עונש על אונס

בית המשפט גזר על הנאשם באונס 15 שנות מאסר מתוכם, 12 שנות מאסר לריצוי בפועל והיתרה, 3 שנות מאסר תהא על תנאי.

להלן גזר דין בנושא עונש על אונס:

גזר דין

1.     הנאשם הורשע לאחר שמיעת ראיות בעבירות חמורות לאמור, אונס, עבירה בניגוד לס' 345 (ב) (3) לחוק העונשין ה'תשל"ז - 1977, מעשה סדום עבירה בניגוד לס' 347 (ב) בנסיבות ס' 345 (ב) (3) לחוק העונשין.

     סיפור המעשה מלמד שבלילה שבין 27/207 - 28/2/07, אסף הנאשם את המתלוננת כטרמפיסטית ברכבו, סטה מהדרך, הכה במתלוננת, הצמיד חפץ מתכתי סמוך לעינה, איים עליה כי ישבור לה את הראש וכן כי "יקרע לה את הפנים" וסופו של דבר, ביצע בה את זממו תוך הפעלת אלימות ואיומים.

     ב"כ הצדדים טענו בהרחבה לעונש, זו להכא וזה להתם וצירפו פסיקה תומכת, איש איש לטעמיו.
     כמו כן, הֶעִיד הנאשם מטעמו עדי אופי .

לבקשת הסניגור עיינו בתיק הרפואי, הונח בפנינו תסקיר קורבן ע"י שרות המבחן, הנאשם המציא חוות דעת מומחה מטעמו.

ב"כ המאשימה מפנה לגליון הרשעותיו הקודמות של הנאשם.

(יצוין כאן כי לא קיבלנו את טענות הסניגור לענין זה שעה ש"המוסדות" נשוא ס' 14 לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים ה'תשמ"א - 1981, אליהם הפנה הסניגור, אינם כוללים את "בית המשפט" ככזה, מדובר באי מסירת מידע בגין התיישנות על פי סעיף זה, לא מדובר בעבירות שנמחקו, ס' 16 לחוק הנ"ל מדבר על מחיקת הרשעות אשר לא ימסר מידע אודותיהם וכמפורט שם, כאשר ס' 19 מדבר בתוצאות התיישנות ומחיקה - ראה בג"צ 1935/93 פד"י מ"ח (1), עמ' 752).

לחובתו של הנאשם עבירות רכוש וכן, העובדה שבשנת 1979 ביצע עבירות מין ונדון למאסר בפועל, לחובתו גם בריחה ממשמורת חוקית, עבירות סמים רבות וב - 1986, עבירה חמורה של שוד מזוין שאף בגינה ריצה עונש מאסר.

עם זאת, יש כמובן משמעות לגורם הזמן.

יצוין בהקשר זה כי מרבית הרשעותיו הקודמות של הנאשם הן עבירות רכוש עד 1978 - 1979, עבירות המין כמצוין בשנת 1979, עבירות סמים החל משנת 1980 להן חזרו והתלוו עבירות רכוש רבות כדי עבירה של שוד מזוין ב - 1986 כאשר הרשעתו האחרונה של הנאשם הנה בעבירות סמים חמורות בניגוד לס' 13 לפקודת הסמים המסוכנים ב - 1998 ועד להרשעתו בפנינו כאן.
ב"כ המאשימה לא מתעלמת מכך שבמהלך של כ - 10 שנים לא ביצע הנאשם עבירות ולא הורשע וכפי שעוד יבואר להלן, במהלך תקופה זו אף טיפל ושימש כמדריך לעברייני סמים.

2.     א.     ב"כ המאשימה מתייחסת לחומרת העבירות בהן הורשע הנאשם, לעובדה שבשל
סיפוק צרכיו גרם נזק לטווח ארוך לקורבן העבירה, כיצד בחר קורבן תמים, טרמפיסטית על אם הדרך, מפנה לאלימות בביצוע העבירה, מפנה לתסקיר מיום 9/7/08 המתאר את התמונה העגומה נשוא הפגיעה במתלוננת, את העובדה שהנאשם לא נטל אחריות, מבקשת לגזור על הנאשם את העונש המקסימלי ומבקשת לדחות את נסיבותיו האישיות, עוד טוענת ב"כ המאשימה כי מאחר ומדובר בשתי עבירות, יש למצות את העונש המירבי לפחות בעבירה אחת, לטעמה אין לקבל את האמור בחוות הדעת שהוצגה מטעם הסניגוריה, בנאשם קיימת מסוכנות, הנאשם משליך את אחריות מעשיו על הקורבן, אין לקבל את מסקנות חוות הדעת מטעם הנאשם, העובדה שלנאשם מערכת נישואים יציבה, אין בה להעלות ולהוריד כאשר הנאשם במסגרת מערכת זו בגד באשתו, מבקשת לגזור על הנאשם 25 שנות מאסר בפועל, מאסר על תנאי, פיצוי משמעותי למתלוננת וכן לחלט את הרכב בו בוצעה העבירה.

ב.     מנגד, מפנה ב"כ הנאשם לנסיבות הספציפיות של הנאשם שבפנינו, לעובדה שהמתלוננת הסכימה לסטיית הנאשם מן הדרך, כך טענותיו.

     הנאשם הציג חוות דעת מומחה מטעמו מיום 16/9/08 באשר להערכת מסוכנותו (ראה להלן).

הסניגור רומז ויותר מכך, כי המתלוננת בהתנהגותה גרמה לנאשם לצפות כביכול הזמנה למגע גופני, מבקש לדחות את תסקיר הקורבן שהוגש ע"י המאשימה באמצעות שרות המבחן ואת התסקיר המשלים (ראה עוד להלן), בנאשם אין מסוכנות, צמח על רקע חיי תנאים קשים במיוחד, אב מתנכר ועד למחלתו וההשלמה סמוך לפטירתו, תנאי חייו הקשים, חסכים חומריים ורגשיים ועד להשתלבותו לאחר התדרדרותו לסמים, הליך הגמילה שעבר, מפנה לעדי האופי (עוד נחזור אליהם), לקורסים הרבים שעבר, ההשתלמויות, העובדה ששימש כמדריך לנגמלים מסמים והקדיש להם מזמנו, ללא לאות, הקים משפחה, רמת המסוכנות הימנו נמוכה (כעולה גם מחוות הדעת שהציג בפנינו) הנאשם נמצא במעצר מזה 18 חודשים, בתנאים קשים, מבקש לראות את הצדדים החיוביים בנאשם, מפנה לפסיקה מקלה ולמעשה מבקש להסתפק בתקופת המעצר כמאסר, לתת לנאשם להמשיך בתפנית המשמעותית בחייו, לא לגזור קנס שיפול על כתפי האישה, מדובר בנאשם שמצוי במצוקה כלכלית.

ג.     הנאשם עצמו ציין את הרקע הקשה ממנו צמח, היותו קורבן לאלימות אכזרית מצד אב אלכוהוליסט, ניסה לחקות את האב, לא הייתה לו משפחה תומכת ואוהבת, לא הצליחו לגונן עליו, התחבר לאנשים שדומים לו, ש"זרוקים ברחוב" כהגדרתו, לא נקלט בשום מסגרת, הגיע למוסדות, התוודע שם לסם, התדרדר ולאחר 25 שנים של עבריינות, השתקם, עוזר לאחרים, חייו היו חיים קשים, אינו מסוכן, אינו אלים, רוצה לבנות את חייו עם אשתו וחוזר וטוען כנגד המתלוננת לרבות כי היא משתמשת בסמים והוא מכיר אותה.

ד.     עדי האופי:

בפנינו העידו עדי אופי רבים לטובת הנאשם.

העד קרייף רכז מדריכים מדבר על הנאשם כמי שביצע כל משימה שהוטלה עליו, היה צמוד אליו, ראה אותו בעבודתו, ראה את השקעתו וכאשר נשאל לגבי עבירות המין בהן הורשע, השיב כי זה לא מעניין אותו והוא מתייחס להיכרותו עם הנאשם מעבודתו בכלא חרמון.

העדה, הגב' בגים הנה עובדת סוציאלית, מציינת את הנאשם כעובד חרוץ, מסור ונאמן עם יחס אנושי וחם לצוות, השקיע רבות בעבודתו, עדה זו כתבה גם את מכתב ההערכה ה/1 לנאשם ומתקשה להאמין בעבירות בהן הורשע.

הגב' שאלתיאל הנה גננת במקצועה, הכירה את הנאשם כ - 8-9 שנים, למד איתה בקורסים שונים בהיותה בשבתון, בהיכרותה מדובר באדם צנוע, שקט, המשיכה את הקשר איתו, ראתה בו אדם אמין, אדם שעוזר לזולת ורואה בו חבר אמיתי.

העדה מרגישה קשה עם נשוא הרשעותיו של הנאשם, קשה לה להאמין כי ביצע את המעשים.

עדת ההגנה הגב' להב, מנחה קבוצות ומטפלת בנפגעים, הכירה את הנאשם במסגרת עבודתה בקורסי הכשרה בהנחייתה, הכירה את הנאשם כתלמיד חרוץ, מסור, מסודר, אחד ששיקם את חייו, לוקח אחריות, משתלב בקבוצה נורמטיבית ובעל יכולת השתלבות.

ה.     תסקיר קורבן מיום 9/7/08 - (ראה להלן עוד, התסקיר המשלים).

     ב"כ המאשימה הציגה בפנינו כאמור תסקיר מפורט של שרות המבחן באשר לנפגעת, מדובר בתסקיר לאחר פגישה עם המתלוננת, התסקיר מלמד על משפחת המוצא של המתלוננת, כיצד העבירות השפיעו על תוכניותיה לעתיד, על מצבה הפיזי והנפשי, כיצד המעשים הקשים גורמים לה לתגובות דיכאון קיצוניות, שיתוק, חוסר תפקוד, צורך להעזר בתרופות פסיכיאטריות, מדובר בכאב פיזי ונפשי, חווית ההשפלה, הניצול, הזלזול, הדרך האלימה והברוטאלית אשר נהג בה הנאשם לרבות בעת המעשה וגם לאחר מכן, כיצד לאחרונה התייצב אט אט מצבה, אישיותה ילדותית ותלותית, נאיבית, נותנת אמון בקלות כולל בזרים, לכן גם הטראומה שלה קשה עקב מעשי הנאשם, הקשיים שחוותה לרבות במהלך הדיון והחקירה.

ו.     חוות הדעת מטעם הנאשם:

מנגד כאמור, המציא ב"כ הנאשם חוות דעת מומחה מטעמו מיום 16/9/08, אותה הוא מבקש כי נאמץ כאשר ב"כ המאשימה בטיעונה כמפורט, ביקשה לדחות את הערכות המומחה.

המומחה מטעם הנאשם, עובד סוציאלי במקצועו, קובע כמסקנה כי המסוכנות הנובעת מהנאשם נמוכה, ראיין את הנאשם, שוחח עם אשתו בטלפון ולרשותו עמדו כתב האישום והרשעותיו הקודמות של הנאשם.

כך גם כך, עמדו לעיונו תעודות של הנאשם מהמחלקה לשירותים חברתיים, מבית הכלא, מכתבי תודה, תעודות מצוות חינוך, מכתבים מעובדים סוציאלים וכמפורט בחוות הדעת.

בחוות הדעת תיאור של משפחת המוצא, האב האלים, התמכרותו של הנאשם לסמים, הטיפול של הנאשם באם החולה, כיצד גדל הנאשם למעשה ללא תומך כלשהו במשפחה, החל את דרכו העבריינית בגיל 9, בגיל 12 נשלח לפנימיה, התדרדר מכאן בצורה משמעותית, ביצע עבירות רכוש רבות ועוד כמתואר לעיל ועד להליך הגמילה הממושך שעבר והיותו לאחר מכן, משענת לנגמלים.
חוות הדעת מתארת את התפתחותו וצרכיו המיניים של הנאשם (מחמת צנעת הפרט לא נפרט), הכחשתו את העבירות בהן הורשע, ולאחר ביצוע ההערכות והמבחנים קובע המומחה כי המסוכנות מהנאשם לבחינתו ולהתרשמותו הקלינית היא נמוכה ושקלול כל הפרמטרים אשר עמדו בפניו והמצוינים בחוות הדעת מלמדים לטעמו כי הנאשם לא יחזור להשתמש בסמים והמסוכנות המינית והכללית בלשונו, הנובעת ממנו היא נמוכה.

ז.     התיק הרפואי והתסקיר המשלים:

לבקשת הסניגור ולו למען מראית הצדק, נעתרנו לבקשה להמצאת תיקה הרפואי של המתלוננת מעמותת "אדם לאדם" (בהסכמת המאשימה) למרות שלא ניתן היה לקבל את תגובת המשיבה נעתרנו, לפנים משורת הדין לאור טענות הסניגור (בעיקר כנגד ההשלכה לתסקיר שרות המבחן - תסקיר נפגעת) לחומר פוטנציאלי אפשרי שיכול וגלום בחומר הרפואי ומתוך הסכמת הצדדים וקיבלנו את החומר (בהעדר המתלוננת) במעטפה חתומה.

לאחר קבלת חומר זה כ"תיק רפואי" מעמותת "אדם לאדם" אפשרנו טיעון נוסף תוך שאנו מציגים בפני ב"כ הצדדים את כל המפורט בתיק זה ולאחר הטיעון ביום 6/11/08, בו חזרו הצדדים והוסיפו על טענותיהם המפורטות בענין העונש וכמוסכם, הומצא לקצינת המבחן, הגב' מרום רחל, מפקחת מחוזית לנפגעי עבירות מין, החומר במעטפה חתומה, כאשר ההחלטה דיברה בלשון לפיה קצינת המבחן תעשה במסגרת חוות הדעת המשלימה שלא לציין פרטים ככל הניתן והיה ויהיה צורך, תפנה לעמודים תוך סימון והכל כמפורט בהחלטה מיום 6/11/08.

ביום 16/11/08, התקבל תסקיר משלים על מצב הנפגעת ובו מציינת הגב' רחל מרום, כאשר בפניה החומר הרפואי, כי אין מקום לזימון הנפגעת להסברים נשוא עזיבתה את העמותה (לא למותר לציין כי מדובר בעמותה וולנטרית אליה פנתה המתלוננת ביוזמתה ועזבה ביוזמתה ושלא על דעת המדריכים שם).

מוסיפה המפקחת המחוזית הגב' מרום בתסקירה המשלים ומציינת כי מדובר מבחינת המתלוננת בנשירה מטיפול הגמילה מסמים כחוויה של כישלון, כי מפגש נוסף יציף את הטראומה, חוזרת ומפנה לתסקיר הנפגעת מיום 9/7/08 ובצורה פרטנית לרבות באשר להתמכרות לסמים, הטראומה והספקות באשר להתמודדות המתלוננת לגבי הסיכויים לשיקום.

עם קבלת התסקיר ובהתאם להחלטה מיום 6/11/08 היה בעצם מקום למתן גזר הדין; בהחלטה זו קבענו כי היה ונראה לכך מקום בעקבות התסקיר המשלים, נזמן את הצדדים לטיעון נוסף.

למרות שכאמור היה כבר מקום למתן גזר הדין כפי שציינו ולא ראינו צורך להשלמת טיעון נוסף לעונש, לאור הטיעונים שנטענו בפנינו בהרחבה, אפשרנו בכל זאת לצדדים להגיב בכתב לחוות הדעת המשלימה, כך ציינו בהחלטה מיום 17/11/08 ובה גם קבענו מועדים למתן התגובה.

ב"כ המאשימה לא ראתה להוסיף על טיעוניה כאשר ב"כ הנאשם עתר כתגובה ב"הודעה ובקשה" לבית המשפט להורות על חקירת קצינת המבחן וכן להורות כי פסיכיאטר או נציג רשמי אחר מהאשפוזית יחקר.

בהחלטה נפרדת לענין זה (ב.ש. 1921/08 מיום 27/11/08), דחינו את הבקשה תוך שראינו לקבוע כי אנו רואים בהודעה, בקשה ובמפורט בה, תגובה לתסקיר המשלים.
נחזור ונציין כי המלצות שרות המבחן לעולם המלצות הן, קביעת העונש מונחת לפתחו של בית המשפט ולא אחרת.

עוד נדגיש, התנגדות הסניגור לממצאי התסקיר מיום 9/7/08 כבר נטענו בפנינו, כך גם כך, כמפורט שם באשר לנפגעת כקורבן ובצורה מפורטת.

יצוין עוד, בתגובתו מפנה הסניגור להיבט העובדתי אשר לדעתו עולה מהחומר הרפואי, טענות לאי התאמה בין התיעוד הרפואי לעמדת שרות המבחן, טיעונים שיוצאים חוצץ כנגד הנזקים כפי הקביעה בתסקיר שנגרמו למתלוננת, מוסיף ומתגולל הוא על שרות המבחן, לטענתו לא מדובר בתגובה ענינית ואף רמז לכך כי שרות המבחן לא ראה כלל את החומר, וחוזר וטוען כנגד מסקנות שרות המבחן.

כמבואר בהחלטתינו מיום 26/11/08 (בב.ש. 1921/08 הנ"ל) לא ראינו להעתר לבקשה, בפנינו מונחים טיעוני הצדדים בהרחבה לפרטיהם, מדובר בטיעון באשר לעונש וכפי המפורט וכמבואר ונאמר זאת פעם נוספת, תסקירי שרות מבחן, הנם לעולם בבחינת המלצה גם אם של גוף מקצועי (כמו גם חוות הדעת מטעם הנאשם) וההכרעה לעונש ככזה, נתונה בידי בית המשפט.

ח.     כמבואר לעיל, הניחו בפנינו ב"כ הצדדים גם פסיקה אם לחומרא כפי ב"כ המאשימה ואם לקולא כפי ב"כ הנאשם.

ט.     כל נאשם הנו עולם בפני עצמו, כל עבירה לנסיבותיה.

כאן, לאחר ששקלנו את מכלול הגורמים באשר לנאשם שבפנינו, הן לחומרא והן לקולא ועיינו בפסיקה, כאשר נחזור ונאמר בתמצית כי מחד, בפנינו מעשה אונס ומעשה סדום ברוטאליים, מלווים באלימות ע"י נאשם אשר בחר לו כקורבן טרמפיסטית מזדמנת לסיפוק יצריו, כאשר מאידך, מדובר בנאשם אשר שיקם את עצמו, בצדק מציין הסניגור תקופה משמעותית של 10 שנים בה אין לחובתו הרשעה כלשהי, תקופה משמעותית וארוכה אשר מייתרת בצורה משמעותית למדי את הרשעותיו הקודמות ובוודאי שעל הרקע שממנו צמח, השתקמותו וכפי עדי האופי שהיו בפנינו, נציין בדגש כי חבל רק שהנאשם אשר על פי עדי האופי גילה יכולת וכח להשתקם ולעזור לאחרים, לא עמד לו יצרו בשעת המבחן עם המתלוננת והוא ביצע בה את זממו הנורא בצורה אלימה וברוטאלית.

ראה, "הענישה הפלילית" בזק, עמ' 226 באשר להחמרה בעבירות מין.

תורת הענישה, תורה מורכבת היא, מחד, היא מדברת בהרתעה, הרחקת העבריין מחברה נורמטיבית, מניעת פגיעה בחברה ומבט לאינטרס הציבורי ושלום הציבור ככזה ומאידך, קיים כמובן ההיבט השיקומי והרפורמטיבי אשר עומד גם לנאשם אשר ביצע מעשה שפל ואכזר.

וראה:

"...דהיינו, קיומו של יחס הולם בין חומרת העבירה במובנה המופשט (להלן: חומרה מושגית) הנקבעת בין היתר על פי חשיבות האינטרס המוגן בעבירה וחומרת העבירה בנסיבות הקונקרטיות של ביצועה (חומרה קונקרטית) לבין חומרת העונש" (ראה דו"ח הוועדה לבחינת דרכי ההבניה של שיקול הדעת השיפוטי בגזירת דין, אוקטובר 1997, ההדגשות שלי - י.כ.).

עוד נוסיף, כי אך מצער הוא שהנאשם אשר כמבואר על פי עדויות עדי האופי טמונים בו כוחות לדרך הישר, נכשל בצורה כה קשה כדי ביצוע עבירות מין ברוטאליות במתלוננת.

3.     בשקלול הכולל של המונח בפנינו, אנו גוזרים על הנאשם עונשים כמפורט:

א.     אנו גוזרים על הנאשם 15 שנות מאסר מתוכם, 12 שנות מאסר לריצוי בפועל והיתרה, 3 שנות מאסר תהא על תנאי.
     התנאי יהא לתקופה של 3 שנים ויחול על העבירות בהן הורשע הנאשם ועל כל עבירה אחרת מסוג פשע.
ב.     אנו מורים לנאשם לפצות את המתלוננת בנסיבות כאן כדי סך 25,000 ₪.
ג.     נשוא חילוט הרכב נדון בב"ש 1479/08 לאור טענות צד שלישי נוספות והוכרע שם.
ד.     לא ראינו לגזור קנס כספי ככזה.
ה.     מימי המאסר כפי שנגזרו, ינוכו ימי מעצרו של הנאשם.
ו.     הודעה זכות ערעור.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. העונש על אונס

 2. העונש על אונס קטינה

 3. ערעור על הרשעה באונס ושוד

 4. שחרור ממעצר בעבירת אונס

 5. מעצר בעבירת אינוס בן זוג

 6. היסוד הנפשי בעבירת האונס

 7. פיצוי על תלונת סרק על אונס

 8. ערעור על הרשעה בעבירת אינוס

 9. אונס בת על ידי אביה - גזר דין

 10. מעצר עד תום ההליכים בעבירת אונס

 11. פיצויים בגין תלונת שווא על אונס

 12. מעצר נהג מונית על אונס סטודנטית

 13. כתב אישום: אינוס קטינה תוך גרימת חבלה גופנית לפי סעיף 345(ב)(3)

 14. כתב אישום: ביצוע אינוס בנסיבות מחמירות סעיפים 345(ב)(3)-(4) לחוק העונשין

 15. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון