זכויות יוצרים על אריזה

לטענת המבקשת משווקת המשיבה עלים לעוגת קרמשניט באריזה דומה לאריזה בה המבקשת משווקת את עלי הקרמשניט הכוללת צילום של פרוסת עוגת קרמשניט זהה לצילום חתיכת עוגת הקרמשניט שעל אריזת המבקשת, ובכך מפרה המשיבה את זכות היוצרים של המבקשת.

להלן החלטה בנושא זכויות יוצרים על אריזה:

החלטה

רקע

המבקשת, עוסקת בשיווק ומכירה של מוצרי מזון בהם עלים לעוגת קרמשניט המשווקים באריזה שהמבקשת טוענת לזכויות באופן עיצובה הכולל תמונת פרוסת עוגה על צלחת על רקע צהוב שמנת וכיתובים שונים.

לטענת המבקשת משווקת המשיבה עלים לעוגת קרמשניט באריזה דומה לאריזה בה המבקשת משווקת את עלי הקרמשניט הכוללת צילום של פרוסת עוגת קרמשניט זהה לצילום חתיכת עוגת הקרמשניט שעל אריזת המבקשת, ובכך מפרה המשיבה את זכות היוצרים של המבקשת.

בת.א 1087/06 תבעה המבקשת לאסור על המשיבה לעשות שימוש בצילום פרוסת עוגת קרמשניט המופיעה על אריזתה, לאסוף את האריזות המפירות וליתן לה דין וחשבון.

בבקשה שלפני עותרת המבקשת לצו מניעה זמני שיאסור על המשיבה לעשות שימוש באריזה המפירה ו/או בצילום חתיכת עוגת הקרמשניט ו/או חלק ממנו.

בטרם אדון בבקשה, אציין כי הבקשה והתשובה לה הגיעו אל שולחני רק ביום 13.9.06, ועל כן העיכוב במתן ההחלטה בבקשה זו שנפתחה ביום 22.1.06 והתשובה לה הוגשה ביום 22.5.06.

דיון

א.     לטענת המבקשת, רכשה מרון פוד אינטרנשיונל בע"מ (להלן: "רון פוד") את כל הפעילות המסחרית בתחום מוצרי המזון ובכלל זה את כל זכויות הקניין הרוחני שהיו בידיה, הכוללות זכות יוצרים בצילום של פרוסת עוגת קרמשניט (נספח ב לתצהירו של מרדכי רון) (להלן: "התמונה") שצולמה על ידי הצלם רונן מנגן לבקשתה של רון פוד (נספח ג לתצהירו של מרדכי רון ) ואשר שימש להפקת אריזה לעלי הקרמשניט ששיווקה על ידי ממי דר בע"מ.

המשיבה כופרת בזכות היוצרים של המבקשת בתמונה. לטענתה המבקשת לא צירפה ראיות שיש בהן כדי ללמד שזכות היוצרים בתמונה הועברה מהצלם לרון פוד ו/או כי יש קשר בין המסמך שצורף לתצהירו של מרדכי רון (נספח ג) לבין התמונה.
כן כופרת המשיבה בדמיון הנטען בין התמונה שעל אריזת המוצר שלה לבין התמונה. לטענתה, בתמונה נראית פרוסת עוגת קרמשניט על צלחת לבנה בעוד פרוסת עוגת הקרמשניט המצולמת בתמונה שעל אריזת המוצר שלה תלושה, ואופן החיתוך שלה אף הוא שונה.

ב.     המבקשת לא צירפה כל ראיה המצביעה על רכישת הפעילות המסחרית של רון פוד, ועל כן לא ניתן לדעת אם אכן הייתה רכישה כזו ואלו זכויות נכללו בה.

מרדכי רון, המצהיר מטעם המבקשת הצהיר שביום 24.3.05 רכשה המבקשת את פעילותה של רון פוד (סעיף 9 לתצהיר), אולם הוא לא ציין כל פרטים בקשר עם ההסכם הנטען ולא צירף הסכם ו/או כל מסמך אחר התומך בגרסתו בדבר קיומו של ההסכם הנטען והיקף הזכויות שהועברו אל המבקשת מכוחו.

ג.     לתצהירו של רון מרדכי צורף אישור מטעמו של רונן מנגן (נספח ד). ברם אין באישור האמור כדי לסייע למבקשת. ראשית, רונן מנגן מאשר שצילם עלים לקרם שניט ולא פרוסת עוגה כמצולם בתמונה. שנית, רונן מנגן שלכאורה צילם את התמונה והוא בעל הזכויות בה, מציין באישור שהשימוש בתמונה מאושר לרון פוד בלבד. אישור זה ניתן ביום 14.11.05, קרי לאחר המכירה לכאורה של הפעילות המסחרית של רון פוד למבקשת, וממילא לא יכולה הייתה המבקשת לרכוש זכויות בתמונה. שלישית, המבקשת נמנעה מלצרף תצהיר מטעמו של רונן מנגן ובכך יש כדי לערער את גרסתה. אכן, בבקשה לסעד זמני אין הכרח בהגשת תצהירים להוכחת גרסת בעל הדין, אולם משסומכת המבקשת את זכותה בתמונה על מכתב מטעמו של רונן מנגן ראוי היה לה לצרף תצהיר מטעמו.

בנסיבות אלה, אין לפני תשתית ראייתית לכאורה מספקת לביסוס זכותה הנטענת של המבקשת בתמונה.

ד.     המבקשת לא הצביעה על נזק שייגרם לה אם לא יינתן הסעד הזמני. נראה שמדובר בנזק כספי הניתן לפיצוי שאינו מעורר צורך מיידי במתן סעד זמני בטרם התבררו זכויות הצדדים בתמונה.

במאמר מוסגר אעיר כי אף שהבקשה הוגשה ביום 22.1.06, ורק במחצית ספטמבר נזכרה המבקשת לבדוק במזכירות מדוע לא קודם הטיפול בבקשה, מצביעה אף היא על היעדר צורך חיוני במתן הסעד הזמני.

מטעמים אלה החלטתי לדחות את הבקשה.

הוצאות הבקשה, ושכ"ט בסך 10,000 ₪ לפי התוצאות בתיק העיקרי.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. טיפול הוגן ביצירה

 2. העברת זכויות יוצרים

 3. זכויות יוצרים בתמונה

 4. עורך דין יצירות אמנות

 5. זכויות יוצרים קלישאה

 6. תחולת חוק זכות יוצרים

 7. זכויות יוצרים של צלם

 8. זכויות יוצרים גופנים

 9. זכויות יוצרים על מידע

 10. זכויות יוצרים בצילום

 11. זכויות יוצרים על אריזה

 12. זכויות יוצרים על משחק

 13. זכויות יוצרים על רעיון

 14. הזכות המוסרית של יוצרים

 15. הפרת זכויות יוצרים פסל

 16. זכויות יוצרים על תוכנה

 17. זכויות יוצרים על קטלוג

 18. זכויות יוצרים על הרצאה

 19. תקנות זכות-יוצרים, 1929

 20. תביעת חוב זכויות יוצרים

 21. פקודת זכות יוצרים, 1924

 22. זכויות יוצרים על פרסומת

 23. הפרת זכויות יוצרים מחזה

 24. זכויות יוצרים על מאמרים

 25. זכויות יוצרים ספר לימוד

 26. זכויות יוצרים על צילומים

 27. הפרת זכויות יוצרים בטעות

 28. זכויות יוצרים על אייקונים

 29. הפרת זכויות יוצרים בתוכנה

 30. העתקת לוגו - זכויות יוצרים

 31. סעיף 3א לפקודת זכות יוצרים

 32. עונש על הפרת זכויות יוצרים

 33. זכויות יוצרים של צלם אופנה

 34. עריכת מוזיקה זכויות יוצרים

 35. זכויות יוצרים על ספר נהלים

 36. מעצר על הפרת זכויות יוצרים

 37. ערעור על הפרת זכויות יוצרים

 38. זכויות יוצרים על מאגרי מידע

 39. זכויות יוצרים במסגרת העבודה

 40. הפרת זכויות יוצרים בצעצועים

 41. זכויות יוצרים בתוכנת הפעלה

 42. הגדה של פסח - זכויות יוצרים

 43. זכויות יוצרים על כתבה בעיתון

 44. הפרת זכות יוצרים הגדה של פסח

 45. זכויות יוצרים - יצירת אומנות

 46. העתקת ספר הפרת זכויות יוצרים

 47. זכויות יוצרים מילון אבן שושן

 48. זכויות יוצרים על מאמר בעיתון

 49. חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007

 50. עורך דין לענייני זכויות יוצרים

 51. זכויות יוצרים בתוכנת ווינדוס

 52. זכויות יוצרים על מודעות פרסום

 53. פרשנות לתנ''ך - זכויות יוצרים

 54. השמעה פומבית של יצירה מוסיקלית

 55. זכויות יוצרים של צלם על תמונות

 56. דחיית תביעת הפרת זכויות יוצרים

 57. זכויות יוצרים על תמונות בקטלוג

 58. יצירה מוזיקלית - זכויות יוצרים

 59. הפרת זכויות יוצרים אולם אירועים

 60. הפרת זכויות יוצרים על שיר קריוקי

 61. זכויות יוצרים על דמויות בדיוניות

 62. זכויות יוצרים על אירוע בשידור חי

 63. האם יש זכויות יוצרים על פסקי דין

 64. השאלה בספריה - הפרת זכויות יוצרים

 65. הפרת זכויות יוצרים טלויזיה בכבלים

 66. חוק זכות יוצרים, 1911 תיקון תש"י

 67. העתקת הרצאה אקדמית - זכויות יוצרים

 68. מוזיקה באירוע פרטי - זכויות יוצרים

 69. הפרת זכויות יוצרים בתוכניות אדריכלות

 70. הפרת זכויות יוצרים ע''י השמעת שירים

 71. זכויות יוצרים על ממצאים ארכיאולוגיים

 72. זכויות יוצרים על יצירות אומנות עתיקות

 73. הפרת זכויות יוצרים מוסיקליות בבית קפה

 74. הגנה על זכויות יוצרים לפני תחילת החוק

 75. זכויות יוצרים בקערות פלסטיק חד פעמיות

 76. האם יש זכויות יוצרים על עריכה - עיצוב

 77. הפרת זכויות יוצרים בתחנות רדיו צבאיות

 78. עונש על החזקת יצירה מפרת זכויות יוצרים

 79. צו זכות יוצרים (הסכם טריפס), התש"ס-1999

 80. הצעת חוק זכות יוצרים על יצירות קולנועיות

 81. צו זכות-יוצרים (ארצות-הברית), תשי"ג-1953

 82. חוק לתיקון פקודת זכות-יוצרים, תשי"ג-1953

 83. פיצוי ללא הוכחת נזק על הפרת זכויות יוצרים

 84. הדפסת עותקים של ספרים - הפרת זכויות יוצרים

 85. זכויות יוצרים על תמונה - פיצוי בסך 10,000 ש''ח

 86. תקנות זכות יוצרים (ספריות וארכיונים), התשס''ט-2008

 87. תביעת הפרת זכות יוצרים בשל השמעת יצירות מוקלטות במרפאה

 88. תביעה לפיצוי בגין הפרת זכות יוצרים בחוברת לימוד בשפה הערבית

 89. העתקה של מאמר באתר אינטרנט ללא מתן קרדיט למחברו, מהווה פגיעה בזכויות יוצרים ?

 90. רישיון ייחודי זכויות יוצרים: ניתן להעניק רק בהסכם בכתב (סעיף 37(ג) לחוק זכויות יוצרים)

 91. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון