סמכות מקומית בתביעות אינטרנט

ההלכה כיום, עפ"י בש"א (שלום י-ם) 8033/06 חיים לוי נ' אלון שטיינברג, מיום 15.4.07, היא שכעיקרון בתביעות אינטרנט יש בדרך כלל לכל בית משפט בישראל סמכות מקומית.

הפסיקה בארץ אימצה בדרך כלל את העמדה כי האינטרנט הוא חסר מקום, וכי הסמכות היא כלל מדינתית.

ניתן להשליך על כך שהפרסות באינטרנט כמוהו כפירסום בעיתון. התפוצה באינטרנט מגיעה לכל רחבי הארץ ואף מעבר לגבולות מדינת ישראל והפירסום יכול להגיע לכל משתמש באתרי האינטרנט. לכן, גם אם משרדי אתרי האינטרנט או מרכזי המחשבים המרכזים את מעבר התקשורת ממוקמים במרכז הארץ, הרי שהפירסום באתרים מגיע לכל משתמש בארץ, ובוודאי, בין השאר, גם לתושבי מחוז הדרום.

להלן החלטה בנושא סמכות מקומית בתביעות אינטרנט:

החלטה

בפניי בקשה להעברת דיון לבית המשפט לתביעות קטנות בירושלים בשל טענת העדר סמכות מקומית.

המדובר בתביעה בגין רכישת מוצר / נכס דרך אתר אינטרנט.

מטרתו של בית המשפט לתביעות קטנות היא להביא לידי סיום מהיר של המחלוקת, בדרך המועילה ביותר להכרעה צודקת ומהירה.

בית המשפט לתביעות קטנות הוקם במטרה להקל על הציבור להגיש תביעות כספיות בסכומים קטנים בדרך פשוטה, ללא עיכובים מנהליים ובדיון קצר ומהיר.

ההלכה כיום, עפ"י בש"א (שלום י-ם) 8033/06 חיים לוי נ' אלון שטיינברג, מיום 15.4.07, היא שכעיקרון בתביעות אינטרנט יש בדרך כלל לכל בית משפט בישראל סמכות מקומית.

הפסיקה בארץ אמצה בדרך כלל את העמדה כי האינטרנט הוא חסר מקום, וכי הסמכות היא כלל מדינתית.

בבש"א (שלום קרית גת) 884/02 גיל לנדאו נ' בני חסון מיום 1.5.02 נאמר כי:

"ניתן להשליך על כך שהפרסות באינטרנט כמוהו כפירסום בעיתון. התפוצה באינטרנט מגיעה לכל רחבי הארץ ואף מעבר לגבולות מדינת ישראל והפירסום יכול להגיע לכל משתמש באתרי האינטרנט. לכן, גם אם משרדי אתרי האינטרנט או מרכזי המחשבים המרכזים את מעבר התקשורת ממוקמים במרכז הארץ, הרי שהפירסום באתרים מגיע לכל משתמש בארץ, ובוודאי, בין השאר, גם לתושבי מחוז הדרום."

בבש"א (מחוזי ירושלים) 2841/03 רעות אלקטרוניקה ורכיבים בע"מ נ' מראות אימג' בע"מ, מיום 14.12.03 נקבע כי תביעות בנושאי אינטרנט, ניתן להגיש בכל מקום בישראל.

בש"א (ת.ק. ת"א) 5331/06 לחמי סער נ' אלקטרו שופ בע"מ מיום 23.11.06 נקבע כדלקמן:

"לדעתי ספק המציע למכירה סחורה באינטרנט צריך להיות ער לכך שסחורתו עשויה להגיע למעשה לכל מקום, ובוודאי לכל מקום בארץ ולפיכך הוא עשוי להידרש להתדיין במקומות בהם אמורה להתבצע ההתחייבות או אמור להיות מסופק הנכס."

במקרה דנן, מספקת המבקשת את שירותיה באמצעות האינטרנט והיא מגיעה לכל בית במדינתנו.

הציפייה הסבירה של צרכן המסתייע בשירותי המבקשת היא שכשם שהשירות אותו היא מספקת מגיע לביתו, כך גם במקרים של מחלוקת, יתאפשר לו לפעול באופן סביר לפתרונה.

זאת ועוד, תקנה 2 לתקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), התשל"ז - 1976 קובעת מס' חלופות לצורך קביעת הסמכות המקומית של בית המשפט לתביעות קטנות.

ויודגש, התקנה מורה בפירוש כי תביעה לבית משפט לתביעות קטנות יכול ותהיה מוגשת לבית המשפט שנכנס להגדרת אחד הסעיפים.

במקרה דנן, רכישת המוצר (מצלמה) ע"י המשיבה באתר האינטרנט נעשתה בחיפה ולפי תקנה 2 לתקנות השיפוט בתביעות קטנות הרי שזהו "מקום המעשה" שבשלו היא תובעת.

ומאחר ואף אחד מן הצדדים לא העלה טענה של מקום מסירת הנכס, הרי שההיגיון מצביע על כך שהמסירה בוצעה באמצעות נקודת השירות של המבקשת בחיפה.

בבקשתה טענה המבקשת, בין היתר, כי ויצוטט:

"התובע ביצע את ההזמנה באמצעות אתר      P1000. מאידך חתם על תקנון והסכם עם האתר ולפיכך למעשה קיבל על עצמו את כללי התקנון כלום. בשלהי תקנון האתר מוסכם מראש כי הסמכות המקומית לשיפוט היא בבתי המשפר באזור תל אביב בלבד."

כידוע, תניית "סמכות שיפוט מקומית" המופיעה לעיתים בחוזים בין הצדדים, אינה תקפה בכל הנוגע לתביעות קטנות ולפיכך אין מקום לטענת המבקשת, כפי שצוינה לעיל.

יתרה מזאת, יפים הם דבריו של כב' המשנה לנשיא ש. לוין ברע"א 6290/94 יאיר לוי נ' צבי פולג ואח', פ"ד מט (2) 731,734 ויצוטט כדלקמן:

"במדינה קטנה כמדינתנו ממילא אין לייחס משמעות מופרזת לשאלה אם תובענה פלונית מוגשת בתחום סמכותו המקומית של בית משפט זה או אחר".

בבש"א (שלום י-ם) 8033/06, שהוזכרה לעיל, סיכם כב' השופט טננבוים אברהם את החלטתו וציין כי ויצוטט:

"כפי שהראינו, ההלכה היא שכעיקרון ב'תביעות אינטרנט' יש בדרך כלל לכל בית משפט בישראל סמכות מקומית. אולם לבית המשפט יש סמכות טבועה שלא לדון בתביעות אלו במקרה בו מאזן נוחיות הדיון נוטה בבירור להעברתן לבית משפט אחר. נוסיף כי בדרך כלל ישתמש בית משפט בצמצום בסמכותו זאת."

יתרה מזאת הריני סבור, שהעברת העניין למחוז אחר יכולים לגרום לעוד הארכה לא רצויה, בקיום הדיון וסיום התיק, שגם אליה יש להתייחס. דבר שאינו מתיישב בקנה אחד עם האמור לעיל, קרי מטרתו של בית המשפט לתביעות קטנות היא להביא לידי סיום מהיר של המחלוקת, בדרך המועילה ביותר להכרעה צודקת ומהירה.
מה גם שהמדובר במשיבה אשר, הינה בעלת נכות, קרי אינה בקו הבריאות, והעברת הדיון לירושלים עלולה להוות מכשול ועול כבד על כתפיה.

לאור האמור לעיל, הריני סבור שהסמכות המקומית לדון בתביעה נתונה לבית המשפט לתביעות קטנות בחיפה ודין הבקשה להעברת הדיון להידחות.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. העדר סמכות מקומית

 2. סמכות מקומית אינטרנט

 3. טענת העדר סמכות מקומית

 4. טענת חוסר סמכות מקומית

 5. מירב הזיקות סמכות מקומית

 6. סמכות מקומית תביעות קטנות

 7. סמכות מקומית בעסקה טלפונית

 8. סמכות מקומית בעבירות תעבורה

 9. סמכות מקומית בתביעות אינטרנט

 10. בקשה להעברת דיון סמכות מקומית

 11. מבחן מירב הזיקות סמכות מקומית

 12. מחיקת תביעה העדר סמכות מקומית

 13. התנגדות לביצוע שטר סמכות מקומית

 14. סמכות מקומית בית הדין הארצי לעבודה

 15. סמכות מקומית בתביעות עוולות באינטרנט

 16. בקשה לביטול פסילה מנהלית סמכות מקומית

 17. העדר סמכות מקומית - סילוק התביעה על הסף

 18. העברת התיק לבית משפט אחר - סמכות מקומית

 19. סמכות מקומית בתביעה נגד נתבע שיש לו סניפים

 20. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון