בקשה לעיכוב ביצוע פסק דין אזרחי
בקשה לעיכוב ביצוע פסק דין אזרחי

כלל הוא כי פסק דין ניתן למימוש מיד עם הינתנו והגשת ערעור אינה מעכבת את ביצועו; המבקש לעכב את ביצוע פסק הדין נדרש לשכנע את בית המשפט בנימוק המצדיק סטייה מן הכלל.

בדונו בבקשה לעיכוב ביצוע, נדרש בית-המשפט לשני מבחנים מצטברים:

 1.      ראשית, עליו לבחון את סיכויי הערעור;
 2.      שנית, אם ימצא כי הערעור אינו משולל יסוד, עליו לעבור לבחינת מאזן הנוחות של הצדדים, היינו הנזק היחסי שייגרם לצדדים ממתן או אי-מתן הצו, ובכלל זה לבחון עד כמה ניתן יהיה להשיב את המצב לקדמותו, אם הערעור יתקבל.


להלן החלטה בנושא בקשה לעיכוב ביצוע פסק דין אזרחי:

החלטה

בפני בקשה להורות על עיכוב ביצוע פסק הדין מיום 14.11.2006 , בהתאם לתקנה 467 לתקנות סדר הדין האזרחי .

החלטתי לדון בבקשה על יסוד הבקשה , מבלי להידרש לתגובת המשיב .

המבקשת טוענת בין היתר כי :

1.     בכוונתה להגיש ערעור על פסק הדין , בהתאם למועדים הקבועים בתקנות .

2.      לדידה של המבקשת : מאחר והמשיב הצהיר במהלך ניהול התיק כי הוא אינו עובד באופן מסודר וכי " עד היום טרם שב למעגל העבודה " [ סעיף 32 לתצהיר שהוגש על ידי התובע ] הרי שבמידה והמבקשת תצליח בערעור, ולו אף חלקית, קיים סיכון משמעותי שלא יהיה באפשרותה לגבות את התשלומים שכבר שולמו על ידה למשיב .

דין הבקשה להידחות .

דיון

תקנה 466 לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד - 1984 [ להלן : "התקנות "] קובעת :
"הגשת ערעור לא תעכב את ביצוע ההחלטה שעליה מערערים " .

תקנה 467 לתקנות קובעת :

עיכוב ביצוע על פי בית המשפט שנתן החלטה
"בית המשפט או הרשם שנתן החלטה רשאי להורות על עיכוב ביצוע החלטתו עד להכרעה בערעור, או לתקופה קצרה מזו, אם הוגשה לו על כך בקשה בכל עת שלאחר ההחלטה ועד לגמר הדיון בערעור או בבקשת הרשות לערער, או עד תום המועד להגשתם, הכל לפי התאריך המאוחר יותר;הוגשה הבקשה מיד לאחר שימוע ההחלטה, ידון בה בית המשפט או הרשם אף בלי שניתנה הודעה עליה " .

לאחר שעיינתי בבקשה, באתי למסקנה כי דין הבקשה להידחות, כפי שיבואר להלן:

1.     כלל הוא כי פסק-דין ניתן למימוש מיד עם הינתנו והגשת ערעור אינה מעכבת את ביצועו; המבקש לעכב את ביצוע פסק-הדין נדרש לשכנע את בית-המשפט בנימוק המצדיק סטייה מן הכלל (תקנה 466 לתקנות); בש"א 3158/91 פלאטו שרון נ' קומפני פריזיין דה פרטיסיפסיון, פ"ד מה(5) 499, מפי השופט אלון). כלל זה יפה במיוחד כאשר מדובר בפסק-דין בו הוטל חיוב כספי, שאז הנטייה שלא לעכב את הביצוע אף גוברת (ראו בש"א 8240/96 חנני נ' פקיד שומה חיפה, נ(5) 403, מפי השופט מצא; ע"א 4340/06 עו"ד לילוף נ' בנק איגוד לישראל בע"מ תק - על 2006 (03) 2857 ).

2.      בדונו בבקשה לעיכוב ביצוע, נדרש בית-המשפט לשני מבחנים מצטברים: ראשית, עליו לבחון את סיכויי הערעור; שנית, אם ימצא כי הערעור אינו משולל יסוד, עליו לעבור לבחינת מאזן הנוחות של הצדדים, היינו הנזק היחסי שייגרם לצדדים ממתן או אי-מתן הצו, ובכלל זה לבחון עד כמה ניתן יהיה להשיב את המצב לקדמותו, אם הערעור יתקבל (ע"א 6146/00 עיריית תל-אביב-יפו נ' בצלאל, החלטה מיום 19.11.2000, מפי השופטת ביניש (כתוארה אז)). מאזן הנוחות הוא העיקר (ראו יואל זוסמן סדרי הדין האזרחי 859 (מהדורה שביעית, שלמה לוין עורך, 1995); ע"א 4705/06 אטלנוב נ' חורש תק על 2006 (3) 1984].

3.     במקרה שלפני, סבורני כי לא הוכח בפני טעם טוב להורות על עיכוב ביצוע פסק הדין . הנימוק שהעלתה המבקשת בבקשתה אינו מצדיק סטייה מהכלל שלפיו הגשת ערעור אינה מעכבת ביצוע פסק הדין .

4.     בנסיבות אלה, ולאור הכלל כי פסק-דין ניתן למימוש מיד עם הינתנו הנני דוחה את הבקשה .

5.     ניתן אף להגיע לאותה תוצאה על ידי בחינת מאזן הנוחות, והוא העיקר, ענייננו בפסק-דין המטיל על המבקשת חובת פיצויי המשיב בגין שתי תאונות דרכים שעבר . המבקשת מעלה טענה בדבר מצבו הכלכלי של המשיב והיותו מחוסר עבודה ,וטוענת כי במידה ותצליח בערעור ולו אף חלקית כי אז קיים סיכון משמעותי שלא יהא באפשרותה לגבות את התשלומים שכבר שולמו על ידה . סבורני כי טענה זו הגם אם נניח לרגע שהיא נכונה אינה מקימה עדיין את הנימוק שעל המבקש בבקשות כגון דא להראות כדי להורות על מתן העיכוב כמבוקש. זאת ועוד , יש לבחון גם כן את צידו השני של המטבע , במובן זה הגם אם נניח לרגע שצודקת המבקשת בטענתה כי התובע מחוסר אמצעים ומחוסר עבודה הרי יש באי קיום פסק הדין כדי לגרום לו לנזקים שקשה לתקנם ואם בכך לא סגי, הרי הכלל הוא במידה וכפות המאזניים מעוינות ולשני הצדדים עלול להיגרם נזק שיקשה מאוד לתקנו, אין לעכב את ביצוע פסק הדין שהרי הכלל הוא שהגשת ערעור אינה מעכבת את ביצוע פסק הדין . (ב"ש 894/85 מלחי יריחו בע"מ נ' מפעלי ים המלח , פ"ד לט (3)52.

כאמור , דין הבקשה להידחות .

מאחר ולא נדרשתי לתגובת המשיב אין צו להוצאות .

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עיכוב ביצוע חלקי

 2. עיכוב ביצוע עונש

 3. עיכוב ביצוע מאסר

 4. עיכוב ביצוע צו פינוי

 5. עיכוב ביצוע צו הריסה

 6. עיכוב ביצוע עונש שלילה

 7. עיכוב ביצוע תשלום החוב

 8. עיכוב ביצוע פסילת רשיון

 9. עיכוב ביצוע הליכי פינוי

 10. עיכוב ביצוע הליכי גבייה

 11. עיכוב ביצוע פסק דין כספי

 12. עיכוב ביצוע פסק דין נהלי

 13. עיכוב ביצוע תשלום הוצאות

 14. בקשה לעיכוב ביצוע גזר דין

 15. עיכוב ביצוע פסק דין אזרחי

 16. עיכוב ביצוע פסק דין מזונות

 17. עיכוב ביצוע פסק דין בערעור

 18. עיכוב ביצוע גזר דין תעבורה

 19. בקשה לעיכוב ביצוע מימוש נכס

 20. עיכוב ביצוע תשלום היטל ביוב

 21. עיכוב ביצוע קנס פסילת ספרים

 22. התנאים לעיכוב ביצוע פסק דין

 23. עיכוב ביצוע פסק דין ועדת ערר

 24. עיכוב ביצוע פסק דין אשם תורם

 25. עיכוב ביצוע צו ההריסה המנהלי

 26. בקשה לעיכוב ביצוע מימוש מכרז

 27. עיכוב ביצוע צו סגירה תחנת דלק

 28. בקשה לעיכוב ביצוע פסק דין כספי

 29. בקשה לעיכוב ביצוע במעמד צד אחד

 30. עיכוב ביצוע פסק דין בדיני עבודה

 31. בקשה לעיכוב ביצוע פסק דין אזרחי

 32. עיכוב ביצוע גזר דין תאונה קטלנית

 33. עיכוב ביצוע פסק דין שניתן בהסכמה

 34. עיכוב ביצוע פסק דין רשלנות רפואית

 35. בקשה לעיכוב ביצוע צו הריסה מינהלי

 36. עיכוב ביצוע פסק דין עקב מצב כספי רע

 37. האם ערעור עילה לעיכוב ביצוע פסק דין

 38. עיכוב ביצוע פסק דין בבית דין לעבודה

 39. בקשה לעיכוב ביצוע של גזר דין תעבורה

 40. בקשה לעיכוב ביצוע החלטה של בית משפט

 41. עיכוב ביצוע פסק דין עד להערכה בערעור

 42. עיכוב ביצוע תשלום הלנת פיצויי פיטורים

 43. תקנה 467 - בקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין

 44. עיכוב ביצוע פסק דין בעניין תאונת דרכים

 45. עיכוב ביצוע פסק דין בנושא זכויות יוצרים

 46. עיכוב ביצוע פסק דין רישיון קו שירות מוניות

 47. עיכוב ביצוע עד סיום כל התיקים בתביעה כספית

 48. האם הגשת ערעור מהווה עילה לעיכוב ביצוע פסק דין

 49. עיכוב ביצוע פסק דין בית המשפט לעניינים מינהליים

 50. בקשה לעיכוב ביצוע החלטה בבית הדין להגבלים עסקיים

 51. עיכוב ביצוע צו סגירה בית המשפט לעניינים מקומיים

 52. בקשה לעיכוב ביצוע כניסתו לתוקף של צו איסור שימוש חורג במועדון גולף

 53. הגשת בקשה לעיכוב ביצוע בתכנון ובנייה לפי סעיף 239 לחוק התכנון והבנייה

 54. ד שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון