פיצויים על העתקת תוכן באינטרנט

בית המשפט חייב את הנתבעת לשלם לתובע את הסכום של 10,000 ₪ בגין בגין הפרת זכות יוצרים, בתוספת אגרת משפט ששולמה בסך 215 ₪, וכן הוצאות ישיבת בית המשפט בסכום של 500 ₪ .

להלן פסק דין בנושא פיצויים על העתקת תוכן באינטרנט:

פסק דין

תביעה לפיצויים בגין הפרת זכות יוצרים

התובע שולח ידו בכתיבה, ובגין כך הוא גם מקבל תמורה . התובע כתב מאמר תחת הכותרת " שערוריות בעולם היין " אשר פורסם באתר האינטרנט של העיתון ידיעות אחרונות YNET בחודש נובמבר 2005 .

הנתבעת מפעילה אתר תחת השם WWW.MNEWS.CO.IL .

התובע טוען כי הנתבעת פרסמה את הכתבה שלו בynet ללא קבלת אישור מוקדם ממנו , ואף לא טרחה להודיע לו כי הכתבה פורסמה .

התובע טוען כי בכך הפרה הנתבעת את זכות היוצרים שלו, והוא תובע פיצוי על סך 17800 ₪ , תקרת סמכותו של בית המשפט .

הנתבעת טוענת בכתב ההגנה שהגישה כי מדובר באתר שעלה לאוויר רק לפני זמן קצר, והוא משלים לעיתון מקומי בעיר מודיעין . הנתבעת טוענת כי היא שכרה לצורך הקמת האתר מי שהיא שמתמחה בבניית אתרים , וכי גילתה במקרה שהיא הזינה את האתר בכתבה האמורה , והיא אף פיטרה אותה בגין מעשה . יוצא איפוא, כך גורסת הנתבעת כי הכתבה של התובע הופיעה מספר ימים בלבד באתר שלה, וכי למעשה לא נגרם לתובע כל נזק , יען כי תושבי מודיעין אינם ידועים כשתייני יין מובהקים , ?!! וכי לא נעשה שימוש לרעה בזכותו של התובע .

טענה נוספת בפי הנתבעת שלמעשה לא כל הכתבה , מעשה יצירה של התובע , שכן הוא מצטט מעיתון גרמני חומר כל שהוא , וכי למעשה גם הוא לא ביקש את אישורו של העיתון הגרמני לפרסום הדברים.

למעשה מודה הנתבעת בטענת התובע בדבר הפרת זכות היוצרים שלו, אך מפחיתה מחומרת הנזק שנגרם לו, אם בכלל נגרם . הנתבעת מפי מנהלה מר אילן דנון, אף מפחית מערך ההפרה , בכך שהוא שואל בלגלוג ,כמה בכלל קיבל התובע מ YNET עבור הכתבה, "מדובר רק במאות שקלים "

דיון .

אין מחלוקת עובדתי למעשה כי מי שכתב את הכתבה שפורסמה באתר YNET הוא התובע . אין מחלוקת שלו זכות היוצרים על הכתבה, גם אם הנתבעת מנסה להפחית מערכה של הכתבה , בין היתר תוך טיעון שגם התובע השתמש בכתבתו בחומר מעיתון גרמני ,הדר שפיגל.

אין גם מחלוקת כי לתובע מגיע פיצוי על הפרת זכות היוצרים שלו , שכן גם בכתב ההגנה , טענה הנתבעת שהציעה לתובע מספר מאות שקלים , וגם פיטרה את העובדת אשר פרסמה את הכתבה על כך שעשתה מעשה ללא זכות וללא היתר.

המחלוקת בין הצדדים היא על גובה הסכום שראוי כי יפסק לתובע בגין הפרת זכות היוצרים שלו .

התובע טוען כי מגיע לו 17800 ₪

הנתבעת מעריכה את הסכם המגיע לתובע כסכום שהיה מקבל אילו הציע את כתבתו לפרסום,בעיתון או אתר אינטרנט .

משאין מחלוקת בין היריבים כי אכן הופרה זכותו של התובע בתור יוצר הכתבה, עומדת להכרעה שאלת גובה הפיצוי .

יש לזכור כי על פי סעיף 3א לפקודת זכויות יוצרים נקבע פיצוי למקרה ולא הוכח נזק ממשי, בגבולות הסכום של 10000 ₪ ו-20000 ₪ .

פקודת זכות יוצרים

3א. פיצויים ללא הוכחת נזק

לא הוכח הנזק שנגרם בהפרת זכות יוצרים, רשאי בית המשט, על פי בקשת התובע, לפסוק לו לכל הפרה פיצויים בשיעור שלא יפחת מ- 10,000 שקלים חדשים ולא יעלה על 20,000 שקלים חדשים; שר המשפטים, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי בצו לשנות את השיעורים האמורים.

לשון הסעיף הנה ברורה וקטגורית , והמחוקק קבע שכאשר בית המשפט מגיע למסקנה כי אכן הופרה זכות היוצרים של בעל הזכות, וזה לא הוכיח נזק , רשאי בית המשפט לפסוק לטובתו פיצוי על כל הפרה בסכום "שלא יפחת מ10000 ₪ ולא יעלה על 20000 ₪ ".

המחוקק ראה לנכון לקבוע סכום שלבית המשפט , אין למעשה סמכות לחרוג ממנו , כאשר הרצפה של הסכום היא 10000 ₪ .

על פי נוסח הסעיף ברורים שני עקרונות :

א-     א- שאין צורך להוכיח נזק כל שהוא על מנת לזכות בפיצוי , ודי בהוכחת העובדה כי הופרה זכות יוצרים של התובע .
ב-     ב- אין כל קשר בין הנזק הממשי ( שהרי לא הוכח כזה) ובין הפיצוי שיקבע . עצם הפרת הזכות מזכה את התובע בסכום הנע בין שני הקצוות שנקבעו.

יש הגיון בדברים

בע"א 3400/03 - רוחמה רובינשטיין ואח' נ' עין טל (1983) בע"מ ואח' . תק-על 2005(1), 3712 ,עמ' 3720. קובע בית המשפט העליון לאמור :


אחד הטעמים העקרוניים לכך נעוץ בקושי המיוחד שבהוכחת נזק עבור פגיעה בקניין רוחני, וטעם נוסף נעוץ במגמה הרתעתית-עונשית בשל קלותו היחסית של הגזל בתחומים אלה והקושי לאתר את המעוולים (ראו דויטש, בעמ' 87). בחוק הפטנטים לא מצויה הוראה דומה, אולם נראה שהטעמים שהובאו לעיל, ובמיוחד הקושי שבהוכחת הנזק, יפים גם לענייננו במקרים הראויים לכך.

כמו כן ברע"א 1108/04 - קידמה בע"מ ואח' נ' גדי אבקסיס ואח' . תק-על 2004(4), 2878 ,עמ' 2879.

2.     2. בפסק דינו של בית משפט השלום חויבו המבקשים לשלם למשיב 1 סך של 20,000 ש"ח פיצויים סטטוטוריים בהתאם לסעיף 3א לפקודת זכות יוצרים (להלן: הפקודה) בגין הפרת זכויות היוצרים של המשיב 1, וזאת על דרך של העתקת ארבעה דפי לימוד שהוכנו על ידו לצרכי לימוד ב"בית הספר לברמנים" שבבעלותו. בית משפט השלום מצא כי דפים אלה הועתקו ושימשו ללימוד בקורס המועבר אצל המבקשת 1, שהמבקש 2 הוא מבעליה, במסגרת "המכללה לברמנים". כן נקבע כי את ההעתקה ביצעה המשיבה 3, בהיותה עובדת של המבקשים וכי היא הנושאת בעיקר

הוגש ערעור על פסק הדין של בית המשפט השלום , אך זה נדחה . בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי אף היא נדחתה .

משמונחים בפני שני פסקי הדין של ערכאות הערעור דלעיל, אין לי מה להוסיף .

אני מוצא לחייב את הנתבעת לשלם לתובע את הסכום של 10000 ₪ .בתוספת אגרת משפט ששולמה בסך 215 ₪ , וכן הוצאות ישיבת בית המשפט בסוכם של 500 ₪

בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך 15 ‏יום

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עקוב אחרי במייל

 2. איומים באינטרנט

 3. זכויות על דומיין

 4. חסימת אתר אינטרנט

 5. העתקת מלל באינטרנט

 6. טעות במכרז באינטרנט

 7. העתקת מאמר באינטרנט

 8. טעות במחיר באינטרנט

 9. תקנון מכרז באינטרנט

 10. הטרדה מינית באינטרנט

 11. סמכות מקומית אינטרנט

 12. סמכות שיפוט באינטרנט

 13. הצעת חוק אינטרנט מהיר

 14. העתקת תמונות באינטרנט

 15. רשלנות בהתקנת אינטרנט

 16. תביעה על חיוב אינטרנט

 17. הסכם בניית אתר אינטרנט

 18. הזכות לפרטיות באינטרנט

 19. פגיעה בפרטיות באינטרנט

 20. הוצאת לשון הרע באינטרנט

 21. הפצת מידע כוזב באינטרנט

 22. הפצת מידע שקרי באינטרנט

 23. הוצאת דיבה באתר אינטרנט

 24. העתקת קטעים מאתר אינטרנט

 25. טענת פריצה לאתר האינטרנט

 26. בקשה להסרת כתבה באינטרנט

 27. העתקת תמונה מאתר אינטרנט

 28. חוב לחברת 012 על אינטרנט

 29. השמצות אנונימיות באינטרנט

 30. עונש על אתר טרור באינטרנט

 31. פרסום השמצות באתר אינטרנט

 32. ביטול עסקת פרסום באינטרנט

 33. אחריות מנהל פורום באינטרנט

 34. הוצאת דיבה בפורום באינטרנט

 35. העונש על הלבנת הון באינטרנט

 36. הפרת הסכם פיתוח אתר אינטרנט

 37. תביעה על חוב גלישה באינטרנט

 38. תביעה בגין בניית אתר אינטרנט

 39. התחזות באינטרנט - עבירות מין

 40. סמכות מקומית בתביעות אינטרנט

 41. גניבת עין דומיין אתר אינטרנט

 42. הסכם שותפות להקמת אתר אינטרנט

 43. תביעה נגד מעצב אתרים באינטרנט

 44. זכויות יוצרים תמונות באינטרנט

 45. פיצוי על העתקת תמונה באינטרנט

 46. פיצויים על העתקת תוכן באינטרנט

 47. העתקת כתבה של עיתונאי באינטרנט

 48. חשיפת כתובת-IP של גולש אינטרנט

 49. הגבלת גישה לפורנוגרפיה באינטרנט

 50. תביעה נגד מקדם אתרי אינטרנט (SEO)

 51. מצג שווא באינטרנט על איכות מלון

 52. העתקת תוכן באתר אינטרנט ללא רשות

 53. צו מניעה זמני נגד פרסום באינטרנט

 54. קניית רכב פגום דרך מודעה באינטרנט

 55. איפה מגישים תביעה נגד אתר אינטרנט

 56. הפרת זכויות יוצרים תמונות באינטרנט

 57. הלבנת הון באמצעות הימורים באינטרנט

 58. תביעה בגין הפרת סימן מסחר באינטרנט

 59. תביעה להחזר כספי השקעה באתר אינטרנט

 60. פרסום מכתב באינטרנט - תביעת לשון הרע

 61. סמכות מקומית בתביעות עוולות באינטרנט

 62. גלישה באינטרנט בזמן העבודה - פסק דין

 63. העתקת אתר אינטרנט - פיצוי 20,000 ש''ח

 64. סמכות עניינית בתביעת אינטרנט לא מובהקת

 65. חובות בגלל ניהול אתר אינטרנט בנושא אקטואליה

 66. באיזה בית משפט מגישים תביעה בנושא אינטרנט

 67. האם כתיבת תוכן דומה באינטרנט מהווה הפרת זכויות יוצרים

 68. תביעה בגין הסכם להקמת אתר אינטרנט ומתן שירותי פרסום באינטרנט

 69. תביעת לשון הרע בגין מודעה בדף רשת חברתית ("פייסבוק") באינטרנט

 70. האם דיווח מקוון (באינטרנט) למע"מ שאינו מלווה בתשלום גורר קנס ?

 71. תביעה בגין אספקת שירותי אינטרנט שלא הוזמנו ושלא נעשה בהם שימוש

 72. נטען כי באתר האינטרנט יש תמונה מטעה ונוצרת אשליה שמדובר בבריכה גדולה

 73. העתקה של מאמר באתר אינטרנט ללא מתן קרדיט למחברו, מהווה פגיעה בזכויות יוצרים ?

 74. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון