קנס על שימוש בטלפון סלולרי בזמן נהיגה

להלן פסק דין בנושא ערעור על קנס על שימוש בטלפון סלולרי בזמן נהיגה:

פסק דין

בפני ערעור על פסק-דינו של בית-משפט לתעבורה (כבוד השופט נהרי) בתיק ת' 25767/08, לפיו הורשע המערער בכך שבמהלך נהיגתו בתאריך 1.11.07 בשעה 14:40 השתמש בטלפון נייד שלא באמצעות מיקרופון המותקן ברכב, בניגוד לתקנה 28)ב) לתקנות התעבורה התשכ"א-1961, והושת עליו קנס כספי בסך 1,300 ש"ח או 13 ימי מאסר תמורתו.

לטענת המערער, בית-משפט קמא הרשיע אותו בביצוע העבירה שיוחסה לו בכתב האישום, וזאת מכוח דבריו בבית המשפט, על אף שהוא כפר במיוחס לו, וטען שלא השתמש ולא דיבר בטלפון הסלולרי, יש לו דיבורית, ורק החזיק את הטלפון הסלולרי בידו, ותוך כדי נהיגה הסתכל על הצג שלו על מנת לזהות מי התקשר.

המערער מלין על כך, שבטרם הסביר עמדתו, מחמת הלחץ הקיים בבית משפט לתעבורה, הוא הורשע, על אף שלא הודה, כאמור בביצוע העבירה.
בטיעוניו בע"פ במסגרת הערעור הוסיף המערער וציין, כי בעת שהחל נסיעתו בכביש איילון, התקבלה שיחה בטלפון הסלולרי שלו, הוא שלף אותו מהנרתיק, והתבונן בצג, לדבריו, למשך שבריר שנייה, כדי לזהות מי המתקשר, ולהחליט אם לענות לו, אם לאו.

המערער הכחיש כי שוחח בטלפון הסלולרי, וזאת על אף שהשוטר רשם כי היו תנועות שפתיים. כשנאמר לו על-ידי השוטר שאסור לו להחזיק את הטלפון הסלולרי ביד, אזי השיב לשוטר: "מה יעשה אדם שאין לו דיבורית, הוא ידבר בספיקר, הרי החוק לא אוסר לדבר ברמקול שבתוך המכשיר. יש ספיקרים מובנים במכשיר" (עמ' 2 ש' 24-22).

לטענתו, דבריו לא נרשמו על ידי השוטר בצורה מדוייקת, אלא נרשם "ידעתי שאסור לדבר בספיקר". לכאורה, משתמע מהרישום, שהוא אכן דיבר בספיקר או היה מודע לאיסור זה, בה בשעה שבמכשיר הטלפון הסלולרי הספציפי שלו אין כלל ספיקר מובנה, אלא יש דיבורית ברכב. בנוסף לכך, הטלפון הסלולרי היה סגור, והוא לא דיבר עם איש.

לטענת ב"כ המשיבה, עפ"י לשון תקנה 28(ב)(1) לתקנות התעבורה, נאסר על נהג רכב לאחוז בטלפון סלולרי בעת שהרכב בתנועה, והוא רשאי להשתמש בטלפון כזה רק באמצעות דיבורית.
אמנם, לפי הנוסח הקודם של לשון התקנה, לא היה איסור על אחיזה במכשיר, אך גם לפי הנוסח דאז, המערער ביצע עבירה, שכן עשה שימוש בטלפון הסלולרי תוך כדי נהיגה.

ד י ו ן
על-פי הודעת תשלום הקנס שנמסרה למערער, העבירה המיוחסת לו בוצעה בתאריך 1.11.07.
במועד ביצוע העבירה, לשון תקנה 28 לתקנות התעבורה הייתה כדלקמן:
”28(א) נוהג רכב חייב להחזיק בידיו את ההגה... כל עוד הרכב בתנועה; אולם רשאי הוא להסיר יד אחת מן ההגה... אם עליו לעשות בה דבר להבטחת פעולתו התקינה של הרכב, או לקיום כללי התנועה.
(ב) האמור בתקנת משנה (א) יחול גם על הנוהג ברכב שבו הותקן או מצוי מכשיר טלפון קבוע או נייד, והנוהג ברכב רשאי להשתמש בטלפון רק באמצעות מקרופון המותקן ברכב. ”

בתאריך 4.2.08 שונתה לשון התקנה הנ"ל באופן כדלקמן:
(ב)(1) בעת שהרכב בתנועה, הנוהג ברכב -
(א) לא יאחז בטלפון קבוע או נייד, ולא ישתמש בהם ברכב, אלא באמצעות דיבורית.
(ב) לא ישלח או יקרא מסרון (S.M.S).
(2) בתקנת משנה זו -
"דיבורית" - התקן המאפשר שימוש בטלפון בלא אחיזה בו, ובלבד שאם ההתקן מצוי בטלפון, הטלפון יונח ברכב באופן יציב המונע את נפילתו.
"טלפון" - מכשיר המיועד לתקשורת אשר קיימים בו לחצנים לחיוג.

לאור לשון התקנה לפני תאריך 4.2.08, עצם האחיזה בטלפון הסלולרי לא היוותה עבירה. ברם, המערער לא היה רשאי להסיר ידו מן ההגה על-מנת לאחוז בטלפון הסלולרי ולהתבונן בצג תוך כדי נהיגה.

אציין, כי נוכח הסרת היד מן ההגה לשם אחיזת הטלפון הסלולרי והרמתו, גם אם לשבריר שנייה, בוצעה העבירה לפי תקנה 28(א) לתקנות התעבורה, ומתייתר הצורך לדון בשאלה - אם התבוננות בצג על מנת לזהות מי המתקשר, מהווה "שימוש בטלפון", אם לאו, כנדרש על-פי תקנה 28(ב) לתקנות התעבורה לפני תיקונה.

באימרת אגב אציין, כי לדעתי, התבוננות כזו בצג הטלפון הסלולרי, אכן מהווה שימוש בטלפון, ומבחינה זו, בוצעה עבירה גם לפי לשון תקנה 28(ב) לפני שתוקנה.

לאור כל המקובץ לעיל, אני דוחה את הערעור.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוב לסלקום

 2. תביעה נגד מירס

 3. חיוב יתר בסלולרי

 4. גביית יתר פלאפון

 5. הפרת חוזה עם אורנג

 6. הפרת חוזה עם פלאפון

 7. אנטנות סלולריות על גג

 8. החזר כספי מחברת פלאפון

 9. תביעה של פלאפון נגד לקוח

 10. היתר בניה אנטנות סלולריות

 11. טלפון סלולרי לעובדי עירייה

 12. החזר כספי עסקת שדרוג פלאפון

 13. זיכוי סלולרי - תביעה ייצוגית

 14. סירוב לתת זיכוי ללקוח פלאפון

 15. הסכם שכירות להצבת מתקן סלולרי

 16. פיצוי על שירות לקוי מחברת סלקום

 17. כרטיס SIM לא עובד לאחר ניוד מספר

 18. תביעה בגין אי החזרת אייפון שנמסר לתיקון

 19. קנס על שימוש בטלפון סלולרי בזמן נהיגה

 20. הפחתת משכורת בגלל שימוש בטלפון סלולרי

 21. העברת מנוי סלולר על שם לקוח ללא הסכמתו

 22. הפרת הבטחה לשלם קנס התנתקות מחברה מתחרה

 23. גביית מחיר בלתי סביר עבור הודעת-SMS נכנסת

 24. הוספת אנטנות פלאפון לעמוד תאורה קיים של מע"צ

 25. לאחר בקשת הניתוק אבדו שני מכשירי הטלפון הסלולארי

 26. תביעה שהגישה חברת תקשורת סלולרית לתשלום יתרת חוב

 27. טען כי קיבל תביעה ובה יתרת חוב בלתי מוסברת מפלאפון

 28. חוב לפלאפון - נטען כי בחשבונית שקיבל הופיעה יתרת חוב "0"

 29. תביעה בגין נזקים עקב גניבת מכשיר טלפון נייד מסוג IPHONE 4

 30. תביעה לפיצוי בגין הגעה חוזרת ונשנית למרכז השירות של פלאפון

 31. תביעה ייצוגית: חישוב זמן אויר לפי יחידות של דקה שלמה בפרטנר

 32. טענה פלאפון מפקיעה לצרכים פרסומיים חלק מזמן השירות של שיר בהמתנה

 33. תביעה בגין הבטחה כי פלאפון תישא במלוא עלויות הניתוק מחברת אורנג'

 34. לטענת המבקש פלאפון החלה לחייב את הלקוחות מבלי לקבל את הסכמתם לכך מראש

 35. אי העמדת שירות קו חינם טלפוני (1-800) לצורך טיפול בתקלות ללקוחות פלאפון

 36. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון