תביעה נגד איסתא בגין חבילת נופש בורנה
תביעה נגד איסתא בגין חבילת נופש בורנה

להלן פסק דין בנושא תביעה נגד איסתא בגין חבילת נופש בורנה:

התביעה שלפניי עניינה חבילת נופש בוארנה בולגריה (להלן: "הנופש").

התובעים הנם בני משפחה שיצאו יחדיו לחופשה משפחתית בוארנה (להלן: "התובעים").
הנתבעת – איסתא נופש ישיר – סיפקה לתובעים את חבילת הנופש (להלן: "הנתבעת" או "איסתא").
צד ג'1 – "השטיח המעופף" הוא הספק שסיפק לאיסתא את חבילת הנופש המקורית (להלן: צד ג' או "השטיח").
צד ג' 2 – קשרי תעופה היא הספק שסיפק לנתבעת את חבילת הנופש השנייה (להלן: צד ג' 2 " או "קשרי תעופה").

תמצית טענות בתובעים:
לטענת התובעים הזמינו הם חבילת נופש לארבעה ימים מיום 8.7.08 ועד ליום 12.7.08 עבור 4 מבוגרים , חמישה ילדים ותינוק. התובעים הזמינו 3 חדרים במלון ASTRA, בו שהו גם בחופשות קודמות ומוצלחות.
כ – 4 ימים לפני מועד היציאה לחופשה הודיעה נציג הנתבעת לתובעים כי הטיסה בה היו אמורים לחזור (במוצאי שבת ה12.7.09 ) בוטלה והציע להם לחזור במקום במוצאי שבת ביום שלישי. התובעים לא יכלו לקבל הצעה זו לאור מחויבויות שהיו להם למקומות עבודתם. הם בקשו את נציג הנתבעת לבדוק אם ניתן לחזור ביום שישי או ראשון, אך התשובה הייתה שלילית.
כיומיים לפני הטיסה פנתה נציגת הנתבעת מריה, אל התובעים והציע להם חבילה חלופית במועדים המקוריים . השוני בין שתי החבילות היה כי במקום שהתובעים ישהו מלון אסטרה, ישהו הם במלון הליוס. לטענת התובעים, אותה נציגה טענה כי זו חבילה משודרגת, שכן מלון הליוס הוא מלון מדורג כחמישה כוכבים בעוד מלון אסטרה מדורג כארבעה כוכבים. לטענת התובעים הם בררו עם אותה נציגה שמדובר במלון הממוקם באותו אזור בו ממוקם מלון אסטרה תוך הדגשת חשיבות המיקום, לאור העובדה שהם מטופלים בילדים קטנים ותינוק. מן הראוי לציין שבחבילה החדשה מועד החזרה היה יום ראשון.
לטענת התובעים, בפועל כאשר הגיעו למלון הליוס התברר להם שהמלון איננו מתאים להם מהסיבות המפורטות להלן:

 1. המלון לא נמצא על רצועת החוף, אלא יש צורך בהליכה הכוללת ירידה של מעל ל 100 מדרגות. בהיותם מטופלים בילדים קטנים ותינוק שינוי זה מהווה פגיעה מהותית בחופשה שתכננו.
 2. המעלית התקלקלה והם נאלצו לעלות עם החבילות במדרגות.
 3. האוכל היה "בלתי אכיל" והם נאלצו לאכול בחוץ.
 4. החדרים היו מלוכלכים ומוזנחים.
 5. לא היו אמבטיות בחדרים אלא רק מקלחות.
 6. החדרים פנו לרחוב הראשי ולא לנוף של חוף הים.
 7. המזגן באחד החדרים לא היה תקין.
 8. מיטת התינוק הייתה בלתי ראויה לשימוש.
 9. הסדינים לא הוחלפו כל תקופת השהייה והמגבות הוחלפו רק לאחר פניה לשרות חדרים.


אלו הן עיקרי הטענות שפרטו התובעים בכתב התביעה. לטענתם ניסו הם להתקשר עם הנתבעת בזמן שהייתם במלון, אך לא הצליחו לדבר עם מריה או נציג אחר .
לטענת התובעים, לו הייתה נציגת הנתבעת מוסרת להם פרטים מדויקים על מלון הליוס לא היו קונים את חבילת הנופש, אשר לטענתם הפך לסיוט.
לאור האמור לעיל הוגשה התביעה על סכום של 19,101 ₪ המגלמים את החזר התשלום ששלמו עבור החבילה והוצאות נלוות.

תמצית גרסת הנתבעת:
לטענת הנתבעת היא המתווך שבין הלקוחות לספק חבילת הנופש. תפקידה ואחריותה להזמין אצל הספק את חבילת הנופש המבוקשת שנבחרה על ידי הלקוח ולדאוג שההזמנה בוצעה. לאחר ביצוע ההזמנה אין לנתבעת אחריות על אירועי הנופש, שכן מעמדה הוא כשל מתווך ותו לא.
מוסיפה וטוענת הנתבעת שאין לה כל אחריות לגבי שינוי החבילה והמלון שכן שינויים אלו אינם בשליטתה אלא בשליטת הספק.
לטענת הנתבעת אין היא אחראית לרמת התחזוקה של המלון כל עוד נמצא הוא בקטגוריה של המלון שהוזמן.

תמצית גרסת "השטיח"':
עסקת חבילת הנופש שהוזמנה בוטלה. לטענת "השטיח" לא נגרם לתובעים כל נזק מביטול זה והראיה הם יצאו לנופש באותו מועד לאחר שרכשו חבילה חלופית.
לאור האמור לעיל סבור "השטיח" כי אין לו כל יריבות עם התובעים או מי מהנתבעים, שכן העסקה אתו בוטלה עוד לפני שיצאה לפועל.

תמצית גרסת "קשרי תעופה":
קשרי תעופה טוענת שלא ידעה דבר על ההתקשרות הראשונית ועל הדרישות המיוחדות של התובעים, ולכן איננה יכולה להתייחס לטענות התובעים בנדון. לטענתה היא ספקה את חבילת הנופש שהזמינה הנתבעת עבור התובעים בהתאם להזמנה. כמו כן מציינת "קשרי תעופה" שאיננה יכולה להיות אחראית למצב התחזוקה של המלון ועל תקלות אלו או אחרות שאירעו במלון בזמן החופשה.

הן "השטיח" והן "קשרי תעופה" טענו שאין יריבות בינם לבין התובעים בהיותם הספק הקשור רק עם סוכנות הנסיעות (הנתבעת ). כמו כן טענו הם כי לא ניתן לצפות שספק חבילות הנופש יהיה אחראי לנעשה במלון זה או אחר. אחריותו של הספק הוא לספק חבילה ברמה שהוזמנה ומשביצע זאת עמד בהתחייבותו.

דיון:
אין מחלוקת בין הצדדים על כי חבילת הנופש המקורית שהזמינו התובעים הוחלפה בחבילה אחרת, כאשר השינוי העיקרי הוא החלפת מלון אסטורה במלון הליוס.
הסיבה המקורית לביטול ההזמנה המקורית הייתה ביטול הטיסה חזרה במוצאי שבת. בפועל חזרו התובעים בטיסה ביום ראשון, אשר היו מוכנים הם לחזור בה גם אם היו נשארים במסגרת החבילה המקורית. לו כך היו פני הדברים יש להניח שתביעה זו לא הייתה באה לעולם.
הנתבעת וצדדי ג' מטילים את האחריות האחד על השני ואף אחד אינו סבור שגם לו יש איזה שהיא אחריות למצב שנוצר.
צדדי ג' רואים בנתבעת אחראית כלפי התובעים בהיותה קשורה עמה בקשר חוזי הכולל יעוץ והתאמה ובעקר מסירת הפרטים המתאימים והרלוונטיים.
הנתבעת רואה את צדדי ג' כאחראים בתוקף היותם ספקי החבילות, בעוד הנתבעת אינה אלא מתווך הדואג לביצוע ההזמנה אצל הספק.
צג ג' 1 השטיח רואה את צד ג' 2 קשרי תעופה כאחראי בהיותו הספק שספק את חבילת הנופש בפועל.
צד ג' 2 קשרי תעופה רואה את צד ג' 1 אחראי בהיותו זה שביטל את החבילה המקורית.

ומנגד משקיפים התובעים ומחפשים תשובה .

מסכימה אני עם הנתבעים וצד ג' כי באופן עקרוני ספקי חבילות הנופש וסוכנויות הנסיעות אינן אחראיות ואינן יכולות להיות אחראיות לתקלות במלון (כמו התקלה במעלית) . כל עוד ספקו הם את המלון ברמה שהוזמנה עמדו הם בהתחייבותם. אלא שכאשר מבקשים הלקוחות תנאים ספציפיים מסבה זו או אחרת יש להתייחס לבקשה זו או להודיע במפורש שלא ניתן לבצעה. במה דברים אמורים, במקרה הנדון היו התובעים אמורים להגיע למלון הנמצא על החוף ובסופו של דבר מצאו את עצמם במלון המרוחק מהחוף מרחק של לפחות 100 מדרגות. במבט ראשון טענה זו נראית קטנונית, אך כאשר יוצאים לנופש עם ילדים ותינוק יש לכך משמעות רבה. נגישות לחוף הים חשובה יותר מכוכב נוסף למלון מרוחק וזו הייתה בקשתם של התובעים. אין חובה להיענות לבקשה זו אך אסור להטעות בנוגע אליה.
ממכלול הראיות ששמעתי אני סבורה שאף אחד מהנתבעים וצדדי ג' לא יכול היה להיות אחראי לתחזוקת המלון , והדבר נקבע כבר בפסקי דין רבים. אך לענין הקרבה והנגישות לחוף במקרה ספציפי זה אני מקבלת את טענת התובעים שזכאים הם לפיצוי, שכן היה זה ביכולתם ושליטתם של הנתבעת וצדדי ג' למנוע כשל זה עם קצת תשומת לב.

חלוקת האחריות:
השתמשתי במונח חלוקה ולא קביעת האחריות כי אני סבורה שיש אחריות לכל אחד מהנתבעים .
הנתבעת כסוכנת אחראית ברמת הייעוץ וההתאמה , ולאחר ששמעה מי ומי הנוסעים הייתה צריכה לוודא שהמלון מתאים לצרכים. (זאת בנבדל ממצב תחזוקתו).
השטיח המעופף" – ספק החבילה הראשונה לא נתן הסבר מדוע לא ניתן היה לאפשר לתובעים לחזור בטיסה היוצאת ביום ראשון. אין מחלוקת כי בטיסות שכר רשאי המוביל האווירי לשנות את זמני הטיסה, אך הכוונה איננה לשלושה ימים. לא קבלתי הסבר משכנע לשינוי זה מחד ולדחייה של שלושה ימים מאידך. מסיבות אלו אני רואה גם את "השטיח המעוף" כאחראי לעגמת הנפש שנגרמה לתובעים.
"קשרי תעופה" – ספק החבילה למעשה – לא מצאתי כי במקרה הנדון ניתן להטיל אחריות כל שהיא על קשרי תעופה שכן היא לא הייתה מודעת לבקשות המיוחדות של התובעים וספקה את החבילה שהוזמנה על ידי הנתבעת.

לאור האמור לעיל אני קובעת כי יש לחלק את האחריות בין הנתבעת לצד ג' 1 "השטיח המעופף" כך שישאו באחריות שווה בשווה.

גובה הנזק:
אני מאמינה לתובעים כי לא לחופשה זו יחלו, אך יחד עם זאת יש להניח שלמרות האי נוחות המסוימת הצליחו הם ליהנות לפחות חלקית מחופשתם.
לאור האמור לעיל אני מעמידה את הפיצוי על סך של 10,000 ₪ אשר ישולם מחצית על ידי הנתבעת ומחצית על ידי צד ג' 1 "השטיח המעופף" וזאת תוך 30 יום.
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק התיירות

 2. חופשה לא שגרתית

 3. תאונה במרכז נופש

 4. תאונה בטיול מאורגן

 5. פיצוי על הפלגת נופש

 6. ארנונה על מרכז נופש

 7. חוב על טיול לארה''ב

 8. פיצוי על חבילת נופש

 9. תביעה נגד הדקה ה-90

 10. ליקויים בחבילת נופש

 11. עידוד התיירות לישראל

 12. עורך דין דיני תיירות

 13. תביעה נגד וואלה טורס

 14. תביעה נגד מארגן טיול

 15. תביעה נגד איסתא ליינס

 16. נופש בחו''ל בעיר אחרת

 17. תביעה נגד סוכן נסיעות

 18. תביעה נגד מדריך טיולים

 19. חוב בגין שירותי תיירות

 20. ביטול הזמנת חבילת נופש

 21. כניסה ללא ויזה לטורקיה

 22. תאונת אופנוע בטיול טבע

 23. איחור רכבת מעל 30 דקות

 24. ביטול קניית יחידת נופש

 25. פציעה בטיול מטעם העבודה

 26. ביטוח טיול לדרום אמריקה

 27. תאונה בטיול עובדים לחו''ל

 28. השתחררות מעסקת יחידת נופש

 29. הצעת חוק סיוע לענף התיירות

 30. זכויות יוצרים במסלול טיול

 31. ביטול חוזה יחידת נופש בארץ

 32. תביעה נגד חברת הדני נסיעות

 33. הסכם שדרוג יחידת נופש בחו"ל

 34. ביטול חוזה יחידת נופש באילת

 35. פיצוי עבור ביטול חבילת נופש

 36. פיצוי על חבילת נופש לטורקיה

 37. תלונות על טיול בדרום אמריקה

 38. חבילות נופש בחו''ל - פסק דין

 39. לידה מוקדמת במהלך טיול בחו"ל

 40. חיוב שגוי על מספר לילות נופש

 41. פיצויים על הזמנת נופש באיטליה

 42. תלונות על טיול מאורגן לארה''ב

 43. ביטול קניית יחידת נופש בתאילנד

 44. טיפול רפואי למטייל בטיול מאורגן

 45. ניצול קשישים - מכירת יחידת נופש

 46. הצעת חוק ביטול רכישת יחידת נופש

 47. פיצויים על עוגמת נפש בחופשה במצרים

 48. ביטוח ציוד אלקטרוני בנסיעה לחו''ל

 49. הסכם לרכישת יחידת נופש ע''י קשישים

 50. פיצוי על "איבוד" יום אחד של טיול בחו"ל

 51. תביעת פיצויים בגין חבילת נופש למצרים

 52. תביעה נגד איסתא בגין חבילת נופש בורנה

 53. נפילה במהלך טיול בחו"ל - כסף מהביטוח ?

 54. ביטול נסיעה לחו''ל - מחלה של קרוב משפחה

 55. ביטול נסיעה לחו''ל בגלל פטירת קרוב משפחה

 56. ביטול הזמנת חופשה בגלל דרישת תוספת תשלום

 57. חוק היטל על נסיעה לחוץ לארץ, התשמ"ג-1983

 58. האם צריך לשלם על פיצול זכות ביחידת נופש ?

 59. תקנות שירותי תיירות (מורי דרך), תשכ''ז-1967

 60. תקנות שירותי תיירות (סוכנויות), התשס''א-2000

 61. ביטוח גניבת ציוד של מטייל במהלך טיול בדרום אמריקה

 62. תקנות שירותי תיירות (משרדים לתיור), התשמ''א-1981

 63. חוק היטל על נסיעה לחוץ לארץ (ביטול), התשנ"ב-1992

 64. ביטול טיול לחו"ל עקב בעיה בלב - ביטוח ויזה כ.א.ל

 65. זכאות נוסע לפיצוי בגין תקלות ושיבושים בטיול מאורגן

 66. מבחנים למתן תמיכות של משרד התיירות למוסדות ציבור

 67. תקנות שירותי תיירות (חובת גילוי נאות), התשס''ג-2003

 68. לא הוצאה לה אשרת כניסה לסין, ולכן לא יכולה הייתה להצטרף לטיול

 69. תקנות היטל על נסיעה לחוץ לארץ (העלאת סכום ההיטל), התשמ''ז-1987

 70. תקנות שירותי תיירות (מלווי קבוצות בסיורים לחוץ לארץ), התש''ן-1990

 71. תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - חיקוקי תיירות), התשס''ה-2004

 72. תקנות שירותי תיירות (מלווי קבוצות בסיורים לחוץ לארץ) (ביטול), התשנ''ז-1997

 73. חוק הרשות לפיתוח ולקידום התרבות, התיירות וקשרי החוץ של ירושלים, התשס"ו-2005

 74. תקנות שירותי תיירות (מלווי קבוצות בסיורים לחוץ לארץ) (הוראת שעה), התשנ''ב-1991

 75. צו לעידוד השקעות הון (קביעת תחומי אזורים מיוחדים לענין מפעלי תיירות), התשס"ז-2007

 76. צו לעידוד השקעות הון (קביעת תחומי אזורים מיוחדים לענין מפעלי תיירות), התשס"ג-2002

 77. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון