הפרת זכויות יוצרים על שיר קריוקי

בית המשפט חייב את הנתבעים לשלם לתובעת סך של 20,000 ₪ .

להלן פסק דין בנושא תביעת פיצויים בגין הפרת זכויות יוצרים על שיר קריוקי:

פסק דין

עניינה של תביעה זו, היא תביעה כספית מכח קניין רוחני בשל הצגה והשמעת שירי קריוקי במועדון הנתבעת 1 ללא הרשאה כדין מאת התובעת שהינה בעלת הזכויות, לטענתה.

עיקרי טענות הצדדים

 1.      התובעת הינה חברה המייצרת הקלטות המשמשות לקריוקי, וטוענת לבעלות בזכויות הקניין הרוחני בשירי הקריוקי והקלטות האודיו. בכתב התביעה נטען, כי המועדון המופעל על ידי הנתבעים מקיים באופן קבוע ערבי קריוקי, במהלכם נעשה שימוש במוצרי התובעת ללא קבלת רישיון ממנה וללא הסכמתה, ובכך מפרות את זכויות היוצרים שלה. כן נטען, כי ביום 4.6.07, בשעות הערב, ערכו הנתבעים ערב קריוקי במסגרתו הוצגו על מסך שבעה שירים שלתובעת הזכויות בהם. התובעת ביקשה לקבל צו מניעה קבוע וכן פיצויים סטאטוטוריים המירביים בסך כולל של 140,000 ₪. יצויין, כי לכתב התביעה צירפה התובעת מכתב התראה ששלחה לנתבעת 1 בדואר רשום ביום 24.5.07, ובו ביקשה מהנתבעת לשלם לה סך של 6,750 ₪ בתוספת מע"מ כחוק וכן שכ"ט עו"ד. המכתב לא נדרש על ידי הנתבעת והוחזר לתובעת, אולם נטען כי נמסר על ידי שליח לתעודתו מאוחר יותר.
 2.      בכתב ההגנה טענו הנתבעים, כי את ערבי הקריוקי במועדון ערך רועי כהן, שהינו בעל "רישיון שימוש- הענקת זכות השמעה בפומבי" מטעם התובעת, והנתבעים פעלו בתום לב עת הסתמכו על רישיון זה. עוד טענו הנתבעים, כי יש לברר האם אכן זכאית התובעת לגבות תשלום כפול הן מהמפעיל והן מבעל החצרים.
 3.      עוד בטרם הוגש כתב ההגנה הגישו הנתבעים בקשה למחיקה על הסף של התובענה, בנימוק כי את ערבי הקריוקי הפעיל רועי כהן בעל הרשיון מאת התובעת, ולחלופין בקשה למחיקת התביעה כנגד הנתבעים 2 ו-3, בנימוק שהנתבעים 2 ו-3 והנתבעת 1 הינם אישיות משפטיות נפרדות, ומכח עיקרון האישיות המשפטית הנפרדת של תאגיד אין לייחס לנתבעים 2 ו-3, שהינם אורגנים של הנתבעת 1, הפרה שביצע התאגיד, הפרה המוכחשת כלשעצמה.

בתגובה לבקשה למחיקה על הסף טענה התובעת, בין השאר, כי הנתבעים הפרו את זכויות היוצרים שלה בהצגה והשמעת הקריוקי במועדון. כן נטען, כי הנתבעים 2 ו-3 הינם הרוח החיה שמאחורי הנתבעת 1 ואינם יכולים להסתתר מאחורי האישיות המשפטית הנפרדת של התאגיד (בש"א 1207/08 ).

הכרעה
4.     בדיון שהתקיים ביום 1.5.08 הסכימו ב"כ הצדדים כי בית המשפט יפסוק על דרך הפשרה לפי סעיף 79א' לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד -1984, וזאת על יסוד כתבי הטענות והנספחים להם, הבקשה ונספחיה, התגובה לבקשה, טענות ב"כ הצדדים והמסמך שהוגש במהלך שמיעת הטענות, דברי מנהל התובעת ומנהל הנתבעת 1.

5.     משהשכילו בעלי הדין והסכימו להסדר הדיוני כי פסק הדין יינתן לפשרה, הסכימו הם, מכללא, כי הנושאים עליהם הינם חלוקים יוכרעו מבלי שבית המשפט יקבע ממצאים בהקשר לכל נושא שהוא, ומבלי שבית המשפט ייזקק להכריע בשאלות של אמינות ומהימנות הגרסאות השונות של הצדדים.
לבית המשפט הפוסק לפשרה שיקול דעת רחב המאפשר לו להימנע מלכבול עצמו להוראות הדין המהותי. עם זאת, שיקול הדעת הרחב של בית המשפט מושפע מהמצב המשפטי אף אם אינו קונקלוסיבי בהליך הפשרה, להבדיל מפסיקה במתכונת רגילה. בבואו לפסוק לפשרה מאזן בית המשפט בין טענות הצדדים ונותן משקל יחסי ראוי לכל אחת ואחת מהטענות שהועלו לפניו. האיזון האמור יכול ויביא אף לקבלת התביעה, או לדחייתה, במקרים הראויים.

6.     לאחר שנתתי דעתי לכל טענות הצדדים ועיינתי בכל המסמכים שהוגשו, הנני מחייב את הנתבעים לשלם לתובעת סך של 20,000 ₪ . הסכום האמור ישולם בתוך 30 ימים מהיום, ואם לא ישולם כאמור כי אז יווספו לו הפרשי הצמדה וריבים כחוק מיום מתן פסק הדין ועד לתשלום בפועל.
     כן יישאו הנתבעים בהוצאות התובעת לאגרת בית משפט בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום התשלום, ובנוסף בשכר טרחת עו"ד בסך של 5,000 ₪ בצירוף מע"מ כחוק.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. טיפול הוגן ביצירה

 2. העברת זכויות יוצרים

 3. זכויות יוצרים בתמונה

 4. עורך דין יצירות אמנות

 5. זכויות יוצרים קלישאה

 6. תחולת חוק זכות יוצרים

 7. זכויות יוצרים של צלם

 8. זכויות יוצרים גופנים

 9. זכויות יוצרים על מידע

 10. זכויות יוצרים בצילום

 11. זכויות יוצרים על אריזה

 12. זכויות יוצרים על משחק

 13. זכויות יוצרים על רעיון

 14. הזכות המוסרית של יוצרים

 15. הפרת זכויות יוצרים פסל

 16. זכויות יוצרים על תוכנה

 17. זכויות יוצרים על קטלוג

 18. זכויות יוצרים על הרצאה

 19. תקנות זכות-יוצרים, 1929

 20. תביעת חוב זכויות יוצרים

 21. פקודת זכות יוצרים, 1924

 22. זכויות יוצרים על פרסומת

 23. הפרת זכויות יוצרים מחזה

 24. זכויות יוצרים על מאמרים

 25. זכויות יוצרים ספר לימוד

 26. זכויות יוצרים על צילומים

 27. הפרת זכויות יוצרים בטעות

 28. זכויות יוצרים על אייקונים

 29. הפרת זכויות יוצרים בתוכנה

 30. העתקת לוגו - זכויות יוצרים

 31. סעיף 3א לפקודת זכות יוצרים

 32. עונש על הפרת זכויות יוצרים

 33. זכויות יוצרים של צלם אופנה

 34. עריכת מוזיקה זכויות יוצרים

 35. זכויות יוצרים על ספר נהלים

 36. מעצר על הפרת זכויות יוצרים

 37. ערעור על הפרת זכויות יוצרים

 38. זכויות יוצרים על מאגרי מידע

 39. זכויות יוצרים במסגרת העבודה

 40. הפרת זכויות יוצרים בצעצועים

 41. זכויות יוצרים בתוכנת הפעלה

 42. הגדה של פסח - זכויות יוצרים

 43. זכויות יוצרים על כתבה בעיתון

 44. הפרת זכות יוצרים הגדה של פסח

 45. זכויות יוצרים - יצירת אומנות

 46. העתקת ספר הפרת זכויות יוצרים

 47. זכויות יוצרים מילון אבן שושן

 48. זכויות יוצרים על מאמר בעיתון

 49. חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007

 50. עורך דין לענייני זכויות יוצרים

 51. זכויות יוצרים בתוכנת ווינדוס

 52. זכויות יוצרים על מודעות פרסום

 53. פרשנות לתנ''ך - זכויות יוצרים

 54. השמעה פומבית של יצירה מוסיקלית

 55. זכויות יוצרים של צלם על תמונות

 56. דחיית תביעת הפרת זכויות יוצרים

 57. זכויות יוצרים על תמונות בקטלוג

 58. יצירה מוזיקלית - זכויות יוצרים

 59. הפרת זכויות יוצרים אולם אירועים

 60. הפרת זכויות יוצרים על שיר קריוקי

 61. זכויות יוצרים על דמויות בדיוניות

 62. זכויות יוצרים על אירוע בשידור חי

 63. האם יש זכויות יוצרים על פסקי דין

 64. השאלה בספריה - הפרת זכויות יוצרים

 65. הפרת זכויות יוצרים טלויזיה בכבלים

 66. חוק זכות יוצרים, 1911 תיקון תש"י

 67. העתקת הרצאה אקדמית - זכויות יוצרים

 68. מוזיקה באירוע פרטי - זכויות יוצרים

 69. הפרת זכויות יוצרים בתוכניות אדריכלות

 70. הפרת זכויות יוצרים ע''י השמעת שירים

 71. זכויות יוצרים על ממצאים ארכיאולוגיים

 72. זכויות יוצרים על יצירות אומנות עתיקות

 73. הפרת זכויות יוצרים מוסיקליות בבית קפה

 74. הגנה על זכויות יוצרים לפני תחילת החוק

 75. זכויות יוצרים בקערות פלסטיק חד פעמיות

 76. האם יש זכויות יוצרים על עריכה - עיצוב

 77. הפרת זכויות יוצרים בתחנות רדיו צבאיות

 78. עונש על החזקת יצירה מפרת זכויות יוצרים

 79. צו זכות יוצרים (הסכם טריפס), התש"ס-1999

 80. הצעת חוק זכות יוצרים על יצירות קולנועיות

 81. צו זכות-יוצרים (ארצות-הברית), תשי"ג-1953

 82. חוק לתיקון פקודת זכות-יוצרים, תשי"ג-1953

 83. פיצוי ללא הוכחת נזק על הפרת זכויות יוצרים

 84. הדפסת עותקים של ספרים - הפרת זכויות יוצרים

 85. זכויות יוצרים על תמונה - פיצוי בסך 10,000 ש''ח

 86. תקנות זכות יוצרים (ספריות וארכיונים), התשס''ט-2008

 87. תביעת הפרת זכות יוצרים בשל השמעת יצירות מוקלטות במרפאה

 88. תביעה לפיצוי בגין הפרת זכות יוצרים בחוברת לימוד בשפה הערבית

 89. העתקה של מאמר באתר אינטרנט ללא מתן קרדיט למחברו, מהווה פגיעה בזכויות יוצרים ?

 90. רישיון ייחודי זכויות יוצרים: ניתן להעניק רק בהסכם בכתב (סעיף 37(ג) לחוק זכויות יוצרים)

 91. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון