חיוב שגוי על מספר לילות נופש
חיוב שגוי על מספר לילות נופש

בעת עזיבת אתר הנופש שילם התובע את החשבון כפי שנמסר לו מבלי לקבל לידיו חשבון מפורט, על אף שביקש זאת. הוא שילם באותו מעמד סך של 15,670 ₪.

רק בחלוף ימים ולאחר מספר פניות והתכתבויות, קיבל הוא את הפירוט המיוחל. חששותיו של התובע התאמתו והסתבר לו בדיעבד כי הוא חויב גם בגין הלילה הרביעי אשר בוטל כאמור על ידם.

להלן פסק דין בנושא חיוב שגוי על מספר לילות נופש:

העובדות מפי התובע

התובע יחד עם בני משפחתו, כמנהגם מדי שנה לנפוש באתר כלשהו בישראל או בחו"ל, בחרו במהלך שנת 2008 לנפוש בישראל והיעד אשר נבחר לצורך זה היה אתר הנופש - נופי הבשן, היא הנתבעת 2.

התובע, באמצעות בנו, אורי קליין, ביצע את ההזמנה וזאת ביום 17/06/08. ההזמנה כללה שלוש וילות למשך 4 לילות בין התאריכים 7-11 באוגוסט.

התובע המשיך והטעים כי, במעמד ביצוע ההזמנה, הודיע הוא כי, יש סיכוי שבאחת מהוילות ההזמנה תהיה ל- 3 לילות. הפקידה אישרה זאת וביקשה שהודעה סופית תימסר תוך שבוע ימים. ואכן, כשבוע לאחר ביצוע ההזמנה, התקשר הוא שוב לנציגת הנתבעת וביקש לבטל את הלילה הרביעי באחת מהוילות. הביטול אושר, כך לטענתו.

הגיעה העת לנפוש. התובע יחד עם בני משפחתו בילו בכיף ובנעימים מבלי שתתעורר כל טענה או טרוניה כלשהי נגד מאן דהוא.

אותה משפחה אשר אמורה היתה לעזוב מוקדם יותר, פנתה לפקידת הקבלה יום קודם לכן וביקשה לבדוק אופציה לפנות את הוילה בשעה מאוחרת מהשעה היעודה. הם גם ביקשו לבדוק אם הדבר כרוך בתשלום נוסף. בקשתם לאורכה נענתה בחיוב, ללא כל חיוב נוסף בצידה.

בעת עזיבת אתר הנופש שילם התובע את החשבון כפי שנמסר לו מבלי לקבל לידיו חשבון מפורט, על אף שביקש זאת. הוא שילם באותו מעמד סך של 15,670 ₪.

רק בחלוף ימים ולאחר מספר פניות והתכתבויות, קיבל הוא את הפירוט המיוחל. חששותיו של התובע התאמתו והסתבר לו בדיעבד כי הוא חויב גם בגין הלילה הרביעי אשר בוטל כאמור על ידם.

מכאן התביעה המונחת על שולחנו של בית המשפט להחזר חיוב היתר, וכן לפצותם עבור עגמת נפש והוצאות.

העובדות מפי הנתבעים

הנתבעים מתנגדים לתביעה ומבקשים לדחותה תוך חיוב בהוצאת.

הנתבע מס' 1 ביקש למחוק את התביעה נגדו בשל חוסר יריבות.

לגופו של עניין טוענת הנתבעת, כי התובע חויב כדין. הוא הזמין את חבילת הנופש ל- 4 לילות ובאותו מעמד הוסברה לו מדיניות הביטול. משלא פעל התובע בהתאם לאותה מדיניות, אין לו להלין אלא על עצמו. מכאן נובע החיוב המלא ובהתאם למוסכם עת ההזמנה.

נוסף על כך, כאשר הם פנו אליהם בבקשה להשתהות בוילה ולהתפנות רק בשעות הערב, התשובה החיובית ניתנה בהסתמך על העובדה כי אותה וילה ממילא שמורה להם והם חויבה עבורה!

הראיות והעדויות בתיק

הצדדים זומנו לדיון. באותו דיון העידו בפניי, התובע בעצמו, בנו מר אורי קליין (להלן: "אורי"), הגב' שני (להלן: "שני"), הגב' עירית אלחלל – פקידה אצל הנתבעת להלן: "עירית"), הגב' ברטה אליאב – פקידה אצל הנתבעת (להלן: "ברטה") וכן, הנתבע מס' 1 בעצמו – מנהל הנתבעת. בסוף הדיון ביקש כל אחד מהצדדים מבית המשפט לאמץ את גרסתו הוא תוך חיוב הצד השני בהוצאות.

דיון ומסקנות

אקדים ואומר כי לא מצאתי בסיס לחיובו של הנתבע מס 1 באופן אישי. זאת בהעדר יריבות. העסקה נרקמה עם הנתבעת מס' 2 כאשר הנתבע 1 משמש כמנהלה ולא מצאתי כל מקום לחיובו באופן אישי. מכאן, התביעה נגד הנתבע מס' 1 דינה להימחק.

לגופו של עניין, התובע, בנו וגיסתו, העידו בפניי ועדותם היתה עקבית. עדותם נמצאה עליי כאמינה ומהימנה ולא מצאתי להטיל בה דופי. עדותם אף מתיישבת יותר עם עובדות המקרה ונסיבותיו. מכאן נטייתי לאמצה ולהעדיפה על פני גרסת הנתבעת.

עד התביעה מר אורי קליין, הוא זה אשר ביצע את ההזמנה בפועל, העיד בפניי באומרו כי, בעת ביצוע ההזמנה הודיע הוא על אפשרות ביטול הלילה הרביעי. באותה הזדמנות נמסר לו כי עליו להחליט תוך שבוע ימים. בהתאם לכך, הוא הודיע תוך אותה תקופה על הביטול. חיזוק לטענה זו ניתן למצוא גם בעדותה של ברטה באומרה אשר העידה בזו הלשון:
"לפני ההזמנה הבן שלך אמר לי שאחת המשפחות אולי צריכה לעזוב אחרי 3 לילות ובמעמד ההזמנה הוא הודיע בסוף על 4 לילות ו- 3 וילות" (ראה עמ' 4 לפרוטוקול הדיון בין השורות 10-11 ).

אם תאמר אחרת, הכיצד ניתן להסביר את הפניה מצד התובע או מי מטעמו לפקידת הנתבעת לבקשת רשות לפנות את הוילה בשעה מאוחרת!! גם העדה ברטה לא ידעה לתת הסבר לשאלה זו. ראה עמ' 4 לפרוטוקול שורה 22 שם נאמר מפיה כי :

"אני לא יודעת למה הם פנו לגבי שעת העזיבה אם הם גם כך אמורים לשלם עבור אותו לילה רביעי".

ואף חמור מכך, בהנחה והנתבעת צודקת בטענתה והתובע רק הונחה לחשוב שאינו מחויב עבור הלילה הרביעי, מדוע לא מצאה היא לנכון להדגיש ולחדד בפניהם שהם ממילא מחויבים עבור אותו לילה!

כאמור, מצאתי כי העדויות מצד התובע עקביות, רציפות, מהימנות ומתיישבות יעם מכלול העובדות ומכאן נטייתי לאמצם ולקבוע כי בכך הצליח התובע להרים את הנטל המוטל על שכמו.

לא זו אף זו, בעדותה של הגב' עירית – פקידה של הנתבעת – מצאתי אי דיוקים וסתירות שיש בהם כדי לכרסם תחת עדותה. כך למשך, בעמ' 1 לפרוטוקול העידה היא באמרה:

"הייתי בוילה עשיתי נקיון, הבן שלך ניגש אליי ואמר לי לגבי ההישארות שלו, כי הוא רצה לעזוב, אמרתי לו שהוא יכול להישאר עד הערב, כי הוא הזמין 4 לילות ורצה לעזוב." ראה שורות 12 ו- 13 .

ואילו באותו עמ' בשורה 25 היא מדגישה כי :

"התפקיד שלי הוא אך ורק ניהול עניין הנקיון"

ובשורה 30 חזרה היא והדגישה כי :

"אם אורח פונה אליי, אני מעבירה את זה הלאה וכך עשיתי עת פניתי לברטה".

דברים אלה אינם עולים בקנה אחד ויש בהם משום סתירה פנימית. זאת להוסיף כי מעודתם של אורי ושל שני עולה כי הם אלה אשר פנו לעירית כאשר זו ישובה היתה בקבלה, להבדיל מטענתה שהפניה היתה עת שהתה בוילה!

יש לציין כי התובע העלה עוד מספר טענות. כך למשך טען הוא לחיוב שונה עבור אחת מהוילות – 950 ₪ ללילה במקום 1170 ₪. טענה זו לא הוכחה בפניי כדבעי ולא מצאתי לאמצה. עדות הנתבעת בעניין זה מקובלת עליי ממנה עולה כי ישנו מחיר שונה עבור וילה או בקתה והמחיר של 950 ₪ מתייחס לבקתה.

ולסיכום

התוצאה אפוא; אני מקבל את טענות התובע וקובע בזאת כי הוא חויב שלא כדין לשלם עבור הלילה הרביעי באחת מהוילות. בחישוב נכון של הסכומים, עולה כי החיוב עבור לילה הגיע ל- 1170 ₪ בתוספת של 200 ₪ עבור שני ילדים ובסך הכל 1,370 ₪. מעבר לסך זה, מוצא אני לנכון לחייב את הנתבעת 2 בעוגמת נפש ובהוצאות התובע בסך של 900 ש"ח. הנתבעת לא התנהלה בדרך הראויה לה ולטעמי, היה עליה בעת ביצוע החיוב והתשלום ליתן בידי המשלם את הפירוט הנכון והמלא של דרך החיוב.

לאור כל האמור לעיל, אני מחייב את הנתבעת 2 לשלם לתובע סך של 2270 ₪. סכום זה ישולם תוך 30 יום מהיום שאם לא כן, ישא בהפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד ליום התשלום המלא בפועל.

התביעה נגד הנתבע מס' 1 נמחקת.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק התיירות

 2. חופשה לא שגרתית

 3. תאונה במרכז נופש

 4. תאונה בטיול מאורגן

 5. פיצוי על הפלגת נופש

 6. ארנונה על מרכז נופש

 7. חוב על טיול לארה''ב

 8. פיצוי על חבילת נופש

 9. תביעה נגד הדקה ה-90

 10. ליקויים בחבילת נופש

 11. עידוד התיירות לישראל

 12. עורך דין דיני תיירות

 13. תביעה נגד וואלה טורס

 14. תביעה נגד מארגן טיול

 15. תביעה נגד איסתא ליינס

 16. נופש בחו''ל בעיר אחרת

 17. תביעה נגד סוכן נסיעות

 18. תביעה נגד מדריך טיולים

 19. חוב בגין שירותי תיירות

 20. ביטול הזמנת חבילת נופש

 21. כניסה ללא ויזה לטורקיה

 22. תאונת אופנוע בטיול טבע

 23. איחור רכבת מעל 30 דקות

 24. ביטול קניית יחידת נופש

 25. פציעה בטיול מטעם העבודה

 26. ביטוח טיול לדרום אמריקה

 27. תאונה בטיול עובדים לחו''ל

 28. השתחררות מעסקת יחידת נופש

 29. הצעת חוק סיוע לענף התיירות

 30. זכויות יוצרים במסלול טיול

 31. ביטול חוזה יחידת נופש בארץ

 32. תביעה נגד חברת הדני נסיעות

 33. הסכם שדרוג יחידת נופש בחו"ל

 34. ביטול חוזה יחידת נופש באילת

 35. פיצוי עבור ביטול חבילת נופש

 36. פיצוי על חבילת נופש לטורקיה

 37. תלונות על טיול בדרום אמריקה

 38. חבילות נופש בחו''ל - פסק דין

 39. לידה מוקדמת במהלך טיול בחו"ל

 40. חיוב שגוי על מספר לילות נופש

 41. פיצויים על הזמנת נופש באיטליה

 42. תלונות על טיול מאורגן לארה''ב

 43. ביטול קניית יחידת נופש בתאילנד

 44. טיפול רפואי למטייל בטיול מאורגן

 45. ניצול קשישים - מכירת יחידת נופש

 46. הצעת חוק ביטול רכישת יחידת נופש

 47. פיצויים על עוגמת נפש בחופשה במצרים

 48. ביטוח ציוד אלקטרוני בנסיעה לחו''ל

 49. הסכם לרכישת יחידת נופש ע''י קשישים

 50. פיצוי על "איבוד" יום אחד של טיול בחו"ל

 51. תביעת פיצויים בגין חבילת נופש למצרים

 52. תביעה נגד איסתא בגין חבילת נופש בורנה

 53. נפילה במהלך טיול בחו"ל - כסף מהביטוח ?

 54. ביטול נסיעה לחו''ל - מחלה של קרוב משפחה

 55. ביטול נסיעה לחו''ל בגלל פטירת קרוב משפחה

 56. ביטול הזמנת חופשה בגלל דרישת תוספת תשלום

 57. חוק היטל על נסיעה לחוץ לארץ, התשמ"ג-1983

 58. האם צריך לשלם על פיצול זכות ביחידת נופש ?

 59. תקנות שירותי תיירות (מורי דרך), תשכ''ז-1967

 60. תקנות שירותי תיירות (סוכנויות), התשס''א-2000

 61. ביטוח גניבת ציוד של מטייל במהלך טיול בדרום אמריקה

 62. תקנות שירותי תיירות (משרדים לתיור), התשמ''א-1981

 63. חוק היטל על נסיעה לחוץ לארץ (ביטול), התשנ"ב-1992

 64. ביטול טיול לחו"ל עקב בעיה בלב - ביטוח ויזה כ.א.ל

 65. זכאות נוסע לפיצוי בגין תקלות ושיבושים בטיול מאורגן

 66. מבחנים למתן תמיכות של משרד התיירות למוסדות ציבור

 67. תקנות שירותי תיירות (חובת גילוי נאות), התשס''ג-2003

 68. לא הוצאה לה אשרת כניסה לסין, ולכן לא יכולה הייתה להצטרף לטיול

 69. תקנות היטל על נסיעה לחוץ לארץ (העלאת סכום ההיטל), התשמ''ז-1987

 70. תקנות שירותי תיירות (מלווי קבוצות בסיורים לחוץ לארץ), התש''ן-1990

 71. תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - חיקוקי תיירות), התשס''ה-2004

 72. תקנות שירותי תיירות (מלווי קבוצות בסיורים לחוץ לארץ) (ביטול), התשנ''ז-1997

 73. חוק הרשות לפיתוח ולקידום התרבות, התיירות וקשרי החוץ של ירושלים, התשס"ו-2005

 74. תקנות שירותי תיירות (מלווי קבוצות בסיורים לחוץ לארץ) (הוראת שעה), התשנ''ב-1991

 75. צו לעידוד השקעות הון (קביעת תחומי אזורים מיוחדים לענין מפעלי תיירות), התשס"ז-2007

 76. צו לעידוד השקעות הון (קביעת תחומי אזורים מיוחדים לענין מפעלי תיירות), התשס"ג-2002

 77. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון