בריחת נהג קטנוע משוטר
בריחת נהג קטנוע משוטר

להלן החלטה בנושא בריחת נהג קטנוע משוטר:

החלטה

1.     ביום 5.9.05 הוגש כתב אישום כנגד המשיב ובו הוא מואשם כי ביום 3.9.05 סמוך לשעה 19:00 בדימונה רכב ללא קסדה על קטנוע ללא מספר רישוי, ומבלי שיש לו רשיון נהיגה, ו"זיג-זג" בנסיעתו ממסלול למסלול.
     שוטר שהכיר את המשיב הבחין בו והורה לו לעצור.
המשיב נמלט מפניו על הקטנוע, כשהוא נוסע ברחוב חד-סיטרי בניגוד לכיוון התנועה, תוך זיגזוג בין נתיבי נסיעה, כשרכבים הבאים מולו נאלצים לסטות ממסלולם, וילדים שעברו ברחוב נאלצים לקפוץ לצידי הדרך שלא להיפגע.
     בשלב מסויים עזב את הקטנוע והמשיך להימלט רגלית מהשוטר.
יצויין, כי בעת ביצוע המעשים הנטענים הנ"ל, אמור היה המשיב להימצא בתנאי מעצר בית מלאים בבית אמו בדימונה, בהתאם לתנאי השיחרור בערובה ששוחרר בהם בתיק אחר ביום 16.5.05.

בשל כך מיוחסות לו בכתה"א עבירות של סיכון חיי אדם בנתיב תחבורה; הפרעה לשוטר; הפרת הוראה חוקית; ונהיגה בקטנוע ללא קסדה, ללא רשיון נהיגה וללא ביטוח.

     בבקשה זו מבקשת המדינה לעוצרו עד לתום ההליכים נגדו.

מעיון בחומר החקירה, המורכב בעיקר מזכ"ד שרשם השוטר ומהודעת המשיב, עולה כי המשיב מודה שאכן נסע על הקטנוע כשאינו מורשה לנהוג, כשאינו חובש קסדה, ושעה שהוא אמור להיות במעצר בית מלא בביתו.

זכ"ד השוטר מעלה כי המשיב סירב לקריאתו לעצור והחל מזגזג עם הקטנוע בכביש בצורה פזיזה ביותר.
עם זאת, חומר החקירה כפי שהוא, מעורר ספק מובנה אם עולה הוא כדי תוקף לכאוריות הראיות ברמה הנדרשת לעניין עבירת סיכון חיי אדם המיוחסת למשיב בכתה"א, או שמא מתוחמת אותה נהיגת קטנוע קצרה בנסיבות המפורטות בו בתחום הנהיגה הפזיזה וקלת הראש.
     מחמת כרסום זה שבראיות הלכאוריות, מן הראוי לבחון אפשרות לחלופת מעצר.

2.     למשיב בן ה-19 אין הרשעות קודמות, אולם תלוי ועומד נגדו כתב אישום בבימ"ש השלום בב"ש, בגדרו אמור היה להיות אותו היום במעצר בית בבית הוריו - וזאת עפ"י החלטת בימ"ש השלום בב"ש מיום 16.5.05.
הוא הפר את אותם תנאי מעצר בית, בצאתו אל מחוץ לביתו ובאותה נסיעה שנסע סמוך לו באותו הקטנוע.

לישיבת בימ"ש מיום 7.9.05 התייצבו אחותו של המשיב ובעלה, המתגוררים בנתיבות, מרחק ניכר מעיר מגוריו - דימונה - ומוכנים לקבל המשיב לביתם בתנאי מעצר בית מלאים.
הסנגור לא ביקש עריכת תסקיר מעצר בעניינו, אולם מתוך המפורט בהחלטת בימ"ש השלום בעניינו [מ-16.5.05 בב"ש 4090/05], עולים נתונים רבים מתוך התסקירים שהוגשו בעניינו באותו ההליך.
עיקר מסוכנותו של המשיב מעוגנת בסביבת מגוריו שבדימונה ובנסיבות משפחתיות מסויימות השוררות בביתו.
     
בהינתן אלה, יש בחלופת המעצר המוצעת בבית אחותו בנתיבות להקהות ולהפחית מאותה המסוכנות.
אכן, העבירות נשוא הליכים אלה נעברו תוך שהוא מפר תנאי השיחרור בערובה, אולם נוכח גילו, עברו והנסיבות הגבוליות של אותה ההפרה, נראה בעיני כי ניתן להעמידו בנסיון נוסף.

     לאור זאת אני מחליט כי המשיב ישוחרר בתנאי הערובה דלהן:

א.     מעצר בית מלא           משך כל זמן מעצר הבית יהיו לצד המשיב אחותו או בעלה הנ"ל.      

ב.     המשיב לא יצא את מקום מעצר הבית הנ"ל אלא לצורך התייצבות בבימ"ש - וגם זאת כשהוא בלווית אחותו הנ"ל או בעלה.

ג.     היה והמשיב יפר תנאי מתנאי השחרור הנ"ל, על הערבים הנ"ל לדווח על כך מיידית לקצין התורן במשטרת נתיבות.

ד.     להבטחת ביצוע תנאי השיחרור הנ"ל, יחתמו המשיב, אחותו ובעלה על ערבויות עצמיות בסכום של 15,000 ₪ כל אחד, וכן תופקד ערובה במזומן בסכום של 5000 ₪.

          עד למסירת והפקדת הערובות הנ"ל - יישאר המשיב במעצרו.רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון