הגנה על זכויות יוצרים לפני תחילת החוק

לטענת המבקש, אחיו ויורשם של מייק ברנט ואימו ברוניה (ברכה) ברנד ז"ל, חברת התקליטים לא ביקשה את הסכמתו לשעתוק היצירה על תקליטור האוסף.

בית המשפט ציין כי המבקש מבסס את זכותו ביצירה על הוראות חוק זכויות מבצעים ומשדרים,
תשמ"ד - 1984, ברם סעיף 14 לחוק זכויות מבצעים ומשדרים, תשמ"ד - 1984, קובע: "חוק זה לא יחול על ביצוע שנעשה לפני תחילתו". כאמור, היצירה בוצעה בשנת 1968 וממילא הוראות חוק זכויות מבצעים ומשדרים אינן חלות בענייננו.

עוד טוען המבקש כי הכללת היצירה בתקליטור האוסף פוגעת בשמו הטוב של מייק ברנט בשל האיכות הגרועה של היצירה בהשוואה ליצירות האחרות הכלולות בתקליטור האוסף.

להלן החלטה בנושא הגנה על זכויות יוצרים לפני תחילת חוק זכויות מבצעים ומשדרים, תשמ"ד - 1984:

החלטה

משיבה 1 העוסקת בהפקה, ייצור והפצה של תקליטים ותקליטורים עליהם מוטבעים או משועתקים יצירות מוסיקליות (להלן: "פונוקול"), הפיצה תקליטור אוסף בשם "קול מהשמיים" (להלן: "תקליטור האוסף") הכולל שעתוק של השיר "דבר אלי בפרחים" (להלן: "היצירה") שבוצע, ביום 27.5.68, בניו יורק על ידי הזמר מייק ברנט ז"ל (להלן: "מייק ברנט") והוטבע על תקליט בשם "CAF? TEL AVIV" (להלן: "התקליט") (מוצג ד).

לטענת המבקש, אחיו ויורשם של מייק ברנט ואימו ברוניה (ברכה) ברנד ז"ל, פונוקול לא ביקשה את הסכמתו לשעתוק היצירה על תקליטור האוסף. עוד טוען המבקש כי הכללת היצירה בתקליטור האוסף פוגעת בשמו הטוב של מייק ברנט בשל האיכות הגרועה של היצירה בהשוואה ליצירות האחרות הכלולות בתקליטור האוסף.

בת.א 2572/04 תבע המבקש צווי מניעה וצווי עשה.
בבקשה שלפני עותר המבקש לצו זמני האוסר שימוש בכל דרך שהיא ביצירה ולצו איסוף היצירות המפירות ומינוי כונס נכסים.


דיון

א.     המבקש מבסס את זכותו ביצירה על הוראות חוק זכויות מבצעים ומשדרים, תשמ"ד - 1984,
ברם סעיף 14 לחוק קובע: "חוק זה לא יחול על ביצוע שנעשה לפני תחילתו". כאמור, היצירה בוצעה בשנת 1968 וממילא הוראות חוק זכויות מבצעים ומשדרים אינן חלות בענייננו.

ב.     לטענת המבקש כיורשם של מייק ברנט ואימו נותרו בידיו זכויות ביצירה והוא זכאי למנוע את הפצת היצירה.

לגרסת המשיבים, בעלת הזכויות ביצירה היא Fran Recoords New York (להלן: "Fran") שלה הסכם עם האומנים שביצעו את היצירות הכלולות בתקליט לפיו היא זכאית לשעתק את היצירות הכלולות בתקליט לצרכי מסחר. פונוקול התקשרה עם Fran ביום 6.7.04 בהסכם לפיו ניתן לה רשיון לשעתק את השיר דבר אליי בביצועו של מייק ברנט (נספח ב לתשובה).

על התקליט הכולל הקלטות של יצירות שבוצעו על ידי מספר אומנים מופיע copyright 1968 by Fran Record Co (מוצג ד).
עוד צירפו המשיבים הסכם הרשאה מ - Fran לשעתק את השיר דברי אלי בביצוע מייק ברנט (נספח ב לתשובה).
אברהם בן נתן, המצהיר מטעם המשיבים, תיאר את נסיבות הקלטת התקליט בשנת 1968 והעברת הזכויות ביצירות מהאומנים שהשתתפו בביצוע השירים שהוטבעו בתקליט ל - Fran כפי ששמע מהגר פרנסס שיחד עם בעלה יצחק מחזיקים במניות Fran ומנהלים אותה.
כן צירפו המשיבים מסמך מטעם גב' הגר פרנסס בו תיארה את נסיבות הקלטת התקליט והעברת הזכויות ביצירה ל Fran.
לטענת המבקש יש לפסול את המסמך שצורף מטעם הגר פרנסס ואין לקבל את תצהירו של אברהם בר נתן בקשר עם נסיבות העברת הזכויות ביצירה מאחר ואינן בידיעתו האישית. בהעדר עדות באשר לנסיבות העברת הזכויות ביצירה, אין לקבל את גרסת המשיבים באשר לזכויותיה של Fran ביצירה.

איני מקבל את טענת המבקש. בבקשת ביניים רשאי המצהיר להצהיר גם על עובדות שהן לפי מיטב אמונתו, ראה תקנה 521 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד - 1984.

המבקש לא צירף ראיה שיש בה לסתור את גרסת המשיבים. המבקש לא היה מעורב בהעברת הזכויות ממייק ברנט ל - Fran ואין לו כל ידיעה אישית באשר לנסיבות העברת הזכויות ל - Fran. בחקירתו הודה המבקש שידע על קיומו של התקליט כבר לפני חמש שנים כאשר הוצע לו לרכוש העתק מהתקליט על ידי אדם שעבד ברדיו. כאמור על התקליט הופיע שמה של Fran כבעלת זכות יוצרים. המבקש לא טען אז ש - Franאינה בעלת זכות יוצרים ביצירה ו/או שאין לה זכות לעשות שימוש מסחרי ביצירה.

טענת המבקש לעניין הגבלת הרשיון לא נתמכה בתשתית ראייתית כלשהי. למבקש אין בעניין זה ידיעה, גם לא מפי השמועה.

גם למיכל טל שיצירה מביצועה נכללת בתקליט, אין ידיעה בשאלה שבמחלוקת באשר לבעלות בזכויות היצירה.

כאמור, המשיבים צירפו לתשובתם הסכם בין פונוקול ל - Fran לפיו קיבלו רשיון לעשות שימוש מסחרי ביצירה. נקודת המוצא בשלב זה היא שהסכם זה תקף ולכאורה קיבלה פונוקול רשיון לעשות שימוש מסחרי ביצירה.

ג.     המשיבים העלו נגד הבקשה טענת שיהוי. אני סבור שיש ממש בטענה. אולם מאחר ודין הבקשה להידחות לגופה, איני רואה להידרש לשאלת השיהוי.

ד. לאור האמור לעיל אני סבור כי סיכויי המבקש לזכות בתביעתו אפסיים.

ה. לטענת המשיבים, הפצת תקליטור האוסף החלה כבר ב 1.11.04 ובינתיים הופצו אלפי עותקים
ל - 300 נקודות מכירה באמצעות סוכני משנה. עיכוב בהפצת התקליטור יפגע באומנים
שביצעו את היצירות האחרות הכלולות בתקליטור האוסף, יפגע במוניטין של פונוקול ויגרום
לנזק כספי ישיר של מאות אלפי שקלים.

בנסיבות אלה, נראה שמאזן הנוחות נוטה נגד מתן צווים זמניים שיעכבו את הפצת תקליטור
האוסף.

הבקשה נדחית.

המבקש ישלם למשיבים הוצאות הבקשה ושכ"ט עו"ד בסך -.10,000 ₪.

מוצע למבקש להסכים כי בכפוף לזכותה לבקש רשות ערעור על החלטתי ולתוצאות הליך כזה אם ינקט, עתירתו תדחה ללא צו נוסף להוצאות.
בא כח המבקש יתייחס בכתב להצעה עד 10.2.05.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. טיפול הוגן ביצירה

 2. העברת זכויות יוצרים

 3. זכויות יוצרים בתמונה

 4. עורך דין יצירות אמנות

 5. זכויות יוצרים קלישאה

 6. תחולת חוק זכות יוצרים

 7. זכויות יוצרים של צלם

 8. זכויות יוצרים גופנים

 9. זכויות יוצרים על מידע

 10. זכויות יוצרים בצילום

 11. זכויות יוצרים על אריזה

 12. זכויות יוצרים על משחק

 13. זכויות יוצרים על רעיון

 14. הזכות המוסרית של יוצרים

 15. הפרת זכויות יוצרים פסל

 16. זכויות יוצרים על תוכנה

 17. זכויות יוצרים על קטלוג

 18. זכויות יוצרים על הרצאה

 19. תקנות זכות-יוצרים, 1929

 20. תביעת חוב זכויות יוצרים

 21. פקודת זכות יוצרים, 1924

 22. זכויות יוצרים על פרסומת

 23. הפרת זכויות יוצרים מחזה

 24. זכויות יוצרים על מאמרים

 25. זכויות יוצרים ספר לימוד

 26. זכויות יוצרים על צילומים

 27. הפרת זכויות יוצרים בטעות

 28. זכויות יוצרים על אייקונים

 29. הפרת זכויות יוצרים בתוכנה

 30. העתקת לוגו - זכויות יוצרים

 31. סעיף 3א לפקודת זכות יוצרים

 32. עונש על הפרת זכויות יוצרים

 33. זכויות יוצרים של צלם אופנה

 34. עריכת מוזיקה זכויות יוצרים

 35. זכויות יוצרים על ספר נהלים

 36. מעצר על הפרת זכויות יוצרים

 37. ערעור על הפרת זכויות יוצרים

 38. זכויות יוצרים על מאגרי מידע

 39. זכויות יוצרים במסגרת העבודה

 40. הפרת זכויות יוצרים בצעצועים

 41. זכויות יוצרים בתוכנת הפעלה

 42. הגדה של פסח - זכויות יוצרים

 43. זכויות יוצרים על כתבה בעיתון

 44. הפרת זכות יוצרים הגדה של פסח

 45. זכויות יוצרים - יצירת אומנות

 46. העתקת ספר הפרת זכויות יוצרים

 47. זכויות יוצרים מילון אבן שושן

 48. זכויות יוצרים על מאמר בעיתון

 49. חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007

 50. עורך דין לענייני זכויות יוצרים

 51. זכויות יוצרים בתוכנת ווינדוס

 52. זכויות יוצרים על מודעות פרסום

 53. פרשנות לתנ''ך - זכויות יוצרים

 54. השמעה פומבית של יצירה מוסיקלית

 55. זכויות יוצרים של צלם על תמונות

 56. דחיית תביעת הפרת זכויות יוצרים

 57. זכויות יוצרים על תמונות בקטלוג

 58. יצירה מוזיקלית - זכויות יוצרים

 59. הפרת זכויות יוצרים אולם אירועים

 60. הפרת זכויות יוצרים על שיר קריוקי

 61. זכויות יוצרים על דמויות בדיוניות

 62. זכויות יוצרים על אירוע בשידור חי

 63. האם יש זכויות יוצרים על פסקי דין

 64. השאלה בספריה - הפרת זכויות יוצרים

 65. הפרת זכויות יוצרים טלויזיה בכבלים

 66. חוק זכות יוצרים, 1911 תיקון תש"י

 67. העתקת הרצאה אקדמית - זכויות יוצרים

 68. מוזיקה באירוע פרטי - זכויות יוצרים

 69. הפרת זכויות יוצרים בתוכניות אדריכלות

 70. הפרת זכויות יוצרים ע''י השמעת שירים

 71. זכויות יוצרים על ממצאים ארכיאולוגיים

 72. זכויות יוצרים על יצירות אומנות עתיקות

 73. הפרת זכויות יוצרים מוסיקליות בבית קפה

 74. הגנה על זכויות יוצרים לפני תחילת החוק

 75. זכויות יוצרים בקערות פלסטיק חד פעמיות

 76. האם יש זכויות יוצרים על עריכה - עיצוב

 77. הפרת זכויות יוצרים בתחנות רדיו צבאיות

 78. עונש על החזקת יצירה מפרת זכויות יוצרים

 79. צו זכות יוצרים (הסכם טריפס), התש"ס-1999

 80. הצעת חוק זכות יוצרים על יצירות קולנועיות

 81. צו זכות-יוצרים (ארצות-הברית), תשי"ג-1953

 82. חוק לתיקון פקודת זכות-יוצרים, תשי"ג-1953

 83. פיצוי ללא הוכחת נזק על הפרת זכויות יוצרים

 84. הדפסת עותקים של ספרים - הפרת זכויות יוצרים

 85. זכויות יוצרים על תמונה - פיצוי בסך 10,000 ש''ח

 86. תקנות זכות יוצרים (ספריות וארכיונים), התשס''ט-2008

 87. תביעת הפרת זכות יוצרים בשל השמעת יצירות מוקלטות במרפאה

 88. תביעה לפיצוי בגין הפרת זכות יוצרים בחוברת לימוד בשפה הערבית

 89. העתקה של מאמר באתר אינטרנט ללא מתן קרדיט למחברו, מהווה פגיעה בזכויות יוצרים ?

 90. רישיון ייחודי זכויות יוצרים: ניתן להעניק רק בהסכם בכתב (סעיף 37(ג) לחוק זכויות יוצרים)

 91. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון