נהיגה ללא חגורה
נהיגה ללא חגורה

הנאשם נאשם בכך שנהג ברכבו שהיו מותקנות בו חגורות בטיחות מבלי שהיה חגור.

הנאשם הביא תמונות מהן הוא מבקש מביהמ"ש להסיק כי לא ניתן לראות אם נהג הרכב חגור או לא חגור.

הנאשם הסביר שהחגורה היתה רפויה בשל בעיה רפואית (עובדה המהווה כשלעצמה עבירה) וכי איננו יכול להדק החגורה בשל כאבים בצוואר.

להלן הכרעת דין בנושא נהיגה ללא חגורה:

הכרעת דין

הנאשם בפני נאשם בכך שנהג ברכבו שהיו מותקנות בו חגורות בטיחות מבלי שהיה חגור.
העידה בפני שוטרת, אשר הוצבה במקום לצורך אכיפה, וציינה הן בדוח והן בעדותה בעל פה, שהבחינה בתפסן החגורה, כלומר, בברזל ומשמעות הדבר אחת היא, שהחגורה אינה "מוקלקת".
תגובתו הספונטנית של הנאשם היתה שעכשיו הוא יצא ואולי לא שם לב. המדובר בראשית הודאה.

הנאשם הביא תמונות מהן הוא מבקש מביהמ"ש להסיק כי לא ניתן לראות אם נהג הרכב חגור או לא חגור. הנאשם נמנע מלהביא את שתי התמונות היחידות אשר היה בהן כדי לחזק את גירסתו, והן תמונה של נהג יושב ברכב חגור ותמונה של נהג יושב ברכב כאשר אינו חגור.
הנאשם ניסה להסביר את תגובתו הספונטנית אולם דבריו אינם סבירים. אילו היה הנאשם חגור, לא היה קל מלהשיב "אני חגור". זאת לא עשה.
הנאשם הסביר שהחגורה היתה רפויה בשל בעיה רפואית (עובדה המהווה כשלעצמה עבירה) וכי איננו יכול להדק החגורה בשל כאבים בצוואר. עדות זו עומדת בסתירה לתגובתו המשנית בה אמר שהיה חגור וגם מהודק, שהרי אם איננו יכול להדק החגורה מטעמים בריאותיים, מדוע אמר שהיה מהודק, ומדוע לא הסביר לשוטרת את הקושי הרפואי.
נוכח כל האמור לעיל, ולאחר שהזהרתי עצמי כי מדובר בעדות יחיד מול עדות הנאשם, מצאתי כי המאשימה עמדה בנטל הראיה במשפט פלילי ואני מרשיעה את הנאשם בעבירה המיוחסת לו בכתב האישום.גזר דין

הנאשם בפני הורשע בעבירה של אי חגירת חגורת בטיחות. כלל ידוע הוא כי ביהמ"ש אינו כבול לקנס המקורי, וכי לאחר ניהול הוכחות יש להחמיר בעונש.
אני דנה איפא את הנאשם:

 1.      לתשלום קנס בסך 500 ₪ בשני תשלומים חודשיים שווים ורצופים בסך 250 ₪ כל אחד, לא יאוחר מיום 1.8.09.
 2.      הנאשם יחתום על התחייבות בסך 1000 ₪, להמנע מעבירה דומה, במשך שלוש שנים מהיום.


זכות ערעור לביהמ"ש המחוזי תוך 45 יום מהיום.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הרדמות בנהיגה

 2. נהיגה בעייפות

 3. נהיגה ללא חגורה

 4. נהיגה בחוסר זהירות

 5. נהיגה ברכב ללא רשות

 6. העונש על נהיגה פרועה

 7. מורשה נהיגה ברכב נכה

 8. העונש על נהיגה בפסילה

 9. העונש על נהיגה מסוכנת

 10. ערעור נהיגה בלתי זהירה

 11. נהיגה בלי חגורת בטיחות

 12. נהיגה ללא רשות - ביטוח

 13. דיבור בטלפון בזמן נהיגה

 14. נהיגה רשלנית במעבר חציה

 15. שימוש בפלאפון בזמן נהיגה

 16. תאונה בגלל הרדמות בנהיגה

 17. נהיגה בלי רישיון - ערעור

 18. נזקי רכוש בגין נהיגה רשלנית

 19. תיאום מחירים שיעורי נהיגה

 20. עונש קל על נהיגה בלי רישיון

 21. ערעור בעבירת נהיגה בקלות ראש

 22. זיכוי מחמת הספק נהיגה בשכרות

 23. נהיגה בלי רישיון ברכב של ההורים

 24. נהיגה בהיתר ללא ביטוח - סעיף 7א

 25. ערעור על נהיגה בזמן שלילה שהתקבל

 26. נהיגה תחת השפעת כדור הרגעה קלונקס

 27. נהיגה בקלות ראש ללא תשומת לב מספקת לדרך

 28. נהיגה בקלות ראש בניגוד לסעיף 62(2) בקשר עם סעיף 38(2) לפקודת התעבורה

 29. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון