פיצוי על התקנת מזגן

לטענת התובע, בחודש ספטמבר 2007 הוא הזמין מזגן מתוצרת אלקטרה, דגם דיגיטל 50 בעל תפוקה משתנה, מנתבעת מס' 1. ההזמנה נחתמה בהסתמך על דברי המתקין והמלצותיו שהתבררו כלא נכונות וכהטעיה מכוונת על מנת לחסוך בעלויות על חשבון התובע.

להלן פסק דין בנושא פיצוי על התקנת מזגן:

פסק דין

התביעה שבפני היא תביעה לפיצויים כספיים בגין עמדת התובע כי הנתבעים הפרו התחייבויותיהם והבטחותיהם כלפיו, וזאת בהתאם לטענותיו כפי שתובאנה בהמשך הדברים.

להלן טענות הצדדים כפי שהובאו בכתבי התביעה, בכתבי ההגנה ובדיון בבית המשפט:

לטענת התובע, בחודש ספטמבר 2007 הוא הזמין מזגן מתוצרת אלקטרה, דגם דיגיטל 50 בעל תפוקה משתנה, מנתבעת מס' 1. ההזמנה נחתמה בהסתמך על דברי המתקין והמלצותיו שהתבררו כלא נכונות וכהטעיה מכוונת על מנת לחסוך בעלויות על חשבון התובע.
הסיכום בין הצדדים כלל: דמפרים בכל חדר למעט חדר אחד (וזאת לאור מסירת מידע מוטעה ע"י הנתבע לתובע), דמפר בממ"ד ללא חשש לסתימת אויר, דקורציה יפה של גבס מסביב לסלון, שליש מהתשלום ישולם במעמד ההזמנה, שליש נוסף בתחילת העבודה ושליש אחרון בעת סיום העבודה, מועד האספקה נקבע ליום א' של סוכות, סכום לתשלום 26,000 ₪ ומשך העבודה יארך כשבוע ימים.
התובע שילם לנתבע את הסכומים, כפי שסוכם ובמועד שסוכם, סה"כ 17,000 ₪, כאשר התשלום השלישי והאחרון טרם שולם, לאור טענת התובע כי המתקין לא סיים את עבודתו.
לדברי התובע, נתבע מס' 1, המתקין, לא מילא את חלקו בהסכם העבודה וזאת משום שהמזגן שסופק ע"י הנתבעים לא היה המזגן שהוזמן, וזאת גם על פי קביעת המהנדס. כמו כן, הנתבעים המשיכו בעבודתם גם לאחר הזמן שהוקצב להם, הובטח לתובע כי העבודה תארך כשבוע כאשר בפועל היא נמשכה כחודשיים, כתוצאה מכך נאלץ התובע לגור מחוץ לביתו שבועיים נוספים. בנוסף, נגרמו לתובע נזקים, בשל עבודתם הרשלנית של הנתבעים, כגון שריפת מרצפות הרצפה, ספוטים לא תקינים ולא בטיחותיים (ללא שנאים), תקרת אמבטיה ישנה ומכוערת המלאה בחלודה וחתכים וכן דלתות ומשקופים מלוכלכים בצבעי הגבס.
כתוצאה מכל אלה נאלץ התובע להחליף את המרצפות בחדשות, להחליף את הספוטים ולהוסיף שנאים וכן לנקות את הדירה משאריות גבס וטיח (ניקיון נוסף על הניקיון שכבר עשה).
לאחר כל אלה קיבל התובע רק את היחידה הפנימית, כאשר טענת הנתבעים הייתה כי היחידה החיצונית אינה נמצאת כרגע.
כאמור, נתבע מס' 2 לא סיים את עבודתו בזמן וגרר את משך העבודה לחודשיים ימים, תוך מתן הסברים שאינם מניחים את הדעת כגון: חוסר חלקים בחברה, שביתה בנמל וכיו"ב.
למעלה מחודשיים המזגן היה ללא מדחס וכתוצאה מכך היה מושבת ללא כל אפשרות הפעלה.
התובע התקשר לנתבעים וניסה לברר את נסיבות העניין אך נדחה בטענות שונות ומשונות, לבסוף הוא החליט להיפגש עם נתבע מס' 2 ולנסות לקדם את העניין בדרך אחרת.
בתאריך 26/10/07 התקיימה פגישה בין התובע לנתבע מס' 2 והוחלט שהאחרון יספק לתובע, על חשבונו, מזגן אחר וכי הוא מתחייב כי עד לתאריך 1/1/08 יספק את המזגן שהוזמן.
בתאריך 15/11/07 הגיע נתבע מס' 2 עם היחידה החיצונית המתאימה, לפי טענתו, והתקינה.
למותר לציין שבכל מקרה לא יכול היה התובע להשתמש במזגן, מכיוון שלא הייתה אפשרות לכוונן את המזגן.
לאחר שהתובע ערך שיחות רבות עם נתבעים מס' 2 ו-3, הגיעו לביתו מספר רב של טכנאי אלקטרה, אך אלה "שיתפו פעולה" עם נתבע מס' 2, המתקין, וחיפו על טעויותיו.
לאחר התערבות מכון התקנים, הגיעו, בתאריך 7/4/08, נציגי אלקטרה הבכירים (יוסי, אורן ונוימן) והמליצו על מספר דברים לתיקון.
במהלך כל המשא ומתן בין התובע למתקין, בתיווך אלקטרה, סירב האחרון לשתף פעולה ועוד דרש תשלום נוסף על תיקון התקלה.
התובע פנה למספר חברות לייעוץ מזגנים ובין היתר פנה ללשכת אדריכלים ומהנדסים, אך כאשר נודע לאלה במה מדובר, סירבו לשתף פעולה.
לבסוף, לאחר פניה ללשכת ייעוץ לאזרח, יצר התובע קשר עם מהנדס ויועץ מיזוג אויר בשם יוגב. בתאריך 30/3/08 קיבל התובע סקירה והערכה על המזגן והתקנתו, כולל הצעות לשיפורים.
התובע פנה למתקין בשם מיכה קור ולאחר מאמצים רבים הסכים האחרון לתת הצעת מחיר ע"פ חוות דעתו של המהנדס - סה"כ 17,502 ₪.
התובע מנוע מלהשתמש במזגן, עד עצם היום הזה, בשל אי התאמה והתקנה לקויה.

התובע טען, בכתב התשובה, כי נתבעת מס' 1 ונתבע מס' 2, חד הם. נתבע מס' 2 התחייב, באופן אישי, כלפי התובע, לבצע את עבודתו ולהתקין את המזגן.
נתבע מס' 2 חתם על כל המסמכים וההתחייבויות, באופן אישי, כלפי התובע, ללא החותמת של נתבעת מס' 2, ועל כן ראה בו התובע כאחראי, באופן אישי, לכל ההתחייבויות כלפיו.
נתבע מס' 2 הציג עצמו כאדם פרטי וטען באזני התובע כי הוא אחראי אישית לכל בעיה ו/או נזק שייגרמו לו, וזאת בשלב המשא ומתן, טרם ביצוע העבודות.
לדברי התובע, הנתבע הודה, בכתב הגנתו, במספר עובדות:
ראשית, כי כלל לא סיים את העבודות בטענה שהתובע לא אפשר לו להיכנס לדירה והתחמק ממנו. טענה זו אינה נכונה והיא נטענה כדי לנסות ולהצדיק את אי השלמת העבודה.
שנית, הנתבע הודה כי אכן לא התקין את המזגן שהתחייב לספק, שכן התקין יחידה חיצונית חלופית ולא כפי שסוכם.
שלישית, כי דרש תשלום עבור תוספות שכלל לא סוכם עליהן ועל כן ברור כי הנתבע ניסה לגבות תשלום נוסף שאינו מגיע לו, בעוד שלא סיים את העבודה עליה התחייב.
בנוסף, הודה הנתבע כי יש לבצע תיקונים קלים, כהגדרתו, בעבודה שביצע ועל כן ברור כי לא השלים כלל את העבודה עליה התחייב ואף קיימים תיקונים שלא ביצע עד היום.
התובע טען כי מעולם לא מנע מהנתבע להיכנס לביתו על מנת להשלים את העבודות אלא ההפך הוא הנכון, הנתבע הוא זה שהתחמק מלתקן את עבודתו ולהשלימה.

התובע, מר שלמה ברקוביץ', טען, בבית המשפט, כי כבר שנתיים אין מזגן בביתו, הוא אינו מעוניין כי הנתבעים יגיעו לעבוד בביתו, אלא בפיצוי על כל הנזקים שנגרמו לו.
כמו כן, אנשים שונים שביקרו בביתו אמרו לו כי המזגן עצמו תקין, אך ההתקנה לקויה.

על מנת לתמוך בכל טענותיו הפנה התובע את בית המשפט אל טופס הזמנת מוצר והצעת מחיר, אל קבלה וסיכום תשלום בכתב ידו של המתקין, אל תמונות המתעדות את רשלנות העבודה, אל תעודת האחריות, אל התחייבות המתקין לספק את המזגן שהוזמן, אל מכתב תלונה שנשלח לנתבעת מס' 1, אל סיכום פגישה עם נציגי אלקטרה, אל סיכום פגישה עם נתבע מס' 2, אל מכתב תלונה ובקשת עזרה מארגון המהנדסים, אל חוות דעתו של מהנדס מיזוג אויר, אל חשבונית שכר טרחתו של מהנדס זה ואל הצעת מחיר לתיקון מערכת המיזוג מ"מיכה קור".

לטענת הנתבעים, לתובע הוצגו תו התקן של המוצר, קטלוג המוצר, חישוב תפוקת המזגן הנדרשת ע"פ מטרים (אלקטרה מטר) ומחירון אלקטרה.
ההזמנה נחתמה לאחר ייעוץ ופריסת המידע שלעיל. המוצר שקיבל הלקוח תואם להזמנה עליה הוא חתום, וכראיה לכך התובע עצמו הגיש מסמך, עליו חתומים המהנדסים הבכירים של אלקטרה, המאשר זאת.
התובע טען כי המזגן אינו חסכוני בצריכת חשמל, כאשר נתבע מס' 2 מעיד כי מדובר בדגם החסכוני ביותר בצריכת חשמל שקיים כיום בארץ.
נתבע מס' 2 קיבל מהתובע שני תשלומים על סך 8,500 ₪, כאשר בהזמנה הוחלט כי התשלום, 26,000 ₪, יחולק לשלושה תשלומים שווים (גובה כל תשלום 8,666.6 ₪). את התשלום האחרון היה אמור לקבל כאשר התקין את המנוע החיצוני הדיגיטל (ולא את המנוע הזמני שקיבל התובע) אך התובע לא הסכים לשלם לו את ההפרש הנותר, 9,000 ₪, אלא רק 8,500 ₪ וכן ביקש התובע דחייה של התשלום על שיחליט אם ברצונו להחליף את תקרת המגשים לתקרת גבס. נתבע מס' 2 לא קיבל תשלום זה, ההפרש הנותר, עד עצם היום הזה.
לדבריו, לא נמסרו לידיו מפתחות הדירה וכאשר רצה להגיע לדירה כדי לעבוד, היה עליו לתאם זאת עם מנהל העבודה. בעת העבודה נכחו בדירה בנו של התובע או התובע עצמו או אשת התובע.
טענתו של התובע, כי במהלך ביצוע העבודה נדהם לגלות כי המזגן אינו תואם להזמנתו, מופרכת לחלוטין משום שהיחידה הפנימית תאמה, מלכתחילה, את דגם המזגן שסוכם בהזמנה. כיום, מותקן בדירת התובע מזגן (מאייד ומעבה) מדגם דיגיטל 50, כפי שסוכם בהזמנה.
התקנת המזגן וכל עבודות הגבס בוצעו תוך שלושה ימים, למעט היחידה החיצונית, כך שנתבע מס' 2 סיים את עבודתו בדירת התובע עוד בטרם עובדי הקבלן סיימו עבודתם. כמו כן, בהזמנה לא צוין מועד סיום העבודה ולכן אין בכך הפרה יסודית של ההסכם, כפי שטוען התובע.
העבודה שסיפק ללקוח הייתה מקצועית וכללה דברים שכלל לא נזכרו בהזמנה. הוא התקין לתובע את הספוטים ללא תמורה ואלה עדיין מותקנים בדירת התובע.
לאחר שסיים את עבודתו בדירת התובע, עבדו במקום בעלי מקצוע נוספים, וייתכן כי הנזק נגרם על ידם.
סימני החלודה, אותם הציג התובע בנספחיו לכתב התביעה, אינם חלודה כלל אלא מדובר בניילון העוטף את מגשי הפח שלא הוסר משום שהתובע לא החליט אם ברצונו להשאיר את תקרת המגשים או להחליפה בתקרת גבס, באחת התמונות אף רואים את הניילון המקולף על הזווית.
כאשר התקין את היחידה הפנימית של המזגן לא עודכן מראש ע"י חברת אלקטרה שישנו חוסר של היחידה החיצונית של הדגם שהוזמן. כאשר נודע לו על החוסר, הוא הציע לתובע יחידה חלופית זמנית. התובע אמר לנתבע מס' 2 כי הוא פנסיונר של מכון התקנים ולכן יש לו השפעה רבה יותר ובאפשרותו לזרז את תהליך קבלת המעבה. לאור זאת, התובע היה מודע ומעודכן בכל שלב שהוא. נתבע מס' 2 גם חתם על מסמך בו נקב בתאריך והתחייב בפני התובע כי אם עד לתאריך זה החברה לא תספק את היחידה אזי הוא יתקין על חשבונו מערכת חדישה שרק הגיעה לארץ וטרם נכנסה לשוק.
נתבע מס' 2 אינו מבין את טענת התובע על כך שלמעלה מחודשיים המזגן היה מותקן בביתו ללא מדחס ולכן לא הייתה אפשרות להפעילו. יש ברשותו תעודת החזרה מתאריך 20/11/07 המעידה על כך שבתאריך הנקוב הוא כבר החזיר את המעבה החלופי, קרי המנוע המקורי כבר הותקן בתאריך זה. במשך כשבועיים-שלושה, בזמן שהתובע ניסה להפעיל את קשריו, לא הותקן מנוע חיצוני, אך מאחר שהייתה שביתת נמלים גם התובע לא יכול היה לעשות דבר ולכן הותקן מנוע חלופי.
נתבע מס' 2 הוסיף וטען כי הציע לתובע לתקן את התקלות להן הוא אחראי אך התובע הוא שסירב לכך ולא אפשר לנתבעים לסיים את עבודתם. כמו כן, נתבע מס' 2 מכחיש את הטענה כי דרש תשלום נוסף על עבודה זו אלא דרש תשלום נוסף רק על עבודות שלא סוכמו מראש בהזמנה.
התובע אסר על הנתבעים להגיע לדירתו ולסיים את העבודה וכן לא שילם את כספם. נתבע מס' 2 ניסה פעמים רבות לשוחח עם התובע אך אשת התובע היא זו שקיבלה את השיחות, דחתה את נתבע מס' 2 באמתלות שונות, לא אפשרה לו לשוחח עם התובע והפנתה אותו אל בנה. כאשר שוחח עם הבן, מסר לו האחרון כי אביו, התובע, אסר עליו לטפל בנושא ובמידה והוא מעוניין לפנות אליהם עליו לעשות זאת דרך טלפקס (שרוב הזמן לא היה מחובר).
כאשר היה הנתבע בבית התובע, לשם התקנת המנוע החיצוני, רמז לו האחרון כי בשל דרישתו לקבל את כספו, הוא עשוי ללקות בליבו, ואם אכן זה יקרה תהיה זאת אשמתו של הנתבע. הנתבע הבין מכך כי אל לו להגיע לבית התובע על מנת לסיים את העבודה ולדרוש את כספו.
לטענתו, התובע תובע 17,000 ₪ בכדי להזמין בעל מקצוע אחר להחלפת העבודה כולה וזאת ללא הצדקה משום שבבית הלקוח קיימים המוצרים החדשים והטובים ביותר.
בתאריך 1/1/08 הפסיד הנתבע כ-350,000 ₪ בשל קבלן, נגדו מתנהל כיום תיק בבית המשפט בירושלים.
בתאריך 13/1/09 נשרף מחסן בבני ברק השייך לנתבע ונגרם לו נזק שנאמד בכ-300,000 ₪.
למרות כל אלה לא פנה הנתבע לתובע על מנת לקבל את כספו משום שחשש שהתובע יסבכו לאור רמיזותיו שלעיל.

נתבע מס' 2, מר אריאל פרץ, טען, בבית המשפט, כי הוא טרם קיבל את הכסף שמגיע לו מהתובע. התובע אמר לו כי אם יבוא אליו לדרוש את כספו, אזי הוא יקבל התקף לב.
מר פרץ מכיר את בנו של התובע משום שהאחרון ביצע אצלו הזמנה לפני כשלוש שנים. בנו של התובע הוא שהגיע אליו וביקשו להתקין אצל אביו את המזגן החסכוני ביותר בצריכת חשמל.
לטענתו, הוא מעולם לא התחמק מהתובע אלא התחייב בפניו כי יקבל את המזגן, גם אם הוא עצמו, הנתבע, יאלץ לתבוע את אלקטרה כדי שיספקו את המזגן.

על מנת לתמוך בכל טענותיהם הפנו הנתבעים את בית המשפט אל פירוט חשבוניות 2004-2008, אל תו התקן של המוצר, אל קטלוג המוצר, אל חישוב תפוקת המזגן הנדרשת ע"פ מטרים, אל מחירון אלקטרה, אל מכתבו של קבלן הגבס, אל תעודת החזרה, אל אופציות התריסים הקיימות, אל מפרט טכני והצעת מחיר למיזוג דירה, אל הסכם עבודה עם "אופטיקה הלפרין", אל הסכם למתן שירותי תחזוקה עם המכללה האקדמית להנדסה ירושלים, אל המלצות מלקוחות שונים, אל תיק משטרת ישראל, אל דרישה לתשלום הוצאות תיקון נזק מחברת החשמל, אל דיווח על חולה של מד"א, אל דרישת תשלום עבור אירוע ממכבי האש ואל תמונות המתעדות את הנזק שנגרם בעקבות השריפה.


מעבר לכך כי טענת הנתבעים שלא נקבע מועד סיום לעבודה אינה סבירה ואינה עולה בקנה אחד עם מבחני ההיגיון הרי שטופס ההזמנה מציין אמנם "מועד אספקה" ולא "מועד סיום עבודה" ב - יום א' של חוה"מ סוכות, אך ניתן להבין ממנו כי זהו מועד סיום העבודה, אין להניח כי הכוונה היא באספקת המכשירים בלבד.

כך או כך, נספח ד' מעיד כי אף חלק מהמכשירים סופק אך ביום 10/11/07, דהיינו לאחר המועד שנקבע בהזמנה ובאיחור ניכר.

עוד עולה מנספח ז' שצורף לכתב התביעה וכפי שפורט לעיל כי ביום 7/4/08, זמן ניכר מאוד לאחר שהעבודה אמורה הייתה להסתיים, ביקרו נציגי אלקטרה בבית התובע, להסדרת תקלות שהעלה בפניהם.

נספח י' שצורף לכתב התביעה הוא חוות דעת של המהנדס נחום יוגב, אשר ניתנה לבקשת התובע והמסבירה את התקלות והשיבושים שנפלו בתכנון המיזוג בדירת התובע ובהתקנת המיזוג לאחר מכן.
חוות דעת זו לא נסתרה על ידי הנתבעים, על כל המשמעויות שיש ליתן לכך.

על כן, נראה כי אכן לא עמדו הנתבעים, ביחד ולחוד, בהתחייבויותיהם כלפי התובעים באשר להתקנת מיזוג אויר בדירתם.

המיזוג לא הותקן במלואו בזמן שנקבע ואף לא באיחור סביר, ואף כשהותקן נפלו תקלות בהתקנתו.
וכלל, קיבלתי את גרסתו של התובע באשר למהלך האירועים וכלל הנסיבות באשר להתקנת המיזוג בדירתו.

יחד עם זאת, לא ניתן לקבוע כטענת התובעים, כי מדובר במערכת מיזוג שאינה מתפקדת כלל ועיקר.
עיון בנספח ז' שצורף לכתב התביעה והמתעד פגישה עם נציגי אלקטרה מיום 7/4/08 מעלה כי המערכת עובדת, אך יש מקום להכניס בה שיפורים.
חוות דעת המהנדס שהוגשה מטעם התובע, מעלה את הפגמים ואת השיפורים הנחוצים.

על כן, מצאתי לקבל את התביעה.

על כן, ישלמו הנתבעים, ביחד ולחוד, לתובעים את ההוצאות, כפי שהציגו כי כך יידרש, עבור תיקון המיזוג והתאמתו לדירה בסך של 17,502 ₪, 1,155 ₪ דמי חוות דעת המהנדס, 650 ₪ דמי תיקוני החשמל והוצאות כלליות בסך 1,200 ₪. סה"כ 20,507 ₪.


סכום זה ישולם לתובעים בכתובתם ברח' הרב קוק 26 בפתח תקווה לא יאוחר מיום 25/10/09, שאם לא כן, ישא הפרשי ריבית והצמדה כחוק, מיום הגשת התביעה ועד יום התשלום בפועל.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תקלות בג'קוזי

 2. תקלה במכונת דפוס

 3. ביטול קניית תנור

 4. בעיות הקפאה במקרר

 5. טרייד אין שואב אבק

 6. תביעה על אספקת דיו

 7. פיצוי על התקנת מזגן

 8. תביעה נגד ענק המזגנים

 9. תביעה בגין תיקון תנור

 10. הפרת חוזה התקנת מזגנים

 11. תביעה בגין שבירת מצלמה

 12. תיקון מזגן בדירה שכורה

 13. החזר דמי ביטוח מוצרי חשמל

 14. פיצוי על מזגן מקולקל במלון

 15. טעות בשנת ייצור מוצר חשמלי

 16. תביעה בגין ביטוח מוצרי חשמל

 17. פיצוי בגין ליקוי במערכת מזגן

 18. תביעה בגין קניית DVD-די.וי.די

 19. תביעה בגין רכישת מערכות שינוע

 20. קבלת דגם מקרר שונה מזה שהוזמן

 21. תקלות בלפטופ חדש (תביעת פיצויים)

 22. נדחתה בקשה להתקנת מזגן בקיר חיצוני

 23. התקנת מזגן מפוצל - תביעת פיצויים

 24. אחריות על החלפת מזגן חדש בגלל תקלה

 25. התנגדות להיתר הצבת מזגנים על גג חניה

 26. תביעת פיצויים בגין מערכת מיזוג פגומה

 27. תביעה לתשלום כספים בגין אספקת מוצרי חשמל

 28. חוק למניעת מפגעים (בטיחות- מקררים), תשכ"ה-1965

 29. תביעה לפיצוי בגין נזק מהתקנה לקויה של תנור עצים בבית

 30. לטענת התובע, מיד לאחר התקנת המזגן אמר למתקין כי המזגן מרעיש

 31. תביעה נגד תדיראן ושופרסל בגין קניית מכונת כביסה מסוג בלומברג

 32. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון