוכיח קיומו של מוניטין למסעדת ווק הישנה, בה נמכרו מאכלים אסיאתיים, הנמכרים במסעדות נוספות בחיפה ובסביבותיה, העושות שימוש גם הן בשם "ווק".
לטענת המשיבה, אף אם היה מוכח מוניטין, לא היה בכך די לקיומה של גניבת עין, שכן לא קיים חשש להטעיית הציבור. לדידה, אין ראיה שהמסעדה החדשה גורמת לציבור להאמין שהיא ממשיכת דרכה של המסעדה הישנה. מעבר לשימוש דומה במילה אחת ("ווק"), ששימשה כאחת המילים בשמה של המסעדה הישנה, לא הוכח שהסממנים של שלט המסעדה החדשה דומים לסממנים של מסעדת ווק הישנה. נטען שהבעלות בטלפון אינה של החברות שבפירוק זמני, אלא של בעלת הנכס, וזו השכירה את הנכס, לרבות השימוש בטלפון, למשיבה.
לטענת המשיבה השם "ווק" אינו זכאי להגנה, שכן מדובר בשם גנרי, המתאר את הטובין הנמכרים במסעדה. עוד נטען שאיות השם באנגלית בשלטה של המסעדה החדשה ("WOK"), שונה מהותית מהאיות בו השתמשה המסעדה הישנה ("WALK") וכי המסעדה הישנה כונתה בפרסומים בשם "ווק צ'יקן בגט" או בשמה האנגלי "WALK CHICKEN".

דין בקשת המפרק הזמני להתקבל.
כבר קבעתי בהחלטתי ביום 28.09.08, שהדיון בבקשה יהיה בתיק הפירוק כי שוכנעתי שבירור הבקשה אינו מצריך דיון עובדתי מסובך.
שוכנעתי שהמסעדה הישנה פעלה בשם "ווק" ("WOK") ולא תחת השם "וולק" ("WALK"), כפי שטענה המשיבה, הדברים עולים בוודאות מפרסום המסעדה במדריך "דפי זהב" (נספח ג לבקשה למתן הוראות), אתר האינטרנט של המסעדה הישנה והבעלות בדומיין- (נספח ו לבקשה למתן הוראות), העתק התפריט של המסעדה הישנה, בו שם המסעדה מופיע בכותרת התפריט ובכל עמוד ועמוד - "WOK" (נספח א לתשובת המפרק הזמני לתגובת המשיבה לבקשה למתן הוראות מיום 01.09.08) וממסמכים וצילומים נוספים שצרף המפרק הזמני לבקשה למתן הוראות ולתגובתו מיום 01.09.08.
הוברר כי מסעדת ווק הישנה פעלה למעלה מעשור באותו מתחם מסחרי, ובאותו השם. המעבר למושכר גדול יותר לא שינה במאומה את מהות העסק. כל קירות חזית המסעדה היו מזכוכית מעוצבת ומיוחדת שעל גביה איתורים אסיאתיים הכוללים את שם המסעדה "WOK" לא היה צורך להציב שלט על המסעדה כי כל חזיתה היוותה שלט חי גדול המעיד על שמה. להוכחת המוניטין ומידת הפופולאריות של המסעדה הישנה, צרף המפרק הזמני תגובת גולשים, שהקימו קבוצה הקוראת לפתיחה מחודשת של המסעדה ומתארת אהבתם למאכלים שנמכרו במסעדה, באתר האינטרנט , המהווה רשת חברתית.
ראיה טובה ומשמעותית להוכחת קיומו של המוניטין נעוצה דווקא בפעולותיה של המשיבה עצמה - בחירת מיקום המסעדה, שם המסעדה ("WOK"), שימוש במספר הטלפון של המסעדה הישנה ושימוש באותו תפריט משלוחים, אלו מלמדים שהמשיבה מבקשת להיחשב כממשיכת דרכה של מסעדת ווק הישנה, ברצונה לפנות לקהל הלקוחות שלה ולהיתלות על מוניטין זה. ויותר מכך - במקביל לביצוע עבודות שיפוץ ע"י המשיבה נתלה על ידה במקום שלט ועליו כתוב "בקרוב הווק יחזור".

מתקיים גם חשש סביר להטעיית הציבור. המשיבה פתחה מסעדה באותו מתחם בו פעלה המסעדה הישנה, בדעתה להפעיל במקום שירותי הסעדה ומשלוחים של אותו סוג מזון (אסיאתי) ושם המסעדה זהה למסעדה הישנה ("WOK"). גם אם מספר הטלפון לא היה בבעלות החברות, התעקשותה של המשיבה להשתמש דווקא במספר טלפון זה מעידה כי יש בכוונתה להשפיע על לקוחות מסעדת הווק הישנה אשר יחשבו, בהזמנות בטלפון או באינטרנט, שהם רוכשים את המזון מממשיכת דרכה או חליפתה של המסעדה הישנה.
לא זו אף זו, במעמד הדיון, ביום 28.09.08, הוגש תפריט משלוחים, בטענה שזהו אותו התפריט של המסעדה הישנה. על התפריט מופיעה שלוש פעמים כתובת האינטרנט , ששימשה את המסעדה הישנה. טענת ב"כ המשיבה שהתפריט לא הועתק ושבית הדפוס הוא זה שהציע את התפריט נשמעת אבסורדית.
הצרכן שיזמין אוכל בשירות משלוחים, יסבור שמדובר במסעדה הישנה, שכן יעשה שימוש באותו תפריט משלוחים, יחייג לאותו מספר טלפון בו עשתה שימוש מסעדת ווק הישנה.

אמנם נכון שהשם "ווק" או "WOK" אינו שם מסחרי רשום, אולם עוולת גניבת העין אינה דורשת שהשם נשוא התובענה יהיה סימן מסחר רשום.
את השמות או המונחים המשמשים במסחר ניתן לחלק לארבע קטגוריות: שמות גנריים, שאינם זכאים להגנה בעוולה הנטענת; שמות תיאוריים, שאינם זכאים להגנה גם כן, אלא במקרים חריגים; שמות מרמזים, הזוכים להגנה; שמות שרירותיים או דמיוניים, שיזכו להגנה הרחבה ביותר [ע"א 5792/99 תקשורת וחינוך דתי-יהודי משפחה (1997) בע"מ נ' אס. בי. סי פרסום, שיווק וקידום מכירות בע"מ, פ"ד נה(3) 933, 943-945 (2001)[.
במקרה שלפנינו אין מדובר בשם גנרי, שכן עסק המשיבה אינו עוסק בממכר מחבתות ווק (מחבת עמוק, המשמש להכנת אוכל אסיאתי), ולכן השם "ווק" אינו מתאר את הטובין הנמכרים בבית העסק. השם "ווק" כשלעצמו שייך לקטגוריית השמות המרמזים, שכן מרמז הוא על האוכל האסיאתי הנמכר במסעדה, אותו מכינים באמצעות אותו המחבת, ולכן זכאי להגנה.

אין לקבל גרסת המשיבה, לפיה אין זיקה בין הפסקת פעילות מסעדת ווק הישנה לבין פתיחת מסעדת ווק החדשה, וכי המשיבה פעלה להקמת מסעדה למאכלים אסיאתיים באזור חיפה וחיפשה נכס מתאים, עד שלבסוף איתרה את הנכס ברחוב מחניים 4. המסכת העובדתית המפורטת, סמיכות הזמנים ופעולות המשיבה בהקמת מסעדה במיתחם המסעדה הישנה, שימוש באותו השם במדויק, שימוש באותו מספר טלפון ושימוש באותו תפריט משלוחים זהה גם בצורתו - מעידות שהמשיבה נקטה פעולות העולות כדי גניבת עין. מוניטין החברות שבפירוק נפגע ואף קיים חשש סביר להטעיית הציבור.

אשר על כן, אני נעתרת לבקשה ומורה על מתן צו מניעה קבוע, האוסר על המשיבה לעשות שימוש בשם "מסעדת ווק" או "ווק" באותיות עבריות או לטיניות, ובנוסף להימנע מלעשות שימוש בכל סממן עסקי שיש בו דמיון לסממנים העסקיים בהם עשתה שימוש מסעדת ווק הישנה.
על המשיבה לחדול מכל פנייה, שיווק, פרסום ו/או הפצה במסמך, בתמונה או בכל דרך אחרת ובכלל זה פרסום בעיתונות הכתובה ובאינטרנט כי היא מפעילה במקום מסעדת ווק.
בשלב הזה לא נמצאה בידי המפרק הזמני הערכת שווי של המוניטין והוא ביקש לפצות את קופת הפירוק בסך 100,000 ₪, כפיצויים ללא הוכחת נזק על פי סעיף 13(א) לחוק העוולות המסחריות.
לא מדובר בשני עסקים מתחרים, המפעילים זה לצד זה עסק דומה, כי כבר היום ברור שאין בדעת המפרק הזמני להפעיל את עיסקי החברות אלא בדעתו למכור אותם. המוניטין הוא נכס בעל ערך כלכלי.
מאחר והמשיבה מפעילה את המסעדה החדשה זמן קצר, אפשר ותשכיל, בגלל הוראות החלטה זו, לבוא בדברים עם המפרק הזמני ולשלם בגין המוניטין שצברה מסעדת הווק הישנה שהופעלה ע"י החברות, לאחר שהוכשלה תוכניתה של המשיבה לרשת ללא תמורה את מקומה של מסעדת ווק זמן קצר לאחר מותו של הרוח החיה של החברות דרור אוסלנדר ז"ל.
עד למתן החלטה אחרת אני מורה למשיבה לשנות את שם המסעדה שפתחה ברח' מחניים 4 לשם אחר אשר אינו כולל את המילים "מסעדת ווק" ואשר יהיה שם מבחין מובהק שימנע בלבול והטעייה בין המסעדה של המשיבה לבין מסעדת הווק הישנה.

המפרק הזמני ידאג להערכת שווי של המוניטין. עם הגשתה אתן דעתי לשווי הפיצוי שעל המשיבה לשלם לקופת החברות בגין פעולותיה וללא הוכחת הנזק.
אני מחייבת את המשיבה לשלם לקופת הפירוק הוצאות בסך 10,000 ₪ בצירוף מע"מ.
למען הסר ספק, החלטה זו היא החלטת ביניים בבש"א 12243/08 כי לא ניתנה בה, בשלב זה, הוראה לעניין הפיצויים ללא הוכחת נזק, כאמור לעיל.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ערעור על צו מניעה

 2. צו מניעה - אי תחרות

 3. צו מניעה - הפצת מוצר

 4. צו מניעה - הזרמת מים

 5. הרחבת צו מניעה ארעי

 6. צו מניעה מסיבת רחוב

 7. צו מניעה נגד גן ילדים

 8. צו מניעה להקפאת מכרז

 9. צו מניעה להיכנס לדירה

 10. חיקוי בגדים - צו מניעה

 11. צו מניעה נגד שימוש בשם

 12. ראש הסדאנים - צו מניעה

 13. קבלת ערעור על צו מניעה

 14. חיקוי נעליים - צו מניעה

 15. צו מניעה נגד בניית פארק

 16. צו מניעה איסור שימוש בשם

 17. צו מניעה בחירות להסתדרות

 18. חוזה התיישבות - צו מניעה

 19. בקשה חוזרת למתן צו מניעה

 20. תביעה למתן צו מניעה קבוע

 21. צו מניעה נגד שביתת עובדים

 22. צו מניעה קבוע להפסקת בניה

 23. צו מניעת פתיחת מעטפות מכרז

 24. בקשת צו מניעה להיכנס לדירה

 25. צו מניעה קבוע לשימוש במבנה

 26. מכירת דירה שיש עליה צו מניעה

 27. צו מניעה כנגד הקמת גן ילדים

 28. נוהל הטיפול בבקשות לצו מניעה

 29. ניקיון כפיים בבקשה לצו מניעה

 30. צו מניעה האוסר להפעיל מוניות

 31. אכיפת צו מניעה זכויות יוצרים

 32. צו מניעה איסור לייבא או לשווק

 33. צו מניעה אשר יאסור להפעיל מגרסה

 34. צו מניעה כדי למנוע הברחת נכסים

 35. צו מניעה נגד פתיחת אולם אירועים

 36. מהו צו מניעה ומתי יינתן צו מניעה

 37. ביטול העברה מבית ספר - צו מניעה

 38. צו מניעה לפני חתימה על הסכם בוררות

 39. עורך דין צו מניעה - הפרת צו מניעה

 40. צו מניעה להרחבת דירה על גג בית משותף

 41. צו מניעה להפסקת מעקב של חוקרים פרטיים

 42. צו מניעה נגד שידור כתבת תחקיר בטלויזיה

 43. פיצויים בגין נזקים שנגרמו בגלל צו מניעה

 44. צו מניעה במעמד צד אחד לאסור פינוי בית ספר

 45. צו מניעה במסגרת בקשה לאישור תביעה ייצוגית

 46. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון