באיזה בית משפט מגישים תביעה בנושא אינטרנט

בתי משפט השמיעו דעות חלוקות לעניין הסמכות המקומית מקום שמדובר בתביעות כנגד נתבעים הפועלים באמצעות משווקים, סוכנויות שונות, באינטרנט ואף בטלפון. דומה כי הדעה הרווחת היא כי נתבע המבקש להגיע ללקוחות בכל רחבי הארץ ולקשור עמם עסקאות, אינו יכול להשמע בטענה של כי מקום התדיינות צריך להיות בבית משפט מסוים דווקא.

להלן החלטה בנושא באיזה בית משפט מגישים תביעה בנושא אינטרנט:

החלטה

1.     לפניי בקשה לדחיית התובענה בשל טענה כי בית משפט זה נעדר סמכות מקומית.

2.     המבקש - תושב העיר פתח-תקווה, פרסם מודעה למכירת מזגן משומש באתר אינטרנט. המשיב - תושב העיר אילת, ראה את המודעה, יצר קשר עם המבקש, הגיע לביתו ורכש ממנו מזגן יד שנייה בסכום של 1,300 ש"ח. לאחר מכן הוביל המשיב את המזגן במכוניתו לביתו.

2.     לאחר מספר ימים, הפעיל המשיב את המזגן וגילה נזילת מים הנובעת ממנו. המשיב יצר קשר עם המבקש אך האחרון טען כי אינו אחראי לתקלה זו. המשיב הזמין טכנאי אשר אבחן סדק באמבטיית הניקוז של המזגן.

3.     המשיב סבר כי המבקש פעל בחוסר תום לב כאשר נמנע מלהציג בפניו את מצבו האמיתי של המזגן ושלח מכתב דרישה לפיצוי בגין נזקיו. משלא התקבלה תשובה למכתבו, הוגשה התביעה בסכום של 4,500 ש"ח.

4.     המבקש טוען להעדר סמכות מקומית לבית משפט זה, משום מקום מגוריו בעיר פתח-תקווה ונוכח שמכירת ומסירת המזגן התבצעו בעיר פתח-תקווה.

5.     המשיב מתנגד לבקשה וטוען כי מדובר בעסקה שבוצעה באמצעות האינטרנט, מקום בו פורסם דבר מכירתו של המזגן ומקום בו נכרתה העסקה בין הצדדים. עוד מוסיף המשיב כי האינטרנט הינו "חסר מקום", כך שהסמכות לדון בתובענות העוסקות בעסקאות אינטרנט הינה "כלל מדינית", וניתן להגיש את התביעה בכל בית משפט שיחפוץ, לרבות זה הקרוב למקום מגוריו.

6.     הוראות תקנה 3 לתקנות סדר הדין האזרחי התשמד 1984 [[להלן: "התקנות"] קובעות כי:
3. (א)     תובענה שאינה כולה במקרקעין תוגש לבית המשפט שבאזור שיפוטו מצוי אחד מאלה:
(1)     מקום מגוריו או מקום עסקו של הנתבע;
(2)     מקום יצירת ההתחייבות;
(3)     המקום שנועד, או שהיה מכוון, לקיום ההתחייבות;
(4)     מקום המסירה של הנכס;
(5)     מקום המעשה או המחדל שבשלו תובעים...".

7.     סלע המחלוקת בין הצדדים נעוץ בשאלות בדבר מקום יצירת ההתחייבות ומקום המעשה או המחדל בגינו הוגשה התביעה.

8.     בתי משפט השמיעו דעות חלוקות לעניין הסמכות המקומית מקום שמדובר בתביעות כנגד נתבעים הפועלים באמצעות משווקים, סוכנויות שונות, באינטרנט ואף בטלפון. דומה כי הדעה הרווחת היא כי נתבע המבקש להגיע ללקוחות בכל רחבי הארץ ולקשור עמם עסקאות, אינו יכול להשמע בטענה של כי מקום התדיינות צריך להיות בבית משפט מסוים דווקא.

9.     לא כך הם פני הדברים במקרה דנן. מרבית האסמכתאות העוסקות בעניין, גם כפי שהובאה גם על ידי המשיב, נוגעת בחברות המציעות את מרכולתן באתרי אינטרנט, כשבאותם אתרים ניתן אף לבצע את הרכישה, כדי השלמת העסקה.

10.     במקרה שלפניי, מדובר על מודעה שפורסמה באתר אינטרנט לממכרים מיד שנייה, אשר אינה שונה במהותה מפרסום מודעה בעיתון. פעולת הרכישה אינה מתבצעת באתר האינטרנט והיא אף לא בוצעה בגדר עסקה טלפונית.

יתרה מכך, השתלשלות האירועים כפי שתוארה על ידי הצדדים, מחזקת את טענת המבקש לפיה אין המדובר במקרה דנן ברכישה באמצעות האינטרנט. המשיב ראה את המודעה למכירת המזגן באתר האינטרנט ויצר קשר טלפוני עם המבקש, וביקש ממנו פרטים אודות המזגן. לב העסקה המדוברת נעוץ ביום שלאחר מכן, מועד בו הגיע המשיב לבית המבקש, מקום בו נכרתה העסקה ושולמה תמורת המזגן.

11.     סברתי כי למרות הפיחות שחל בשאלת הסמכות המקומית, אין לאפשר מצב לפיו כל תביעה בעלת נגיעה זעומה לאינטרנט, תגרור הגשת תביעות בכל בית משפט באשר הוא. ההלכות אליהן הפנה המשיב נוגעות בהיבט הרחב של סוגיית האינטרנט ולא ניתן לראות בהן את התאימות המתבקשת למקרה שלפניי.

לכן, בנסיבות העניין, יש לעשות שימוש במבחנים המסורתיים החלים לעניין, כפי הוראות תקנה 3(א) לתקנות.

     מקום מגוריו של הנתבע, מקום יצירת ההתחייבות, מקום קיומה, מקום מסירת המזגן ומקום התרחשות המחדל שבאי גילוי מצבו של המזגן - כולם נוגעים בעיר פתח-תקווה, כך שמרבית הזיקות בעניין שלפניי הינה לבית המשפט בעיר פתח-תקווה.

12.     דחיית התובענה על הסף הינה צעד דראסטי שאינו ראוי בנסיבות המקרה.

13.     אשר על כן, קיבלתי את הבקשה ואני מוצא כי בית משפט זה נעדר סמכות מקומית לדון בתביעה.

אני מורה על העברת הדיון לבית משפט השלום בעיר פתח-תקווה.

14.     מאחר ולא הוגשה בקשה נפרדת, שאלת ההוצאות תידון בסוף ההליך ובהתאם לתוצאותיו.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עקוב אחרי במייל

 2. איומים באינטרנט

 3. זכויות על דומיין

 4. חסימת אתר אינטרנט

 5. העתקת מלל באינטרנט

 6. טעות במכרז באינטרנט

 7. העתקת מאמר באינטרנט

 8. טעות במחיר באינטרנט

 9. תקנון מכרז באינטרנט

 10. הטרדה מינית באינטרנט

 11. סמכות מקומית אינטרנט

 12. סמכות שיפוט באינטרנט

 13. הצעת חוק אינטרנט מהיר

 14. העתקת תמונות באינטרנט

 15. רשלנות בהתקנת אינטרנט

 16. תביעה על חיוב אינטרנט

 17. הסכם בניית אתר אינטרנט

 18. הזכות לפרטיות באינטרנט

 19. פגיעה בפרטיות באינטרנט

 20. הוצאת לשון הרע באינטרנט

 21. הפצת מידע כוזב באינטרנט

 22. הפצת מידע שקרי באינטרנט

 23. הוצאת דיבה באתר אינטרנט

 24. העתקת קטעים מאתר אינטרנט

 25. טענת פריצה לאתר האינטרנט

 26. בקשה להסרת כתבה באינטרנט

 27. העתקת תמונה מאתר אינטרנט

 28. חוב לחברת 012 על אינטרנט

 29. השמצות אנונימיות באינטרנט

 30. עונש על אתר טרור באינטרנט

 31. פרסום השמצות באתר אינטרנט

 32. ביטול עסקת פרסום באינטרנט

 33. אחריות מנהל פורום באינטרנט

 34. הוצאת דיבה בפורום באינטרנט

 35. העונש על הלבנת הון באינטרנט

 36. הפרת הסכם פיתוח אתר אינטרנט

 37. תביעה על חוב גלישה באינטרנט

 38. תביעה בגין בניית אתר אינטרנט

 39. התחזות באינטרנט - עבירות מין

 40. סמכות מקומית בתביעות אינטרנט

 41. גניבת עין דומיין אתר אינטרנט

 42. הסכם שותפות להקמת אתר אינטרנט

 43. תביעה נגד מעצב אתרים באינטרנט

 44. זכויות יוצרים תמונות באינטרנט

 45. פיצוי על העתקת תמונה באינטרנט

 46. פיצויים על העתקת תוכן באינטרנט

 47. העתקת כתבה של עיתונאי באינטרנט

 48. חשיפת כתובת-IP של גולש אינטרנט

 49. הגבלת גישה לפורנוגרפיה באינטרנט

 50. תביעה נגד מקדם אתרי אינטרנט (SEO)

 51. מצג שווא באינטרנט על איכות מלון

 52. העתקת תוכן באתר אינטרנט ללא רשות

 53. צו מניעה זמני נגד פרסום באינטרנט

 54. קניית רכב פגום דרך מודעה באינטרנט

 55. איפה מגישים תביעה נגד אתר אינטרנט

 56. הפרת זכויות יוצרים תמונות באינטרנט

 57. הלבנת הון באמצעות הימורים באינטרנט

 58. תביעה בגין הפרת סימן מסחר באינטרנט

 59. תביעה להחזר כספי השקעה באתר אינטרנט

 60. פרסום מכתב באינטרנט - תביעת לשון הרע

 61. סמכות מקומית בתביעות עוולות באינטרנט

 62. גלישה באינטרנט בזמן העבודה - פסק דין

 63. העתקת אתר אינטרנט - פיצוי 20,000 ש''ח

 64. סמכות עניינית בתביעת אינטרנט לא מובהקת

 65. חובות בגלל ניהול אתר אינטרנט בנושא אקטואליה

 66. באיזה בית משפט מגישים תביעה בנושא אינטרנט

 67. האם כתיבת תוכן דומה באינטרנט מהווה הפרת זכויות יוצרים

 68. תביעה בגין הסכם להקמת אתר אינטרנט ומתן שירותי פרסום באינטרנט

 69. תביעת לשון הרע בגין מודעה בדף רשת חברתית ("פייסבוק") באינטרנט

 70. האם דיווח מקוון (באינטרנט) למע"מ שאינו מלווה בתשלום גורר קנס ?

 71. תביעה בגין אספקת שירותי אינטרנט שלא הוזמנו ושלא נעשה בהם שימוש

 72. נטען כי באתר האינטרנט יש תמונה מטעה ונוצרת אשליה שמדובר בבריכה גדולה

 73. העתקה של מאמר באתר אינטרנט ללא מתן קרדיט למחברו, מהווה פגיעה בזכויות יוצרים ?

 74. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון