דחיית תביעה בגין שטר חוב
דחיית תביעה בגין שטר חוב

להלן פסק דין בנושא דחיית תביעה בגין שטר חוב על הסף:

פסק דין

1.     בפניי תביעה בגין שטר חוב בחתימת הנתבע על סך של 506,371.10 ש"ח, מיום 10.1.00 (להלן: "שטר החוב") אשר נועד להבטחת התחייבויות חב' חוסין מחאמיד בע"מ (להלן: "חב' חוסין מחאמיד ") כלפי התובעת.

2.     אין מחלוקת בין הצדדים כי התובעת סיפקה לחב' חוסין מחאמיד סחורות ובגין כך נותרה יתרת חוב בלתי מסולקת בסך של 416,151 ש"ח נכון ליום 21.2.00. ביום 4.10.99 נוסדה חב' קציר קרמיקה בע"מ (להלן: "חב' קציר קרמיקה") ובחודש פברואר 2000 היא החלה לרכוש סחורות מהתובעת. במקביל, בחודש דצמבר 1999, או בסמוך לכך, הפסיקה חב' חוסין מחאמיד את פעילותה. יצויין כי אין מחלוקת בין הצדדים, כי חב' חוסין מחאמיד וחב' קציר הן חברות משפחתיות ובשתיהן עבד הנתבע והוא היה אחד מבעלי מניותיהן.

3.     לטענת התובעת, עם הפסקת פעילותה של חב' חוסין מחאמיד, היא ביקשה לרכוש סחורות מהתובעת באמצעות חב' קציר. התובעת הסכימה לבקשה אך בתנאי כי ערב נוסף יחתום על שטר חוב להבטחת התחייבויות חב' חוסין מחאמיד כלפיה, זאת בנוסף לערבות הקיימת של מר חוסין מחאמיד, אחיו של הנתבע (להלן: "חוסין"). הנתבע הסכים לתנאי זה וביום 10.1.00 הוא חתם במשרד התובעת על שטר החוב ללא סכום. חב' חוסין מחאמיד לא סילקה את החוב לתובעת ועל-כן התובעת רשמה בו סכום החוב והגישה אותו לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל.

4.     הנתבע מודה כי חתם על שטר החוב אך לטענתו הדבר היה בעקבות מעשה של תרמית והטעיה. לעניין זה נטען, כי ביום 27.5.02 ביקר הנתבע יחד עם אשתו אצל קרוב משפחה אשר היה מאושפז בבית חולים רמב"ם בחיפה. במהלך הביקור התקשר לנתבע אחיו ג'מאל (להלן: "ג'מאל"), והודיע לו כי שליח הנמצא בדירת מגוריו מבקש למסור לידיו באופן אישי בלבד מעטפה מבית המשפט (להלן: ''השליח''). הנתבע והשליח נפגשו על פי סיכום מראש בצומת מגידו בסביבות השעה 21:30, השליח מסר לתובע מעטפה של דואר רשמי והוא החתים אותו על מסמך בטענה כי מדובר באישור מסירה. לאחר מכן השליח נסע מיידית מהמקום. הנתבע לא ידע על זהות השליח ומהות המסמך עליו חתם ומשפתח את המעטפה גילה כי היא מכילה טופס בקשה ריק למתן צו כינוס נכסים ופשיטת רגל ועל-כן הוא הגיש תלונה למשטרה. רק עם קבלת דרישת התובעת לסילוק החוב של חב' חוסין מחאמיד והגשת שטר החוב לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל, נודע לנתבע, לראשונה, על מהות המסמך עליו חתם בפני השליח.

     לטענת הנתבע, במועד חתימת שטר החוב, 10.1.00, חל אצלו חג אל-פטר של העדה המוסלמית, ובאותו יום הוא נעדר מעבדותו ובילה את היום יחד עם ארוסתו, אשתו כיום, בני משפחה וחבר בטיול בחיק הטבע. כן טען הנתבע כי הוא עבד בחב' חוסין מחאמיד בתור שכיר בחלוקת סחורות, לא היה לו תפקיד ניהולי בחברה וכן לא טיפל בעניינים כספיים או התחשבנות עם ספקים.

5.     בדיון אשר התקיים בתביעה הוגש תצהיר עדות ראשית של מנהל התובעת, מר אוריאל בר, ואשר לטענתה, שטר החוב נחתם בפניו (להלן: "מנהל התובעת"). מנגד, הוגשו תצהירי עדות ראשית של הנתבע, אשתו, אחיו חוסין, ו-ג'מאל וכן חברו של התובע, מר קוסאי ג'בארין, אשר השתתף בטיול הנטען במועד חתימת שטר החוב.

     כל המצהירים לעיל נחקרו בפניי.

6.     התובעת לא חלקה על טענת הנתבע, לפיה, במועד הנטען של חתימת שטר החוב, חל חג אל-פטר אצל העדה המוסלמית ולעניין זה הוגשה במסגרת הדיון בהתנגדות לביצוע שטר החוב רשימת החגים לתקופה הרלוונטית.

התובעת לא טענה, ומקל וחומר היא לא הוכיחה, כי היתה דחיפות כלשהי בחתימת שטר החוב ביום החג, 10.1.00, וכי לא ניתן היה לדחות את החתימה למועד מאוחר יותר. אדרבא, מכרטסת חב' קציר קרמיקה אצל התובעת, נספח ג' לתצהירה, עולה, כי העסקה הראשונה בין התובעת לבין חב' קציר קרמיקה, ואשר לטענת התובעת בשל המשך הקשר עמה התבקש חתימת שטר החוב, היתה ביום 23.2.00, כחודש וחצי לאחר מועד חתימת שטר החוב, ללמדך כי לא היתה כל דחיפות בחתימת הנתבע על שטר החוב ביום החג.

7.     טענת הנתבע כי לא עסק בהתחשבנות ובעניינים הכספיים שבין חב' חוסין מחאמיד לבין התובעת, נתמכה בעדות מנהל התובעת עצמו, אשר העיד באומרו:

"ת.     מי שהיה בקשר עם התובעת זה מר חוסין מחאמיד (אחיו של הנתבע - ר.ח.) והוא זה שהגיע לחברה התובעת...אני רוצה לציין כי חוסין מחאמיד היה אדם אשר ניהל בדרך כלל את העניינים הכספיים של חברת מחאמיד ולכן הקשר שלי העיקרי היה עימו וההיכרות שלי עם יתר עובדי חברת חוסין מחאמיד בשמותיהם השונים היה קלוש יותר.
ש.     האם חוסין ניהל את העניינים הכספיים של החברות שלו מול התובעת באופן בלעדי?
ת.     בעניינים המהותיים הכספיים כך אכן היה.
ש.     כלומר לא כל יום הגיע אליך מישהו מהחברות האלה של חוסין מחאמיד וביקש להסדיר עניינים כספיים עם התובעת?
ת.     אני מסכים" (שם, עמ' 6 שורה 11 לפרוטוקול הדיון מיום 5.9.05).

     ובהמשך:

          "ש.     האם אי פעם הופיע הנתבע אצל התובעת בקשר להתחשבנות כספית?
ת.     לא" (שם, עמ' 8 שורה 20 לפרוטוקול הדיון מיום 5.9.05).

8.     עדות מנהל התובעת, כמצוטט לעיל, מעלה תמיהה נוספת, שכן, מדוע תסכים התובעת להבטיח חובותיה של חב' חוסין מחאמיד בסכום נכבד של כ-416,000 ש"ח, באמצעות אדם שלא היה לה כל קשר עסקי עימו, אין היא יודעת מהי מידת איתנותו הכלכלית ובאם ניתן לסמוך עליו לעניין זה?!!

9.     הנתבע לא חסך בהגשת תצהירים, מתן פרטים והגשת ראיות בתביעה, כגון אישור בדבר הגשת תלונה במשטרה, מקור המעטפה ותכולתה אשר נמסרו על-ידי השליח ועוד.

     מנגד, מנהל התובעת טען בעלמא ובאופן סתמי בסעיף 4 לתצהירו כאילו הנתבע חתם בנוכחותו על שטר החוב במשרד התובעת בקרית אתא ורק בחקירתו הנגדית הוא העלה טענות חדשות לעניין זה, כמפורט להלן:

א.     במעמד חתימת שטר החוב נכח חוסין, אחיו של הנתבע (שם, עמ' 9 שורה 5 לפרוטוקול הדיון מיום 5.9.05).

ב.     שטר החוב נחתם לבקשת מנהל הכספים של התובעת. לעניין זה טען מנהל התובעת באומרו: "מנהל הכספים שלי הוא רואה חשבון בהשכלתו והוא ביקש ממני שנחתים את הנתבע על שטר חוב בנוסף או ערבות אישית סטנדרט" (שם, עמ' 10 שורה 18 לפרוטוקול הדיון מיום 5.9.05)

ג.     היו חילוקי דעות בין מנהל התובעת לבין מנהל הכספים באשר להמשך הקשר העסקי באמצעות חוסין מחאמיד (שם, עמ' 10 שורה 10 לפרוטוקול הדיון מיום 5.9.05).

ד.      שטר החוב הוכן בסמוך למועד חתימתו על-ידי הנתבע, 10.1.00, והוא הודפס על-ידי פקידה של התובעת (שם, עמ' 9 שורות 4 ו-9 לפרוטוקול הדיון מיום 5.9.05).

ה.     במהלך הפגישה בה חתם הנתבע על שטר החוב, הוא רשם בכתב ידו את מספר תעדות זהותו לאחר שהבחין כי קיים שיבוש במספר המודפס המופיע בו (שם, עמ' 9 שורה 15 לפרוטוקול הדיון מיום 5.9.05).

העלאת טענות ופרטים כה רבים ומהותיים לעניין חתימת שטר החוב לראשונה במסגרת חקירתו הנגדית של מנהל התובעת, אומרת דרשני ומטילה צל כבד על נכונות גרסת התובעת. לא זאת אלא זאת, היה על התובעת לדאוג להזמנת מנהל הכספים והפקידה מטעמה על מנת להעיד במשפט, אולם, משלא נעשה הדבר, מתקיימת החזקה, לפיה, לו נשמעה עדותם, היא היתה תומכת בגרסתו של הנתבע כנגד גרסת התובעת (לעניין זה ר' ע"א 548/78 שרון ואח' נ' לוי פ"ד לה(1) עמ' 736, 760ה' וכן ע"א 55/89 קופל בע"מ נ' טלקאור בע"מ, פ"ד מד(4) עמ' 596, 602).

10.     בסיכומיו הפנה ב"כ התובעת להודאת הנתבע כי מלבד חתימתו על שטר החוב הוא הודה כי רשם בכתב ידו את מספר תעודת זהותו הנכון לאחר שהבחין כי המספר המודפס המופיע על שטר החוב, הינו מספר משובש. התובעת מבקשת ללמוד מעובדה זו כי הנתבע ידע על מהות המסמך עליו חתם.

     לא מצאתי בהודאת הנתבע, כאמור לעיל, טעם מספיק לדחיית גרסתו, שכן, רישום תעודת הזהות בכתב יד מופיע בסמוך לחתימת הנתבע על שטר החוב וכאמור בסעיף 18 לתצהיר עדותו הראשית, מוצג נ/3, ''אישור המסירה'' עליו חתם בפני השליח היה מקופל ולא ניתן היה להבחין בחלקו העליון בו מופיעים כלל פרטי השטר, אלא רק במקום המיועד לחתימה. ואכן, מקור שטר החוב, מוצג ת/2, תומך בטענה זו, שכן, הוא מקופל לערך באמצע הדף באופן שאינו חושף את תוכנו ומספר תעודת זהותו של הנתבע מופיע בחלק התחתון של המסמך שאינו מעיד על תוכנו.

     אדרבא, גרסת התובעת כאילו במהלך הפגישה במשרדיה רשם הנתבע בכתב ידו מספר תעודת זהותו על שטר החוב, אינה סבירה בעיני, שכן, באם המסמך נחתם במשרד התובעת, מדוע לא הודפס שטר חוב מתוקן עם מספר תעודת זהותו הנכון של הנתבע?!!.

11.     התובעת מפנה לסתירות אשר התגלו, כביכול, בין עדויות התובע, אשתו ואחיו ג'מאל לעניין המקום המדוייק בו היה כל אחד מהם כאשר הודע לנתבע כי השליח מבקש למסור לידיו דבר השליחות. טענות אלה אינן משכנעות בעיניי, שכן, עסקינן בעניינים שוליים שאינם במהות המחלוקת בין הצדדים. כמו כן, ממועד האירועים הנ"ל ועד לחקירת התובע והעדים מטעמו עברו כשלוש שנים ואין לצפות מהעדים לזכור ולשחזר עניינים פעוטים אלה בדיוק מלא. יתירה מכך, אי-התאמה מלאה בעניינים שוליים אלה, היא היא הנותנת כי מדובר בגרסה אמינה.

12.     הנתבע והעדים מטעמו הותירו עלי רושם אמין בעדותם, ומסקנה זו מתחזקת הן לאור האמור לעיל והן לאור המפורט להלן:

א.     ממועד הפסקת הפעילות של חב' חוסין מחאמיד וניתוק הקשר העסקי בינה לבין התובעת בחודש דצמבר 1999, ועד להגשת שטר החוב לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל, 5.12.02, עברו כשלוש שנים. באם שטר החוב היה ברשות התובעת עוד ביום 10.1.00, כטענתה, מדוע תמנע מביצועו למשך כשנתיים ימים, מה גם ומדובר בחוב בסכום נכבד של כ-416,000 ש"ח?!!

ב.     התובעת טענה כי הוסיפה את הסכום בשטר החוב ביום 20.11.02. אולם, משערוך יתרת החוב המופיעה בכרטסת של חב' חוסין מחאמיד לאותו מועד, לא מתקבל הסכום המופיע בשטר.

ג.     אין מחלוקת בין הצדדים כי התובעת נקטה בהליכים משפטיים נגד חב' חוסין מחאמיד וכן נגד חוסין באופן אישי לגביית החוב נשוא התביעה, אך ללא הועיל (שם, עמ' 7 שורה 16 לפרוטוקול הדיון מיום 5.9.05) וממוצג נ/2 עולה, כי חוסין היה באיחוד תיקים בהתאם להחלטת ראש ההוצל"פ מיום 13.7.00. עובדות אלה מחזקות את הסברה כי התובעת ניסתה להערים על הנתבע באמצעות חתימתו בדרכי רמייה על שטר החוב.

13.     אמנם נכון, כטענת התובעת, על הנתבע מוטלת החובה להוכיח את גרסתו לעניין נסיבות חתימתו על שטר המשכנתא. ואכן, לאור האמור לעיל, מתחייבת המסקנה כי הנתבע עמד בנטל זה וגרסתו אף נתמכת בחלקה בעדות מנהל התובעת ובמחדליה בשל אי-הבאת עדים מטעמה.

14.     לאור כל האמור לעיל, אני דוחה את התביעה על הסף.

התובעת תשלם לנתבע הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך של 18,000 ש"ח בתוספת מע"מ עליו וזאת תוך 30 יום, שאם לא כן הסכום יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון