סמכות מקומית אינטרנט

בית המשפט פסק כי לאור תפוצת האינטרנט בכל רחבי הארץ ובהיעדר הוראה בחוק על הסמכות המקומית המוקנית, בהתקשרות באינטרנט, מוקנית סמכות מקומית לדון בתביעה זו בבית משפט זה (ראה: בש"א (שלום י-ם) 8033/06 חיים לוי נ' אלון שטיינברג, לא פורסם).

שירותי האינטרנט, מגיעים לביתו של כל לקוח, ועיסקאות נקשרות באמצעותו. כך התוודע התובע לעיסקה המוצעת ופנה לנתבעת כדי להזמין נופש. כשם שהנתבעת, מעוניינת להגיע לכלל הלקוחות בארץ, מבלי שהללו יטרחו להגיע לכתובתה הרשומה בנתניה, ובכך מגדילה את עסקיה, כך אין להטריח את הלקוח לברר את המחלוקת בינו לבין הנתבעת, בבית משפט, שמושבו בנתניה.

להלן החלטה בנושא סמכות מקומית אינטרנט:

החלטה

1.     בפני בקשה, לדחיית תביעה על הסף, מחמת חוסר סמכות מקומית.
המבקשת, טוענת בבקשתה, כי היה על התובע לילך אחר הנתבע, כמצוות תקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין) התשל"ז-1967 (להלן - "התקנות"), ולהגיש את תביעתו בכתובתה הרשומה של הנתבעת, או היכן שנערכה ההזמנה, בנתניה.

2.     עיון בכתב ההגנה מעלה, כי הנתבעת, מפעילה מרכז הזמנות באמצעות האינטרנט, וכך גם עולה מהרישא לכתב התביעה, בדבר נסיבות ההתקשרות.

3.     שירותי האינטרנט, מגיעים לביתו של כל לקוח, ועיסקאות נקשרות באמצעותו. כך התוודע התובע לעיסקה המוצעת ופנה לנתבעת כדי להזמין נופש. כשם שהנתבעת, מעוניינת להגיע לכלל הלקוחות בארץ, מבלי שהללו יטרחו להגיע לכתובתה הרשומה בנתניה, ובכך מגדילה את עסקיה, כך אין להטריח את הלקוח לברר את המחלוקת בינו לבין הנתבעת, בבית משפט, שמושבו בנתניה. לאור תפוצת האינטרנט בכל רחבי הארץ ובהיעדר הוראה בחוק על הסמכות המקומית המוקנית, בהתקשרות באינטרנט, מוקנית סמכות מקומית לדון בתביעה זו בבית משפט זה (ראה: בש"א (שלום י-ם) 8033/06 חיים לוי נ' אלון שטיינברג, לא פורסם).

4.     אילו רצתה הנתבעת, להתנות את ההתקשרות עמה דרך האינטרנט, בחיוב הלקוח בבירור מחלוקת איתה, דווקא בבית משפט בנתניה, היה עליה להתנות זאת מראש, כבר בפרסומיה באינטרנט.
5.     כך גם, המחוקק, סייג את האפשרות להחלת תניית שיפוט בתביעות קטנות, כאמור בתקנה 2 לתקנות, בניגוד לרשות, שניתנת לה לעשות כן, בהליכים בסדר דין רגיל, כאמור בתקנות סדר הדין האזרחי.
בכך, ניתן ביטוי למטרת החוק והתקנות לאפשר, לתובעים בתביעות קטנות, למצות זכויותיהם, הנטענות, מבלי להרתיעם מכך בשל תניית שיפוט של נותן השירות, בפרט כאשר המבקש, מגיע לכל בית, באמצעות האינטרנט, ובהיעדר צורך בזיקה גיאוגרפית לצורך ההתקשרות.

6.     יפים לעניינו, דברי כב' השופט ריבלין ברע"א 188/02 מפעל הפיס נ' אלי כהן ואח':
"כיום רבים המפקפקים בעצם תועלתה של הסמכות המקומית ככלי לקידום הנוחיות. מדינת ישראל היא מדינה קטנה בשלחה, המרחקים קצרים בין הערים השונות במדינה, ויהיו אלו אף המרוחקות ביותר זו מזו, אינם גדולים..." (פד"י נ"ז(4) 473, 478).

7.     בית משפט רשאי יהיה לקחת בחשבון במסגרת פסק הדין ולפי התוצאות, את טירחת המבקשת להגיע לירושלים.

8.     לפיכך, הבקשה נדחית.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. העדר סמכות מקומית

 2. סמכות מקומית אינטרנט

 3. טענת העדר סמכות מקומית

 4. טענת חוסר סמכות מקומית

 5. מירב הזיקות סמכות מקומית

 6. סמכות מקומית תביעות קטנות

 7. סמכות מקומית בעסקה טלפונית

 8. סמכות מקומית בעבירות תעבורה

 9. סמכות מקומית בתביעות אינטרנט

 10. בקשה להעברת דיון סמכות מקומית

 11. מבחן מירב הזיקות סמכות מקומית

 12. מחיקת תביעה העדר סמכות מקומית

 13. התנגדות לביצוע שטר סמכות מקומית

 14. סמכות מקומית בית הדין הארצי לעבודה

 15. סמכות מקומית בתביעות עוולות באינטרנט

 16. בקשה לביטול פסילה מנהלית סמכות מקומית

 17. העדר סמכות מקומית - סילוק התביעה על הסף

 18. העברת התיק לבית משפט אחר - סמכות מקומית

 19. סמכות מקומית בתביעה נגד נתבע שיש לו סניפים

 20. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון