סתירות בגרסה לתאונת דרכים

בית המשפט ציין כי בדיון נתגלו סתירות רבות בין גרסתם של התובע והנתבע בינם לבין עצמם (לגבי שעת התאונה, נסיבות מזג האוויר, חושך מול ערפל וכן מיקום הרכבים עצמם). יש להדגיש כי צורת הפגיעה אינה מתאימה לגרסתם לגבי אופן אירוע התאונה: צורת הפגיעה מתאימה להתנגשות עם חלק חד כגון וו גרירה, ולא עם פגוש שטוח.


להלן פסק דין בנושא סתירות בגרסה לתאונת דרכים:

פסק דין      

א. העובדות הצריכות לענין:

 1. זוהי תביעת רכוש בגין תאונת דרכים אשר התרחשה ביום 19/7/08 (להלן: "התאונה").
 2. התובע היה בעת התאונה בעלי רכב מסוג מזדה מ.ר. 7306827 (להלן: "רכב המזדה").
 3. הנתבע היה בעת התאונה נהג רכב מסוג טרנזיט מ.ר. 1559308 (להלן: "רכב הטרנזיט").
 4. הנתבעת מס' 2 היתה בעת התאונה מבטחת רכב הטרנזיט.
 5. התובע והנתבע מצד אחד וחברת הביטוח מצד שני חלוקים באשר לעצם קרות תאונת הדרכים כפי שתוארה בכתב התביעה.


ב. רקע משפטי לענין נטל ההוכחה במשפט האזרחי
במשפט האזרחי נטל ההוכחה נקבע ע"פ "הטיית מאזן ההסתברות". בפסה"ד בעניין ע"א 745/81 זיקרי נ' כלל חברה לביטוח בע"מ פ"ד מ(1) 589, 598, נקבע בכל הנוגע למאזן הסתברויות זה כי "... דרושה רק הרמת נטל ההוכחה עד למעלה מ 50% על פי מאזן ההסתברות, אלא שנחוץ להגיש ראיות בעלות משקל יתר על מנת להגיע באותם תיקים עד לשכנוע של 51%...".

באשר לשאלת נטל ההוכחה - יש להבחין בין נטל השכנוע לבין נטל הבאת הראיות: בעוד נטל השכנוע מבטא את החובה העיקרית המוטלת על בעל דין להוכיח את טענותיו כלפי יריבו, במידת ההוכחה הנדרשת בהליך אזרחי, היינו, מאזן ההסתברויות, הרי שנטל הבאת הראיות הינו החובה המשנית הנלווית לנטל השכנוע. בעוד שנטל השכנוע הינו קבוע בדרך כלל, ואינו עובר בין בעלי הדין במהלך המשפט, הרי שנטל הראיות הוא דינאמי, והוא עשוי לעבור מבעל דין אחד למשנהו (וראה לעניין זה ע"א 78/04 המגן חברה לביטוח בע"מ נ' שלום גרשון הובלות בע"מ, עמ' 8, קדמי "על הראיות" (חלק שלישי, 2003) 1506-1505; ע"א 6160/90 דרוקר נ' בית החולים לניאדו, פ"ד נה(3) 117, 124).

לשאלה על מי מהצדדים מוטל נטל השכנוע חשיבות רק מקום בו איש מבעלי הדין לא הביא ראיות, או מקום בו בתום הערכת מכלול הראיות קובע בית המשפט כי כפות המאזניים מעוינות (א. הרנון "דיני ראיות" חלק ראשון (1979) 188). במקרה זה מכריע נטל השכנוע כך שבית המשפט פוסק נגד הצד שעליו הנטל. לעומת זאת, אם לאחר הערכת מכלול הראיות מגיע בית המשפט למסקנה כי לאחד מבעלי הדין עדיפות ראייתית על פני משנהו, כך שהוא הצליח לשכנע בצדקת עילתו על פי מאזן ההסתברויות, אין משמעות לשאלה על מי מוטל נטל השכנוע (פרשת גרשון שלעיל, עמ' 8; ע"א 7905/98 AEROCON C.C. נ' הוק תעופה בע"מ, פ"ד נה(4) 387, 397; ע"א 5373/02 נבון נ' קופת חולים כללית, פ"ד נז (5) 35, 46-45).
הוראת ס' 54 לפקודת הראיות קובעת, כי עת מצוי בפני בית המשפט עניין אזרחי, רשאי בית המשפט לפסוק בהליך על סמך עדות יחידה אך ורק אם יטעים זאת וינמק החלטתו, מדוע החליט להסתפק באותה עדות יחידה.

עדותו של עד מעוניין, דהיינו - מי שיש לו עניין אישי בתוצאה, מהווה גורם נכבד בשיקולי בית המשפט לעניין מהימנותו של העד והמשקל הראיתי שמן הראוי לתת לדבריו. הפסיקה מחייבת קיומו של טעם אמיתי להכרעת הדין על פי עדות יחידה ומתן אמון מלא ומושלם בה ( ע"א 231/72 עזבון המנוח שמעון אלמליח נ' זוטא פ"ד כז(1), 679, 681)

אין צורך להסביר כי בעל דין נמנה באופן מובהק על העדים ה"מעוניינים". על כן, כאשר מדובר בעדות יחידה של בעל דין, הדבר מחייב משנה זהירות כאשר באים להכריע את הדין על סמך עדות שכזו.

בשל כך, על פי הוראת סעיף 54 (2) לפקודת הראיות (נוסח חדש) תשל"א-1971 הכרעה על סמך עדות יחידה של עד מעוניין, מחייבת הנמקה מפורטת. פרשנות סעיף זה, על פי פסיקת בית המשפט העליון היא, כי אין צורך בסיוע - שהוא ראיה עצמאית נפרדת, תומכת - כפי שהיה בעבר, ודי בחובת הנמקה המוטלת על השופט כדי להסביר מדוע הוא מוכן לפסוק על פי עדות יחידה של בעל דין, על אף הבעייתיות של עדות זו.

ג
1. התובע, נהג רכב המזדה, טען בדיון כדלקמן:
לדבריו, הוא העמיד רכבו במתחם החניון הצמוד לביתו של אחי הנתבע, בו חנו בנוסף כלי רכב אחרים. בעודו נמצא בביתו של אחי הנתבע, יצר עימו קשר הנתבע, והודיע לו, כי פגע בטעות ברכבו, והסב לו נזקים. כשיצא התובע לבדוק מה אירע לרכבו, הבחין כי רכב הטרנזיט של הנתבע חונה רחוק יותר ממנו ולא צמוד לרכבו.


2. הנתבע מס' 1, נהג רכב הטרנזיט, טען בדיון כדלקמן:
לדבריו, כלי הרכב עמדו גב אל גב, ורכבו התנגש ברכב התובע בגלל ערפל שהיה אותו יום במקום.
במענה לשאלות נציג חברת הביטוח ענה התובע, נהג המזדה, ואמר כי התאונה אירעה בין השעות 19:00 -21:00, והנזק ברכב הטרנזיט של הנתבע היה במגן הברזל המצוי בחלקו האחורי. כן ציין כי לא הבחין אם נשבר פנס רכב הטרנזיט בעקבות התאונה. התובע לא הסביר כיצד זה שהפגיעה בחלקו האחורי של רכבו נראית יותר כמו פגיעה מוו גרירה מאשר ממגן הברזל השטוח המצוי בחלקו האחורי של הטרנזיט, ורק חזר והתגונן בכך שלא היה בזירת האירוע בעת התאונה.
במענה לשאלות נציג חברת הביטוח ענה הנתבע מס' 1, נהג הטרנזיט, ואמר כי התאונה אירעה בשעת לילה. תשובתו לשאלת נציג חברת הביטוח כיצד זה שבטופס ההודעה שלו לחברת הביטוח ציין כי התאונה אירעה בשעת 23:00 בעוד התובע טען אחרת, ענה ואמר כי יש לו בעיות זיכרון.
יש לציין כי בבוא הנתבעת להדגים ברכבי ההדגמה את אופן קרות התאונה הוא שינה את מצג המכוניות המעורבות בתאונה, כפי שהועמדו ע"י התובע קודם.

3. החוקר מטעם חברת הביטוח, מר אדי אבוטבול, הגיש דו"ח חקירה (אשר הוצג לעיונם של התובע ושל הנתבע) והעיד כי הוא נפגש הן עם התובע והן עם הנתבע, וניסה לשחזר עמם את התאונה לה את טוענים. עוד הוסיף החוקר ואמר כי הנזק ברכב התובע מתאים לנזק הנגרם כתוצאה מהתנגשות וו גרירה, ולא מהתנגשות בין מדף אחורי שטוח של רכב לבין פגוש אחורי של רכב אחר.
נקודה נוספת שציין החוקר הוא עניין הפנס השבור – לדבריו, מנסיונו גם זמן רב לאחר התנגשות בה נשבר פנס, רואים בזירת האירוע רסיסים של פנס שבור, אך במקום לא נראו כל רסיסים אלא על הכביש נמצאו שני שברים גדולים של פנס, דבר המעיד על הנחתם מראש במקום ע"י המעורבים לכאורה בתאונה, סמוך וטרם בואו.

ד.
1. למדתי מסמכי בי-הדין, שמעתי את טענות הצדדים, אשר בין היתר, הדגימו לפני באמצעות רכבי הדגמה באופן מפורט ומדוקדק את אופן התרחשות התאונה, איש איש לגרסתו, על גבי שרטוט מסומן א'. שמעתי את החוקר מטעם חברת הביטוח – נתבעת מס' 2 ועיינתי בדו"ח החקירה שערך. התרשמתי מעדותם, עמדתי על נסיבות התאונה, מיקום הרכבים ומיקום ואופי הפגיעות ברכבים, עיינתי בכל הראיות שהוצגו בפניי.
לאחר ששקלתי טענות הצדדים ובדקתי מעשיהם ומחדליהם על רקע הוראות הדין הרלוונטיות ולאור האמור לעיל, אני קובעת כי התביעה מתקבלת לגבי נתבע מס' 1 ונדחית עם צו להוצאות לגבי נתבעת מס' 2 – חברת הביטוח "הראל".
ה. הנימוקים לכך כדלקמן:
1. אני מקבלת במלואה את עדות החוקר וחוות דעתו. כמו כן, גם בדיון בביהמ"ש נתגלו סתירות רבות בין גרסתם של התובע והנתבע בינם לבין עצמם (לגבי שעת התאונה, נסיבות מזג האוויר, חושך מול ערפל וכן מיקום הרכבים עצמם). יש להדגיש כי צורת הפגיעה אינה מתאימה לגרסתם לגבי אופן אירוע התאונה: צורת הפגיעה מתאימה להתנגשות עם חלק חד כגון וו גרירה, ולא עם פגוש שטוח. כמו כן יש לציין את העדר ההתאמה בגרסאות התובע והנתבע מס' 1 לעניין מיקום הנזק ברכב התובע ולצורתו, וזאת לאור אופיו של הרכב הנטען כפוגע וכן לעניין מיקומם בתאונה. אני קובעת כי לא חלה חבות על המבטחת בגין הנזקים מאחר שהתובע והנתבע הציגו מצג שווא מתוך כוונה לרמות את נתבעת מס' 2 ולקבל ממנה פיצוי כספי שלא כדין.
לעומת זאת הנתבע מס' 1 הודה כי פגע בתובע, ומכאן חבותו לשלם לתובע בגין נזקיו כמתואר בכתב התביעה.

ו
1. לעניין הנזק: הנני מקבלת את חוו"ד השמאי המוסמך מאת בעלי רכב המזדה בסך 6,907 ₪, וכן את שכר טרחת השמאי מטעם התובע בסך 650 ₪, וכן את ירידת הערך של רכב התובע בסך 1,080 ש"ח .
סך כל נזקי התובע שהתקבלו 8,637 ₪.

2 הנתבע מס' 1 בלבד ישלם לבעלי רכב המזדה את הסכום בסך 8,637 ₪ תוך 30 יום מהיום, שאם לא כן, ישא סכום זה בהפרשי הצמדה וריבית כחוק עד למועד התשלום בפועל.

3. כמו כן אני מורה כי התובע ישלם הוצאות בגובה 800 ש"ח לטובת הנתבעת מס' 2 בתוך 30 יום מהיום ואם לא כן ישא סכום זה הפרשי הצמדה וריבית כחוק עד למעד התשלום בפועל.ביהמ"ש מבקש להבהיר לצדדים, כי הצילומים ו/או המסמכים המקוריים אשר הוגשו ע"י הצדדים במהלך הדיון, יישמרו במעטפה מיוחדת במשך 20 יום בלבד מיום מתן פסק הדין במזכירות ביהמ"ש במידה ואחד הצדדים יבקש לקחתם.
לאחר 20 יום מיום מתן פסק הדין, ייגרסו הצילומים והמסמכים באשר מדובר בתיק אלקטרוני ואין
ביהמ"ש מחזיק צילומים ו/או מסמכים לאחר מועד זה.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תאונת דרכים פגע וברח

 2. תאונת דרכים ילד בן 14

 3. תאונת דרכים מבויימת

 4. תאונת דרכים 5% נכות

 5. תאונת דרכים כריתת טחול

 6. תאונת דרכים בצומת מרומזר

 7. סיוטים על תאונת דרכים

 8. טריקת דלת תאונת דרכים

 9. פיצוי אברך תאונת דרכים

 10. דימום מוחי בתאונת דרכים

 11. דחיפת רכב - תאונת דרכים

 12. תאונת דרכים קשה של צעיר

 13. ייחוד העילה תאונת דרכים

 14. נהג מורשה - תאונת דרכים

 15. תאונת דרכים התהפכות רכב

 16. שאלת החבות בתאונת דרכים

 17. תאונת דרכים עם רכב יוקרה

 18. התנגשות ברכב בכניסה לכיכר

 19. תאונת דרכים מחוץ לישראל

 20. פיברומיאלגיה תאונת דרכים

 21. תאונת דרכים - עגלה עם סוס

 22. עצירה בצד כדי לדבר בטלפון

 23. סתירות בגרסה לתאונת דרכים

 24. פיצויים בגין תאונות דרכים

 25. תאונת דרכים - גורם זר מתערב

 26. 100% נכות עקב תאונת דרכים

 27. חבלת ראש קשה בתאונת דרכים

 28. כאב וסבל לפי נכות תקנה 15

 29. תביעה על שלוש תאונות דרכים

 30. 5% נכות פלסטית תאונת דרכים

 31. תביעות אחריות לתאונת דרכים

 32. התיישנות תביעת תאונת דרכים

 33. תאונת דרכים - מעוולים במשותף

 34. אי זימון עדים לתאונת דרכים

 35. תאונת דרכים במהלך פניה שמאלה

 36. טענת בריחה ממקום תאונת דרכים

 37. עדות עד נייטרלי לתאונת דרכים

 38. קביעה על פי כל דין - סעיף 6ב'

 39. פגיעה רב מערכתית בתאונת דרכים

 40. התפרצות מחלה לאחר תאונת דרכים

 41. תאונת דרכים לפני פניה לתחנת דלק

 42. תיאום גרסאות אחרי תאונת דרכים

 43. צילום כלי רכב אחרי תאונת דרכים

 44. תאונת דרכים שלא בעת מילוי תפקיד

 45. אי שמירה על הימין - תאונת דרכים

 46. הפחתת קצבת נכות עקב תאונת דרכים

 47. אי חזרה לעבודה לאחר תאונת דרכים

 48. חלוקת הנכות בין שתי תאונות דרכים

 49. זהות הנהג בתאונת דרכים - פסק דין

 50. מחלוקת היא לגבי נסיבות תאונת דרכים

 51. תאונת דרכים עקב עקיפה וגרימת עצירה

 52. תאונת דרכים תאילנד - ביטוח חו''ל

 53. שינוי גרסה של נסיבות תאונת דרכים

 54. תאונת דרכים של קונה רכב יד שנייה

 55. תאונת דרכים - איבוד ראיה בעין אחת

 56. תאונת דרכים עקב גשם חזק שירד במקום

 57. אחריות פלילית תאונת דרכים קטלנית

 58. טיפול רפואי לקוי עקב תאונת דרכים

 59. תביעת השבה של המעביד בתאונת דרכים

 60. תאונת דרכים שהתרחשה בעיקול של הכביש

 61. תביעה אישית נגד נהג - תאונת דרכים

 62. תאונת דרכים בעת עת ביצוע פניית פרסה

 63. פגיעה בדימוי עצמי עקב תאונת דרכים

 64. ביטוח נסיעות לחו''ל - תאונת דרכים

 65. תאונת דרכים בגלל העדר שדה ראייה טוב

 66. תאונת דרכים בגלל רכב שלא הצליח לבלום

 67. ערעור על החלטת המל''ל - תאונת דרכים

 68. החמרת פיברומיאלגיה לאחר תאונת דרכים

 69. תאונה בדרך הביתה לאחר פגישה עם לקוח

 70. ערעור על גובה הפיצויים בתאונת דרכים

 71. תאונת דרכים ביציאה מחנייה מקורה ברברס

 72. פיצויים לעורך דין שנפגע בתאונת דרכים

 73. זיכוי מחמת הספק - תאונת דרכים קטלנית

 74. מעל מיליון ש''ח פיצויים בתאונת דרכים

 75. הכחשת מכתב הודאה באחריות לתאונת דרכים

 76. תביעה נגד המעביד של הנהג בתאונת דרכים

 77. פטירת הנפגע 3 חודשים לאחר תאונת דרכים

 78. תאונת דרכים - כמה מקבלים על צליפת שוט

 79. תאונת דרכים עם רכה שנקנה יום לפני התאונה

 80. זהות הרכב הפוגע בתאונת דרכים - פסק דין

 81. תאונת דרכים בנסיעה אחורה ביציאה ממקום חניה

 82. תאונת דרכים - טענה שהטנדר כלל לא נסע לאחור

 83. תביעת כספית בגין נזקי רכב-רכוש בתאונת דרכים

 84. ניכוי תגמולי מל''ל במקרה של 2 תאונות דרכים

 85. תאונת דרכים: פירוק והרכבת פגוש אחורי והחלפתו

 86. חלוקת אחריות לתאונת דרכים בין הנהגים 50%-50%

 87. חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975

 88. תאונת דרכים עקב בלימה וסטיה ימינה לשולי הכביש

 89. תביעה בגין נזקי פח שנגרמו כתוצאה מתאונת דרכים

 90. ג'ק נשבר בזמן החלפת גלגל - האם תאונת דרכים ?

 91. תשלום עבור פינוי מוטס של נפגעים בתאונות דרכים

 92. תביעה לפיצוי בגין נזקי רכוש שנגרמו בתאונת דרכים

 93. תאונת דרכים: שני רכבים ביקשו להיכנס בשער שלפניהם

 94. האם יש אחריות לתאונת דרכים גם בנסיעה באור ירוק ?

 95. תאונת דרכים אי עצירת רכב למרות צפצוף מצד הרכב השני

 96. תאונת דרכים - רכב החליק תוך כדי נסיעתו לעבר רכ חונה

 97. תביעת כספית בגין נזקי רכוש בתאונת דרכים בסדר דין מהיר

 98. תאונת דרכים בין רכב מסוג אאודי A6 לבין רכב פיאט דוקטו

 99. תאונת דרכים בנסיעה לאחור בהילוך אחורי על מנת לבצע חניה

 100. חוק נפגעי תאונות דרכים (סיוע לבני משפחה), התשס"ב-2002

 101. תאונת דרכים: מי משני הנהגים המעורבים נהג בחוסר זהירות ?

 102. תביעה בגין "נזקי פח" שנגרמו לרכב התובע כתוצאה מתאונת דרכים

 103. צו פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מימון הקרן), התשס"ג-2002

 104. תאונת דרכים: נטען כי הנהג הגיח ממקום שאיננו מהווה נתיב נסיעה

 105. בית המשפט: לא ניתן לקבוע מי מהנהגים היה האחראי לתאונת הדרכים

 106. תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (תשלומים עיתיים), תשל''ח-1978

 107. תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (שיעורי דמי ביטוח), התש''ס-2000

 108. תאונת דרכים בין ג'יפ שנסע לאחור מבלי להבחין ברכב שהיה בעמידה מאחוריו

 109. תאונת דרכים: נטען כי בעת היה רכב במצב חניה, פגע בו רכבם של הנתבעים מאחור

 110. תקנות הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים (חישוב פיצויים בשל נזק שאינו נזק ממון)

 111. צו פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מימון פעולות למניעת תאונות דרכים), התשס"א-2001

 112. צו פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (הסדרים לחלוקת נטל הפיצויים בין המבטחים), התשס"א-2001

 113. תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (קרן למימון פעולות למניעת תאונות) (הוראת שעה), התשנ''ט-1999

 114. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון