עונש על מכירת דיסקים מזויפים

להלן גזר דין בנושא עונש על מכירת דיסקים מזויפים:

גזר דין

1.     הנאשם הורשע על פי הודיתו בעבירות של החזקה ומכירה של עותקים מפרים, לפי סעיף 10 (ג) + (ד) לפקודת זכויות יוצרים, ושימוש בסימן מסחר רשום, לפי סעיף 60 (א) (3) +(4) לפקודת סימני מסחר נוסח חדש, התשל"ב - 1972, בכך שבדוכן בטיילת באילת החזיק והציע למכירה עותקים מפרים של יצירות מפרות בתקליטורים.

2.     על פי החלטת בית המשפט הוגש תסקיר לגבי הנאשם, אשר כלל המלצה על גישה שיקומית - ביצוע של"צ לצד צו מבחן, ועונש מותנה. למרות שמתסקיר זה עלה שיתוף פעולה של הנאשם, הרי שלצורך הגשת תסקיר משלים הוא הפסיק את שיתוף הפעולה ושירות המבחן נמנע לבסוף מהמלצה בענינו.

3.     הנאשם יליד 1965, ולחובתו עבר מכביד בעבירות סמים, אלימות, רכוש ועוד, אם כי לא הורשע בעבר בעבירה מסוג העבירות בתיק זה.

4.     כעולה מהתסקיר, הנאשם היה מכור לסמים במשך שנים רבות. במהלך השנים נגמל מספר פעמים אך חזר להשתמש בסמים. הנאשם היה משתף פעולה לתקופות קצרות והשתתף בקבוצות מעקב.
5.     התמונה העולה היא של אדם החי חיים לא יציבים ואינו עובד בעבודה סדירה, ושירות המבחן מעריך כי קיים סיכון לחזרה לשימוש בסמים.

6.     לצד התמונה הקשה העולה מהאמור לעיל, ניתן להבין כי הנאשם עושה מאמצים להיגמל מדי תקופה, ונסיבות חייו מורכבות. לצד העבר המכביד וההתמכרות ניכר גם רצון, בפרקי זמן שונים, להיטיב דרכיו.

7.     הנאשם אשר השתחרר ממאסר בפברואר 2005 ניהל במשך שנים רבות אורח חיים עבריני, אך למרות זאת הרושם העולה הוא של רצון מסויים להימנע מאורח חיים זה, ומאז העבירות נשוא תיק זה (במאי 2005) אין אינדיקציה לכך שעבר עבירות נוספות.

8.     הנאשם מתפרנס לדבריו מהכנסה זעומה של 1,280 ₪ הבטחת הכנסה, ותולה את ביצוע העבירות בתיק זה במצבו הכלכלי הקשה.

9.     הענישה היא לעולם אינדיבידואלית. לצד שיקולי ההרתעה, עומדות נסיבותיו האישיות של הנאשם.

10.     לאחר ששקלתי את טיעוני הצדדים ואת נסיבותיו האישיות של הנאשם, באתי למסקנה כי ענישה מחמירה יכול ויהיה בה כדי לחבל בניצני האפשרות כי הנאשם יתקן דרכיו, וכי אין זה המקרה בו יש להחמיר עם הנאשם.

11.          לאור כל האמור לעיל אני גוזר על הנאשם את העונשים כדלקמן :

קנס - קנס בסך 2,500 ש"ח או מאסר למשך 15 יום תחתיו; הקנס ישולם ב- 5 תשלומים חודשיים שווים ורצופים. התשלום הראשון ישולם ביום - 15.11.2007 ויתר התשלומים מידי 30 יום לאחר מכן. פיגור בתשלום אחד מן השיעורים שנקבעו לעיל, יעמיד לפירעון מיידי את יתרת הקנס שטרם שולמה ויחייב את הנאשם בתשלום תוספת פיגורים כחוק.
התחייבות - הנאשם יחתום על התחייבות על סך - 10,000 ש"ח, אשר יהיה עליו לשלם באם בתוך שנתיים מהיום יעבור על עבירות נוספות לפיהן הורשע. לא ישלם את הסך האמור בהתחייבות, ייאסר ל- 30 ימים. היה והנאשם לא יחתום על התחייבות כאמור בתוך 24 שעות - ייאסר בגין כך למשך 30 יום.

מאסר על תנאי - מאסר על תנאי לתקופה של 3 חודשים. הנאשם ישא בעונש זה אם בתקופה של שנה מהיום יעבור על עבירה נוספת כפי זו בה הורשע.

זכות ערעור על גזר הדין תוך 45 יום מהיום.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ענישה סלחנית

 2. עונש על התפרעות

 3. עונשים מצטברים

 4. ענישה בטרם שפיטה

 5. ערעור על עונש חריג

 6. העונש על השלכת זבל

 7. עונש על סחר באמל''ח

 8. עונש על מכירת אקסטזי

 9. העונש על הדחה בחקירה

 10. הקלה בעונש בגין חרטה

 11. עונש על עבירות מרובות

 12. ענישה בגופים ציבוריים

 13. עונש על התחזות לאדם אחר

 14. עונש על מסירת מידע לאויב

 15. עונש על פניית פרסה אסורה

 16. עונש על הפקרה אחרי פגיעה

 17. עונש מינימום למציתי יערות

 18. העונש על שימוש במידע פנים

 19. החמרת ענישה על זריקת אבנים

 20. עונש על הפרת שוויון בעבודה

 21. עונש על מכירת דיסקים צרובים

 22. היקף סמכות חנינה והקלה בעונש

 23. עונש על מכירת דיסקים מזויפים

 24. בניה לא חוקית - ערעור על עונש

 25. הקלה בעונש בגלל נסיבות אישיות

 26. עונש על קניית תואר אקדמי מזויף

 27. מה העונש של פירוק חלקים מרכב ?

 28. תאונה עם הרוגים - מה העונש לנהג

 29. חוק ביטול עונש מלקות, תש"י-1950

 30. הקלה בעונש לצעירים ללא עבר פלילי

 31. מה העונש על החזקת דיסקים מזויפים ?

 32. ערעור על חומרת העונש בעבירת סיכון חיי אדם

 33. ערעור על קולת העונש בבית המשפט לעניינים מקומיים

 34. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון