חוב עלות פרסום באתר זאפ

התובעת - חברת זאפ מחשוב בע"מ, הינה הבעלים של אתר אינטרנט אשר מציג השוואות מחירים של מוצרים שונים מספקים שונים לכל המעוניין.

הנתבעת הינה אחד הספקים אשר רצתה בכך שמוצריה יועלו לאתר התובעת לשם קידום מכירתם.

חישוב עלות השירות בוצע ע"י הכפלת מספר הפעמים בהם גולשים באתר התובעת עברו לאתר הנתבעת בשלושים אגורות.

זאפ הגישה את תביעתה עבור השירות שסיפקה ותמורתו לא קיבלה.

להלן פסק דין בנושא תביעה על חוב כספי של עלות פרסום באתר זאפ:

פסק דין

רקע

 1. חברת זאפ מחשוב בע"מ (להלן: "התובעת") הגישה תביעה נגד ארקדיה מולטימדיה בע"מ (להלן: "הנתבעת") על סך 13,567 ₪ ונגד רייזל אהוד (להלן:"הנתבע 2") שהינו מנהל הנתבעת 1, בעילה של הפרת חוזה.
 2. התובעת הינה הבעלים של אתר אינטרנט אשר מציג השוואות מחירים של מוצרים שונים מספקים שונים לכל המעוניין.
 3. הנתבעת הינה אחד הספקים אשר רצתה בכך שמוצריה יועלו לאתר התובעת לשם קידום מכירתם.
 4. לשם כך הצדדים התקשרו בחוזה סטנדרטי החל מ- דצמבר 2003 אשר חודש פעמיים. האחרון שבחוזים הינו מספטמבר 2004.
 5. חישוב עלות השירות בוצע ע"י הכפלת מספר הפעמים בהם גולשים באתר התובעת עברו לאתר הנתבעת בשלושים אגורות.
 6. החל מאפריל 2005 עד סוף נובמבר 2005 הוצאו חשבוניות עבור הנתבעת אולם לא נפרעו על ידה. התובעת הגישה את תביעתה עבור השירות שסיפקה ותמורתו לא קיבלה.
 7. טענה הנתבעת כי התובעת הפרה את החוזה עליו חתמו הצדדים ומשכך היא זכאית שלא לשלם את הסכום שנתבע. הוסיפה הנתבעת וטענה כי הפרת ההסכם גרמה לנתבעת פגיעה במוניטין שניתן לקיזוז מלא מסך התביעה.
 8. תביעה זו נוהלה בפסים של סדר דין מהיר ומשכך פסק הדין יהיה מנומק בתמציתיות כפי שמתבקש מתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד-1984.


דיון

9. לדידי, לאחר שעברתי על כתבי הטענות, עדויות הצדדים ושאר החומרים שהובאו בפני מצאתי לנכון לקבל את התביעה במלואה והכל על פי הטעמים שיפורטו להלן.
10. הנתבעת חתמה על ההסכם בינה לבין התובעת לגבי השירות שיינתן. במשך חודשים ארוכים קיבלה את החשבוניות שהוצאו לחובתה ושילמה אותם באופן סדיר.
11. אתר האינטרנט איפשר לגולשים לתת משוב על המוצרים שנרכשו וגם על הספק עצמו. הנתבעת צירפה חוות דעת המתייחסת אליה באופן שלילי (נספח א' לכתב ההגנה).
12. הנתבעת סבורה שהתובעת הפרה עימה את ההסכם בכך שאפשרה לגולשים לחוות את דעתם על הנתבעת. המשוב הנ"ל ודומיו (אם קיימים כאלו) פגעו במוניטין החברה עד ואף יותר מגובה התביעה עצמה. לטענת הנתבעת גולשים אשר רואים את המשוב השלילי נמנעים מלרכוש אצלה מוצרים ונגרמים לה הפסדים.
13. דין טענה זו להדחות, עקב מספר סיבות. ראשית, הנתבעת לא הוכיחה כי אכן נתקיימו נזקים כאלו ואחרים, לא על ידי עדות מומחה ולא על ידי מסמכים כאלו או אחרים שמאשרים את הטענה. שנית, התובעת פעלה לפי ההסכם בסעיף 3.4 שאומר כי התובעת רשאית "לשנות, להתאים, לעדכן ולעצב את מאפייני המערכת". קרי הוספת תגובות הגולשים למערכת הינו בסמכותה של התובעת. טענותיה של הנתבעת לפיה סעיף זה בהסכם לא כולל הוספת תגובות גולשים דינה להדחות. חופש הביטוי וחופש המידע השמורים לכל פרט קיימים גם באמתחתה של התובעת ושל הגולשים המעוניינים להביע דעתם על מוצר כזה או אחר וספק כזה או אחר. אינני מסכים כי מתן ביטוי לדעתם של הגולשים יכול להוות הפרת ההסכם. יתרה מזאת, לפי העדות מטעם התובעת - אשר מהימנה בעיני - לא כל אחד יכול לחוות את דעתו אלא יש תחילה להוכיח שאכן רכש מוצר פלוני והשירות שקיבל היה או לא היה לשביעות רצונו. בנוסף, לא מקובלת עלי הטענה כי חוות דעת של גולש שאיננה חיובית משפיעה כה קשות על עסק כזה או אחר. מרחב האינטרנט הינו נטול גבולות כאשר תגובה אחת לא יכולה להשפיע עד כדי כך שלא ישולמו כלל התשלומים שנדרשו לשלמן במשך חמישה חודשים. יתירה מזאת, באותו נספח א' קיימת גם תגובה חיובית על הנתבעת, האם עקב כך זכאית התובעת לתוספת תשלום?
14. הנתבעת המשיכה לטעון כי ביטלה את החוזה עוד בחודשי הקיץ ומשכך חסרים קבלות לחודש יולי. אינני מקבל טענה זו. אם אכן ההסכם בוטל בחודש יולי, מדוע לא פעלה כבר באוגוסט שלאחריו עת הומצאה לה חשבונית חדשה? מדוע לא נשלח מכתב לתובעת על החיוב השגוי? זאת ועוד, לא הוצג בפני בית המשפט מכתב שכזה, פירוט שיחות טלפון, שם של עובד של התובעת עימו דיבר נציג הנתבעת וכד'.
15. אין לו לדיין אלא את אשר רואות עיניו וליבו נכון עמו נוכח התנהגותם של הצדדים, נסיבות העניין ואותות האמת המתגלים במשך המשפט. כך, דשתי ודנתי בטענות התובעת התרשמתי מכנותה וגם יכולתי ואומר אף בביטחון מלא כי דעתי היא כדעת התביעה. עדיפות בעיניי טענותיה שלה על טענות הנתבעת ועדותו של סמנכ"ל התובעת מהימנה בעיני מעדותו של מנהל הנתבעת.
16. בהערת אגב אציין כי - לאחר עיון בסיכומי תשובה - עולה כי הנתבעת שלחה עותק לא נכון של סיכומיה לב"כ התובעת (כנראה גרסת "טיוטה"). עם זאת מכיוון שלא השתתי את פסק הדין על סיכומי התשובה, לא נגרם עיוות דין לתובעת, ולא ראיתי לנכון לעכב את מתן פסק דיני בגין כך.

סוף דבר

התביעה מתקבלת במלואה.
הנתבעת תשלם לתובעת את סך התביעה צמוד ונושא ריבית מיום הגשת התביעה ועד לתשלום המלא בפועל. בנוסף, תישא הנתבעת בהוצאות התובעת ושכ"ט עו"ד ע"ס 2,500 ₪ בתוספת מע"מ.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פרסום מלגות

 2. פרסום שם נפטר

 3. פרסום חוקי עזר

 4. פרסום קלטת שחזור

 5. פרסום קלטת חקירה

 6. פרסום התליית רישיון

 7. איסור פרסום סיגריות

 8. פרסום תמונה ללא רשות

 9. זכויות פרסום על גשרים

 10. תביעה על שירותי פרסום

 11. צו מניעה נגד פרסום דומה

 12. תביעה בנושא עמודי פרסום

 13. חוב עלות פרסום באתר זאפ

 14. כללי פרסום מרפאות שיניים

 15. איסור פרסום מחיר במטבע זר

 16. פיצוי כספי על פרסום מטעה

 17. חובת פרסום עדכון בתקשורת

 18. טעות במודעת פרסום בעיתון

 19. הצעת חוק פרסום סל הבריאות

 20. איסור פרסום חקירה משטרתית

 21. חובת פרסום סגירת תיק פלילי

 22. הצעת חוק איסור פרסום סקרים

 23. איסור פרסום צילום אדם ברבים

 24. פרסומים הנוגעים לאיש ציבור

 25. פרסום ביטוח - תביעה ייצוגית

 26. תביעת שיפוי על פרסומים בעיתון

 27. פרסום שקרי אודות שנות ניסיון מקצועי

 28. הצעת חוק פרסום מקבלי משכורות גבוהות

 29. הודעה בדבר כללים לענין היתרים לפרסום

 30. עורך דין דיני חוזים - הפרת הסכם פרסום

 31. איסור מגעים עם ארגוני טרור ופרסום רשימה

 32. צו מניעה זמני האוסר על פרסום ושיווק מוצר

 33. פרסום ממצאים חיוביים בדו"ח מבקר המדינה

 34. בקשה להתיר פרסום החלטה של בית הדין לעבודה

 35. פרסום תמונות ללא רשות - פיצוי 15,000 ש''ח

 36. חוק הגבלת פרסומים (גופים ציבוריים), התשנ"ו-1996

 37. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון