מתי מתחילה השלילה

נקבע על ידי בית המשפט כי המועד ממנו יימנה עונש שלילה שהוטל על נאשם הוא מיום מתן גזר הדין.

אם חלף זמן בין מתן גזר הדין לבין המועד בו הופקד רישיון הנהיגה בפועל, כי אז המועד הקובע לתחילת מניין עונש השלילה, הוא מועד ההפקדה בפועל.

להלן החלטה בנושא מתי מתחילה השלילה:

החלטה

כנגד המבקש הוגש לבית המשפט לתעבורה בתל-אביב-יפו כתב אישום (פל 1224/05), המייחס לו עבירה של נהיגה בשכרות לפי סעיף 62(3) בקשר עם סעיף 39(א) לפקודת התעבורה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: פקודת התעבורה) בקשר עם סעיף 38(1) לפקודת התעבורה בקשר עם תקנה 26(2) לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961 (להלן: תקנות התעבורה); עבירה של נהיגה בקלות ראש לפי סעיף 62(2) לפקודת התעבורה; עבירה של נהיגה בפסילה לפי סעיף 67 לפקודת התעבורה; עבירה של נהיגה בלא רישיון נהיגה לפי סעיף 10(א) + 38(1) לפקודת התעבורה; ועבירה של נהיגה בלא ביטוח לפי סעיף 2 לפקודת ביטוח רכב מנועי.

לפי הנטען בכתב האישום, ביום 8.4.05 בשעה 01:40, נהג המבקש בתל-אביב ונעצר על-ידי סיור משטרתי. ביום 15.2.05 נפסל המבקש מלקבל ולהחזיק רישיון נהיגה למשך 3 חודשים בנוכחותו במסגרת תיק 1990/05 בבית המשפט לתעבורה ברמלה, וביום 16.2.05 הפקיד המבקש תצהיר אובדן. בכתב האישום נטען, כי המבקש נהג בזמן פסילה, בלא רישיון נהיגה ובלא ביטוח המכסה את נהיגתו. עוד נטען בכתב האישום, כי המבקש נהג כשהוא שיכור וכן נתגלה בבדיקת שתן חומצת חשיש, המעידה על שימוש בחשיש/מריחואנה.

בית המשפט לתעבורה (כבוד השופט י' ויטלסון) הרשיע, ביום 21.2.07, את המבקש בעבירות המיוחסות לו בכתב האישום והטיל עליו, ביום 4.6.07, את העונשים הבאים: פסילה מלקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של 24 חודשים פסילה בפועל וכן 8 חודשי מאסר על תנאי למשך 3 שנים והתנאי הוא, שלא יעבור עבירה של נהיגה בשכרות או נהיגה בזמן פסילה. עוד נקבע, כי הפסילה בפועל תחל מיום מתן גזר הדין.

על גזר הדין של בית המשפט לתעבורה ערער המבקש לבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו. בערעורו טען בא-כוח המבקש, כי טעה בית המשפט לתעבורה עת שסירב לאפשר למבקש להפקיד רישיונו שנה וחצי לפני מתן גזר הדין.

בית המשפט המחוזי (כבוד השופטת נ' אהד) דחה את הערעור.

מכאן בקשת רשות הערעור שבפניי, בגדרה שב המבקש על טענותיו כפי שהעלה בפני בית המשפט המחוזי.

עיקר טענת בא-כוח המבקש הוא על כך, שבית המשפט לתעבורה דחה את בקשתו להפקיד את רישיון הנהיגה שלו לפני שניתן גזר הדין בעניינו.

מנגד, תומכת באת-כוח המשיבה בפסק-הדין של בית המשפט המחוזי ומבקשת לדחות את בקשת רשות הערעור.

דין בקשת רשות הערעור להידחות.

עניינו של המבקש כבר נדון בפני שתי ערכאות. הלכה היא, כי אין מעניקים רשות לערעור שני, אלא אם כן עולה טענה בעלת חשיבות כללית, בין משפטית ובין ציבורית (ראו 103/82 חניון חיפה בע"מ נ' מצת אור (הדר חיפה) בע"מ, פ"ד לו(3) 123 (להלן: חניון חיפה)). בענייננו, בקשת רשות הערעור אינה מעוררת כל שאלה משפטית עקרונית שכזו והמבקש לא הצביע על עילה המצדיקה דיון ב"גלגול שלישי", בהתאם להלכת חניון חיפה.

כבר נקבע על-ידי בית-משפט זה, כי המועד ממנו יימנה עונש פסילה שהוטל על נאשם הוא מיום מתן גזר הדין. כך, למשל, נקבע ברע"פ 9237/99 רונן מאיר נ' מדינת ישראל, פ"ד נד(2) 481 (להלן: פרשת רונן מאיר):

"ברור אפוא מקריאת סעיפים 42(א) ו-42(ג)(1), ביחד עם תקנות 556(א) ו-557(א), כי מי שבית-משפט הטיל עליו תקופת פסילה תחל הפסילה מיום מתן גזר הדין".


עוד נקבע בפרשת רונן מאיר, כי אם חלף זמן בין מתן גזר הדין לבין המועד בו הופקד רישיון הנהיגה בפועל, כי אז המועד הקובע לתחילת מניין עונש הפסילה, הוא מועד ההפקדה בפועל. וכך נקבע:

"... מי שנפסל מהחזיק ברישיון חייב למסור את רישיונו לרשות, ועד אשר יעשה כן, לא יחל מניין תקופת הפסילה שנגזרה עליו. פרק הזמן שבין מתן גזר הדין ועד הפקדת הרישיון אינו בא במניין תקופת הפסילה, וכל אותה עת נוהג מי שרישיונו נפסל ברכב שנהיגתו אסורה בלי רישיון (סעיף 67 לפקודה)".

מעבר לדרוש יוער, כי אף לגופו של עניין יש לדחות את טענת בא-כוח המבקש. שכן, בית המשפט אינו יכול להורות על הפקדת רישיון הנהיגה בטרם מתן גזר הדין, כפי שמבקש המבקש בבקשתו, שכן אין בית המשפט יודע מראש מה תהיינה תוצאות גזר הדין.

אשר-על-כן, בקשת רשות הערעור נדחית.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. שלילה ל 30 יום

 2. בקשה לחישוב פסילה

 3. נהיגה אחרי פסילה

 4. ממתי מתחילה שלילה ?

 5. שלילת רישיון לשנה

 6. מתי מתחילה השלילה ?

 7. בקשה להאריך שלילה

 8. קיצור פסילה מנהלית

 9. נהיגה בשלילה בטעות

 10. ביטול פסילה מנהלית

 11. שלילה עקב 36 נקודות

 12. ערר על פסילה מנהלית

 13. שלילה עד תום ההליכים

 14. שלילת רישיון של נאשם

 15. מעצר על נהיגה בשלילה

 16. שלילה בעבירות חמורות

 17. ערעור על סיווג פסילה

 18. עונש על נהיגה בשלילה

 19. ביטול צו פסילה מנהלית

 20. שלילת רשיון לכל החיים

 21. בקשה לחישוב ימי פסילה

 22. הפקדת רשיון נהיגה בשלילה

 23. ערעור על פסילה על תנאי

 24. נהיגה בשלילה בלי ביטוח

 25. פסילת רשיון לפני הרשעה

 26. בקשה לבטל פסילה מנהלית

 27. ידיעה ממשית בדבר פסילה

 28. נהיגה בשלילה - אי ידיעה

 29. שלילת רישיון עד פסק דין

 30. הצעת חוק מעצר נהג בפסילה

 31. בקשה לפסילת רישיון נהיגה

 32. הארכת פסילת רישיון נהיגה

 33. הארכת שלילה עד תום ההליכים

 34. נהיגה בזמן פסילה ללא ידיעה

 35. שלילת רשיון עד תום ההליכים

 36. מאסר בפועל על נהיגה בשלילה

 37. פסילת רשיון עד תום ההליכים

 38. ראיות לכאורה לשלילת רישיון

 39. פסילה מנהלית נסיעה באור צהוב

 40. שלילת רישיון עד תום ההליכים

 41. ידיעה ממשית על נהיגה בפסילה

 42. פסילת רישיון עד תום ההליכים

 43. ערר על פסילה עד תום ההליכים

 44. דחיית ערעור על נהיגה בפסילה

 45. הפקדת רשיון נהיגה בגלל שלילה

 46. ביטול פסילת רישיון ע''י שוטר

 47. שלילת רישיון בתאונה עם הרוגים

 48. פסילה מנהלית בגין נהיגה בשכרות

 49. נהיגה בשלילה - ערעור על קולת העונש

 50. רישיון נהיגה זמני - נהיגה בזמן פסילה

 51. החזרת רישיון נהיגה אחרי פסילה של שוטר

 52. סירוב לבדיקת דם - פסילה עד תום ההליכים

 53. בקשת חישוב תקופת הפסילה מיום מתן גזר הדין

 54. נהיגה בפסילה, בניגוד לסעיף 67 לפקודת התעבורה

 55. נהיגה בפסילה ביודעין - מעצר עד תום ההליכים

 56. שלילת כיסוי ביטוחי בעקבות פסילת רשיון נהיגה

 57. פסילת רישיון עקב בדיקה רפואית במכון לבטיחות בדרכים

 58. הרשעה בעבירה של נהיגה בזמן פסילה וזאת חרף שתי פסילות קיימות

 59. הרשעה בעבירות נהיגה בזמן פסילה וללא רשיון נהיגה ופוליסת ביטוח תקפים

 60. תקנות הפעלת רכב (סדרי דין בבקשות להארכת תקופת הפסילה), תשל''ד-1974

 61. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון