צבירת ימי חופשה

סעיף 7 לחוק חופשה שנתית התשי"א-1951, עוסק באפשרות לצבירת ימי חופשה.

לפי העולה מהוראתו של סעיף 7, ניתן לצבור חופשה לכל היותר בגין שלוש שנים. לפיכך, ובהתאם להוראת סעיף 7 לחוק, בעת שנסתיימו יחסי עובד מעביד בין הצדדים, נצברו לזכות העובד לכל היותר ימי חופשה שהיה זכאי לקבל בשלוש השנים המלאות האחרונות להעסקתו בצירוף הימים שנצברו לזכותו בשנת העבודה השוטפת.

עם זאת, בע"ע 324/05 ריבה אצ'ילדייב - עמישב שירותים בע"מ ,ניתן ביום 27.6.06 נפסק כי צבירת ימי חופשה אפשרית בגין שלוש שנות עבודה.

קביעת בית הדין בפסק דין עמישב נסמכת על הוראתו של סעיף 7 לחוק חופשה שנתית התשי"א- 1951, הקובע מקסימום אפשרות צבירה של ימי חופשה.

אין בהוראת הסעיף (כמו גם בפסק דין עמישב), התייחסות לימי חופשה שהצטברו לעובד בשנת העבודה השוטפת, עובר לסיום העסקתו. אלו ודאי עומדים לזכותו עם תום תקופת העסקתו.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. שווי יום חופשה

 2. צבירת ימי חופשה

 3. הפחתת שעות חופשה

 4. התיישנות חופשה שנתית

 5. דמי חופשה נטל ההוכחה

 6. פדיון ימי חופשה שנמחקו

 7. ניצול יתר של ימי חופשה

 8. כמה ימי חופשה מותר לצבור

 9. הצעת חוק אורך חופשה שנתית

 10. פדיון ימי חופשה שלא נוצלו

 11. שכר לצורך חישוב דמי חופשה

 12. צבירת ימי חופשה לעובד יומי

 13. פדיון ימי חופשה לעובד מתפטר

 14. חוק חופשה שנתית, תשי"א-1951

 15. חופשה לצורך עלייה לרגל למכה

 16. השפעת הפחתת שכר על דמי חופשה

 17. התפטרות בגלל אי תשלום דמי חופשה

 18. פדיון חופשה לעובד עם שכר לא קבוע

 19. חופשה ללא תשלום (חל"ת) לאחר הלידה

 20. יום חופש להורים ביום תחילת הלימודים

 21. "היעלמות" ימי חופשה מהרישומים בתלושי השכר

 22. קיזוז מהמשכורת עקב ניצול יתר של ימי חופשה

 23. תשלום חופשה שנתית ללא קשר לניצול ימי חופשה

 24. תקנות חופשה שנתית (פנקס-חופשה), תשי''ז-1957

 25. תקנות חופשה שנתית (קרנות-חופשה), תשי''א-1951

 26. תקנות חופשה שנתית (חופשה מוארכת), תשכ''ד-1963

 27. העובד טען כי לא קיבל חופשה במשך כל תקופת עבודתו

 28. חובת ניהול פנקס חופשה - סעיף 26 לחוק חופשה שנתית

 29. תקנות חופשה שנתית (הצגת תמצית החוק), תשי''ט-1958

 30. פיטורים לאחר אי שיבוץ לעבודה לאחר חזרה מחופשה ללא תשלום

 31. תקנות חופשה שנתית (דרך אחרת לתשלום תמורת חופשה), תשל''א-1971

 32. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון