העתקת מוצרי אופנה

ביסוד תובענת המבקשת הטענה כי המשיבות מעתיקות את מוצרי המבקשת ובכך פוגעות בזכות קניינה הרוחני.

להלן החלטה בנושא העתקת מוצרי אופנה:

החלטה

רקע

המבקשת עוסקת בשיווק מוצרי אופנה ותיקים ובבעלותה סימן מסחר רשום מס' 164467 (בסוג 18 תיקים, תיקי נשים, תיקי נשיאה, תרמילים וארנקים) המורכב מהמילה "PURE" ומעליו ריבוע בתוכו עלה (להלן: "סימן PURE").

לטענת המבקשת, המשיבות משווקות תיקים תחת השם "NATURE" (להלן: "תיקי NATURE") המהווים העתקה של סדרת תיקים בשם "BOAZ" הנושאים את הסימן PURE שעוצבו על ידי המבקשת (להלן: "תיקי PURE").

בת.א 1766/08 תבעה המבקשת צווי מניעה וצווים לתפיסת תיקי NATURE והשמדתם.

בבקשה שלפני עותרת המבקשת לצו זמני האוסר על המשיבים לייצר ו/או לשווק את תיקי NATURE ו/או תיקים הזהים ו/או דומים לתיקי PURE, ולמינוי בא כח המבקשות לתפוס ולאסוף תיקי NATURE מבית העסק של המשיבות ו/או ממדפי החנויות ו/או כל מקום אחר.


דיון

ביסוד תובענת המבקשת הטענה כי המשיבות מעתיקות את מוצרי המבקשת ובכך פוגעות בזכות קניינה הרוחני.

א.     המבקשת צירפה לבקשתה תצהיר מטעם עינת כהן גריצ'מן (להלן: "עינת") אשר הצהירה כי בשנת 2002 עבדה אצל המבקשת והייתה אחראית לעיצוב מקורי של תיקים מסדרת "BOAZ" בהם דגמים: 6453, 6432, 6425, 6427, 6454, 6445 ו - 6451 (סעיף 2 לתצהיר).

לטענת המשיבות, תיקי PURE מיוצרים בסין על פי דגמים מוכנים מראש ומשווקים על ידי היצרנים הסינים לחברות רבות בהן Lee Cooper, JEEP, RANCHO.

בחקירתה העידה עינת (ע' 2 לפרוטוקול מיום 4.9.08):

"ש. אני מפנה אותך למסמך השלישי שמצורף לתצהירך שמופנה למר ריימן - מהי אוריג'נל F.A גרופ?
ת. קבוצה זו נקראת קבוצת בועז וכל קבוצה יש לה מאפיינים שונים. בכל אחד מאותם תיקים בסדרת בועז צריכים להופיע אותם סממנים.
ש. מי פיתח את 5 התיקים שמפורטים במכתב הזה?
ת. אני.
ש. אם כך מדוע כתוב התיקים שך "יור ריג'נאל" ולא "מאי", שלי?
ת. כשהייתי חדשה עדיין לא הרגשתי שאני יכולה להשתמש במילה "מאי", הייתי חדשה.
ש. אני מפנה אותך לנספח ה לתצהירך - אני מפנה לסימון בצד ימין למעלה 70-601-13T. זה בכתב ידך?
ת. זה בכתב ידי.
ש. מה פשר הספרות האלה?
ת. כשעיצבתי היתה לי מספר אופציות. היות שהייתי חדשה בחברה הסתכלתי על כלי קיבול שמהם אוכל לקחת גובה ורוחב.
ש. "כלי קיבול" בלשונך הכוונה היא לדוגמאות שעמדו לעינייך שמהם תוכלי לעצב?
ת. כלי קיבול יכול גם להיות משהו מנייר.
ש. הקוד שכתוב בצד ימין באותו עמוד זה כלי קיבול?
ת. כנראה שזה מתיחס לדגם מסוים, אני לא זוכרת.
ש. אני מפנה אותך ל- 16-14601T התשובה היא אותה תשובה?
ת. כן.
...
ש. האם כלי הקיבול שעמד לנגד עינייך בעיצוב 6432 הוא אותו כלי קיבול שעמד לנגד עינייך ב - 6427?
ת. לא. את תיק 6427 אני עיצבתי ואת התיק 6432 היה לנגד עיני איזשהו תיק, אני לא זוכרת איזה תיק היה לנגד עיניי ואני לא זוכרת מי ייצר את אותו תיק, לא מרק שנטל, לא זוכרת.
ש. מה ההבדל בין שני התיקים 6427 ו - 6432?
ת. אני לא יודעת לענות".

עדותה זו של עינת מחייבת פקפוק באמיתות הטענה שתיקי PURE עוצבו על ידי עינת ויש יסוד לחשש כי אלה הועתקו מדגמי תיקים שהיו קיימים.

ב.     בסיכומיה טוענת המבקשת כי תיקי נשיאה הינם מוצר פונקציונאלי ואין המעצב "ממציא את הגלגל" בעת שהוא מעצב תיק הכולל אלמנטים פונקציונאליים המצויים בכל תיק. עוד טוענת המבקשת כי כל מעצב בתחום האופנה מושפע ממוצרים קודמים אולם בכך אין כדי לגרוע מהעיצוב השונה והיחודי של המוצר אותו עיצב (סעיף 8).

טענת המבקשת מקובלת עליי, אולם נוכח החשש שתיקי PURE הועתקו מדגמי תיקים קיימים, היה על המבקשת להראות שעיצוב תיקי PURE נעשו על ידי המבקשת ו/או עינת תוך ביצוע שינויים המייחדים את תיקי PURE מדגמי התיקים המקוריים. הדגמים המקוריים מהם הועתקו תיקי PURE לא הוצגו, וממילא לא ניתן לעמוד על מהות השינויים שבוצעו על ידי המבקשת ביחס לתיקים המקוריים.

זאת ועוד. השרטוטים שצורפו לתצהירה של עינת מתייחסים רק לתיקים מדגם 6425, 6427, 6424, 6426, ומממילא אין בסיס ראייתי לכאורי מניח את הדעת להנחה שתיקי PURE מדגמים אחרים שונים מהתיקים המקוריים, למעט הסימן PURE המופיע על תיקי PURE.

ג.     מסקנתי היא שהתשתית הראייתית שהוצגה על ידי המבקשת להוכחת טענתה כי רכשה זכויות כלשהן בעיצוב ו/או בצורת תיקי PURE אינה משכנעת כדי ביסוס בקשה לצו זמני, ולכן אני סבור שהמבקשת אינה זכאית למנוע מהמשיבות בצו זמני שימוש בצורה ובעיצוב של תיקי NATURE כל עוד אינן עושות שימוש בסימן PURE.

ד.     בתשובתה מיום 12.8.08 הודיעה המבקשת כי אינה מתנגדת לשימוש שעושות המשיבות בסימן NATURE (סעיף 1). לפיכך, נכון היה לדחות את כל טענותיה של המבקשת בעניין זה. למעלה מן הצורך אוסיף, כי טענת המבקשת לפיה הסימן "NATURE" "דומה באופן חשוד" לסימן "PURE" (סעיף 2 לסיכומי המבקשת), אינה נראית לי. צלילו של הסימן PURE שונה מצלילו של הסימן NATURE וסימנים אלה שונים זה מזה גם במראה. יתר על כן. הסימן PURE כולל מרובע ובתוכו עלה השונה מהמרובע ובתוכו האות "N" הנכלל בסימן NATURE.

נוכח האמור לעיל דעתי היא שהשימוש בסימן NATURE אינו מבסס חשש שציבור הלקוחות יטעה לחשוב שהתיקים המשווקים על ידי המשיבות הם מתוצרתה של המבקשת או קשורים אליה.

ה.     בחקירתו הודה מרדכי ליטבק, המצהיר מטעם המבקשת, כי ידוע לו שהרבה חברות מעתיקות את תיקי המבקשת (ע' 5 לפרוטוקול מיום 4.9.08). למרות זאת, לא נקטה המבקשת בהליכים משפטיים למניעת שיווק והפצה של התיקים המפרים לטענתה את זכויות המבקשת. בכך יש כדי ללמד שאין צורך דחוף בסעד הזמני המבוקש.

הודעתה של המבקשת, כי "לא תרדוף אחרי כל העתקה של תיקיה" כדי שלא לבזבז את זמנה וממונה בבית משפט (סעיף 9 (ד) לסיכומי המבקשת), אינה מתיישבת עם טענתה בדבר הפגיעה הקשה שתגרם לה אם לא יינתן הסעד הזמני המבוקש.

זאת ועוד. מעדותו של מרדכי ליטבק עולה כי כבר באפריל 2008 (ע' 5 לפרוטוקול מיום 4.9.08) ידעה המבקשת שהמשיבות משווקות תיקי NATURE למרות זאת, רק ביום 10.7.08 פנתה המבקשת אל בית המשפט בבקשה לסעד זמני. התנהגותה זו של המבקשת מלמדת אף היא שאין צורך דחוף בסעד הזמני המבוקש.

סוף דבר

נוכח האמור לעיל, אני דוחה את הבקשה.

המבקשת תשלם למשיבות את הוצאות הבקשה, ושכ"ט עו"ד בסך -.20,000 ₪ בצירוף מע"מ כדין.רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון