נהיגה בעייפות
נהיגה בעייפות

הנאשם נהג בכלי רכב כאשר הוא שרוי במצב העלול לסכן עוברי דרך ואינו מסוגל לנהוג ברכב בבטחון מחמת חולשתו עקב היותו עייף. הנאשם חש בעיפות האמורה מאחר ויממה קודם לכן לא ישן כלל וחרף כך המשיך בנסיעתו.

להלן גזר דין בנושא תאונת דרכים בגלל עייפות - עונש על נהיגה בעייפות:

גזר דין

1.     הנאשם הורשע על פי הודאתו בעבירה של גרימת מוות ברשלנות לפי סעיף 64 לפקודת התעבורה תשכ"א - 1961, עבירה של נהיגה במצב העלול לסכן עוברי דרך ומצב השולל את השליטה ברכב לפי תקנה 26 (1) + (4) לתקנות התעבורה התשכ"א - 1961, עבירה של חבלה ברשלנות לפי סעיף 341 לחוק העונשין התשל"ז - 1977 ועבירה של סטייה מנתיב הנסיעה לפי תקנה 40 (א) לתקנות התעבורה.

2.     כתב האישום מלמד על אירוע מיום 16.6.07, בסמוך לשעה 07:00 בו ארעה תאונת דרכים בסמוך לקיבוץ יהל שבכביש הערבה כאשר הנאשם נאשם בכלי רכב כאשר הוא שרוי במצב העלול לסכן עוברי דרך ואינו מסוגל לנהוג ברכב בבטחון מחמת חולשתו עקב היותו עייף. הנאשם חש בעיפות האמורה מאחר ויממה קודם לכן לא ישן כלל וחרף כך המשיך בנסיעתו. במהלך נסיעתו איבד את השליטה ברכב, סטה ימינה והתהפך מספר פעמים ונעצר כשהוא הפוך על גגו. כתוצאה מן התאונה מצא את מותו אורן יפרח ז"ל אשר נסע עימו ברכב וכן נפצעו שניים נוספים שנסעו עימו ברכב האחד פציעה קשה והשני פציעה קלה.

3.     הצדדים הציגו בפני הסדר טיעון במסגרתו ביקשו כי בית המשפט ישית על הנאשם עונש מאסר בפועל ל-12 חודשים, מאסר מותנה על פי שיקול דעת בית המשפט וכן פסילת הנאשם מלהחזיק ולקבל רישיון נהיגה למשך 6 שנים, בהפחתת ימי הפסילה בהם שהה בעקבות התאונה האמורה.

4.     ב"כ המאשימה תמך בהסדר האמור כשהוא חוזר ומפרט את נסיבות התאונה, את העובדה כי הנאשם נעדר הרשעות קודמות ואת העובדה כי לקח אחריות על מעשיו בעצם הודאתו ונכונותו לשאת בנטל גזר הדין.

5.     גם ב"כ הנאשם חזר וביקש כי בית המשפט יאמץ את הסדר הטיעון וביקש לראות בו כהולם את הנסיבות נשוא כתב האישום.

6.     בשל גילו הצעיר של הנאשם, התבקש שירות המבחן להניח בפני תסקיר בעניינו של הנאשם. מן התסקיר באו בפני נסיבותיו האישיות המלמדות כי מדובר באדם נורמטיבי לחלוטין אשר נקלע לאירוע טראגי זה ברשלנות רבה וכיום נדרש הוא לתת את הדין. שירות המבחן הדגיש כי הנאשם לוקח אחריות מלאה לביצוע המעשים ומודה כי היה עייף ונרדם ואיבד את השליטה ברכב. שירות המבחן עמד על מצבו הנפשי הפוסטראומטי הקשה של הנאשם והציע לדחות את ריצוי עונש המאסר לתקופה בת חצי שנה על מנת ששירות המבחן יסייע לנאשם להתמודד עם השלכות הטראומה על חייו כשהוא מדגיש את החשיבות של קבלת הטיפול בטרם כניסתו למאסר וזאת על מנת שיעמדו לו הכוחות להתמודד עם המאסר.
ב"כ המדינה ברוב הגינותו השאיר את ההחלטה בעניין זה לשיקול דעת בית המשפט.

7.     לאחר ששמעתי את דברי הצדדים ולנוכח נסיבות כתב האישום, אשר בתיק זה כמו גם בתיקים אחרים נדרשים אזרחים לתת את הדין על מעשה רשלנות כואב אך חמור, ובהתחשב בתסקיר שירות המבחן, סבורה אני כי הסדר הטיעון אליו הגיעו הצדדים הינו ראוי והוגן ויש בו כדי לשקף נכונה את העונש הראוי בנסיבות העניין. אשר לדחיית ריצוי העונש סבורה אני כי יש חשיבות רבה כי הנאשם יקבל את הטיפול הנפשי המתאים בטרם יכלא מאחורי סורג ובריח וזאת על מנת שיאגור כוחות להתמודד עם תקופת המאסר.

8.     לפיכך אני מאשרת את ההסדר ומשיתה על הנאשם את העונשים הבאים:
א.     מאסר בפועל ל-12 חודשים.
הנאשם יתייצב בתחנת משטרת ירושלים לתחילת ריצוי עונשו ביום 4.1.09 לא יאוחר מהשעה 10:00.
ב.     מאסר על תנאי ל-6 חודשים והתנאי שהנאשם לא יעבור כל עבירת גרם מוות ברשלנות תוך 3 שנים מיום שחרורו.
ג.     אני פוסלת את הנאשם מלהחזיק ולקבל רישיון נהיגה לתקופה של 6 שנים בהפחתת ימי הפסילה בהם שהה בפועל, 456 יום.

לציין, כי דחיית ריצוי העונש נעשתה לאור המלצת שירות המבחן לאפשר לנאשם לקבל טיפול שיקומי המתאים למצבו הנפשי היום. על הנאשם לעמוד בקשר טיפולי עם שירות המבחן מהיום ועד לתחילת ריצוי העונש וזאת כפי שהומלץ על ידי שירות המבחן.
לא ינצל הנאשם הזדמנות זו, ידווח על כך שירות המבחן ובית המשפט לא יעכב את ריצוי העונש.
מאחר ומדובר בנאשם המתגורר בעיר ירושלים, יועבר עותק מגזר הדין לשירות המבחן בירושלים.
שירות המבחן מתבקש לדווח לבית המשפט על הקשר הטיפולי.

זכות ערעור תוך 45 יום מהיום.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הרדמות בנהיגה

 2. נהיגה בעייפות

 3. נהיגה ללא חגורה

 4. נהיגה בחוסר זהירות

 5. נהיגה ברכב ללא רשות

 6. העונש על נהיגה פרועה

 7. מורשה נהיגה ברכב נכה

 8. העונש על נהיגה בפסילה

 9. העונש על נהיגה מסוכנת

 10. ערעור נהיגה בלתי זהירה

 11. נהיגה בלי חגורת בטיחות

 12. נהיגה ללא רשות - ביטוח

 13. דיבור בטלפון בזמן נהיגה

 14. נהיגה רשלנית במעבר חציה

 15. שימוש בפלאפון בזמן נהיגה

 16. תאונה בגלל הרדמות בנהיגה

 17. נהיגה בלי רישיון - ערעור

 18. נזקי רכוש בגין נהיגה רשלנית

 19. תיאום מחירים שיעורי נהיגה

 20. עונש קל על נהיגה בלי רישיון

 21. ערעור בעבירת נהיגה בקלות ראש

 22. זיכוי מחמת הספק נהיגה בשכרות

 23. נהיגה בלי רישיון ברכב של ההורים

 24. נהיגה בהיתר ללא ביטוח - סעיף 7א

 25. ערעור על נהיגה בזמן שלילה שהתקבל

 26. נהיגה תחת השפעת כדור הרגעה קלונקס

 27. נהיגה בקלות ראש ללא תשומת לב מספקת לדרך

 28. נהיגה בקלות ראש בניגוד לסעיף 62(2) בקשר עם סעיף 38(2) לפקודת התעבורה

 29. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון