חוקי התקשורת בישראל

מספר דברי חקיקה מסדירים את נושא התקשורת האלקטרונית בישראל. בהקשר זה ניתן למנות, בין היתר, את חוק רשות השידור, תשכ"ה-1965 אשר מכוחו קמה רשות השידור, וכן את חוק הרשות השניה לטלויזיה ורדיו, התש"ן-1990, המקים את הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו.

דבר החקיקה אשר במסגרתו נקבע ההסדר החוקי להפעלתם של שידורי טלוויזיה רב ערוצית, הן באמצעות כבלים והן באמצעות לווין, הינו חוק התקשורת (חוק זה נקרא בעבר "חוק הבזק").

חוק זה נחקק אמנם בשנת 1982, אולם פרק ב'1 לחוק, העוסק בשידורי טלוויזיה בכבלים, נוסף במסגרת תיקון לחוק משנת 1986 (חוק הבזק (תיקון מס' 4), התשמ"ו-1986, ס"ח 1192, עמ' 224). פרק ב'2 לחוק מסדיר את שידורי הטלוויזיה באמצעות לווין. פרק זה הוסף לחוק בשנת 1998 (חוק להגברת הצמיחה והתעסוקה ולהשגת יעדי התקציב לשנת הכספים 1998 (תיקוני חקיקה), התשנ"ח-1998, ס"ח 1645, עמ' 48.

עוד ראוי להזכיר את תיקון מס' 25 לחוק, אשר נחקק בשנת 2001 ונועד, בין היתר, לפתוח את תחום שידורי הטלוויזיה הרב ערוצית בכבלים לתחרות (חוק הבזק (תיקון מס' 25), התשס"א-2001)

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עורך דין תקשורת

 2. רגולציה בתקשורת

 3. צנעת הפרט בתקשורת

 4. חוקי התקשורת בישראל

 5. עורך דין דיני תקשורת

 6. תקשורת - שירותי נס''ר

 7. עורך דין לענייני תקשורת

 8. תשלום קנס לחברת תקשורת

 9. מניעת מונופולים בתקשורת

 10. ערעור על פי חוק התקשורת

 11. תיקוני חקיקה בתחום התקשורת

 12. הגבלת בעלויות צולבות בתקשורת

 13. פתיחת שוק התקשורת למתחרים חדשים

 14. אמצעי תקשורת הפועלים בניגוד לחוק

 15. תחרות בענף התקשורת הפנים ארצית הנייחת

 16. ערר להקמת מתקן תקשורת והחלפת עמוד תאורה

 17. בקשה להיתר למתקן תקשורת קרוב לאזור מגורים

 18. היתר בנייה להקמת מתקן תקשורת- 3 עוקצים על גג מבנה מרכז מסחרי

 19. תקנות סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - נתוני תקשורת) (מאגר נתוני זיהוי תקשורת), התשס''ט-2008

 20. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון