איסור פרסום חקירה משטרתית

סעיף 13 לחוק סדר הדין הפלילי (חקירת חשודים), התשס"ב-2002 בעוסק באיסור פרסום חקירה משטרתית, אוסר על פרסום תיעוד קולי או חזותי של חקירה במשטרה ללא רשות בית המשפט:


"המפרסם תיעוד חזותי או קולי של חקירה, כולו או חלקו, בלא רשות בית משפט, דינו - מאסר שנה; לענין סעיף זה, "חקירה" לרבות חקירה בידי רשות אחרת המוסמכת לחקור על פי דין, שהוצא לגביה צו לפי סעיף 16(ג)."


בית המשפט ציין כי המדובר בהרחבה של איסור הפרסום הכללי הקבוע בסעיף 71(א) לחוק בתי המשפט וחל על עניין התלוי ועומד בבית המשפט ועל פרסום שיש בו כדי להשפיע על מהלך המשפט או תוצאותיו.


הסדר ספציפי זה, בעניין תיעוד קולי או חזותי של חקירה, מקנה שיקול דעת רחב לבית המשפט בבואו לבחון האם יש להתיר פרסום של חומר חקירה כזה, תוך שקילת שיקולים של הגנת הפרטיות והגנת תקינות ההליך המשפטי מול חופש הביטוי וזכות הציבור לדעת.


ברירת המחדל בעניין זה, כפי שעולה באופן ברור מנוסח החוק, היא שהפרסום אסור עד כדי עבירה פלילית.


על המבקש את התרת הפרסום, נטל ההוכחה להראות שקיימים טעמים מוצדקים לפרסום החומר. ראה דברי כב' השופט המר בב"ש 92681/05 (ת"א) - רשת נגד מדינת ישראל (לא פורסם.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פרסום מלגות

 2. פרסום שם נפטר

 3. פרסום חוקי עזר

 4. פרסום קלטת שחזור

 5. פרסום קלטת חקירה

 6. פרסום התליית רישיון

 7. איסור פרסום סיגריות

 8. פרסום תמונה ללא רשות

 9. זכויות פרסום על גשרים

 10. תביעה על שירותי פרסום

 11. צו מניעה נגד פרסום דומה

 12. תביעה בנושא עמודי פרסום

 13. חוב עלות פרסום באתר זאפ

 14. כללי פרסום מרפאות שיניים

 15. איסור פרסום מחיר במטבע זר

 16. פיצוי כספי על פרסום מטעה

 17. חובת פרסום עדכון בתקשורת

 18. טעות במודעת פרסום בעיתון

 19. הצעת חוק פרסום סל הבריאות

 20. איסור פרסום חקירה משטרתית

 21. חובת פרסום סגירת תיק פלילי

 22. הצעת חוק איסור פרסום סקרים

 23. איסור פרסום צילום אדם ברבים

 24. פרסומים הנוגעים לאיש ציבור

 25. פרסום ביטוח - תביעה ייצוגית

 26. תביעת שיפוי על פרסומים בעיתון

 27. פרסום שקרי אודות שנות ניסיון מקצועי

 28. הצעת חוק פרסום מקבלי משכורות גבוהות

 29. הודעה בדבר כללים לענין היתרים לפרסום

 30. עורך דין דיני חוזים - הפרת הסכם פרסום

 31. איסור מגעים עם ארגוני טרור ופרסום רשימה

 32. צו מניעה זמני האוסר על פרסום ושיווק מוצר

 33. פרסום ממצאים חיוביים בדו"ח מבקר המדינה

 34. בקשה להתיר פרסום החלטה של בית הדין לעבודה

 35. פרסום תמונות ללא רשות - פיצוי 15,000 ש''ח

 36. חוק הגבלת פרסומים (גופים ציבוריים), התשנ"ו-1996

 37. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון