הפעלת מאסר על תנאי
נקודת המוצא בבואו של בית המשפט להפעיל מאסר על תנאי, בהתייחס לעבירה המאוחרת שנעברה היא כי המבחן להפעלת התנאי הוא ענייני ומהותי ולא טכני-פורמלי. (ראו ע"פ 624/75 יחיא מוחמד גלאגל נ' מ"י וערעור שכנגד, פ"ד ל(2), 222).

הטעם להלכה זו נעוץ במטרה העונשית הניצבת ביסוד המאסר על תנאי. המחוקק ביקש ליתן לנאשם הזדמנות, התנאי יופעל רק אם הנאשם לא למד לקח, חזר לסורו ובהתנהגותו הפלילית חזר ועבר את עבירת התנאי. מכאן מתבקשות שתי מסקנות הנוגעות לענייננו: ראשית, המבחן להפעלת התנאי אינו מבחן טכני פורמלי אלא מבחן מהותי-ענייני, השאלה אינה אם הנאשם הועמד לדין והורשע בעבירה המפורטת בתנאי (התנאי "גניבה" - ההרשעה "גניבה") אלא השאלה היא אם התנהגותו הפלילית של הנאשם (עליה הועמד לדין והורשע) מקיימת את היסודות של עבירת התנאי כפי שפרופ' פילר אמר: "אף אם הנידון ביצע עבירה חמורה יותר, אשר יסודותיה כוללים גם את יסודות עבירת התנאי, וודאי כי הנדון ייחשב כמפר תנאי וזאת... מפני שהתנהגותו העבריינית מקיימת בראש ובראשונה את עצם יסודות התנאי...". (ע"פ 49/80 מסילתי נ' מ"י, פ"ד לד(3), 808, 811).

השאלה היא אם ההתנהגות הפלילית המאוחרת של הנאשם מערבת את היסודות המובהקים של העבירה המוקדמת בגינה הוטל התנאי.

"ההשוואה הראויה היא בין יסודותיה של עבירת התנאי, כפי שהן מופיעות בחוק, לבין היסודות אשר התקיימו בהתנהגותו של הנאשם. לפיכך העונש המותנה יופעל לעיתים גם כשלא נמצאה זהות טכנית בין העבירה שבוצעה לעבירת התנאי". (ע"פ 4517/04 מסארווה נ' מ"י, פ"ד נט(6), 119, 128-129; וראו גם ע"פ 1867/00 מ"י נ' גוטמן, פ"ד נד (3), 145).

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ניכוי שליש ממאסר

 2. הפעלת מאסר על תנאי

 3. צו מאסר הוצאה לפועל

 4. מאסר עקב אי תשלום קנס

 5. מאסר בפועל בעבירות רכוש

 6. מאסר בפועל בעבירות מע''מ

 7. מאסר בפועל בעבירות תעבורה

 8. שנה מאסר על בריחה משוטרים

 9. בקשה לשחרור על תנאי ממאסר

 10. אי הפעלת עונש מאסר על תנאי

 11. ביטול מאסר בפועל - ערעור שהתקבל

 12. צו מאסר ללא דיון בנוכחות הצדדים

 13. שחרור מוקדם ממאסר בעבירות תעבורה

 14. שחרור על תנאי אחרי ריצוי שני שליש ממאסר

 15. ביטול מאסר חייבים בשל בזיון ההוצאה לפועל

 16. תקנות העונשין (מאסר על תנאי), התשמ''ה-1985

 17. תקנות סדר הדין הפלילי (פיצויים בשל מעצר או מאסר), התשמ''ב-1982

 18. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון