ביטול אירוע באולם אירועים
ביטול אירוע באולם אירועים

לטענת התובע, כעולה מכתב התביעה, ב- 8/8/07, בלילה, הודיע לו מנהל האולם שהוא מבטל את ההזמנה של ברית המילה לנכד שלו משום שהיתה טעות, שכן האולם הובטח כבר קודם לכן בע"פ לאדם אחר.

להלן פסק דין בנושא תביעת פיצויים על ביטול הזמנת אירוע באולם אירועים:

1. בתאריך 7/8/07 הזמין התובע קיום אירוע של ברית מילה לנכד שלו (להלן: "האירוע") באולם אירועים שנוהל ע"י נתבעת 2 ברח' ההגנה 1, עכו (להלן: "האולם"). האירוע היה אמור להתקיים ב- 12/8/07.

לטענת התובע, כעולה מכתב התביעה, ב- 8/8/07, בלילה, הודיע לו מנהל האולם שהוא מבטל את ההזמנה משום שהיתה טעות, שכן האולם הובטח כבר קודם לכן בע"פ לאדם אחר. התובע לא הסכים לביטול אולם בסופו של דבר ובלית ברירה, לאחר שנתבעת 1, שהיתה במועד הרלבנטי מנהלת האירועים של נתבעת 2, הבטיחה לו כי תדאג שיפוצה בסכום של 5,000 ₪ ושהיא אחראית לכך באופן אישי, הוא הסכים לביטול. לאחר מכן התנערו הנתבעים מהבטחתם לפצותו.
לכן הגיש את התביעה שבפניי, בה הוא עותר לחייב את הנתבעים לשלם לו סך של 10,000 ₪. סכום זה כולל את הפיצוי המוסכם בסך 5,000 ₪ + 2,500 ₪ "פיצוי על עוגמת נפש, ביזוי והשפלה" + 2,500 "עונש על התנהגות בריונית למען יראו וייראו".

2. לטענת הנתבעות, כעולה מכתב ההגנה שהגישו, התובע הגיע לאולם ב- 7/8/07 על מנת לקבל מידע אודות אירוע ברית מילה שהוא עתיד לחגוג ב- 12/8/07. למחרת, 8/8/07, הוא הגיע פעם נוספת לאולם, כדי להזמין את האירוע. במקום היה עובד של נתבעת 2 אשר ביצע "הזמנת אופציה" במחשב והעובד הדגיש בפניו כי על מנת שההזמנה תיכנס לתוקף עליו לבצע 3 פעולות מצטברות והן :
א. חתימת בעל השמחה (אחד ההורים של התינוק לו עומדים לערוך ברית מילה) על האופציה או קבלת אישור בכתב ממנו, המסמיך מי מטעמו לשריין את התאריך המבוקש.
ב. לשלם שובר תשלום של אקו"ם בעבור השמעת מוסיקה באירוע.
ג. תשלום מקדמה בשעור של 10% לפחות.
לטענת הנתבעות, אף אחת מהפעולות הנ"ל לא בוצעה ולכן ההזמנה כלל לא נכנסה לתוקף.
עוד נטען ע"י הנתבעות, בכתב ההגנה, כי כחצי שעה לאחר שנרשמה אופצית ההזמנה במחשב התקשר אל התובע מר יוסי פיטוסי (להלן: "יוסי"), שהינו אחד מבעלי האולם, אמר לו שנפלה טעות וכי "העובד שביצע את ההזמנה" לא ידע שהאולם הוזמן כבר יום קודם ע"י אדם אחר, לאותו תאריך, ולפנים משורת הדין הוצעה לתובע עזרה בביצוע שיחות טלפון לכל אורחיו שכבר הוזמנו לאירוע באולם. כן הוצע לו לערוך את טקס ברית המילה, ביום המיועד, בבית הכנסת ולקיים את המסיבה באולם ביום המחרת. התובע סירב להצעות הנ"ל, דרש פיצוי בסך 5,000 ₪ ואיים כי ישחיר את שמם באוזני לקוחות עתידיים "וידאג לכתבות בכל עיתון אפשרי בכדי ללכלך עלינו ולגרום לנזק לאולם".
עוד נטען בכתב ההגנה כי בחלוף כשבועיים ימים התייצב התובע במשרדי הנתבעת 2 ואמר "אני במצב רוח טוב היום אני מוכן לקחת 2,500 ₪ במזומן ואני יורד לכם מהגב וזו ההזדמנות שלכם לפני פנייתי לערכאות משפטיות".
בנוסף נטען בכתב ההגנה שבפועל לא נגרם לתובע כל נזק, שכן ההודעה על ביטול ההרשמה במחשב נעשתה כחצי שעה לאחר ההרשמה.

בנוסף לטענות הנ"ל של הנתבעות טענה נתבעת 1, בכתב ההגנה, שלה אין כל חבות אישית שכן כל פעולותיה כפי שפורטו בכתב התביעה, בוצעו מתוקף היותה מנהלת אירועים אצל נתבעת 2.
לכן עותרות הנתבעות לדחות את התביעה.

3. התובע הגיש כתב תגובה לכתב ההגנה, בו הכחיש כי ביצוע ההזמנה הותנה בביצוע 3 הפעולות שצויינו בסעיף 11 לכתב ההגנה. התובע גם הכחיש כי ההודעה על הביטול היתה כעבור חצי שעה. לטענתו, ההזמנה בוצעה בשעה 14.30 וההודעה על הביטול נמסרה לו טלפונית בסביבות השעה 21.00. התובע גם הכחיש את טענות הנתבעות בדבר הטרדות ואיומים מצידו.

4. בישיבת יום 11/1/08 התייצבו רק התובע ונתבעת 1. לא היתה הופעה מטעם נתבעת 2, למרות שזומנה כדין לאותה ישיבה.

באותה ישיבה אמר התובע כי נתבעת 1 הבטיחה לו שיקבל פיצוי בסך 5,000 ₪ והיא נשבעה ואמרה "שאם האולם לא ישלם, היא תשלם מכיסה הפרטי" .

נתבעת 1, לעומת זאת, הכחישה כי אמרה לתובע שתשלם מכיסה הפרטי. לטענתה, התובע דרש פיצוי בסך 5,000 ₪ והיא אמרה לו שהיא תדבר עם בעל האולם "לראות מה ניתן לעשות" .

לאור גירסאותיהם הסותרות של התובע ונתבעת 1 בשאלה אם נתבעת 1 הבטיחה לתובע כי יפוצה בסכום של 5,000 ₪ והתחייבה כי היא אחראית לכך באופן אישי, הציע ביהמ"ש לצדדים להיבדק במכונת אמת בשאלה זו והצדדים הסכימו להצעה. בעקבות הסכמתם ניתנה באותו יום החלטה לפיה הצדדים ייבדקו במכונת אמת וכי אם תוצאות הבדיקה "... תצבענה על כך שהתובע דובר אמת והנתבעת איננה דוברת אמת, תתקבל התביעה. סכום הפיצוי הכולל יקבע על ידי בית המשפט" ואילו אם תוצאות הבדיקה "תצבענה על כך שהנתבעת דוברת אמת, התביעה תידחה והתובע יחוייב בהוצאות". באותה החלטה נקבע גם כי "צד שיוזמן לבדיקה ולא יתייצב, יחשב הדבר כהודאה על כך שאינו דובר אמת".
בהמשך, בעקבות ההחלטה הנ"ל, הופנו הצדדים ל"מכון אבחון מידע - גזית", (להלן: "מכון גזית") העוסק בביצוע בדיקות פוליגרף. בסופו של דבר, הצדדים לא נבדקו במכונת אמת. הסיבה לכך, כפי שעולה ממכתב שהתקבל ממכון גזית, הוא סירובה של נתבעת 1 לעבור בדיקת פוליגרף. ראוי לציין שנתבעת 1 אף שלחה הודעה לבית המשפט על כך שהיא מבקשת לחזור בה מהסכמתה להיבדק בפוליגרף לאחר שהתייעצה עם עו"ד ומהנימוקים שפורטו בהודעתה. הודעתה זו התקבלה בביהמ"ש ביום 26/3/08, היינו כחודשיים וחצי לאחר מתן ההחלטה כי הצדדים ייבדקו במכונת אמת.

5. השאלות העומדות עתה להכרעה הן כדלקמן:
א. האם יש מקום לאפשר לנתבעת 1 לחזור בה מהסכמתה להיבדק במכונת אמת.
ב. מה סכום הפיצוי לו זכאי התובע, אם בכלל.
ג. את מי מהנתבעות יש לחייב בתשלום פיצוי לתובע.

אדון להלן, בסעיפים 6, 7 ו 8, בכל אחת מהשאלות בנפרד.

6. כאמור, ההחלטה מיום 11/1/08 ניתנה בעקבות הסכמת הצדדים. הודעת הנתבעת 1 בה היא מבקשת לחזור בה מהסכמתה להיבדק בפוליגרף התקבלה בחלוף למעלה מחודשיים וחצי. אף אחד מהנימוקים שפירטה הנתבעת 1 בהודעתה אין בו כדי להצדיק את חזרתה של נתבעת 1 מההסכמה שניתנה ביום 11/1/08. לכן ההחלטה מאותו יום שרירה וקיימת.

7. כאמור, בישיבת יום 11/1/08 לא היתה כל הופעה מטעם נתבעת 2. לכן ביחסים שבין התובע לנתבעת 2 אני מקבל את גירסת התובע לפיה בוצעה הזמנה כדין של האירוע וזו בוטלה, כעבור מס' שעות , בטענה שנפלה טעות. ראוי לציין שנתבעת 1 לא הכחישה את גירסת התובע בעניין זה ובצדק, שכן היא באופן אישי לא היתה נוכחת בעת הזמנת האירוע ו/או בעת ההודעה על ביטולו. לא רק זאת, אלא שמדבריה בישיבת יום 11/1/08, כי אמרה לתובע שהיא תדבר עם בעל האולם לראות מה ניתן לעשות, משתמעת הודאה בכך שהיתה הזמנה כדין שבוטלה.

אין ספק שביטול ההזמנה באופן חד צדדי ע"י הנתבעת 2, מהווה הפרת הסכם מצד נתבעת 2 ולכן זכאי התובע לפיצוי בגין הנזק שנגרם לו כתוצאה מכך. נשאלת השאלה מה הוא הנזק.

בישיבת יום 11/1/08 אמר התובע, בעניין זה, כי "הנזק שנגרם לי הוא בעיקר נזק של עוגמת נפש קשה מאוד".

אין חולקין שהזמנת האירוע בוצעה ב- 8/8/07 בסמוך לשעה 14.30, ולא ב- 07/08/07, כנטען בכתב התביעה (ראה מכתב התובע מיום 9/9/07 אל נתבעת 1). לפי גירסת התובע, שלא נסתרה, ביטול ההזמנה נעשה בסמוך לשעה 21.00. כתוצאה מהביטול נאלץ התובע לאתר אולם אחר לביצוע האירוע ולהודיע לאותם אורחים שהספיק להזמין על שינוי מקום קיום האירוע. עצם הביטול גרם לו גם לעוגמת נפש. בנסיבות המקרה אני מעריך את הפיצוי המגיע לתובע בסכום של 1,500 ₪, נכון להיום.

למניעת ספיקות הנני להבהיר כי לא נעלם ממני שלטענת התובע הוסכם עם נתבעת 1 שסכום הפיצוי יהיה 5,000 ₪, טענה שהוכחשה על ידי נתבעת 1 ולאור חזרתה של נתבעת 1 מהסכמתה להיבדק במכונת אמת יש לראות בכך הודאה על כך שאינה דוברת אמת, כפי שנקבע בהחלטה מיום 11/1/08, אולם ראוי לזכור שבאותה החלטה נקבע גם כי "סכום הפיצוי הכולל ייקבע על ידי בית המשפט". היינו, ביהמ"ש אינו כבול לסכום הפיצוי עליו הסכימו התובע ונתבעת 1.

8. כפי שקבעתי בסעיף 7 דלעיל, נתבעת 2 הפרה את ההסכם עם התובע. לכן אין חולקין שהיא חייבת לפצותו בגין הנזק שנגרם לו. אשר לנתבעת 1, לאור העובדה שלא התייצבה לבדיקה במכונת אמת ולאור האמור בהחלטתי מיום 11/1/08, אני מקבל את גירסת התובע לפיה נתבעת 1 התחייבה באופן אישי לפצות אותו, במקרה ונתבעת 2 לא תפצה אותו.

אני קובע, איפוא, כי יש לחייב את שתי הנתבעות בתשלום הפיצוי לתובע.

9. סיכומו של דבר ולאור כל האמור לעיל, אני מחייב את הנתבעות, הדדית, לשלם לתובע סך של 1,500 ₪.

בנוסף, אני מחייב את הנתבעות, הדדית, לשלם לתובע הוצאות משפט בסך 400 ₪.

הסכומים הנ"ל ישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תאונה בחתונה

 2. תאונה באולם אירועים

 3. נפילה באולם אירועים

 4. תביעה על צילום חתונה

 5. ביטול הזמנה שמלת כלה

 6. תביעה נגד צלם חתונות

 7. הפרת חוזה ארגון חתונה

 8. הפרת חוזה צילום חתונה

 9. שחרור ממעצר בגלל חתונה

 10. חופשה מהכלא לרגל חתונה

 11. פיצוי בגין ביטול אירוע

 12. גן אירועים על שטח חקלאי

 13. פיצוי על ביטול בר מצווה

 14. מכתב תלונה לאולם אירועים

 15. ביצוע פומבי באולם אירועים

 16. ביטול אירוע באולם אירועים

 17. קריסה כלכלית של גן אירועים

 18. עוגמת נפש בגלל צילום חתונה

 19. נזק לשמלה לאחר ניכוי במכבסה

 20. פיצוי על רב שלא הגיע לחתונה

 21. צו הרחבה בענף אולמות לחתונות

 22. חיוב יתר על מספר מנות בחתונה

 23. אחריות בעלים של אולם אירועים

 24. חוסרים רבים של מתנות לאחר האירוע

 25. תביעה בגין אלבום חתונה דיגיטלי

 26. תשלום על אורחים שלא הגיעו לחתונה

 27. השמעה פומבית של מוסיקה באולם אירועים

 28. ביטול הזמנת אולם אירועים חודש לפני החתונה

 29. דחיית תביעה בגין הפרת הסכם לתפירת שמלת כלה

 30. נתקלה בוויטרינת זכוכית המהווה חלק מקירות אולם האירועים ונחבלה

 31. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון