צוואה מול ירושה על פי דין

צוואה תקפה דוחה ירושה על פי דין. מעמד של הצוואה כה ברור ואיתן עד כי אם מוריש השאיר צוואה, אין סמכות ואין רשות ליורשים על פי דין, אפילו הם זהים ליורשים עפ"י הצוואה, לוותר על קיום הצוואה ולבקש צו ירושה.

עפ"י סעיף 69(ב) לחוק הירושה צו קיום צוואה יצהיר שהצוואה היא בת תוקף חוץ מהוראותיה שבית המשפט מצא שהן בטלות.

מעיון בהצעת חוק הירושה עולה, כי היתה דילמה: האם צו קיום צוואה מצהיר אך כי המסמך הינו צוואה כשרה ותקפה מבחינת צורתה בלא להתיחס לתוכנה? האם תוכן הצוואה והוראותיה הן נושא שונה ונפרד ממתן תוקף לצוואה בצו קיום, ויש לברר נושא זה בשלב מאוחר יותר לאחר מתן צו קיום צוואה? עולה כי מציעי החוק מציינים: "קיום הצוואה על ידי בית המשפט משמש גם לבדיקת תוקפן של הוראותיה.

בע"א 172/78, ישראל ניז'ני ו-2 אח' נ' שבע קורץ ואח', פ"ד לג(2) 22, 24 גרס כב' השופט חיים כהן בדעת מיעוט, כי יש לטעון ביחס להסתייגות מהוראה של צוואה, בהזדמנות הראשונה הסבירה. דעת הרוב היתה כי עילת הטענה בדבר פסלות ההוראה קמה רק לאחר קיום הצוואה.

ברע"א 5715/95 וינשטיין נ' עו"ד פוקס פ"ד נד(5) 792 נפסק כדלקמן:
"טענות היורשים כנגד תוקפו של הסייג בצוואה, דינן להדחות. הדרך לתקוף הוראה בצוואה היא הגשת התנגדות במועד שנקבע לכך וכל עוד לא ניתן לו קיום הצוואה, כמצוות סעיף 67 לחוק הירושה".
העולה מהאמור לעיל הוא שעילות ההתנגדות לצו קיום צוואה אינן מתמקדות רק בטענות בדבר צורת הצוואה, כשרות המצווה או טענות עושק, תרמית או השפעה בלתי הוגנת, אלא גם לטענות בדבר תוכן מסמך הצוואה. הפועל היוצא מכך הוא שכבר בשלב של ההליך למתן צו קיום צוואה נתן ביהמ"ש את דעתו לתוכן הצוואה ומשמצא כי אינה עומדת בתנאי החוק, ביטל אותה ונמנע מלתן צו לקיום הצוואה.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פירוש צוואה

 2. פרשנות צוואה

 3. צוואה לא מקורית

 4. השלמת חסר בצוואה

 5. התנגדות אח לצוואה

 6. ביטול צוואה הדדית

 7. שינוי צוואה הדדית

 8. צוואה משותפת הדדית

 9. תיקון פגמים בצוואה

 10. צוואה אצל עורך דין

 11. צוואה בפני נוטריון

 12. צוואה בכתב יד דוגמא

 13. מומחה לכתב יד צוואה

 14. צוואה בעל פה מאוחרת

 15. השתתפות בעריכת צוואה

 16. המחאת זכויות בצוואה

 17. שינוי יורשים בצוואה

 18. צוואה בכתב יד ללא חתימה

 19. השפעה בלתי הוגנת צוואה

 20. צוואה מול ירושה על פי דין

 21. מעורבות יורש בעריכת צוואה

 22. צוואה ללא חתימה וללא תאריך

 23. פרשנות כוונת המוריש בצוואה

 24. העדר צלילות דעת בחתימת צוואה

 25. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון