הקלה בעונש לצעירים ללא עבר פלילי
הקלה בעונש לצעירים ללא עבר פלילי

מהי גישת בית המשפט ביחס לבקשת הקלה בעונש לצעירים ללא עבר פלילי ?

לעיתים כשמדובר בנאשם צעיר שכשל פעם אחת, ויש להניח כי הלקח שנלמד על-ידו בדרך הקשה ילווה אותו כל חייו. הוא אינו עבריין, במשמעות המקובלת של מושג זה, עברו וככל שניתן לצפות גם עתידו נקי על אף כשלונו החמור, ויש להניח שלא יחזור על מעשה דומה בעתיד.

בית המשפט מתמודד בהליכים הפליליים באיזון בין שיקולי ענישה שעיקרם שיקומו של הנאשם מול שיקולים שעניינם תגמול על מעשה חמור (הריגה, רצח וכו') ופגע קשות במשפחתו, והחדרת תודעה של הרתעה כללית בציבור.

על שיקולי הענישה כאן לאזן מצד אחד בין הערך החשוב מכל - השמירה על חיי אדם - בצד בחינת טיבו של המעשה וטיבו של הנאשם ולשקלל ביניהם כראוי בהינתן הנסיבות המיוחדות של מקרה זה.

בסופה של מלאכת השקלול הקשה ורצופת הלבטים, במקרים מסוימים בית המשפט מגיע למסקנה כי נכון יהיה להתאים כאן את טיבו של העונש לנסיבותיו המיוחדות של הנאשם ולאו דווקא לחומרתה המיוחדת של העבירה בה הורשע.

נגזר מכך, כי יש לעיתים להסתפק בגזירת דינו של הנאשם בעונש מאסר בעבודות שירות, ואין לגזור עליו עונש מאסר בפועל וזאת חרף תוצאותיו ההרסניות והטרגיות של המעשה בו הוא הורשע.

זהו אחד מאותם מקרים נדירים שבהם הקוטביות בין חומרת המעשה לבין אישיותו של הנאשם ונסיבות חייו מצדיקים הדגשה של ההיבט האישי, גם אם יבוא הדבר על חשבון עניינו של הכלל.

לעיתים גישת בית המשפט היא כי הנאשם נושא עמו רגש אשמה קשה והוא הפנים את אשמתו בדרך קונסטרוקטיבית על ידי מאמץ להצטיין בלימודיו, בשירותו הצבאי, ולהיטיב את דרכיו עם הזולת על ידי מעורבות בפעילויות שיש בהן צדקה ותרומה לחברה ולפרט.

את הגילויים היפים האלה יש לעודד ולא להרוס. אין זה מן הנמנע, כי גזירת עונש מאסר בפועל היתה קוטעת גילויים אלה ומביאה עמה פגיעה בלתי ראויה בנאשם שאינה עומדת בכל יחס לשיקולי ענישה אחרים.

מאסר בעבודות שירות במקרה זה עשוי להשיג את מטרות המאסר לגבי אדם שאינו מעורה בפשע גם בלי להכניסו לכלא, תוך שהוא חוסך ממנו את התוצאות ההרסניות של מאסר בפועל.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ענישה סלחנית

 2. עונש על התפרעות

 3. עונשים מצטברים

 4. ענישה בטרם שפיטה

 5. ערעור על עונש חריג

 6. העונש על השלכת זבל

 7. עונש על סחר באמל''ח

 8. עונש על מכירת אקסטזי

 9. העונש על הדחה בחקירה

 10. הקלה בעונש בגין חרטה

 11. עונש על עבירות מרובות

 12. ענישה בגופים ציבוריים

 13. עונש על התחזות לאדם אחר

 14. עונש על מסירת מידע לאויב

 15. עונש על פניית פרסה אסורה

 16. עונש על הפקרה אחרי פגיעה

 17. עונש מינימום למציתי יערות

 18. העונש על שימוש במידע פנים

 19. החמרת ענישה על זריקת אבנים

 20. עונש על הפרת שוויון בעבודה

 21. עונש על מכירת דיסקים צרובים

 22. היקף סמכות חנינה והקלה בעונש

 23. עונש על מכירת דיסקים מזויפים

 24. בניה לא חוקית - ערעור על עונש

 25. הקלה בעונש בגלל נסיבות אישיות

 26. עונש על קניית תואר אקדמי מזויף

 27. מה העונש של פירוק חלקים מרכב ?

 28. תאונה עם הרוגים - מה העונש לנהג

 29. חוק ביטול עונש מלקות, תש"י-1950

 30. הקלה בעונש לצעירים ללא עבר פלילי

 31. מה העונש על החזקת דיסקים מזויפים ?

 32. ערעור על חומרת העונש בעבירת סיכון חיי אדם

 33. ערעור על קולת העונש בבית המשפט לעניינים מקומיים

 34. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון