ערעור על חומרת העונש בעבירות תעבורה
ערעור על חומרת העונש בעבירות תעבורה

להלן פסק דין בנושא ערעור על חומרת העונש בעבירות תעבורה:

פסק-דין     
1.     לפנַי ערעור על חוּמרת העונש שגזר בית-משפט קמא (כב' השופט ויטלסון), בתיק פ.ל. 1018/05 (תעבורה-ת"א) מיום 7.8.2005.

     המערער הורשע בעבירות של נהיגה בזמן פסילה, ללא רישיון-נהיגה, ללא ביטוח וּמסירת פרטים כוזבים.

     העונש שגזר בית-משפט קמא: קנס בסך 1,500 ₪; פסילת רישיון-נהיגה לתקופה של שנתיים; 3 חודשי מאסר בפועל והפעלת מאסר על-תנאי בן 7 חודשים מתיק קודם, במצטבר; ושנה מאסר על-תנאי לתקופה של 3 שנים, שלא יעבור על עבירה של נהיגה בזמן פסילה.

     לחובתו של המערער, המחזיק ברישיון-נהיגה מזה 17 שנה, 38 הרשעות קודמות. בנוסף הרשעה אחת בפלילים. בעבירות תעבורה, רשומות לחובתו עבירות של נהיגה במהירות מופרזת, העדר רישיונות, חוסר ביטוח, אי-ציות לתמרור ב-37, נהיגה באור אדום ברמזור, נהיגה בשִׁכרות.
2.     לטענת בא-כוח המערער, בית-משפט קמא החמיר בעונשו יתר על המידה. עיקר טענותיו מופנות כלפי הפעלת עונש מאסר על-תנאי.
     שגה בית-משפט משנמנע מהארכת עונש המאסר על-תנאי.

     העבירה בגינה הוטל המאסר על-תנאי היא עבירת נהיגה בשִׁכרות. עבירת הנהיגה בזמן פסילה הינה ראשונה מסוּגה.

     עוד לטענת בא-כוח המערער, חייו עוברים תפנית עקב חזרתו בתשובה ונישואיו השנִיים, לרבות לידת בנו.
     הינו נכה צה"ל בשיעור 28%.
מעד לפני מספר שנים בעבירת שוחד במסגרת עבודתו בהוצאה-לפועל, וּמאז התקשה לנהל אורַח-חיים סדיר.
הנהיגה נשוא הערעור הייתה חד-פעמית עקב אי-הגעת האדם שמסיעוֹ לעבודה באופן קבוע.

בית-משפט קמא לא נתן משקל לעוּבדה כי מאז מעצרו, חודשיים טרם מתן גזר-הדין, היה נתון במעצר-בית מלא.

מעולם לא ריצה עונש מאסר תחת סורג וּבריח.

בית-משפט קמא טעה משהטיל קנס, אך היה ויבוטל עונש המאסר לריצוי בפועל, יחזור בו המערער מטענותיו לעניין הקנס ויבקש רק את הפחתתו.

בטיעונים נוספים בעל-פה ציין בא-כוח המערער כי כיום מבין המערער חוּמרת העבירה. מבקש את בית-המשפט, מטעמים של צדק ורחמים, להאריך המאסר על-תנאי.

3.     באת-כוח המשיבה מתנגדת להארכת המאסר על-תנאי.
     מפנה לעוּבדות כתב-האישום.
לכל היותר, בשל נסיבות בני משפחתו של המערער, מוכנה כי עונש המאסר שהופעל יהא בחופף ולא במצטבר, כך שריצוי בפועל יעמוד על 7 חודשים בלבד.

4.     לגופו של עניין דין הערעור להידחות.

א)     מתוך עוּבדות כתב-האישום עולה, כי ב-8.6.2004 נפסל המערער בנוכחותו לתקופה של שנתיים בפועל, לאחר שהורשע בעבירות של נהיגה בשִׁכרות וּבקלוּת-ראש. נוסף על פסילת המינימום, גזר בית-המשפט על המערער מאסר על-תנאי בן 7 חודשים.
שנה לאחר גזר-הדין נתפס המערער כשהוא נוהג בפסילה, וּבשעה שנעצר הזדהה בפני השוטרים בפרטֵי אחֵר בכזב, הציג בפני השוטרים רישיוןן-נהיגה עם תמונה על-שם חג'ג' נדיר.
רישיון-הנהיגה נמצא בידי המערער מוכן, מראש, לשימוש בעת הצורך. אין להתעלם מכך.
המערער ביצע העבירות ביוֹדעוֹ כי מאסר על-תנאי בן 7 חודשים מרחף מעל ראשו.

ב)     נסיבותיו האישיוֹת של המערער ידועות, והיו ידועות בשעת מעשה, למערער עצמו. תוצאות הפעלת מאסר על-תנאי וההשלכות מכך על בני משפחתו, אף הן בידיעתו האישית של המערער.
          המערער בחר להתעלם מנסיבותיו אלה, ביודעין.
בית-המשפט, לבקשתו, קיבל תסקיר קצין-מבחן טרם מתן פסק-דין בערעור. מתוך התסקיר עולה כי אין המלצה לטיפול וּבסוף התסקיר, צויין בזו הלשון:

"הערכה שלנו כי שליחתו כיום למאסר תפגע באופן קשה בפרנסתו."

דומני, כי משפט זה נכון לגבי כל נאשם העומד בפני ריצוי עונש מאסר זו או אחרת, ואין כל ייחודיוּת בהערכה זו.
(ג)     נהיגה בזמן פסילה הינה עבירה מהיותר חמוּרות שבפקודת התעבורה. ביצועהּ של העבירה מעיד על מְבצעהּ כי מורא החוק לא קיים לגביו. ההלכה בבית-המשפט העליון, בעשׂרות רבות של פסקי-דין, מורה להחמיר בעֲנישה לנוֹהגים בעת פסילה.
     מי שהוטלה עליו פסילה ונמצא נוהג בפּסילה, הדרך האחת למנוע ממנו מלשוב וּלבצע עבירה זו - הינה השׂמתו מאחורי סורג וּבריח.
     בית-המשפט אינו מעניש אלא אם כן מזהיר, וּבמקרה זה המערער הוזהר, באמצעות מאסר על-תנאי קודם שהוטל עליו.
     הוא, ולא אחֵר, הביא להפעלת תנאי זה.
בית-משפט קמא לא טעה בגזר-דינו.

5.     סוף דבר, נוכח עֶמדת באת-כוח המשיבה, ורק בשל כך, אני מוצאת להתערב בעונש באופן חלקִי, שהמאסר בפועל בן 3 חודשים שהוטל, ירוּצה בחופף למאסר על-תנאי בן 7 חודשים שהופעל, כך שבפועל יְרצה המערער 7 חודשי מאסר.
     יתר חלקי גזר-הדין בעינם.

6.     המערער יתייצב לריצוי עונשו מיידית.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ערעור תעבורה

 2. אי שמירת רווח

 3. הידרדרות עגלה

 4. מספר שלדה מזויף

 5. כניסה לאי תנועה

 6. סיבוב פרסה מסוכן

 7. זהירות במעבר חציה

 8. דחיית ערעור תעבורה

 9. ענישה בעבירות תעבורה

 10. חובת איתות לפני פניה

 11. פניית פרסה במקום אסור

 12. הצעת חוק משקיפי תנועה

 13. הסעת נוסעים ללא מלווה

 14. עבירות תנועה של עו''ד

 15. נסיעה נגד כיוון התנועה

 16. פגם ברישום דו''ח תנועה

 17. שמירת מרחק בפניית פרסה

 18. תקנה 41 לתקנות התעבורה

 19. מתי מותר לנסוע לאחור ?

 20. תקנה 567 לתקנות התעבורה

 21. סעיף 48 לפקודת התעבורה

 22. סעיף 56 לפקודת התעבורה

 23. אי האטה לפני מעבר חצייה

 24. הארכת מועד בתיקי תעבורה

 25. זיכוי לאחר ערעור תעבורה

 26. תקנה 169 לתקנות התעבורה

 27. תקנה 21 ג לתקנות התעבורה

 28. כניסה לכיכר - עבירת תנועה

 29. ערעור תעבורה ללא עורך דין

 30. תקנה 169ו' לתקנות התעבורה

 31. פניה שמאלה - תקנות התעבורה

 32. בדיקה שנתית של ממיר קטליטי

 33. האטה לפני פקק - שמירת מרחק

 34. אזהרה לא לעבור עבירות תנועה

 35. אי ידיעה על מועד דיון תעבורה

 36. ביצוע פניית פרסה שלא בזהירות

 37. הארכת מועד הגשת ערעור תעבורה

 38. עונש לא מרתיע בעבירות תעבורה

 39. דחיית ערעור תעבורה על גזר דין

 40. ערעור על חומרת גזר דין תעבורה

 41. הרשעת עורך דין בעבירות תעבורה

 42. פניה ימינה בכיכר מהנתיב השמאלי

 43. פסיקת הוצאות בגין זיכוי תעבורה

 44. ערעור על הרשעה בבית משפט לתעבורה

 45. הארכת מועד להישפט בעבירות תעבורה

 46. קנס בשל עבירת תעבורה של ברירת משפט

 47. זימון למשפט תעבורה ללא אישור מסירה

 48. ערעור על חומרת העונש בעבירות תעבורה

 49. תקנה 49 לתקנות התעבורה - שמירת מרחק

 50. הארכת מועד להישפט בבית משפט לתעבורה

 51. עבר תעבורתי כשיקול בערעור על גזר דין

 52. אי ייצוג ע''י עורך דין בעבירות תעבורה

 53. הצעת חוק לתיקוני ענישה בעבירות תעבורה

 54. קבלת ערעור המדינה על זיכוי בעבירת תעבורה

 55. הארכת מועד להגשת ערעור על גזר דין תעבורה

 56. פניה שמאלה - סעיף 43 (א) (3) לתקנות התעבורה

 57. ערעור על גזר דין בית משפט לתעבורה תל אביב

 58. צו מס בולים (תשלום אגרות תעבורה בבולים), תש"ם-1980

 59. התאונה התרחשה בתוך מעגל תנועה שהיו בו שני נתיבי נסיעה

 60. קביעת בית המשפט לתעבורה בהכרעת הדין המרשיעה מהווה ראיה

 61. תקנות התעבורה (הגשת צילומים לבית המשפט), התשנ''ז-1997

 62. חוק שיפוט בענייני תעבורה (תשדיר - הוראת שעה), התשס"ט-2009

 63. כתב אישום בעבירות סטייה שלא בבטחה, בניגוד לתקנה 41 לתקנות התעבורה

 64. כתב אישום על קיפוח זכות עוברי דרך - עבירה לפי תקנה 21(ב)(1) לתקנות התעבורה

 65. כללי השפיטה (סדרי העבודה של הועדה לבחירת שופטים - שופט תעבורה), התשמ"ז-1986

 66. תקנה 40(א) - לא יסטה נוהג רכב מנתיב נסיעתו אם עלול הדבר לגרום להפרעה או לסיכון

 67. סעיף 44 (א) לתקנות התעבורה - לא יפנה נוהג את רכבו כדי להסתובב ולנסוע בכיוון הנגדי

 68. תקנות התעבורה (סדרי הדין בבקשות לפי סעיף 57 לפקודת התעבורה וערעור על החלטות בהן), תש''ם-1980

 69. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון