האם כתיבת תוכן דומה באינטרנט מהווה הפרת זכויות יוצרים

ביום 17.5.06 פורסמה בעיתון אינטרנט של הנתבעים כתבה בנוסח כמעט זהה לזה של התובעת.

התובעת טוענת כי בפרסום זה הפרו הנתבעים את זכות היוצרים שלה בכתבה, ובגין הפרה זו תבעה פיצוי בסך 20,000 ₪.


להלן פסק דין בנושא האם כתיבת תוכן דומה באינטרנט מהווה הפרת זכויות יוצרים ?

פסק דין

1. כל אחד מהצדדים מוציא לאור עיתון אינטרנט בתחום התובלה (בדיבור "עיתון", להלן, הכוונה לעיתון האינטרנט של כל אחד מהצדדים, לפי העניין).
     ביום 4.5.06 פורסמה בעיתון של התובעת כתבה של כתבת בשם פנינית ברמן, שכותרתה: "דרך המשי 2006 - מטורקיה לסין דרך נמל חיפה" (ת/ 1). הכתבה מתארת מסע של ארבעה אופנוענים ישראליים.
     בכתב התביעה ובתצהיר מטעם התובעת נאמר כי סיפור הכתבה נמסר לתובעת על ידי חב' אוריין ש.מ. בע"מ (להלן: אוריין) אשר נתנה חסות למסעם של האופנוענים ומימנה את הובלתם של האופנועים.
     ביום 17.5.06 פורסמה בעיתון של הנתבעים כתבה בנוסח כמעט זהה, שכותרתה: "אוריין בדרך המשי" (ת/ 2).
     
התובעת טוענת כי בפרסום זה הפרו הנתבעים את זכות היוצרים שלה בכתבה, ובגין הפרה זו תבעה פיצוי בסך 20,000 ₪.

2.     בכתב הגנתם ובתצהיר מטעמם טענו הנתבעים כי אוריין פנתה אליהם במחצית חודש מאי 2006 והפצירה בהם לפרסם את סיפור מסעם של האופנוענים, ונציגתה אף שיגרה אליהם את הסיפור, באותו נוסח כפי שפורסם בעיתון של התובעת, אך מבלי לציין כי פנתה גם אל התובעת לצורך פרסום סיפור המסע, ומבלי לציין מי כתב את נוסח הסיפור, כפי שהועבר לנתבעים על ידי אוריין.
     הנתבעים חולקים על עצם קיומה של זכות יוצרים בכתבה, בטענה כי מדובר בהודעת-יחצנות של אוריין, ולא בכתבה שמקימה זכות יוצרים.
     עוד טענו כי גם אם יימצא, שהיתה זכות יוצרים לגבי הכתבה, עומדת להם ההגנה של "מפר תמים", על פי סעיף 8 לחוק זכות יוצרים, 1911 (להלן: חוק זכות יוצרים), כיוון שבנסיבות שבהן קיבלו את נוסח הסיפור לא ידעו, ולא היה להם יסוד לחשוד, שקיימת זכות יוצרים בכתבה (מנהל אתר הנתבעים, מר גבע, העיד בעניין זה כי בעת קבלת החומר מאוריין - לנוכח תוכנו, כהודעת-יחצנות של אוריין, ולנוכח המגעים שהיו לו עם נציגת אוריין לגבי פרסומו - הוא סבר שתוכן הידיעה נכתב על ידי מאן דהוא מאוריין).
     [הנתבעים הגישו הודעה לצד שלישי כנגד אוריין, אך זו נמחקה בהסכמה].

3.     ב"כ הנתבעים טען בסיכומיו כי מבלי להיכנס לשאלות שבמחלוקת, שצויינו לעיל, יש לדחות את התביעה מהטעם שהתובעת לא הוכיחה כי זכות היוצרים בכתבה - ככל שיש כל עיקר זכות כזאת, דבר שהנתבעים חולקים עליו - שייכת לתובעת.


     בכתבה ת/ 1 צויין שנכתבה על ידי פנינית ברמן. סעיף 5 לחוק זכות יוצרים קובע כי זכות היוצרים שייכת למחבר היצירה; אלא אם היה עובד אצל אחר, והיצירה נעשתה תוך כדי עבודתו אצל אותו אחר (סעיף קטן (1) (ב); ראו אף ד"ר שרה פרזנטי: דיני זכויות יוצרים, מהדורה שניה, כרך ב', בעמ' 580).
     התובעת לא טענה, וממילא לא הוכיחה, כי פנינית ברמן היתה עובדת שלה, וכי הכתבה נכתבה תוך כדי עבודתה אצל התובעת.
     לפיכך, ככל שיש זכות יוצרים בכתבה, הרי היא שייכת לפנינית ברמן ולא לתובעת, ועל כן אין לתובעת עילת תביעה בגין הפרה נטענת של אותה זכות יוצרים. ב"כ הנתבעים הגיש פסיקה לעניין זה (ת.א (ת"א) 1001/90 גלובס פבלישר עיתונות
(1983) בע"מ נ. "יפעת" המרכז לקטעי עיתונות רדיו וטלוויזיה בע"מ; ת.א (ת"א) 2184/90 הוצאת עיתון "הארץ" בע"מ נ. קרלוס בגס).
     לא היתה בפי ב"כ התובעת תשובה על טענה משפטית זו (ראו בעמ' 15 לפר'; הפסיקה שב"כ התובעת הגיש דנה בשאלות שונות לגבי זכויות יוצרים אך לא בסוגייה דלעיל).

4.     למותר לומר כי בעלותו של התובע בזכות היוצרים, מושא תביעת ההפרה, היא אבן יסוד של תביעה כזאת.
     לנוכח הוראות סעיף 5 לחוק זכות יוצרים בדבר הבעלות בזכות, ברור כי היה על התובעת להעמיד בתביעתה את התשתית העובדתית הדרושה להיותה בעלת זכות היוצרים בכתבה, היינו: לטעון ולהראות כי גב' פנינית ברמן היתה, בעת פרסום הכתבה, עובדת שלה, על מנת להעמיד את טענתה, כי התובעת היא בעלת זכות היוצרים בכתבה.
     אם גב' ברמן לא היתה עובדת של התובעת "על פי חוזה שירות או שוליאות", כאמור בסעיף 5 (1) (ב) לחוק זכות יוצרים, אלא כותבת עצמאית, אזי זכות היוצרים שייכת לגב' ברמן, ולא לתובעת.
     משהזניחה התובעת יסוד זה, צודק ב"כ הנתבעים בטענתו כי התובעת לא הוכיחה כלל, שזכות היוצרים בכתבה שייכת לה, ולא לגב' ברמן.
     משלא היתה לתובעת תשובה טובה על טענה זו, אני מקבלת את טענת ב"כ הנתבעים כי די בכך כדי להביא לדחיית התביעה, ללא צורך לדון בשאלות שבמחלוקת לגבי עצם קיומה של זכות היוצרים לגבי כתבה זו; וכן - בטענה כי ככל שיש זכות יוצרים כזאת, היא שייכת אולי לאוריין ולא לתובעת (מנהל התובעת לא צירף לתצהירו את הטקסט, בן שני עמודים, שהועבר אל התובעת על ידי אוריין, ועל כן לא היה ניתן לבדוק, לפי חומר התביעה, עד כמה הכתבה שפורסמה בעיתון התובעת זהה לאותו טקסט או שונה ממנו, ובמה).

5.     בהתאם לאמור, אני דוחה את התביעה.
     התובעת תשלם לנתבעת הוצאות המשפט ושכ"ט עו"ד בסך 6,000 ₪, בתוספת מע"מ ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד לתשלום בפועל.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עקוב אחרי במייל

 2. איומים באינטרנט

 3. זכויות על דומיין

 4. חסימת אתר אינטרנט

 5. העתקת מלל באינטרנט

 6. טעות במכרז באינטרנט

 7. העתקת מאמר באינטרנט

 8. טעות במחיר באינטרנט

 9. תקנון מכרז באינטרנט

 10. הטרדה מינית באינטרנט

 11. סמכות מקומית אינטרנט

 12. סמכות שיפוט באינטרנט

 13. הצעת חוק אינטרנט מהיר

 14. העתקת תמונות באינטרנט

 15. רשלנות בהתקנת אינטרנט

 16. תביעה על חיוב אינטרנט

 17. הסכם בניית אתר אינטרנט

 18. הזכות לפרטיות באינטרנט

 19. פגיעה בפרטיות באינטרנט

 20. הוצאת לשון הרע באינטרנט

 21. הפצת מידע כוזב באינטרנט

 22. הפצת מידע שקרי באינטרנט

 23. הוצאת דיבה באתר אינטרנט

 24. העתקת קטעים מאתר אינטרנט

 25. טענת פריצה לאתר האינטרנט

 26. בקשה להסרת כתבה באינטרנט

 27. העתקת תמונה מאתר אינטרנט

 28. חוב לחברת 012 על אינטרנט

 29. השמצות אנונימיות באינטרנט

 30. עונש על אתר טרור באינטרנט

 31. פרסום השמצות באתר אינטרנט

 32. ביטול עסקת פרסום באינטרנט

 33. אחריות מנהל פורום באינטרנט

 34. הוצאת דיבה בפורום באינטרנט

 35. העונש על הלבנת הון באינטרנט

 36. הפרת הסכם פיתוח אתר אינטרנט

 37. תביעה על חוב גלישה באינטרנט

 38. תביעה בגין בניית אתר אינטרנט

 39. התחזות באינטרנט - עבירות מין

 40. סמכות מקומית בתביעות אינטרנט

 41. גניבת עין דומיין אתר אינטרנט

 42. הסכם שותפות להקמת אתר אינטרנט

 43. תביעה נגד מעצב אתרים באינטרנט

 44. זכויות יוצרים תמונות באינטרנט

 45. פיצוי על העתקת תמונה באינטרנט

 46. פיצויים על העתקת תוכן באינטרנט

 47. העתקת כתבה של עיתונאי באינטרנט

 48. חשיפת כתובת-IP של גולש אינטרנט

 49. הגבלת גישה לפורנוגרפיה באינטרנט

 50. תביעה נגד מקדם אתרי אינטרנט (SEO)

 51. מצג שווא באינטרנט על איכות מלון

 52. העתקת תוכן באתר אינטרנט ללא רשות

 53. צו מניעה זמני נגד פרסום באינטרנט

 54. קניית רכב פגום דרך מודעה באינטרנט

 55. איפה מגישים תביעה נגד אתר אינטרנט

 56. הפרת זכויות יוצרים תמונות באינטרנט

 57. הלבנת הון באמצעות הימורים באינטרנט

 58. תביעה בגין הפרת סימן מסחר באינטרנט

 59. תביעה להחזר כספי השקעה באתר אינטרנט

 60. פרסום מכתב באינטרנט - תביעת לשון הרע

 61. סמכות מקומית בתביעות עוולות באינטרנט

 62. גלישה באינטרנט בזמן העבודה - פסק דין

 63. העתקת אתר אינטרנט - פיצוי 20,000 ש''ח

 64. סמכות עניינית בתביעת אינטרנט לא מובהקת

 65. חובות בגלל ניהול אתר אינטרנט בנושא אקטואליה

 66. באיזה בית משפט מגישים תביעה בנושא אינטרנט

 67. האם כתיבת תוכן דומה באינטרנט מהווה הפרת זכויות יוצרים

 68. תביעה בגין הסכם להקמת אתר אינטרנט ומתן שירותי פרסום באינטרנט

 69. תביעת לשון הרע בגין מודעה בדף רשת חברתית ("פייסבוק") באינטרנט

 70. האם דיווח מקוון (באינטרנט) למע"מ שאינו מלווה בתשלום גורר קנס ?

 71. תביעה בגין אספקת שירותי אינטרנט שלא הוזמנו ושלא נעשה בהם שימוש

 72. נטען כי באתר האינטרנט יש תמונה מטעה ונוצרת אשליה שמדובר בבריכה גדולה

 73. העתקה של מאמר באתר אינטרנט ללא מתן קרדיט למחברו, מהווה פגיעה בזכויות יוצרים ?

 74. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון