זכויות יוצרים של צלם על תמונות

התובע טען בתביעתו כי הוא בעל זכויות היוצרים בעשרה צילומים שפורסמו בעיתון, וכי הפרסום בעיתון נעשה תוך הפרה של זכויות אלה, ותוך הפרת זכותו המוסרית בצילומים, קרי, בלא אזכור שמו כמי שצילם את הצילומים

להלן פסק דין בנושא הפרת זכויות יוצרים של צלם:

פסק דין

מבוא

1.     התובע הוא צלם במקצועו. התובע צילם תמונות של מנות המוגשות במסעדות שונות בעיר אילת, לשם פרסומן במגזין Dinner Info, מדריך בילויים קולינרי באילת, המצוי בבעלותו. לימים, פורסמו צילומים מעשה ידיו של התובע בעיתון ידיעות אילת (להלן: "העיתון"), המצוי בבעלותה של הנתבעת. הפרסום נעשה במדור "ללקק את השפתיים" במועדים שונים בשנת 2002. בעקבות פרסומים אלה הוגשה התביעה שבפניי.

2.     התובע טען בתביעתו כי הוא בעל זכויות היוצרים בעשרה צילומים שפורסמו בעיתון, וכי הפרסום בעיתון נעשה תוך הפרה של זכויות אלה, ותוך הפרת זכותו המוסרית בצילומים, קרי, בלא אזכור שמו כמי שצילם את הצילומים. התובע תבע פיצוי כולל בסך 200,000 ₪, הואיל והוא זכאי לדבריו לפיצוי בסך של 20,000 ₪, בלא הוכחת נזק, בגין כל מעשה הפרה.

3.     הנתבעת הכחישה מכל וכל את טענותיו של התובע. הנתבעת טענה כי בבדיקה שנערכה עם בעלי המסעדות בטרם פורסמו הצילומים בעיתון, נאמר לנציג העיתון כי זכויות היוצרים בצילומים שייכות למסעדות שמסרו את הצילומים לעיתון. הנתבעת מוסיפה וטוענת כי בשיחה שנערכה עם התובע קודם לפרסום, הוא הודיע כי אין הוא מעוניין במתן קרדיט לצילומים וכי מכר את זכויותיו בהן. הנתבעת טוענת כי פעלה בתום לב על יסוד המצגים של בעלי המסעדות שמסרו לה את הצילומים.

הנתבעת שלחה הודעות לצד שלישי כלפי המסעדות שמסרו לה לטענתה את הצילומים לשם פרסום בעיתון. בסופו של דבר נמחקו הודעות אלה, למעט ההודעה שכוונה כלפי אדי חץ, הבעלים של המסעדה הנקראת "המחבוא של אדי".

4.     בתום שמיעת הראיות בתיק הגיעו בעלי הדין לכלל הסכמה לפיה הצדדים יסכמו טענותיהם בכתב ולאחר מכן בית המשפט יפסוק לפשרה לפי ס' 79א' לחוק בתי המשפט, התשמ"ד- 1984, כאשר סכום פסק הדין לא יפחת מסך של 5,000 ₪ ולא יעלה על סך של 125,000 ₪. עוד הוסכם על מחיקת ההודעה לצד שלישי המכוונת כלפי אדי חץ. הצדדים ביקשו כי פסק הדין יהיה מנומק.

5.     הנתבעת טוענת בסיכומיה כי התביעה מתייחסת לשמונה צילומים בלבד, ולא לעשרה צילומים. הנתבעת מוסיפה וטוענת כי במהלך עדותו הודה התובע כי מכר את הזכויות בחמישה צילומים לבעלי המסעדות שהזמינו את הצילומים, ואלה הם הצילומים שפורסמו במסעדות קולומבוס, קאזה דו ברזיל ובוסטון פיש אנד גריל.

     באשר לתמונה שצולמה במסעדת לה- טריקולור של מלון מרידיאן, הסתמכה הנתבעת על הצהרתו של מנהל המסעדה, אלכסנדר מיידניק, לפיה הזכויות בתמונה נמכרו למסעדה. הוא הדין באשר לתמונה שצולמה במסעדת המחבוא של אדי. על כן, עומדת לה הגנת תום הלב לפי ס' 8 לחוק זכות יוצרים.

     באשר לתמונה שצולמה במסעדת ג'ירף, הנתבעת מודה כי אין לה ידיעה באשר לנסיבות הפרסום.

     הנתבעת מוסיפה וטוענת כי קיימים ברשותה חמישה צילומי מקור אשר הועתקו לעיתון, ומכאן שצילומים אלה לא הועתקו מתוך ה- Dinner Info.

     בענין הזכות המוסרית, הנתבעת טוענת כי עובד העיתון, מאיר אוחיון, שאל את התובע האם הוא מעוניין בקרדיט על הצילומים, אך נענה בשלילה, בנימוק שפרסום הצילומים בעיתון רק יועיל למסעדות ולתובע עצמו לא ייגרם כל נזק. התובע היה אדיש לפרסומים בעיתון ורק כאשר פורסמה בטעות התמונה שצולמה במסעדת ג'ירף, עם כיתוב שגוי כאילו צולמה במסעדת יקימונו, החליט למחות על הפרסומים.

     הנתבעת טוענת כי הפיצוי הסטטוטורי הקבוע בס' 3א' לפקודת זכות יוצרים מתייחס אך ורק להפרת הזכות הקניינית, ולא להפרת הזכות המוסרית. במקרה דנן, קיימת רק תמונה אחת, היא התמונה שצולמה במסעדת ג'ירף, המצדיקה פיצוי בגין הזכות הקניינית.

     באשר לזכות המוסרית, הנתבעת טוענת כי החוק אינו קובע פיצוי סטטוטורי בגין הפרתה, ובפסיקת בתי המשפט מקובל לפסוק פיצוי בסכומים הנעים בין 100 ₪ לבין 5,000 ₪ בגין הפגיעה בזכות זו. במקרה דנן מדובר בהפרה אחת בלבד ולא בשמונה הפרות נפרדות.

6.     התובע טוען בסיכומיו כי המסעדות היו רשאיות לעשות שימוש בצילומים אך ורק במסגרת פרסום יזום על ידן, ואילו במקרה דנן מדובר בפרסום שהעתון עצמו יזם, במסגרת מדור מערכתי. לפרסום כזה לא ניתנה הסכמתו. התובע טוען עוד כי לא הוזמנו עדים רלבנטיים (אבי כראל ואלכסנדר מיידניק) כדי לבסס את טענת ההגנה לפיה בעלי המסעדות מסרו לנתבעת את הצילומים ואמרו לה שהזכויות בצילומים הן שלהם.

התובע מצביע על עדותו של אדי חץ, לפיה לא היה הבעלים של הצילום שהעיתון פרסם וכי לא נשאל דבר על ידי נציג העיתון קודם שהפרסום נעשה.

     בענין הזכות המוסרית, התובע טוען כי אין כל הגיון בגרסתו של מאיר אוחיון לפיה התובע ויתר על מתן קרדיט.

     באשר לפיצוי הסטטוטורי, התובע טוען כי מדובר בשמונה מעשי הפרה העומדים כל אחד בפני עצמו, הואיל ומדובר בשמונה צילומים שונים ובשמונה פרסומים מפירים, ועל כן הוא זכאי לפיצוי בסך 160,000 ₪ (שמונה מעשי הפרה כפול 20,000 ₪ להפרה). בנוסף הוא זכאי לפיצוי דומה בסך 160,000 ₪ בגין שמונה הפרות של הזכות המוסרית.

דיון

7.     באתי לכלל מסקנה כי התובע הוכיח את הפרת זכות היוצרים הקניינית בתמונה שצולמה במסעדת ג'ירף, ולמעשה, אפילו הנתבעת אינה חולקת על כך. פרסום זה גרם מבוכה ממשית לתובע, שכן הצילום פורסם בטעות כצילום שנעשה במסעדת יקימונו המתחרה, וברי איפוא שלא מסעדת ג'ירף היא שמסרה את הצילום לעיתון, אלא מדובר בהעתקה מתוך המגזין Dinner Info.

     אכן, באופן עקרוני עשויה לעמוד למפר הגנת תום הלב לפי ס' 8 לחוק זכות יוצרים, הפוטר מתשלום פיצויים את המפר שלא ידע אודות זכות היוצרים של התובע, אך במקרה דנן לא הוכחה הגנת תום הלב בקשר לתמונה זו.

     בנסיבות אלה, אינני רואה סיבה שלא לפסוק לתובע בגין פרסום זה את הסכום הסטוטורי של 20,000 ₪ בגין הפגיעה בזכות הקניינית.

8.     באשר לזכות הקניינית בשישה צילומים, לא שוכנעתי כי יש מקום לקבל את התביעה. טעמו של דבר הוא שהתובע עצמו אישר כי בעלי המסעדות (קולומבוס, קאזה דו ברזיל ובוסטון פיש אנד גריל), היו יכולים לעשות שימוש בצילומים למטרת פרסום. מכאן שהלכה למעשה התובע העביר להם את הזכות להשתמש בצילומים. ההבחנה שעשה התובע בין פרסום במדור פרסומי בעיתון ביוזמת המסעדות עצמן, דבר שהיה מקובל עליו, לבין פרסום במדור מערכתי שנעשה ביוזמת העיתון, היא הבחנה מלאכותית, שהרי גם פרסום הנעשה במדור המערכתי משרת אינטרס פרסומי של בעלי המסעדות. בנסיבות אלה בעלי המסעדות יכולים היו להבין כי התובע אינו מתנגד לכך שהם ינהגו בצילומים מנהג בעלים, ולכן ניתן להאמין למאיר אוחיון הטוען כי בעלי מסעדות אלה הודיעו לו שהזכויות בצילומים הן שלהם.

     במקרה דנן אין מדובר בהעתקה מתוך המגזין Dinner Info, שכן ברשות העיתון מצויים צילומי פולארויד שהתובע מסר לבעלי המסעדות, ואלה העבירו אותם לעיתון.

9.     באשר לצילום שצולם במסעדת טריקולור, ניתן להסתמך על תצהירו של מאיר אוחיון, לפיו הסתמך בתום לב על הודעת המסעדה כי הזכויות בצילום שייכות לה. גירסה זו קיבלה חיזוק בתצהירו של מיידניק, הגם שמיידניק לא נחקר, שכן עדותו התייתרה לנוכח ההסדר הדיוני של פסק דין לפשרה.

10.     לגבי הצילום במסעדה "המחבוא של אדי" (מוצג ת/1), קיימות גרסאות שונות. אדי חץ חתם מחד על אישור בכתב לפיו הזכויות בצילום הן שלו, ומאידך העיד בתצהיר כי הוכשל על ידי נציג העיתון שהחתים אותו על מסמך שתוכנו לא היה נהיר לו, כאשר הוא מודה כיום כי הזכויות בצילום נותרו של התובע. בנסיבות אלה, והואיל והוסמכתי לפסוק לפשרה, יש לפסוק לתובע פיצוי בסך 5,000 ₪ בגין פרסומו של צילום זה.

11.     באשר לזכות המוסרית, שמעתי את עדותו של מאיר אוחיון לפיה התובע ויתר כביכול על מתן קרדיט לצד שמו בנימוק שעצם פרסום הצילומים יסייע לו (ע' 45 לפרוטוקול). הסבר זה אינו משכנע, אינו מהימן ואין לקבלו. לא היתה כל סיבה שבעולם שהתובע יוותר על הזכות המוסרית, קרי, מתן קרדיט לצד פרסום צילומיו, גם אם ויתר על אלמנט מסויים של הזכות הכלכלית שהיתה לו בצילומים. פרסום צילומיו בלא ציון שמו לצד הצילומים לא יכול היה לסייע לתובע בשום דבר וענין, ואין זה סביר לייחס לו אמירה כזו.

12.     עם זאת, הפיצוי הסטטוטורי הקבוע בס' 3א' לפקודת זכות יוצרים (להלן: "הפקודה"), מתייחס אך ורק לפגיעה בזכות הקניינית. לעומת זאת, הפיצוי בגין הפגיעה בזכות המוסרית מעוגן בס' 4א' לפקודה, והוא נפסק לפי נסיבותיו של כל מקרה. אין המדובר בפיצוי סטטוטורי. יחד עם זאת, גם כאן, התובע אינו נדרש להוכיח נזק ממון.

13.     מקובלת עליי טענתו של התובע כי אין לראות במעשי ההפרה משום מעשה אחד, אלא מדובר בשמונה מעשי הפרה נפרדים, שכל אחד מהם עומד בפני עצמו. אין עסקינן בשמונה עותקים מפירים של זכות יוצרים אחת, כפי שמשתמע מסיכומי הנתבעת. טעמו של דבר הוא שמדובר בשמונה צילומים שונים, שכל אחד מהם פורסם במועד אחר.

14.     הגנת תום הלב אינה עומדת לנתבעת בגין הפרת הזכות המוסרית, שכן זכות זו עומדת לתובע לפי הפקודה גם אם העביר את הזכות הקניינית בצילומים, ומאיר אוחיון ידע עוד קודם לפרסום כי התובע הוא שצילם את הצילומים (ולדבריו, אף שוחח עימו בענין מתן קרדיט קודם לפרסום בעיתון).

15.     סבורני כי יש להעמיד את הפיצוי הכולל בגין שמונה הפגיעות בזכות המוסרית של התובע על סכום של 16,000 ₪.

16.     סוף דבר, הנתבעת תשלם לתובע פיצוי בסך כולל של 41,000 ₪. בנוסף תשלם הנתבעת לתובע הוצאות משפט בסך 2,000 ₪ ושכ"ט עו"ד בסך 8,000 ₪ בצירוף מע"מ כחוק. ההודעה לצד שלישי- נמחקת בלא צו להוצאות.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. טיפול הוגן ביצירה

 2. העברת זכויות יוצרים

 3. זכויות יוצרים בתמונה

 4. עורך דין יצירות אמנות

 5. זכויות יוצרים קלישאה

 6. תחולת חוק זכות יוצרים

 7. זכויות יוצרים של צלם

 8. זכויות יוצרים גופנים

 9. זכויות יוצרים על מידע

 10. זכויות יוצרים בצילום

 11. זכויות יוצרים על אריזה

 12. זכויות יוצרים על משחק

 13. זכויות יוצרים על רעיון

 14. הזכות המוסרית של יוצרים

 15. הפרת זכויות יוצרים פסל

 16. זכויות יוצרים על תוכנה

 17. זכויות יוצרים על קטלוג

 18. זכויות יוצרים על הרצאה

 19. תקנות זכות-יוצרים, 1929

 20. תביעת חוב זכויות יוצרים

 21. פקודת זכות יוצרים, 1924

 22. זכויות יוצרים על פרסומת

 23. הפרת זכויות יוצרים מחזה

 24. זכויות יוצרים על מאמרים

 25. זכויות יוצרים ספר לימוד

 26. זכויות יוצרים על צילומים

 27. הפרת זכויות יוצרים בטעות

 28. זכויות יוצרים על אייקונים

 29. הפרת זכויות יוצרים בתוכנה

 30. העתקת לוגו - זכויות יוצרים

 31. סעיף 3א לפקודת זכות יוצרים

 32. עונש על הפרת זכויות יוצרים

 33. זכויות יוצרים של צלם אופנה

 34. עריכת מוזיקה זכויות יוצרים

 35. זכויות יוצרים על ספר נהלים

 36. מעצר על הפרת זכויות יוצרים

 37. ערעור על הפרת זכויות יוצרים

 38. זכויות יוצרים על מאגרי מידע

 39. זכויות יוצרים במסגרת העבודה

 40. הפרת זכויות יוצרים בצעצועים

 41. זכויות יוצרים בתוכנת הפעלה

 42. הגדה של פסח - זכויות יוצרים

 43. זכויות יוצרים על כתבה בעיתון

 44. הפרת זכות יוצרים הגדה של פסח

 45. זכויות יוצרים - יצירת אומנות

 46. העתקת ספר הפרת זכויות יוצרים

 47. זכויות יוצרים מילון אבן שושן

 48. זכויות יוצרים על מאמר בעיתון

 49. חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007

 50. עורך דין לענייני זכויות יוצרים

 51. זכויות יוצרים בתוכנת ווינדוס

 52. זכויות יוצרים על מודעות פרסום

 53. פרשנות לתנ''ך - זכויות יוצרים

 54. השמעה פומבית של יצירה מוסיקלית

 55. זכויות יוצרים של צלם על תמונות

 56. דחיית תביעת הפרת זכויות יוצרים

 57. זכויות יוצרים על תמונות בקטלוג

 58. יצירה מוזיקלית - זכויות יוצרים

 59. הפרת זכויות יוצרים אולם אירועים

 60. הפרת זכויות יוצרים על שיר קריוקי

 61. זכויות יוצרים על דמויות בדיוניות

 62. זכויות יוצרים על אירוע בשידור חי

 63. האם יש זכויות יוצרים על פסקי דין

 64. השאלה בספריה - הפרת זכויות יוצרים

 65. הפרת זכויות יוצרים טלויזיה בכבלים

 66. חוק זכות יוצרים, 1911 תיקון תש"י

 67. העתקת הרצאה אקדמית - זכויות יוצרים

 68. מוזיקה באירוע פרטי - זכויות יוצרים

 69. הפרת זכויות יוצרים בתוכניות אדריכלות

 70. הפרת זכויות יוצרים ע''י השמעת שירים

 71. זכויות יוצרים על ממצאים ארכיאולוגיים

 72. זכויות יוצרים על יצירות אומנות עתיקות

 73. הפרת זכויות יוצרים מוסיקליות בבית קפה

 74. הגנה על זכויות יוצרים לפני תחילת החוק

 75. זכויות יוצרים בקערות פלסטיק חד פעמיות

 76. האם יש זכויות יוצרים על עריכה - עיצוב

 77. הפרת זכויות יוצרים בתחנות רדיו צבאיות

 78. עונש על החזקת יצירה מפרת זכויות יוצרים

 79. צו זכות יוצרים (הסכם טריפס), התש"ס-1999

 80. הצעת חוק זכות יוצרים על יצירות קולנועיות

 81. צו זכות-יוצרים (ארצות-הברית), תשי"ג-1953

 82. חוק לתיקון פקודת זכות-יוצרים, תשי"ג-1953

 83. פיצוי ללא הוכחת נזק על הפרת זכויות יוצרים

 84. הדפסת עותקים של ספרים - הפרת זכויות יוצרים

 85. זכויות יוצרים על תמונה - פיצוי בסך 10,000 ש''ח

 86. תקנות זכות יוצרים (ספריות וארכיונים), התשס''ט-2008

 87. תביעת הפרת זכות יוצרים בשל השמעת יצירות מוקלטות במרפאה

 88. תביעה לפיצוי בגין הפרת זכות יוצרים בחוברת לימוד בשפה הערבית

 89. העתקה של מאמר באתר אינטרנט ללא מתן קרדיט למחברו, מהווה פגיעה בזכויות יוצרים ?

 90. רישיון ייחודי זכויות יוצרים: ניתן להעניק רק בהסכם בכתב (סעיף 37(ג) לחוק זכויות יוצרים)

 91. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון