נהיגה בלי חגורת בטיחות
נהיגה בלי חגורת בטיחות

להלן הכרעת דיןבנושא נהיגה בלי חגורת בטיחות:

הכרעת - דין

כלפי הנאשם הוגש כתב אישום המייחס לו עבירה של נהיגה ברכב מבלי שהיה חגור בחגורת בטיחות וזאת בניגוד לתקנה 83 ב (א) לתקנות התעבורה.

הנאשם, באמצעות באת כוחו, כפר ונשמעו לפיכך העדויות.

מטעם המאשימה העידה עורכת הדו"ח, השוטרת טל קרן, ובמסגרת עדותה הוגש הדו"ח שערכה (ת/1).

מטעם ההגנה העיד הנאשם.

סיכומי התביעה נטענו בע"פ וסיכומי ההגנה, לבקשתה, הוגשו בכתב.

לאחר ששמעתי את העדים והתרשמתי מהם ומדבריהם באופן ישיר, ולאחר שנתתי את דעתי למיכלול טיעוני הצדדים בסיכומיהם, אני מרשיע את הנאשם הן בעבירה שיוחסה לו בכתב האשום - נהיגה ללא חגירת חגורת בטיחות - והן בעבירה נוספת שאשמתו בה נתגלתה מן העובדות שהונחו בפני ולאחר שניתנה לו הזדמנות סבירה להתגונן - נהיגה בלא זהירות בניגוד לתקנה 21 (ג) לתקנות התעבורה.


אלה הם הנימוקים המצטברים להרשעת הנאשם בעבירה שיוחסה לו בכתב האשום:

לא נסתרה עדותה של השוטרת על כי היתה לה תצפית קרובה עד מאד אל רכבו של הנאשם וזאת בהיותה עומדת רגלית.
מדובר לדבריה בתצפית ממרחק של 2-3 מטרים בלבד.
(הנאשם אגב העריך את המרחק ביניהם בכ - 5-6 מטרים, שאף זה מרחק קצר מאד).

לא נסתרה עדותה של השוטרת על כי בעת האירוע היה אור יום וכי שדה הראיה שלה היה ברור ונקי וכי שמרה על קשר עין רצוף אל הנאשם ורכבו.

השוטרת ערכה דו"ח מפורט ובו ציינה באיזה נתיב נע הנאשם עם רכבו וכי חגורת הבטיחות שלו נראתה תלויה בצד הרכב בלא שימוש והוא איננו חגור.

השוטרת עשתה עלי רושם אמין ומקצועי בעדותה.

אינני תמים דעים עם באת כוח הנאשם על כי כביכול אין די פירוט בדו"ח שרשמה השוטרת.
סבור אני כי הדו"ח מפורט דיו.

בדו"ח (ת/1) גם נרשמה מפי הנאשם אמירתו הספונטנית הבאה:

"החזקתי את הקרמיקה, ולכן לא הייתי חגור".

אני סבור כי מאחר שהנאשם אישר בעדותו בביהמ"ש כי אכן החזיק בקרמיקה (ולו לפרק זמן קצר) ניתן לראות כי למה שרשמה השוטרת מפי הנאשם מיד בסמוך לאחר האירוע יש אחיזה במציאות.

אני רואה באמירתו של הנאשם על אתר כפי שצוטטה לעיל על כי החזיק בקרמיקה ולכן לא היה חגור, משום חיזוק לגירסת התביעה בקשר עם האישום בכתב האישום בתיק זה - אי חגירת חגורת בטיחות.

לא נטענה טענה על כי קיימת כביכול היכרות קודמת כלשהי בין השוטרת לבין הנאשם ואין לפיכך סיבה כי היא תיטפול עליו אשמה; כשם שגם לא התרשמתי כי השוטרת נקלעה לטעות ובפרט לנוכח קירבתה הפיזית הרבה של השוטרת אל מכוניתו של הנאשם (מטרים ספורים בלבד כאמור ובאור יום).

לא מצאתי כי עלה בידי ההגנה לנטוע ספק סביר בתיק זה ולפיכך, ורק לאחר אזהרה עצמית ראויה על כי עדת התביעה בתיק זה היא עדה יחידה מטעם המאשימה, אני מרשיע כאמור את הנאשם בעבירה שיוחסה לו בכתב האישום.

ואלה הם הנימוקים המצטברים להרשעת הנאשם בעבירה על תקנה 21 (ג) לתקנות התעבורה:

בעדותו בבית המשפט - וכוונתי לעדותו רק לאחר שהוזהר, והדיון אף נדחה על מנת שלא יהיה ספק כי ניתנת לו כל הזדמנות סבירה להתגונן - העיד הנאשם כדלקמן:

"השוטרת אמרה לי לעצור ואז בשביל לעצור הנחתי לשניה את היד על הקרמיקה".
(עדותו של הנאשם בעמוד 6 שורות 9-10 לפרוטוקול).

בהמשך העיד הנאשם:

"אמרתי לה (לשוטרת. ע.נ.) שהחזקתי את הקרמיקה": (מתוך עדותו של הנאשם בעמוד 7 שורה 8 לפרוטוקול).

ובהמשך הוסיף והעיד הנאשם:
"לא מצאתי לנכון לשים את הקרמיקה בצורה מוגנת כמו כלים שמעבירים".
(מתוך עדותו של הנאשם בעמוד 7 שורה 13 לפרוטוקול)

לשאלת ביהמ"ש אישר למעשה הנאשם כי שם את ידו על הקרמיקה (שהיתה מונחת במושב שלצידו) וזאת כדי למנוע מהקרמיקה להתקדם קדימה בשל העצירה, אך הדגיש כי זה היה "רק בשביל שניה אחת" כדבריו.
(ראה עמ' 7 שורות 16-18 לפרוטוקול).

אני רואה בנהיגה אגב הסעת אריחי קרמיקה המונחים על המושב שלצד הנהג באופן שיש צורך לתמוך בהם עם היד (ולו לפרק זמן קצר) בעת ביצוע עצירה של הרכב, משום התנהלות המנוגדת לחובת נהג כביטויה בתקנה 21 (ג) לתקנות התעבורה אשר מאזכרת, בין היתר, קיום אפשרות של עצירה נוחה ובטוחה .

אני סבור כי מדובר בעבירה שאשמתו של הנאשם בה נתגלתה כאמור מן העובדות שהוכחו כך בפני, ואני גם סבור כי ניתנה לנאשם הזדמנות סבירה להתגונן .
בהקשר אחרון זה של הזדמנות סבירה להתגונן אציין ראשית כי הנאשם היה מיוצג בהליכים בתיק זה מתחילתו ועד סופו, ושנית כי לאחר שהוזהר כי יתכן שיורשע גם בעבירה על תקנה 21 (ג) אף נדחה הדיון לפרק זמן ניכר ביותר הנאמד בחודשים, על מנת לאפשר להגנה כל הזדמנות ואפשרות להערך ולנהל הגנתה.

לאור כל האמור לעיל, ותוך שימוש בסמכותי אשר בסעיף 184 לחוק סדר הדין הפלילי, אני מרשיע את הנאשם גם עבירה על תקנה 21 (ג) לתקנות התעבורה וזאת בנוסף על הרשעתו בעבירה על תקנה 83 ב (א) לתקנות התעבורה כפי שכבר נומק.
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הרדמות בנהיגה

 2. נהיגה בעייפות

 3. נהיגה ללא חגורה

 4. נהיגה בחוסר זהירות

 5. נהיגה ברכב ללא רשות

 6. העונש על נהיגה פרועה

 7. מורשה נהיגה ברכב נכה

 8. העונש על נהיגה בפסילה

 9. העונש על נהיגה מסוכנת

 10. ערעור נהיגה בלתי זהירה

 11. נהיגה בלי חגורת בטיחות

 12. נהיגה ללא רשות - ביטוח

 13. דיבור בטלפון בזמן נהיגה

 14. נהיגה רשלנית במעבר חציה

 15. שימוש בפלאפון בזמן נהיגה

 16. תאונה בגלל הרדמות בנהיגה

 17. נהיגה בלי רישיון - ערעור

 18. נזקי רכוש בגין נהיגה רשלנית

 19. תיאום מחירים שיעורי נהיגה

 20. עונש קל על נהיגה בלי רישיון

 21. ערעור בעבירת נהיגה בקלות ראש

 22. זיכוי מחמת הספק נהיגה בשכרות

 23. נהיגה בלי רישיון ברכב של ההורים

 24. נהיגה בהיתר ללא ביטוח - סעיף 7א

 25. ערעור על נהיגה בזמן שלילה שהתקבל

 26. נהיגה תחת השפעת כדור הרגעה קלונקס

 27. נהיגה בקלות ראש ללא תשומת לב מספקת לדרך

 28. נהיגה בקלות ראש בניגוד לסעיף 62(2) בקשר עם סעיף 38(2) לפקודת התעבורה

 29. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון