העתקת תמונות באינטרנט

בית המשפט פסק כי הנתבעים 1-5 יחד ולחוד, ישלמו לתובעים באמצעות בא כוחם, סכום גלובלי של 35,000 ₪ + מע"מ בגין העתקת תמונות באינטרנט:

להלן פסק דין בנושא תביעת פיצויים בגין העתקת תמונות באינטרנט:

פסק דין

תביעה בגין הפרת זכויות קניין רוחני וזכויות היוצרים של התובעים ביצירות צילום המתפרסמות באתר האינטרנט המופעל על ידי תובעות 1, 2.

     רקע כללי

5121.11.1.     התובעות 1, 2 מפעילות אתר אינטרנט בכתובת com.Gettyimages.www (להלן: "אתר התובעת") ובו מאגר של צילומים, שקופיות, איורים וקטעי סרטים, והמייצגות צלמים מרחבי העולם. יצירות אלה ניתנות להורדה (download) מהאתר תמורת תשלום עפ"י מחירון התובעות. הנתבעת 1 הינה חברה העוסקת בייבוא, שיווק ומכירת ציוד מחשבים, ונתבעת 2 עוסקת בבניית אתרי אינטרנט מסחריים, בהם משולבים תמונות, וכן במתן שירותי עיצוב ומולטימדיה ממוחשבים לחברות מסחריות, כולל שירותי אירוח (hosting) לאתרי אינטרנט קיימים. יתר הנתבעים הינם מנהלים ו/או בעלי משרה בנתבעות 1,2.

2.     התובעות גילו ביום 28.1.03 כי באתר האינטרנט של הנתבעת 1 מוצגים 9 יצירות מפירות שהורדו אל אתר הנתבעת בלא שנרכשו כדין.

     דיון
3.     בדיון ביום 1.2.04 הסכימו הצדדים שאפסוק במחלוקות שביניהם על דרך פשרה באופן שהסכום שייפסק לא יפחת מ -15,000 ₪ ולא יעלה על הסך של 45,000 ₪, וכי הסכום שייפסק ישולם ב - 4 תשלומים שווים ורצופים, וזאת עפ"י סעיף 79א' לחוק בתי המשפט (נוסח משולב) תשמ"ד - 1984.

4.     באתר התובעת מופיע בתחתית כל דף ודף הכיתוב: Copyright Contents All reserved rights All .Inc, Gettyimages 2002 - 1999. זאת ועוד, על גבי כל יצירת צילום וצילום באתר התובעת, מופיע במפורש ובאופן ברור ובהיר הכיתוב: GETTYIMAGES או IMAGEBANK.נ

     לפיכך, הנתבעים צריכים היו לדעת כי הם פוגעים בזכויות היוצרים של התובעים, וכי הדין קובע חזקה לגבי זכות היוצר ביצירתו, כאמור בסעיף 6 (ד) לחוק זכויות יוצרים 1911 לפיו:

"בכל משפט נגד הפרת זכות יוצרים באיזו יצירה מניחין שהיצירה היא יצירה שקיימת בה זכות יוצרים, והתובע יהא מוחזק כבעל זכויות יוצרים, חוץ אם חולק הנתבעת על קיומה של זכות היוצרים או, הכל לפי העניין, על זכות הקניין של התובע...".

     נטל הראיה להוכיח כי הנתבעים לא הפרו את זכויות היוצרים של התובעים רובץ על הנתבעים (ראו ערעור 137/71 מדינת ישראל נ. אחימן, פ"ד כו (2) 259).

5.     אכן האפשרות להפר זכויות יוצרים בעידן האינטרנט חושף את "הקלות הבלתי נסבלת" של ההפרה במיוחד באמצעות מדיום זה.

     עמדתי על כך בת.א. 5068/03 (מחוזי י-ם) מראות אימג' בע"מ ואח' נ' רדיקס טכנולוגיות בע"מ ואח' (לא פורסם) כדלקמן:

אכן, הקלות בשימוש בחומרים מוגנים באתרי אינטרנט והסיכוי הנמוך לפעול מיידית כנגד המפר, או הכדאיות בתביעת המפר, אכן מצריכים מתן הגנה משמעותית לבעל הזכויות ופסיקת פיצוי סטטוטורי בגין הפרה ע"מ להרתיע את הציבור מלהפר זכויותיו של היוצר.ב
אכן בארה"ב הפסיקה הכירה באחריותם של גופים המסייעים להפרות במדיום האינטרנט (ראו למשל: Sega Enterprises LTD. V. MAPHIA, 30 USPQ 2d 1921 (1994); Playboy Entreprises Inc. v. Cjuckleberry Publishing Inc., v. Frena, 29 UDPQ 2d 1827 (1993) Enterprises)
ביטוי לכך ניתן גם בארץ (ע"א (ת"א) 1000/80 ארנסט בלומרס נ' הסניף הישראלי של הפדרציה הבין-לאומית של חברות התקליטים, פ"מ תשמ"ב (ב) 156), וכן בת.א. (שלום כ"ס) 7830/00 בורוכוב נ' פורן אלישי (טרם פורסם), ציין כב' השופט ר' אמיר:

"רבים מתחומיו של עולם האינטרנט פרוצים לכל עבר מבחינה מעשית - וזאת משום תכונות האנונימיות שלו... יש והדברים עוברים את גבול החוקיות...".

     במקרה שלפנינו אין למעשה מחלוקת על ביצוע ההפרות, אולם עו"ד ד' מינצר-כרמון, ב"כ הנתבעים, טוענת כי התמונות המפרות הוסרו מיד עם תלונת התובעים.

6.     אכן הפיצוי הסטטוטורי בא להגן על היוצרים שכן לעיתים קשה להוכיח את הנזק הממשי שנגרם עקב ההפרה. (ראו ע"א 3616/92 דקל שירותי מחשב להנדסה (1987) בע"מ נ. חשב היחידה הבין-קיבוצית, פ"ד נא (5) 337; ע"א 592/88 שגיא נ. עזבון ניניו ז"ל, פ"ד מ (2) 254).

     הפיצוי הנקוב בסעיף 3א לפקודת זכויות יוצרים 1924 קובע שיעור פיצוי של לא פחות מ - 10,000 ₪ ולא יותר מ - 20,000 ₪ בגין כל הפרה, ללא צורך בהוכחת נזק (ראו ת.א. (כ"ס) 2767/02 אקום נ. עמותת מכבי אבשלום פ"ת (לא פורסם).

7.     הפרמטרים אותם ישקול בית המשפט בבואו לקבוע את גובה הפיצויים הסטטוטוריים נקבעו ע"י כב' הנשיא מ' שמגר ובין היתר על פי מספר היצירות שהופרו, באופן שכל יצירה זכאית להגנה ולפיצוי נפרד, אולם לאור העובדה שהצדדים הגבילו עצמם לפסיקת סכום בגבולות כפי שצויין לעיל, פטור אני מלנמק את תוצאת הפסק, ואולם בפסיקת הסכום אני מביא בחשבון את דברי הצדדים כפי שבאו לידי ביטוי בכתב התביעה, כתב ההגנה ותגובת עו"ד מינצר-כרמון בהודעתה מיום 2.1.05 בבש"א 6420/04.

     כן מדגיש ב"כ התובעים כי יש להתייחס לביצוע ההפרות ע"י מנהלי הנתבעת 1, המודעים היטב לאפשרות ביצוע הפרות.


8.     לאחר ששקלתי את האמור ע"י ב"כ הצדדים ואת יתר הפרמטרים, אופי ההפרה ומספר ההפרות והצורך בהגנת היוצר, וכן את גישת הנתבעים הן בהפסקת השימוש ובנכונות לפצות את התובעים, אני פוסק כדלקמן:

א.     הנתבעים 1-5 יחד ולחוד, ישלמו לתובעים באמצעות בא כוחם, סכום גלובלי של 35,000 ₪ + מע"מ וכנגד חשבונית. סכום זה ישולם ב-4 תשלומים חודשיים שווים ורצופים החל מיום 15.2.05 ואילך.

ב.     אין צו להוצאות.

ג.     סכום שלא ישולם במועדו יהא צמוד ונושא ריבית מירבית כדין.

הואיל ולא התקיים קדם משפט, אני מורה למזכירות להחזיר לתובעים את האגרה בהתאם לתקנות.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עקוב אחרי במייל

 2. איומים באינטרנט

 3. זכויות על דומיין

 4. חסימת אתר אינטרנט

 5. העתקת מלל באינטרנט

 6. טעות במכרז באינטרנט

 7. העתקת מאמר באינטרנט

 8. טעות במחיר באינטרנט

 9. תקנון מכרז באינטרנט

 10. הטרדה מינית באינטרנט

 11. סמכות מקומית אינטרנט

 12. סמכות שיפוט באינטרנט

 13. הצעת חוק אינטרנט מהיר

 14. העתקת תמונות באינטרנט

 15. רשלנות בהתקנת אינטרנט

 16. תביעה על חיוב אינטרנט

 17. הסכם בניית אתר אינטרנט

 18. הזכות לפרטיות באינטרנט

 19. פגיעה בפרטיות באינטרנט

 20. הוצאת לשון הרע באינטרנט

 21. הפצת מידע כוזב באינטרנט

 22. הפצת מידע שקרי באינטרנט

 23. הוצאת דיבה באתר אינטרנט

 24. העתקת קטעים מאתר אינטרנט

 25. טענת פריצה לאתר האינטרנט

 26. בקשה להסרת כתבה באינטרנט

 27. העתקת תמונה מאתר אינטרנט

 28. חוב לחברת 012 על אינטרנט

 29. השמצות אנונימיות באינטרנט

 30. עונש על אתר טרור באינטרנט

 31. פרסום השמצות באתר אינטרנט

 32. ביטול עסקת פרסום באינטרנט

 33. אחריות מנהל פורום באינטרנט

 34. הוצאת דיבה בפורום באינטרנט

 35. העונש על הלבנת הון באינטרנט

 36. הפרת הסכם פיתוח אתר אינטרנט

 37. תביעה על חוב גלישה באינטרנט

 38. תביעה בגין בניית אתר אינטרנט

 39. התחזות באינטרנט - עבירות מין

 40. סמכות מקומית בתביעות אינטרנט

 41. גניבת עין דומיין אתר אינטרנט

 42. הסכם שותפות להקמת אתר אינטרנט

 43. תביעה נגד מעצב אתרים באינטרנט

 44. זכויות יוצרים תמונות באינטרנט

 45. פיצוי על העתקת תמונה באינטרנט

 46. פיצויים על העתקת תוכן באינטרנט

 47. העתקת כתבה של עיתונאי באינטרנט

 48. חשיפת כתובת-IP של גולש אינטרנט

 49. הגבלת גישה לפורנוגרפיה באינטרנט

 50. תביעה נגד מקדם אתרי אינטרנט (SEO)

 51. מצג שווא באינטרנט על איכות מלון

 52. העתקת תוכן באתר אינטרנט ללא רשות

 53. צו מניעה זמני נגד פרסום באינטרנט

 54. קניית רכב פגום דרך מודעה באינטרנט

 55. איפה מגישים תביעה נגד אתר אינטרנט

 56. הפרת זכויות יוצרים תמונות באינטרנט

 57. הלבנת הון באמצעות הימורים באינטרנט

 58. תביעה בגין הפרת סימן מסחר באינטרנט

 59. תביעה להחזר כספי השקעה באתר אינטרנט

 60. פרסום מכתב באינטרנט - תביעת לשון הרע

 61. סמכות מקומית בתביעות עוולות באינטרנט

 62. גלישה באינטרנט בזמן העבודה - פסק דין

 63. העתקת אתר אינטרנט - פיצוי 20,000 ש''ח

 64. סמכות עניינית בתביעת אינטרנט לא מובהקת

 65. חובות בגלל ניהול אתר אינטרנט בנושא אקטואליה

 66. באיזה בית משפט מגישים תביעה בנושא אינטרנט

 67. האם כתיבת תוכן דומה באינטרנט מהווה הפרת זכויות יוצרים

 68. תביעה בגין הסכם להקמת אתר אינטרנט ומתן שירותי פרסום באינטרנט

 69. תביעת לשון הרע בגין מודעה בדף רשת חברתית ("פייסבוק") באינטרנט

 70. האם דיווח מקוון (באינטרנט) למע"מ שאינו מלווה בתשלום גורר קנס ?

 71. תביעה בגין אספקת שירותי אינטרנט שלא הוזמנו ושלא נעשה בהם שימוש

 72. נטען כי באתר האינטרנט יש תמונה מטעה ונוצרת אשליה שמדובר בבריכה גדולה

 73. העתקה של מאמר באתר אינטרנט ללא מתן קרדיט למחברו, מהווה פגיעה בזכויות יוצרים ?

 74. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון