תביעה נגד דפי זהב
תביעה נגד דפי זהב

להלן פסק דין בנושא תביעה נגד דפי זהב:

תביעה זו הוגשה נגד הנתבעת בגין טעויות מספר בפרסום עסקו במדריך הטלפונים שהנתבעת מפרסמת ,וכן בהקמת אתר אינטרנט באופן שגוי כפי שיפורט במשך

התובע, חוקר פרטי במקצועו,כפי הנאמר בכתב התביעה,הקים משרד חקירות בשנת 2006 ,כששם העסק של המשרד היה "א.ח.מ. חקירות ומעקבים" וביקש לפרסם את עסקו במדריך הטלפונים של הנתבעת לשנת 2007.

תמורת הפרסום, שילם התובע לנתבעת סך של 7,200 ₪.
פרטי הפרסום סוכמו בסוף שנת 2006 ובחודש מרץ 2007 עת התפרסם המדריך גילה התובע להפתעתו כי שם העסק פורסם בצורה מוטעית ,דבר שגרם לפגיעה כלכלית משמעותית ביותר בו ובמיוחד בשל היות העסק עסק חדש.

הטעות עליה מדובר היא ציון שם העסק עם האותיות ללא הניקוד קרי "אחמ" במקום "א.ח.מ."בניגוד לנוסח המוסכם בין הצדדים עובר לפרסום.

השוני בכיתוב גרם לכך ששם העסק של התובע יופיע בסוף רשימת העסקים הרלוונטי במקום בראש הרשימה,דבר שיש בו כדי לפגוע באפשרויות בחירת עסקו על ידי מי שמחפש עסק מסוג זה במדריך.
לטענת התובע,הנתבעת העלתה בפניו לראשונה טענה לפיה שם העסק לא פורסם עם הנקודות מאחר ולא הומצא לה אישור מרשם השמות כי אכן זהו השם הנכון של העסק,דרישה שלא הופנתה לתובע קודם לכן.

הטעות באיות שם העסק תוקנה במדריך לשנת 2008 אך התגלתה טעות אחרת,והיא רישום מספר טלפון נייד ישן של התובע, זולת המספר העדכני ,דבר שמנע אפשרות גישה לעסקו למי שחיפש זאת באמצעות אותו מדריך.

התובע טוען כי עוד בחודש נובמבר 2007 הוא סיכם עם נציגי הנתבעת את פרטי הפרסום של עסקו,כשמספר הטלפון הנייד החדש מופיע על גבי ההזמנה אך למרות זאת,פורסם המספר הישן.
התובע טוען כי בגין הטעויות הנ"ל בפרסום שם עסקו במדריך של הנתבעת נגרם לו נזק של 12,000 ₪ בכל שנה ,וכן לאור העבודה שלמעשה בשל אותה טעות בפרטי העסק,פרסום לא בוצע ועל כן הוא זכאי לקבל את כספו חזרה בסך 7,200 ₪.

החלק הנוסף בתביעת התובע מתייחס לטעויות ושגיאות בבניית אתר אינטרנט כפי שיפורט להלן.

לטענת התובע,לאחר גילוי הטעות בפרטי עסקו של התובע כפי שבוצע במדריך ,הביעה הנתבעת את נכונותה לפצותו בגין הטעות בפרסום באם הוא יחליט לפרסם את עסקו באמצעותה גם באינטרנט .
בין הצדדים הוסכם על הקמת אתר אינטרנט של עסק התובע ופרסום במדריך הנתבעת לתקופה של 3 שנים.
עלות הקמת האתר והפרסום עמדה על 21,312 ₪.
לטענת התובע הוא הדגיש בפני נציגי הנתבעת כי הפרסום באינטרנט חיוני ביותר עבורו לפרסום עסקו וכן רצונו בכך שדרך מנוע החיפוש של "גוגל" ניתן יהיה בקלות להגיע לאתר שלו.

לטענת התובע,לאחר שנחתם ההסכם בין הצדדים הוא הופתע לגלות כי הנתבעת הקצתה שתי פגישות בלבד עם בונה אתרים עימו,והוא נאלץ לבסוף להעזר בבונה אתרים אחר בתמורה לתשלום כספי נוסף לשם השלמת בניית האתר.
עוד טוען התובע כי בניית האתר התעכבה יתר על המידה,ועם עליית האתר לאוויר התגלו בו שגיאות רבות ותקלות שחייבו ביצוע תיקונים,פניות התובע לנתבעת נתקלו ביחס מזלזל,וגם לאחר תיקון הליקויים נתגלו ליקויים חדשים,גישת התובע לאתר הייתה חסומה הואיל ומדובר בגישה עם קוד שפרטיו אצל הנתבעת בלבד ורק לאחר פניות רבות היא הסכימה להסיר חסימה זו.
לטענת התובע,משהפרה הנתבעת את התחיבותה כלפיו גם בענין בניית האתר,הרי שהיא חייבת בפיצויו בגין הפרה זו.
לטענת התובע,משלא צלחה התובעת לבנות את אתר האינטרנט כפי התחייבותה,והוא נאלץ לפנות לבונה אתרים עצמאי להשלמת העבודה עבורו הרי שאין הוא מחוייב בצוע התשלומים על פי החוזה בינו לבין הנתבעת.

נזקיו של התובע בגין הטעויות בפרסום עסקו במדריך וכן הטעות בבנית אתר האינטרנט,הוערכו על ידו בסכום של 50,000 ₪ אך הוא העמיד את סכום התביעה על סך 30,000 ₪ שהינו גבול סמכותו של בית המשפט לתביעות קטנות.
ההגנה:
אציין בקצרה את טענות ההגנה של הנתבעת לטענות התובע:
באשר לטעות באיות שם העסק במדריך לשנת 2007 טוענת הנתבעת כי בתאריך 3/10/2006 נשלחה לתובע טיוטת הפרסום במדריך לצרכי הגהה בטרם יפורסם המדריך,והתובע נתבקש לשלוח לה את הערותיו ותיקוניו לתוכן המודעה.
התובע פנה 4 פעמים במהלך חודש אוקטובר 2006 וביקש תיקונים והגהות אך לא ביקש את תיקון הכיתוב של שם העסק.
הנתבעת צירפה לכתב ההגנה את חליפת הטפסים בין התובע לנתבעת בעניין ההגהה.
על כן,כך לטענת הנתבעת,מאחר והתובע לא ביקש את תיקון אופן הכיתוב של שם העסק,הרי שהפרסום לא היה שגוי.
עוד טוענת הנתבעת כי לו היה התובע טוען כי איות שם עסקו כולל את אותן נקודות בין ראשי התיבות,הרי שהיא הייתה דורשת ממנו את אותו אישור בדבר נכונות שם העסק,לאור בעובדה שאיות זה היה משפיע על מיקום שם העסק במדריך כאשר נטיית המפרסמים היא להביא את דם עסקם למיקום טוב ככל האפשר ועל כן,נוקטת הנתבעת באותה מדיניות של דרישת אישור נכונות שם העסק.
העובדה שאישור כזה לא נדרש מהתובע מעיד על כך שהסוגיה כלל לא עלתה על הפרק.

הנתבעת טוענת כטענה חלופית,כי גם אם הייתה טעות בכיתוב שם העסק בשנת 2007,הרי שלתובע לא נגרם כל נזק בשל כך.
נוסף לכך,טוענת הנתבעת כי לאחר שהתובע העלה בפניה טענות באשר לטעות באיות שם עסקו היא הציעה לו הטבות ללא תוספת תשלום,הטבות שהתובע קיבל ללא תמורה,ולא העלה טענות נוספות בעניין עד להגשת התביעה,שלטענת הנתבעת,התקבלה אצלה בהפתעה גמורה.
באשר לפרסום מספר טלפון נייד לא עדכני במדריך לשנת 2008,טוענת הנתבעת כי מדובר בפרסום חינם ללא תשלום בהמשך לפרסום משנה קודמת,וכי אם חל שינוי בפרטי העסק המפורסם,באחריות התובע לדאוג לעדכון אותם פרטים בטרם יודפס המדריך.
לטענת הנתבעת,התובע העלה בפניה את הטענה בדבר היות מספר הטלפון הנייד הישן לאחר שהמדריך נמסר להדפסה כך שלא ניתן היה לבצע שינוי.
עוד טוענת הנתבעת כי גם בעניין זה ועל אף העובדה שמדובר בטעות בעטיו של התובע,היא הציעה לו לפנים משורת הדין,הטבה בדמות "כפתורים" למשך חודשיים ללא תשלום,הטבה שנוצלה ע"י התובע.
לטענת הנתבעת מאחר והיא הציעה מספר הטבות לתובע בעקבות אותן תלונות בדבר טעויות,בהן אין היא מודה,הרי שהתובע מושתק,משהסכים לקבל את אותן הטבות,מלהעלות טענותיו שוב נגדה.
באשר להקמת אתר האינטרנט,גם בעניין זה מכחישה הנתבעת את טענות התובע,הזמנת השירות נחתמה ע"י התובע בחודש נובמבר 2007(נספח 3 לכתב ההגנה).
על פי תנאי הזמנה זו,כך לפי הנתבעת,קיבל התובע שלושה חודשי פרסום חינם באתר האינטרנט במסגרת מבצע לבתי עסק המדורגים גבוה ברשימת תוצאות החיפוש של גוגל.
הנתבעת טענה כי אין לה כל קשר לגוגל והיא לא התחייבה כלפי התובע לבנות לו אתר בהתאם למנוע החיפוש של גוגל.
עוד טענה הנתבעת כי לצורך בניית האתר היא מעניקה ללקוחותיה שתי פגישות עם יועץ אינטרנט ללא תשלום אך היא הוסיפה פגישה נוספת עבור התובע לאור בקשתו ללא תוספת תשלום.
באשר לטענת התובע לעיכוב הרב בבנית האתר,טוענת הנתבעת כי הדבר נובע מהתנהגותו של התובע עצמו אשר התעכב במסירת חומרים ומסמכים דרושים וכן דחה פגישות שנקבעו.
בנוסף,ביקש התובע ביצוע שינויים גרפיים ואחרים שבוצעו לבקשתו.
לטענת הנתבעת היא עמדה לרשות התובע וביצעה את בקשותיו ככל שביקש.
באשר לטענות התובע באשר לאפשרות ההגעה לאתר שלו דרך מנוע החיפוש של גוגל טוענת הנתבעת כי היא איננה אחראית לתוצאות החיפוש במנוע החיפוש של גוגל היא איננה שולטת ואיננה מתיימרת לשלוט באופן הצגת תוצאות החיפוש באותו מנוע חיפוש.
עוד טוענת הנתבעת כי בכל פניה של התובע אליה היא טיפלה ותיקנה את שביקש מה גם שאתר האינטרנט שנבנה עבורו מופיע ובית העסק של התובע מפורסם.

בדיון שהתקיים לפניי העידו התובע וכן שני נציגים של הנתבעת אחראית קשרי לקוחות אצל הנתבעת וכן נציג תמיכה.
שני נציגים אלו לא היו מעורבים במו"מ או בהתנהלות מול התובע בזמן אמת.

התובע הציג הקלטות של שיחות טלפון עם נציגי הנתבעת שעימם הוא היה בקשר לתמיכה בטענותיו אודות התקלות.
אתחיל מהסוף לעניין אתר האינטרנט,על פי המסמכים והראיות שהוגשו ,היו תקלות באתר האינטרנט שנבנה עבור התובע,אם כי אין בפניי תמונה מלאה אודות אותן תקלות ,היקפן ומשמעותן,אך נראה שהנתבעת עשתה כברת דרך כדי לטפל בעניינו של התובע ולתקן את הדרוש תיקון.
אותו בונה אתרים שהתובע נעזר בו על פי הטענה להשלמת האתר ותיקונו לא הוזמן למתן עדות ואין בפניי כל עדות מקצועית ממנה ניתן ללמוד על מהות התקלות היקפן ומשמעותן,והאם מדובר בתקלה מהותית שלא טופלה ע"י הנתבעת או שמא בתקלות שניתן לטפל בהן ולתקנן כפי שהנתבעת ניסתה לעשות.

נדמה שהתובע מחפש דרך כדי להתנער מההסכם לבניית האתר שנחתם בינו לבין הנתבעת ועובדה היא שתמורת בניית אותו אתר הוא שילם באופן חלקי ביותר כפי עדותו הוא.

לגבי הטעויות באיות שם העסק במדריך לשנת 2007,על פי המסמכים שהנתבעת צירפה לכתב הגנתה ,הרי צורת ואופן הפרסום היו ברורים לפי הדוגמא שנשלחה לתובע ושבגינה הוא ביקש לבצע מספר פעמים תיקונים וללא כל התייחסות לכיתוב של שם העסק ועל כן טענת התובע איננה מובנת.
יתרה מכך,בעקבות טענת התובע בדבר אותה טעות ,זיכתה אותו הנתבעת בשירות חינם שהוא קיבלו,ובכך ניתן לראות שהנתבעת נקטה בגישה עניינית לריצוי לקוחותיה.

באשר למדריך לשנת 2008 והטעות ברישום מספר הטלפון הנייד העדכני,לא הונחה בפניי תמונה מלאה אודות הפרוצדורה הנוהגת לביצוע הפרסום והעדכון,כאשר התובע עצמו מציין בכתב תביעתו כי הנתבע אמורה לדעת את מספר הטלפון העדכני אך איננו מציין כי הוא עדכן אותו באופן מפורש.
מכל מקום גם בגין טעות זו זוכה התובע לפנים משורת הדין בהטבה ללא תשלום.

למעלה מצורך יצוין כי טענות התובע אודות הנזקים הכלכליים שנגרמו לו בעשרות אלפי שקלים,לא גובו ולו בראיה הקלושה ביותר.

התוצאה המתבקשת בנסיבות היא שדין תביעת התובע דחייה וכך אני מורה.

התובע ישא בהוצאות הנתבעת בגין הליך זה בסך 700 ₪ אשר ישולמו תוך 14 יום מהיום שאם לא כן,ניתן יהיה לנקוט הליכי הוצל"פ לגבייתם.

בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 15 יום.


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תביעה נגד נגר

 2. תביעה נגד עובדה

 3. תביעה נגד מת''ב

 4. תביעה נגד ביתילי

 5. תביעה נגד אדריכל

 6. תביעה נגד דפי זהב

 7. תביעה נגד יואב כץ

 8. תביעה נגד חשב כללי

 9. תביעה נגד דיזנהויז

 10. תביעה נגד יד להחלמה

 11. תביעה נגד מעצב פנים

 12. תביעה נגד וואלה שופס

 13. תביעה נגד עובד לשעבר

 14. תביעה נגד קאנטרי קלאב

 15. תביעה נגד מעצבת אופנה

 16. מחיקת תביעה נגד ההסתדרות

 17. תביעה נגד קר שירותי רפואה

 18. תביעה נגד האגף להערכת תארים

 19. תביעה נגד המרכז לאיכות השינה

 20. הגשת תביעה שכנגד לא באותו הליך

 21. תביעה נגד הפעלת ימי הולדת לילדים

 22. מקלט לנשים מוכות - תביעה נגד הבעל

 23. האם מחיקת תביעה גוררת מחיקת תביעה שכנגד

 24. תביעה נגד האישה בגין הלוואה שניתנה לבעלה

 25. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון