חיקוי דגם מוצר

להלן החלטה בנושא חיקוי דגם מוצר:

החלטה

א.     מהות הבקשה

זו בקשה לצו מניעה זמני האוסר על המשיבים או מי מטעמם להעתיק ולמכור שעונים המחקים ו/או המפרים את זכויות המבקשים במדגם רשום מיום 7.12.2003 שמספרו 386655 על שעון מדגם SUB DIVING WATCH; וכן לאפשר למבקשת להיכנס למחסני המשיבים ו/או לחנויות בהם נמכרים שעונים שמפרים ו/או מחקים את המדגם הנ"ל ולאוספם ולשומרם במחסניה של המבקשת מס. 1 עד למתן החלטה אחרת ע"י בית המשפט.


ב.     עובדות רלבנטיות

המבקשת עוסקת החל משנת 1994 בעיצוב, יצור, שיווק ומכירה של שעונים, תכשיטים ואביזרי אופנה שונים בארץ ובחו"ל בשם המותג וסימן המסחר SUB/SUB CHRONO.
בשנת 1997 החלה החברה לעצב קו שעונים חדש בשם כרונוגראפיה ו- ספורט, שמהווים את דגם הבסיס לשעון הצלילה נשוא בקשה זו.
עפ"י האמור בכתב התביעה, בבקשה ובטיעונים, לקוחות החברה יכולים למצוא מאפיינים בולטים וייחודיים בכל השעונים שהחברה משווקת שמזוהים עם החברה. הדבר נעשה בין היתר בהשקעה כספית מרובה, במחקר נכון, מיתוג ופרסום.
עפ"י האמור בכתבי הטענות עיצוב השעון ארך כ - 4 שנים כדי שישמור על המוטיבים של שעוני דגם הבסיס של החברה, תוך הדגשת קווי עיצוב מיוחדים של שעון הצלילה של החברה.
ביום 7.12.2003 הוגשה בקשה לרישום שעון הצלילה כמדגם, וביום 31.1.2006, נתן רשם המדגמים תעודת רישום למדגם המבוקש בהתאם לבקשה זו. (נספח ב' לבקשה, שהיא תעודה שלה מצורפות תמונות של השעון המודגם).
מאז יצורו של השעון נמכרו ממנו כ - 21,000 יחידות. את השעון ניתן לרכוש בחנויות של סאב בלבד.

המשיבים מס. 4 ו - 5 הם קרובי משפחתו של המבקש מס. 2, וכל אחד מהם עבד בתקופה אחרת אצל המבקשת מס. 1.
לטענת המבקשים במהלך שנת 2004, לאחר שהמשיב מס. 5 סיים את עבודתו בחברה, החליטו המשיבים מס. 4 ו - 5 לעסוק ביבוא ושיווק של שעונים בשם המותג :"EMBOSS", בין היתר, לטענתם, תוך חיקוי דגם הבסיס של שעוני סאב וחיקוי של רצועת מתכת שעליה רשום מדגם בבעלות המבקש מס. 2.

בין הצדדים החלו הליכים שונים, שאין צורך לפרטם לעניין הדיון בבקשה זו.

ביום 28.6.2006 ביקר המבקש מס. 2 בתערוכת תכשיטים שנערכה במלון דיויד אינטרקונטיננטאל בת"א, שם הציגו יצרנים שונים תכשיטים ושעונים. במסגרת ביקורו גילה, לטענתו, בפעם הראשונה, כי המשיבים מס. 1, 4 ו - 5 מנהלים דוכן משותף, ובו מוכרים דגם שעון חדש הזהה לשעון הצלילה המוגן במדגם של המבקשים.

מאחר ובתערוכה לא ניתן היה לרכוש את השעונים, שלטענתו הם מפרים, הוא הפעיל חוקר פרטי ששוחח עם מציגי השעון שבתערוכה (דוח חקירה מצורף לתצהיר החוקר מר תשובה) ואף קיבל מהם פרוספקט (נספח ח')).
ביום 16.7.2006 נרכשו מאת המשיבה מס. 1 עשרה שעונים, שלטענת המבקשים הם שעונים המהווים חיקוי מפר של השעון המוגן במדגם. מחיר שעון כזה היה בכ-20% נמוך יותר מאשר שעוני הצלילה של החברה.
לעמדת המשיבים :
- מדובר בבקשה שהוגשה בשיהוי ניכר ולכן יש למחקה על הסף;
- רישום המדגם לקח הרבה זמן ומכאן שיש בעייתיות בו.
- התוכניות המצורפות למדגם לא תואמות את המדגם והוכנו לאחר מועד רישומו.
- ציטוטים של החוקר הינם מגמתיים.
- עיצוב שעוני הצלילה אינו מיוחד, וכולל מספר אלמנטים שמתחייבים למטרת הצלילה כמו: שעון כבד, כפתורים מחוספסים, על פני החוגה יש טבעת משוננת לצורך סיבובה, והמספרים הם גדולים ובולטים.
בד בבד מצביעים המשיבים על שינויים עיצוביים שיש בשעון שלהם לעומת השעון של המבקשים:
- ראשית שם המותג שלהם EMBOSS כתוב בצורה גדולה ובולטת בגוף השעון.
- כפתורי הלחיצה שונים בצורתם באופן בולט.
- השינון מסביב לחוגה החיצונית שונה באופן בולט, כשהשינון של סאב הינו גס יותר.
- לוח השעון שונה לחלוטין, כששעוני המשיבים כוללים אלמנטים קישוטיים שאינם בשעון המבקשים.
- חלוקת הספרות ואלמנטים של קישוט ע"ג החוגה.
- חיבור הרצועה המקורית שונה.
- הרצועה שונה.
- גב השעון שונה, אצל סאב יש ציור של דג ובועות אוויר, ואילו אצל המשיבים יש צוללן עם ציוד צלילה.
- חומרי השעון שונים.
- אצל המשיבים יש אלמנטים ונקודות מנצנצים עם כניסת אור, יש חומר זרחני בשעון המשיבים והטכניקה להחלפת רצועות יעילה יותר.

במהלך הדיון הוגשו מספר שעוני צלילה הן של המבקשים והן של המשיבים בצבעים שונים, והייתי מוסיפה לרשימה לעיל שרקע המחוונים שונה, כששעוני המבקשים הם בגוון כהה במקצת יותר מאשר אצל המשיבים.
המשיבים הגישו במהלך הדיון דו"ח של רו"ח בדבר השקעותיהם בפיתוח השעון. (סומן "ב").
המשיבים טענו לשיהוי בהגשת הבקשה.


ג.     ה ד י ן

פסה"ד המנחה לענייננו הנו ע"א 7125/98 מיפרומאל תעשיות ירושלים נ' קליל תעשיות בע"מ (פ"ד נ"ז (3), 702).

בית המשפט התייחס שם למשמעות של רישום מדגם, וקבע כי הוא נועד להעניק הגנה ליוצר הצורה החדשנית של המוצר. ההגנה נועדה לקדם את אינטרס הפרט, יוצר הצורה, כמו גם את אינטרס הכלל בפיתוח וביצירה של עיצובים אסתטיים חדשים או מקוריים. ההגנה ניתנת לצורה המיוחדת של המוצר כפי שהעין מסוגלת לקולטה. העין בה מדובר היא עינו של הצרכן הממוצע או הצרכן הסביר, שאינו בודק את המוצרים בזכוכית מגדלת, אבל בוחן אותם בעיניו.
על בית המשפט לשוות לנגד עיניו את הקונה הרלבנטי שרוצה לרכוש את המוצר בתנאים רגילים בהם הוא עומד למכירה או לשימוש, ואז עליו להשוות בין המוצרים ולקבוע האם המוצר האחר הוא חיקוי בולט של המוצר המוגמר במדגם. הדגש הוא על התרשמות הצרכן מן החוזי הכללי של המוצר, כשההנחה היא שהמדובר כאמור בעינו של צרכן ממוצע, לא דקדקן אבל גם לא שטחי כעינו של עובר אורח המתבונן להנאתו במוצר.
בית המשפט רשאי להשוות בין המוצרים המונחים לפניו, וייתכן שיגיע למסקנה שמדובר בהפרה על אף קיומם של הבדלים שניתן להבחין בהם בנקל בהשוות המוצרים זה מול זה, אם סביר שהצרכן לא יזכור הבדלים אלה כשהוא ייתקל במוצרים כשהם בנפרד זה מזה.
מבחן זה של החשש להטעיה הוא מבחן עזר בלבד.
כן נקבע כי קישוטים שונים ושינויים המקובלים במסחר, אין בהם כדי להעניק למדגם את החידוש והמקוריות הדרושים. על בית המשפט לבחון את החידוש והמקוריות במדגם הרשום ולהשוותם למוצרים הקיימים בתחום הרלבנטי.
נושא אחרון זה שעלה בטיעוני המשיבים, מתאים יותר לדיון בתובענה עצמה, שם הובא לידיעתי שב"כ המשיבים מתעתד לטעון כי רישום המדגם לא נעשה כדין.ד.     שיהוי

אין מקום לטענת השיהוי.
הבקשה הוגשה כחודש וחצי לאחר שהמבקש מס. 2 ראה את השעון של המשיבים בתערוכה.
הפניה לחוקר, שיחה של החוקר עם המוכרים, ורכישת שעונים של המשיבים, אינם בגדר בזבוז זמן, אלא בבחינת הכנה נחוצה לצורך הדיון המשפטי.
אשר על כן אני דוחה את טענת השיהוי.


ה.     ד י ו ן

המבקשים צרפו לבקשה לצו המניעה הזמני את תעודת רישום המדגם (נספח ב'). האישור מתייחס לשעון בלבד, ולא לשעון ולחגורה. צילומי השעון מדגימים אותו מכל הצדדים.

טען ב"כ המשיבים כי כשבאים לייצר ולעצב שעון צלילה, כל הפריטים הבסיסיים שמופיעים בשעון אחד, אמורים להופיע גם בשעון אחר, שאחרת הוא לא יהיה שעון צלילה. אבל פירוט ההבדלים שנמנה לעיל, לעמדתו הוא רב, ולכן אין המדובר בשעון מפר.
כדי להדגים זאת הוא אף צירף צילומי דוגמאות של שעונים בהם נראים מוטיבים דומים.
מעיון בדגמים השונים, עולה כי למשל לעניין לוחות המחוונים הקטנים על גבי השעון, יש שעונים (נרדין, THINK ACTIVE) שיש להם שני לוחות מחוונים פנימיים ולא שלושה כמו בסאב.
יש שעונים (של קרטייה) שאין להם כל לוח מחוונים פנימי.
יש שעונים (ממקור רוסי) שלוחות המחוונים הפנימיים שונים בגודלם בתוך לוח המחוונים, וגם אינם מרובי כפתורים, אלא אחד בלבד (מהמקור הרוסי וכן קרטייה).
יש שעונים שיש אומנם שלושה לוחות מחוונים פנימיים כמו בשעון של המבקשים אבל פיזורם שונה (CHASE DURER).ב"כ המשיבים (בעמ. 2 לפרוטוקול ) טען:

"גברתי תיקח את השעונים לנגד עיניה, אלה שנרשם עליהם מדגם רשום, את השעונים שלי ושעונים של פירמות אחרות, כולם נראים ויזואלית אותו הדבר".

לעמדתו השוני הוא בפרטים הקטנים עליהם הוא הצביע.

ובכן עיון במכלול השעונים ובדוגמאות שהוגשו, מעיד על כך שגם בשעוני צלילה יכול להיות עיצוב אחר ושונה של השעון, שחלקו פורט לעיל; שוני שבמקרה הנוכחי, - לא נשמר. מובן שכל שעון מראה את השעה. מובן ששעה זו צריכה להיות מודגשת מאחר והמדובר בשעון שאמור לתפקד גם במים,
אבל, ניכר כי הבסיס לשעון של המשיבים אכן היה השעון של המבקשים, כשהם מנסים "להתחמק" מהמדגם ע"י יצירת קישוטים והבדלים קטנים ולא משמעותיים לחוזי הכולל של השעון המוגן.
החוקר הפרטי מר תשובה גרם לשיחה שהתנהלה בין מנהל המכירות של המשיבים לבין אישה מטעמו, כשמנהל המכירות, אותו אדם ממוצע וסביר שמתעניין בשעון אומר:

"כן זה אותו מוצר, האמת שבני הדודים שלו הם פיתחו את המוצר המקביל. זה אותו קונספרט פחות או יותר"
ש -"זה אותו דבר".
ת- "כן". (עמ. 4 לתמליל שיחה).

ואם נוסיף לכך את "עינו של השופט" אוסיף כי המדובר במוצר מדף כמעט זהה; בהתבוננות משמעותית מקרוב, יכול אומנם המתבונן להבחין בהבדלים קטנים ולא משמעותיים, אבל המכסימום זה שהוא יכול להגדיר את השעון של סאב כשעון בעל מראה קצת יותר ספורטיבי ואת השעון של אמבוס כשעון קצת יותר עדין, ובמיוחד אם מחוגי השעון עשויים לעיתים להסתיר את שם היצרן.

איני סבורה גם שהאדם הממוצע יודע את שנאמר כאן והוא כי ניתן לרכוש את השעון של סאב רק במקומות מכירה מיוחדים לו, כך שלא ניתן להתבלבל בין שני שעונים שמוצגים לו.
מאחר והמדובר בשעון חדש של המשיבים שיצא רק לאחרונה להפצה בשוק, אזי מאזן הנוחות (ואני ערה לאפשרות השקעה בשעון ובהפצתו) הינו לטובת המבקשים. מאחר ובהשוואה בין נזקם לבין אפשרות נזקם של המשיבים -, הכף נוטה לטובתם.
בנוסף גם לקחתי בחשבון כי למשיבים שעונים נוספים, שאותם הם יכולים להמשיך לייצר להפיץ.

לאור כל האמור לעיל אני מקבלת את הבקשה במלואה.
המשיבים ישלמו למבקשים שכ"ט עו"ד בגין בקשה זו בסכום של 25,000 ₪ פלוס מע"מ.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חיקוי מוצר

 2. חרק בתוך מוצר

 3. חיקוי דגם מוצר

 4. טעות במחיר מוצר

 5. תביעה להחלפת מוצר

 6. קבלת מוצר לא נכון

 7. אי תשלום על מוצרים

 8. תביעת חוב על מוצרים

 9. הצעת חוק תוקף מוצרים

 10. מכסת ייצור חלב כבשים

 11. ביטול חוק בשר ומוצריו

 12. דמיון בצליל של מוצרים

 13. עלות מערכת טיפול במים

 14. אספקת מוצר בכמות עודפת

 15. תביעה על הזמנת מוצר מאמזון

 16. פיקדון על מכלי חלב ומוצריו

 17. חוב בגין אספקת מוצרי בניין

 18. איסור מכירת מוצרי טבק לקטין

 19. טענת רמת גימור ירודה של מוצר

 20. ביטול הזמנת מוצר - החזר כספי

 21. קניית מוצר שחיי המדף שלו הסתיימו

 22. סימון מוצרים מסוכנים לשימוש ילדים

 23. לטענת התובעים הבטיחו להם כי המוצרים יסופקו תוך 14 יום

 24. תקנות הרוקחים (יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם), תש''ם-1980

 25. נטען כי הנתבעים מוכרים את מוצרי החיקוי של החברה במחירים מפתים ביותר

 26. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון