חלוקת רכוש משפחתי בניו יורק

החוק במדינת ניו יורק:      New -York State Equitable Distribution Law -(Section 236B of the Domestic Relation Law)- קובע קריטריונים לחלוקת רכוש כאשר העיקרון הוא, חלוקת רכוש משפחתי באופן שווה בין הצדדים תוך התחשבות בנסיבות הבאות:
     
     1.     הכנסות ורכוש שהיו לכ"א מהצדדים בעת הנישואין ובהתחלת ההליכים.
     2.     תקופת הנישואין, גיל הצדדים ומצב בריאותם.
     3.     צרכי ההורה המשמורן להמשיך ולגור בדירת המגורים.
     4.     איבוד זכויות ירושה וזכויות פנסיה בעת הגירושין.
     5.     זכות לתשלומים Maintenance) ) המגיעים לצד, או שהוא מקבל על סמך סע' 6 לחוק.
     6.     השתתפות (Contribution) של צד, באופן ישיר, או עקיף, בהשגת הרכושהמשפחתי (Matrial Property), אף אם הרכוש אינו רשום על שמו, לרבות מאמצים משותפים (Joint Efforts), או הוצאה והשתתפות, או שרות כבן-זוג Services as a Spous ) ), אוהורה לילדים, או מחזיק את הבית Homemaker)), שנעשו עבור הקריירה הנוכחית או הקריירה העתידית של בן-הזוג
השני.
     7.     מידת הנזילות או אי-הנזילות של הרכוש המשפחתי Marital Property)).
     8.     האפשרויות הכלכליות העתידיות של כל צד.
     9.     הקושי או חוסר היכולת להעריך מרכיב בנכס, או זכות בעסק, במקצוע, והרווח הכלכלי הנוצר עם רכישתו, נקי מכל תביעה או התערבות של בן הזוג האחר
Free From Any Claim or Interference by the Other Party.
     10.     תוצאות מיסוי על הרכוש של כל צד.
     11.     הבזבוז וה"הוללות" (Wasteful Dissipation) ברכוש, ע"י מי מהצדדים.
     12.     העברת רכוש משפחתי, ע"י מי מהצדדים, אשר נעשתה ללא הסדר הוגן או צודק.
     13.     כל גורם שיראה לביהמ"ש נכון וצודק בנסיבות הענין (Just And Proper).

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הטבות למשפחות אומנות

 2. שינוי שם משפחה לקטין

 3. מסירת תביעה לבן משפחה

 4. זכויות קרוב משפחה של חסוי

 5. מירוץ סמכויות בענייני משפחה

 6. חלוקת רכוש משפחתי בניו יורק

 7. תביעת לקוח נגד עורך דין משפחה

 8. הצעת חוק בני משפחות של נרצחים

 9. צירוף צד בבית משפט לענייני משפחה

 10. פטור מאגרת בית משפט לענייני משפחה

 11. חוק משפחות חד-הוריות, התשנ"ב-1992

 12. דעה של קטין בבית משפט לענייני משפחה

 13. ביצוע פסק דין בבית משפט לענייני משפחה

 14. תביעה נגד הבעל בבית משפט לענייני משפחה

 15. פקודת חוק המשפחה המושלמי (תחולתו) 1919

 16. חוק בית המשפט לענייני משפחה התשנ"ה-1995

 17. תיקון טעות בפסק דין בבית משפט לענייני משפחה

 18. תקנות בית המשפט לעניני משפחה (אגרות), התשנ''ו-1995

 19. האם כל תביעה בין בני משפחה חייבת להיות בביהמ''ש לענייני משפחה

 20. צו בית המשפט לעניני משפחה (העברת תובענות במחוז חיפה), התשנ"ז-1996

 21. תקנות מידע גנטי (תעריף מרבי לבדיקה גנטית לקשרי משפחה), התש''ע-2010

 22. צו בתי המשפט לעניני משפחה (העברת תובענות במחוז הדרום), התשנ"ו-1996

 23. צו בית המשפט לעניני משפחה (הסמכת בתי משפט במחוז הצפון), התשנ"ז-1997

 24. צו בתי המשפט לעניני משפחה (הסמכת בתי משפט במחוז הדרום), התשנ"ו-1996

 25. צו בית המשפט לענייני משפחה (העברת תובענות במחוז הצפון), התשנ"ו-1995

 26. תקנות הפיקוח על מעונות (מעון משפחתי לזקנים עצמאיים ותשושים), התשנ''ו-1996

 27. צו בית המשפט לעניני משפחה (העברת תובענות במחוזות תל-אביב והמרכז), התשנ"ו-1995

 28. צו בית המשפט לענייני משפחה (הקמת יחידות סיוע, דרכי פעולתן וסדרי עבודתן), התשנ"ו-1996

 29. צו בית המשפט לעניני משפחה (יחידת הסיוע - כישורים מקצועיים ופיקוח מקצועי), התשנ"ו-1996

 30. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון