מהו מעצר עד תום ההליכים ?
מעצר עד תום ההליכים

להבדיל מן ההליך העיקרי, בו מידת ההוכחה הנדרשת להוכחת האשמה של נאשם בפלילים היא זו שמעל לכל ספק סביר, והיא פרי הכרעה שיפוטית המשקפת את מלוא התשתית הראייתית, כפי שגובשה במהלך המשפט ומעוצבת לאחר שנקבעו מהימנותם של העדים ומשקלן של הראיות, הרי שבהליך הביניים שעניינו מעצר עד תום ההליכים, ההכרעה נעשית על בסיס תשתית ראייתית המונחת במיוחד לעניין הליך זה. הבחינה היא של חומר ראייתי גולמי שטרם עבר את העיבוד של ההליך הפלילי.

בשלב זה , "ראיה לכאורה" היא מטבעה ראיה גולמית אשר טרם עברה את כור ההיתוך של ההליך הפלילי, ולפיכך "ראיה לכאורה" היא אפוא ראיה אשר טמון בה פוטנציאל ראייתי, אשר יוצא מהכוח אל הפועל בעתיד, בסיום ההליך השיפוטי.

הערכתה של ראיה כזו מבוססת על הסיכוי הטמון בחיק העתיד להפיכתה לראיה רגילה.

השאלה אשר בית המשפט מציב לגביה היא בדבר טיבה כראיה פוטנציאלית. יש לבחון אם טיבה של הראיה - על רקע מכלול הראיות כולן המצוי בשלב זה - הוא כזה שקיים סיכוי סביר לכך שאותה ראיה תהפוך בסוף ההליך הפלילי לראיה רגילה אשר על פיה, היא לבדה או בהצטרפה לראיות פוטנציאליות אחרות, ניתן יהיה לקבוע כנדרש את אשמתו של הנאשם.

תפקידו של השופט לעיין בחומר החקירה כולו, לרבות חומר החקירה התומך בעמדת הנאשם, לפרוס לפניו את מלוא התשתית הראייתית כפי שזו מופיעה בחומר החקירה, לרבות "ראיות ההגנה".


הבחינה הראייתית אינה טכנית. בית המשפט אינו בוחן אך את השאלה אם קיימת ראיה גולמית העשויה להתפתח כעניין שבדדוקציה לוגית לראיה מרשיעה. בית המשפט בוחן את השאלה אם מתוך מכלול חומר החקירה ניתן יהיה לשלוף בסוף ההליך השיפוטי תשתית עובדתית מרשיעה.

בית המשפט בוחן את הגיונם הפנימי של הדברים, את מידת הפירוט או ההכללה שבהם, את נקודות האחיזה שבהם, את השתלבותם של הדברים אלה באלה. מכל אלה יוצר לעצמו בית המשפט תמונה כוללת באשר לפוטנציאל הראייתי הטמון בחומר החקירה, כלומר, אם קיים סיכוי סביר שמחומר חקירה זה תצמחנה בסוף המשפט ראיות אשר תבססנה את אשמת הנאשם.

לעתים קרובות חומר החקירה הקיים אינו כליל השלמות. אין בכך בלבד כדי לשלול את ערכו כ"ראיות לכאורה להוכחת האשמה". ייתכן כי קיים ספק סביר באשמת הנאשם, אך קיומו של ספק סביר עכשווי באשמת הנאשם אינו שולל מהראיות את אופיין הלכאורי.

השאלה הינה אם אותו חומר - לאחר שיעבור את כור ההיתוך של המשפט עצמו - יוכל לשמש בסיס להרשעת הנאשם.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהו מעצר עד תום ההליכים ?

 2. התנאים למעצר עד תום ההליכים

 3. החלטה על מעצר עד תום ההליכים

 4. ערר כנגד מעצר עד תום ההליכים

 5. דחיית ערר מעצר עד תום ההליכים

 6. ראיות בבקשת מעצר עד תום ההליכים

 7. ראיות לכאורה מעצר עד תום ההליכים

 8. הליך מעצר עד תום ההליכים דוגמאות

 9. מסוכנות הנאשם במעצר עד תום ההליכים

 10. ראיות לכאורה - מעצר עד תום ההליכים

 11. ראיות מספיקות למעצר עד תום ההליכים

 12. בקשה להורות על מעצר עד תום ההליכים

 13. מעצר עד תום ההליכים בעבירות תעבורה

 14. ערר על מעצר עד תום ההליכים המשפטיים

 15. מעצר עד תום ההליכים שוהה בלתי חוקית

 16. הרשעות קודמות - מעצר עד תום ההליכים

 17. מעצר עד תום ההליכים נהיגה בזמן פסילה

 18. החזקת סם מסוכן - מעצר עד תום ההליכים

 19. מעצר עד תום ההליכים בגין עבירות ישנות

 20. דיון ראיות - בקשה למעצר עד תום ההליכים

 21. מהו מעצר עד תום ההליכים - בדיקת מסוכנות

 22. דוגמא לערר על מעצר עד תום ההליכים שהתקבל

 23. מעצר עד תום ההליכים בעבירות על רקע לאומני

 24. קשירת קשר לביצוע פשע - מעצר עד תום ההליכים

 25. מהו מעצר עד תום ההליכים - הפרכת חזקת המסוכנות

 26. ערר על החלטת בית משפט מחוזי - מעצר עד תום ההליכים

 27. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון